Other publications

Search publications

Kunnskapsstatus: Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming

Olsen, Terje, Patrick Kermit, Hild Rønning, Jon Haakon Hustad & John Eriksen

Kunnskapsstatus: Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming