Other publications

Search publications

Midtveisevaluering av moderat kvotering av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn

Julia Orupabo, Ragnhild Steen Jensen og Aagoth Storvik

2009

Forskningstema: Inclusion of immigrants

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Midtveisevaluering av moderat kvotering av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn