Prosjekter

Tabell: Prosjekter

Henter fra artikkeltypen prosjekter

Skriv ut:
Prosjektnavn Prosjektleder Hovedkategori Periode Endret
Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogram Guri Tyldum Aktive prosjekter   * tirsdag, 16 mai 2023
Migrasjonsbeslutninger blant ukrainske flyktninger i Norge Guri Tyldum Aktive prosjekter   * tirsdag, 16 mai 2023
Kort programtid og midlertidige endringer i integreringsloven som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina Guri Tyldum Aktive prosjekter   * tirsdag, 16 mai 2023
Fylkeskommunenes nye rolle på integreringsfeltet Guri Tyldum Aktive prosjekter   * tirsdag, 16 mai 2023
Effektevaluering av Jeg Vet – en læringsressurs om vold, overgrep, mobbing og barns rettigheter Hedda Flatø Aktive prosjekter 19.12.22 _ 01.12.25 * tirsdag, 09 mai 2023
Fagforeninger, produktivitet og teknologi Elin Svarstad Aktive prosjekter 01.04.23 _ 31.08.24 * torsdag, 20 april 2023
Nordisk integreringsarbeid Maria Gussgard Volckmar-Eeg Aktive prosjekter 01.01.23 _ 30.06.25 * torsdag, 30 mars 2023
Matutdeling i regi av frivillige organisasjoner og andre relevante aktører Tone Fløtten Aktive prosjekter 28.03.23 _ 30.09.23 * fredag, 31 mars 2023
Kartlegging av hjemleveringsbransjen Kristin Jesnes Aktive prosjekter   * fredag, 24 mars 2023
Kompetansereform for arbeidsfolk: Hva kan vi lære av Norden? Hedda Haakestad Aktive prosjekter 02.01.23 _ 30.08.23 * onsdag, 22 mars 2023
Bemanningsplaner med redusert vikarbehov Leif E. Moland Aktive prosjekter 20.01.23 _ 30.11.23 * onsdag, 22 mars 2023
CaReScreen: Et klinisk besluttningsstøttesystem for kreftrehabilitering Roy A. Nielsen Aktive prosjekter 01.01.23 _ 01.04.26 * onsdag, 22 mars 2023
Utvidet bemanning i barnehager Leif E. Moland Aktive prosjekter 01.02.23 _ 30.09.24 * onsdag, 22 mars 2023
Skills2Capabilites Torgeir Nyen Aktive prosjekter 01.02.23 _ 31.12.25 * torsdag, 20 april 2023
Vold mot eldre med innvandrerbakgrunn Synnøve Økland Jahnsen Aktive prosjekter 15.03.23 _ 31.12.24 * onsdag, 15 mars 2023
Mesterbrevets rolle i norsk arbeidsliv og i utviklingen av kompetanse i samfunnet Torgeir Nyen Aktive prosjekter 27.02.23 _ 15.12.23 * fredag, 17 februar 2023
Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet Mona Bråten Aktive prosjekter 01.01.21 _ 31.03.23 * onsdag, 15 februar 2023
Et bærekraftig arbeidsliv for alle - utfordringer og muligheter   Aktive prosjekter 01.01.22 _ 31.01.28 * onsdag, 22 februar 2023
Oppgavedeling og kompetanseutnyttelse i av helse- og omsorgssektoren Leif E. Moland Aktive prosjekter 15.02.22 _ 15.02.23 * mandag, 13 februar 2023
Følgeevaluering av nye bestemmelser om innleie fra bemanningsforetak Kristin Alsos Aktive prosjekter 01.12.22 _ 30.11.26 * tirsdag, 24 januar 2023
Undersøkelse blant norske frisør- og velværebedrifter Rolf K. Andersen Aktive prosjekter 01.12.22 _ 31.03.23 * tirsdag, 28 mars 2023
Kunnskapsoversikt om høyt fravær i skolen Ida Kjeøy Aktive prosjekter 15.11.22 _ 07.04.23 * fredag, 17 mars 2023
Håndheving av reguleringer for utstasjonerte arbeidstakere gjennom transnasjonalt samarbeid (Betic) Anne Mette Ødegård Aktive prosjekter 01.02.23 _ 31.07.24 * fredag, 02 juni 2023
Sammenligning av ulike lands håndhevingssystemer Kristin Alsos Aktive prosjekter 17.10.22 _ 01.04.23 * fredag, 18 november 2022
Arbeidstilsynets rolle for å sikre et godt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad Aktive prosjekter 15.11.22 _ 15.09.23 * fredag, 18 november 2022
Utvikling i lønnsforskjeller i det statlige tariffområdet Bjorn Dapi Aktive prosjekter 20.10.22 _ 31.12.23 * onsdag, 02 november 2022
Hvem trenger hjelp til livsopphold fra organisasjonene? Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen Aktive prosjekter 23.10.22 _ 28.02.23 * torsdag, 22 desember 2022
Vikarbruk i helse- og omsorgssektoren Leif E. Moland Aktive prosjekter 03.10.22 _ 31.03.23 * fredag, 28 oktober 2022
Ytringsfrihet, varsling og styringsrett i et komparativt perspektiv Sissel C. Trygstad Aktive prosjekter 01.10.21 _ 31.12.25 * torsdag, 27 oktober 2022
Olje og gassomstilling i Nordsjøen (OGT) Camilla Houeland Aktive prosjekter 01.08.22 _ 31.03.23 * onsdag, 12 oktober 2022
Plattformarbeid og kvinnearbeid i Niger, Kenya, Uganda og India Tewodros Aragie Kebede Aktive prosjekter 03.06.22 _ 03.06.23 * onsdag, 22 mars 2023
Karriereveiledning for nyankomne flyktninger og innvandrere Hanne Cecilie Kavli Fullførte prosjekter 29.09.22 _ 28.02.23 * mandag, 27 mars 2023
Behovskartlegginger i NAV ved å kombinere maskinelle og relasjonelle prosesser Maria Gussgard Volckmar-Eeg Aktive prosjekter 01.10.22 _ 30.06.25 * tirsdag, 13 september 2022
Lønnskartlegging i allmenngjorte bransjer Elin Svarstad Fullførte prosjekter 01.09.22 _ 31.12.22 * onsdag, 22 mars 2023
Partssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen på regionalt nivå Torgeir Nyen Aktive prosjekter 01.09.22 _ 31.05.23 * tirsdag, 13 september 2022
Erfaringer med ulike barnehagemodeller Ragnhild Steen Jensen Aktive prosjekter 01.09.22 _ 27.12.24 * onsdag, 12 oktober 2022
Utfordringer med sikkerhetspsykiatri og samfunnsvern i et kommuneperspektiv Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter 05.09.22 _ 31.12.22 * mandag, 27 mars 2023
Økte muligheter for fagforeninger i Tsjekkia Kristin Alsos Aktive prosjekter 15.08.22 _ 31.03.24 * tirsdag, 13 september 2022
Rettssikkerhet for personer med kombinasjonsinntekter Kristin Alsos Aktive prosjekter 01.08.22 _ 31.03.24 * tirsdag, 10 januar 2023
Hva koster heltid? Leif E. Moland Aktive prosjekter 15.06.22 _ 01.09.23 * torsdag, 23 mars 2023
Plattformarbeid og plattformarbeideres rettigheter i Jordan Tewodros Aragie Kebede Aktive prosjekter 01.01.22 _ 30.06.23 * onsdag, 22 mars 2023
Utvikle likeverdige og virksomme tiltak mot vold og diskriminering Synnøve Økland Jahnsen Aktive prosjekter 15.08.22 _ 31.12.25 * tirsdag, 30 mai 2023
Arbeidslivsbarometeret Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter 13.05.22 _ 31.12.22 * onsdag, 22 mars 2023
Nye grep for utviklingshemmedes muligheter og medvirkning i arbeid Terje Olsen Aktive prosjekter 01.05.22 _ 30.09.22 * tirsdag, 13 september 2022
Effekten av EØS-midlene Åge Arild Tiltnes Aktive prosjekter 19.04.22 _ 28.02.23 * torsdag, 16 februar 2023
Frivilligheten som informasjonsformidlere til innvandrerbefolkningen under covid-19 Ida Kjeøy Aktive prosjekter 01.05.22 _ 31.12.23 * torsdag, 20 april 2023
Følgeevaluering av Tørnprogrammet Leif E. Moland Aktive prosjekter 01.05.22 _ 31.10.23 * fredag, 20 mai 2022
Norsk-rumensk initiativ for kvalitet i utdanning - NOROC Anne Hatløy Aktive prosjekter 01.01.22 _ 31.12.23 * lørdag, 22 oktober 2022
Evaluering av FOR ALLE Terje Olsen Aktive prosjekter 15.03.22 _ 01.06.24 * onsdag, 18 mai 2022
Nasjonal korrespondent for EUROFOUND Kristin Alsos Aktive prosjekter 01.03.22 _ 28.02.26 * mandag, 24 april 2023
