Skip to main content

Nærpolitireformen og politiets relasjon til publikum

Other reports or chapters |  2019
24. January 2022

Dette prosjektet utforsker den pågående politireformens konsekvenser for de ansatte i politiet, politiets relasjon til publikum og endringer i politiets samfunnsmessige betydning. Prosjektet bygger videre på foreliggende data fra et forskningsprosjekt finansiert av Difi i 2017 og Wathnes doktorgradsarbeid fra 2015

Wathne, C. T., Talberg, N. & Gundhus, H. O. I. (2019) Nærpolitireformen og politiets relasjon til publikumAFI Rapport;01/2019