Other publications

Search publications

Pengepolitikk med sterkt koordinert lønnsdannelse

Roger Bjørnstad, Bjørn Gran, Fredrik Bakkemo Kostøl, Ragnar Nymoen

Pengepolitikk med sterkt koordinert lønnsdannelse