Skip to main content

Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2: Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne

Other reports or chapters |  2007
5. October 2015

Anvik , C. H., Olsen, T., Lien, L., Sollund, M. & Hansen, T. A. (2007). Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2: Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne. NF-rapport nr.11.

Fafo researchers