Other publications

Search publications

Rettssikkerhet - likeverd og likeverdig behandling
Mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser i møte med strafferettspleien

Olsen, Terje, Patrick Kermit, Nina Dahl, Erik Søndenaa, Robert Envik

Rettssikkerhet - likeverd og likeverdig behandling