Other publications

Rapportsøk-en

Nytenkning av norsk midtøstenpolitikk

Bård Vegar Solhjell, Silje Sønsterudbråten ogRolf Vestvik

2015 Forskningstema: Middle East and North Africa
Nytenkning av norsk midtøstenpolitikk