Skip to main content

Trygdeforskningsseminaret 2024

Oslo, 5. og 6. desember 2024

Det årlige trygdeforskningsseminaret er det viktigste tverrfaglige møtestedet for forskere med interesse for arbeid, velferd og trygd i Norge. Det er også en arena hvor forskere, praktikere og folk i forvaltningen møtes. I 2024 er det Fafo og Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet som er verter.

Informasjon om frister for abstract og påmelding kommer.

Kontaktpersoner:

Mer informasjon kommer fortløpende.


Se også tidligere seminarer: