Staff
John Eriksen
Affiliated researcher

Research areas:

Forum for innovasjon i velferd

+47 91556507