Arbeidsforhold i utelivsbransjen post korona Anne Mette Ødegård Aktive prosjekter 01.05.22 _ 31.03.23 * mandag, 28 mars 2022
Aktivisme og dens moralske og kulturelle bakgrunn: alternativt statsborgerskap og kvinnenes rolle i Kurdistan og diasporaen Nerina Weiss Aktive prosjekter 01.01.21 _ 31.12.23 * tirsdag, 22 mars 2022
Bedre kjønnsbalanse i Hydros aluminiumsverk Ragnhild Steen Jensen Aktive prosjekter 15.02.22 _ 31.12.23 * onsdag, 22 mars 2023
Lønn i allmenngjorte bransjer Elin Svarstad Fullførte prosjekter 01.03.22 _ 31.12.22 * onsdag, 22 mars 2023
Helsekonsekvenser av mikroaggresjon Terje Olsen Aktive prosjekter 01.02.22 _ 31.12.23 * tirsdag, 20 desember 2022
Varig lavlønte – omfang og kjennetegn Elin Svarstad Fullførte prosjekter 01.03.21 _ 01.03.22 * mandag, 10 oktober 2022
Likestilling og kvinners representasjon i LO Kristine Nergaard Aktive prosjekter 15.02.22 _ 01.08.22 * fredag, 25 februar 2022
Etnisk mangfold i arbeidslivet Erika Braanen Sterri Aktive prosjekter 07.02.22 _ 15.12.22 * torsdag, 10 februar 2022
Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning blant arbeidsinnvandrere Kristine Nergaard Aktive prosjekter 09.02.22 _ 30.04.22 * torsdag, 10 februar 2022
Lønnsutvikling i staten Elin Svarstad Fullførte prosjekter 20.01.22 _ 31.05.22 * mandag, 10 oktober 2022
Evaluering av e-læringslaboratorier i Niger Tewodros Aragie Kebede Aktive prosjekter 01.01.22 _ 30.04.23 * onsdag, 22 mars 2023
Lavlønte, tariffavtaler og normative virkninger Elin Svarstad Aktive prosjekter 01.01.22 _ 30.06.23 * tirsdag, 08 februar 2022
Evaluering av forsøk med økt grunnbemanning i barnehager i Oslo Ragnhild Steen Jensen Aktive prosjekter 20.12.21 _ 20.04.24 * tirsdag, 08 februar 2022
Evaluering av bestemmelsen om tredelt skift- og turnusarbeid Kristin Alsos Fullførte prosjekter 01.11.21 _ 01.11.22 * onsdag, 22 mars 2023
Evaluering av arbeidstiltak i Jordan Svein Erik Stave Fullførte prosjekter 01.12.21 _ 06.02.22 * mandag, 10 oktober 2022
Arbeid og helse i eldre år Tove Midtsundstad Aktive prosjekter 01.01.22 _ 30.06.27 * onsdag, 15 februar 2023
Evaluering av FOR ALLE. Modul 1 Terje Olsen Fullførte prosjekter 01.12.21 _ 31.12.22 * torsdag, 23 mars 2023
Tilgjengelige kunstnerskap?   Fullførte prosjekter 16.11.21 _ 01.09.22 * onsdag, 22 mars 2023
Inkludering av funksjonshemmede i internasjonale organisasjoner Mona Christophersen Fullførte prosjekter 01.11.21 _ 31.03.22 * mandag, 07 mars 2022
Kompetanseløft 2025 for helsesektoren Leif E. Moland Aktive prosjekter 01.11.21 _ 04.12.26 * tirsdag, 08 februar 2022
Den norske modellen på mikronivå – styrke i krevende tider? Sissel C. Trygstad Aktive prosjekter 03.11.21 _ 31.12.23 * onsdag, 22 mars 2023
Unio og bærekraftsmålene Åge Arild Tiltnes Fullførte prosjekter 01.10.20 _ 15.11.21 * torsdag, 10 februar 2022
Styrket organisering innen finanssektoren – følgeforskning for Handel og Kontor Kristine Nergaard Aktive prosjekter 01.10.21 _ 30.06.23 * tirsdag, 08 februar 2022
Opplæring og læringsutbytte i Kirkens SOS' krisetelefon   Aktive prosjekter 01.10.21 _ 01.04.23 * torsdag, 23 mars 2023
Det kollektive arbeidslivet Kristine Nergaard Aktive prosjekter 01.01.21 _ 31.12.24 * tirsdag, 08 februar 2022
Følgeforskning av FREMtid for kompetanse 2021-2023 Rolf K. Andersen Aktive prosjekter 04.10.21 _ 31.03.23 * tirsdag, 08 februar 2022
Kvoteflyktningeordningens fremtid: et nytt blikk på sårbarhet Nerina Weiss Aktive prosjekter 01.12.21 _ 30.11.24 * mandag, 13 juni 2022
