Skip to main content

Likeverd, samarbeid og integrasjon: Den første fasen i StatoilHydro-integrasjonen

  • Other reports or chapters  | 
  • 2008
  • 6. October 2015

Bråten, M. et al. (2008). Likeverd, samarbeid og integrasjon: Den første fasen i StatoilHydro-integrasjonen. Rapport 1, Integrasjonsforskningsprogrammet. IRIS-rapport 2008/215

Fafo researchers