Skip to main content

Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler

Other reports or chapters |  2015
30. August 2016

Bjørnstad, R. (ed.), Dølvik, J. E. et al. (2015). Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler. Rapport nr. 2-2015. Senter for lønnsdannelse.