Heidi Nicolaisen
Heidi Nicolaisen
Affiliated researcher
+47 91649805
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard, Heidi Nicolaisen og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2014:02
Åsmund Arup Seip, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen
Arbeidstid og fleksibilitet
Omfang og praksis ved inngåelse av lokale arbeidstidsavtaler
Fafo-rapport 2013:46
Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen
Vilkår for læring i kommunene
En kartlegging av fire arbeidsfelt
Fafo-rapport 2013:35
Mona Bråten og Heidi Nicolaisen
Fafo-rapport 2013:32
Dag Olberg og Heidi Nicolaisen
Fafo-rapport 2013:17
Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2012:49
Heidi Nicolaisen, Åsmund Arup Seip og Bård Jordfald
Tidstyver i barnehagen
Tidsbruk i barnehager i Bydel Alna
Fafo-rapport 2012:01
Heidi Nicolaisen
Fafo-notat 2012:08
Heidi Nicolaisen, Torgeir Nyen og Dag Olberg
Lærernes arbeidstid
Evaluering av avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i skoleverket 2004–2006
Fafo-rapport 508
Heidi Nicolaisen og Dag Olberg
Nye arbeidstidsordninger
Forsøk med 3+3 turnus og Tillitstid i Bærum kommune
Fafo-notat 2005:15
Heidi Nicolaisen og Håvard Lismoen
Permittering
Konsekvenser av nye regler
Fafo-rapport 459
Heidi Nicolaisen
Delt dagsverk – arbeidstid i rushtidsyrker
Kartlegging av historikk, avtaleforhold, praksis og erfaringer i rutebilsektoren generelt og Nettbuss AS spesielt
Fafo-notat 2003:06
Heidi Nicolaisen, Nina Kristiansen Skalle, Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 400
Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen
Utleie av arbeidskraft
Omfang og utvikling
Fafo-notat 2002:17
Heidi Nicolaisen og Dag Olberg
Avtalt tid?
Informantintervjuer og avtaletekster
Fafo-notat 2002:15

Hanne C. Kavli, Heidi Nicolaisen & Ragnhild Steen Jensen

Introduction

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

Integrert eller marginalisert?
Innvandrede kvinner i norsk arbeidsliv.

Tidsskrift for samfunnsforskning

Heidi Nicolaisen og Åsmund Arup Seip

Barnehager – arbeidsorganisering og kvalitet i en likhetsorientert kultur

Tidsskrift for velferdsforsking

Heidi Nicolaisen

The end of the normal working day
A study of change in Irish, Norwegina and Swedish banking

Economic and Industrial Democracy

Heidi Nicolaisen

Farvel til normalarbeidsdagen
En studie av endring i Irland, Norge og Sverige

Tidsskrift for samfunnsforskning

Heidi Nicolaisen

Increasingly Equalized
A Study of Part-Time Work in 'Old' and 'New' Part-Time Work Regimes

Nordic Journal of Working Life Studies

Heidi Nicolaisen

Changes in the regulation of overtime in different collective bargaining regimes
A comparison of Irish, Norwegian and Swedish banking

Arrowsmith, J., Nicolaisen, H., Bechter, B. & Nonell, R.

The Management of Variable Pay in European Banking

International Journal of Human Resource Management

Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik og Heidi Nicolaisen

Lønnssystemer med variable elementer

Søkelys på arbeidslivet

J. Arrowsmith, Heidi Nicolaisen, B. Bechter and R. Nonell

The Management of Variable Pay in Banking: Forms and Rationales in Four European Countries

Bullentin of Comparative Labour Relations

Other publications

Hanne C. Kavli and Heidi Nicolaisen

Marginalized or normalized?
Working time patterns among immigrant women in Norway

Heidi Nicolaisen

Increasingly equalized?
A study of part-time work in ‘old’ and ’new’ part-time work regimes

Heidi Nicolaisen

Overtime regulations in our time
A cross country comparison

Heidi Nicolaisen

Working time regulations in the Bank Sector in Three Countries
Convergence towards More Unsocial Hours Working?

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

Den vanskelige foten innenfor for innvandrede kvinner

Heidi Nicolaisen og Ivar Andreas Åsland Lima

Arbeidsevnevurderingen: Reell Brukermedvirkning?

Grambo, A-C. & Nicolaisen, H.

Engangsstønad ved fødsel

Heidi Nicolaisen

Løsninger på deltidsutfordringen – ingen «quick fix»

Søkelys på arbeidslivet

Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen

Hva er problemet?

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

En fot innenfor

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

Helt integrert? Deltidsarbeid blant innvandrede kvinner