Skip to main content

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Other reports or chapters |  2013
31. January 2023
Bolig og levekår i Norge 2012.    Nova-rapport 14/2013
Strand, A. H. (2013) Vanskeligstilte på boligmarkedet. I H. C. Sandlie, H.C. & A. Grødem (Red.) Bolig og levekår i Norge 2012. Nova-rapport 14/2013. s. 101-124.

Fafo researchers