Skip to main content


Research area:

China

Fafo has been conducting activities in China since 1994 and developed close and constructive cooperation with Chinese institutions. Fafo’s research in China focuses on social, economic and political developments with particular attention to distribution, vulnerability, social sustainability and the impact of social transition for households. We also engage in policy analysis and dialogue with Chinese policymakers and researchers.

Fafo operates a regional office in Beijing.

Our main cooperating partner in China is the  Chinese Academy of Science and Technology for Development (CASTED), a research center under the Ministry of Science and Technology. Apart from this, Fafo has cooperated with the Peking University (Research Center for Contemporary China, RCCC); the Central Finance and Economy University in Beijing, Nankai University (especially their Yunnan institute in Kunming); and Lanzhou University.


Ongoing projects

Completed projects

Living conditions after the Sichuan earthquake

Et jordskjelv på 8,0 på Richter-skalaen rammet Wenchuan County i Sichuan-provinsen 12. mai 2008. Styrken på skjelvet og de store konsekvensene gjorde dette til et av de største jordskjelvene som er registrert i Kinas, og i verden for øvrig. For å ha et kunnskapsgrunnlag for planlegging av gjenoppbygging etter jordskjelvet, ble Fafo og Chinese Academy of Science and Technology for Development (CASTED) bedt om å foreta en rask vurdering av den behovene til den rammede befolkningen umiddelbart etter jordskjelvet, og å gjøre tre oppfølgingsstudier av levekår i katastrofeområder i 2009, 2011 og 2017.

Long-term impact of Wenchuan Earthquake and natural disaster in China
CASTED and Fafo jointly conduct a survey to study living conditions, perceptions and socio-economic development in the affected areas ten years after the Wenchuan earthquake.
Methodology training and technical support for CASTED, phase I

The project aims to explore new survey methods and provide training and technical support to CASTED (Chinese Academy of Science and Technology for Development).

Chinese Perceptions of Distributive Justice

Forskningsprosjektet “Towards a Chinese Welfare State: Chinese Perceptions of Distributive Justice” studerer den kinesiske befolkningens erfaringer med, opplevelse av og oppfatninger om utviklingen av Kinas sosiale sikkerhetsnett.

Sustainable Development Indicators

The purpose of the project "Sustainable development indicators in China" was to strengthen policy formulation and governance through developing indicators of social and environmental sustainability in China.

Results paper


Full report

Chinese Perceptions of Distributive Justice

Prosjektet om den kinesiske velferdsstaten og kinesernes holdninger til rettferdig fordeling konsentrerer seg om hvordan kinesernes erfaringer, oppfatninger, normer og verdier forholder seg til utviklingen av et eget kinesisk system for sosial sikkerhet.

Sichuan Earthquake Victim Survey

Prosjektet varen hurtig vurdering av situasjonen, kjennetegn ved og mestringsstrategiene til befolkningen i Sichuan etter jordskjelvet den 12. mai 2008. En undersøkelse av om lag 4000 husstander ble gjennomført i de 40 mest berørte områdene. Prosjektet ble utført i samarbeid med det kinesiske akademiet for vitenskap og teknologi for utvikling.