Evaluering av kvaliteten på asylintervju Nerina Weiss Aktive prosjekter 25.08.21 _ 28.02.23 * tirsdag, 28 februar 2023
Evaluering av Snakkemedbarn.no og Jeg Vet Nerina Weiss Aktive prosjekter 20.12.19 _ 30.05.23 * torsdag, 23 mars 2023
Tillit blant flyktninger. Betydningen av velferdsstatlige institusjoner og aktører Hanne Cecilie Kavli Aktive prosjekter 05.12.21 _ 31.12.26 * tirsdag, 20 desember 2022
Unge med nevroutviklingsdiagnoser: levekår, offentlige tjenester og prognoser Anne Kielland, Anne Hege Strand Aktive prosjekter 01.08.21 _ 30.12.25 * mandag, 12 september 2022
Å høre barn i utvisningssaker Ragna Lillevik Fullførte prosjekter 18.08.21 _ 31.05.22 * onsdag, 22 mars 2023
Integreringsloven – implementeringen av nye områder og grep Guri Tyldum Aktive prosjekter 18.04.21 _ 30.03.23 * mandag, 08 mai 2023
Hverdagsintegrering: En pilotundersøkelse om tillit, tilhørighet, deltakelse og opplevd diskriminering i innvandrerbefolkningen Jon Horgen Friberg Fullførte prosjekter 24.06.21 _ 31.12.22 * torsdag, 12 januar 2023
Arbeidsmiljøutfordringer ved digital arbeidsorganisering Mona Bråten Aktive prosjekter 10.08.21 _ 30.06.23 * tirsdag, 08 februar 2022
Foreldrerestriksjoner og streng sosial kontroll i ungdomstiden: Konsekvenser i overgangen til voksenlivet Jon Horgen Friberg Prosjekter 01.06.21 _ 30.04.22 * tirsdag, 12 oktober 2021
The Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway (CILS-NOR) Jon Horgen Friberg Prosjekter 01.06.21 _ 30.06.24 * torsdag, 02 desember 2021
Levekår blant pensjonister og eldre Roy A. Nielsen Prosjekter 01.05.21 _ 30.06.22 * onsdag, 19 januar 2022
Utbetaling av feriepenger Rolf K. Andersen Fullførte prosjekter 23.04.21 _ 01.09.21 * tirsdag, 08 februar 2022
Følgeforskning: Oslo kommunes heltidsforsøk Leif E. Moland Aktive prosjekter 15.03.21 _ 15.03.23 * mandag, 10 oktober 2022
Kompetansebygging, bistand til utsatte og straffeforfølgelse av utnytting i arbeidslivet i Østersjøregionen Anette Brunovskis Fullførte prosjekter 22.02.21 _ 30.04.21 * tirsdag, 08 februar 2022
Velferdsordninger for selvstendige Kristine Nergaard Aktive prosjekter 15.03.21 _ 01.06.22 * onsdag, 09 mars 2022
Nasjonal lederutdanning for styrere og ledelse av barnehager Ragnhild Steen Jensen Aktive prosjekter 11.03.21 _ 31.12.24 * tirsdag, 08 februar 2022
Kjønnsperspektiv i arbeidsmiljø og HMS-arbeidet Ragnhild Steen Jensen Fullførte prosjekter 15.03.21 _ 30.04.22 * mandag, 10 oktober 2022
Utfordringer knyttet til barnefattigdom i Kroatia Tone Fløtten Aktive prosjekter 01.02.21 _ 01.02.23 * tirsdag, 08 februar 2022
Helseintro. En studie for å øke mulighetene i introduksjonsprogram for flyktninger med helseutfordringer   Aktive prosjekter 01.02.21 _ 31.12.25 * mandag, 14 februar 2022
Følgeevaluering av standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet Hanne Cecilie Kavli Aktive prosjekter 01.01.21 _ 31.12.24 * fredag, 17 mars 2023
Kunnskapsoppsummering for «Kvalitet i kommunenes helse- og omsorgstjenester gjennom nye arbeids- og organisasjonsformer»   Fullførte prosjekter 15.12.20 _ 19.05.21 * onsdag, 09 februar 2022
Levekårsutvikling etter jordskjelvet i Sichuan   Fullførte prosjekter 01.01.08 _ 31.12.18 * onsdag, 09 februar 2022
Nordisk arbeidsliv under pandemi-press Jørgen Svalund Aktive prosjekter 01.01.21 _ 31.08.25 * onsdag, 09 februar 2022
Evaluering av fagfornyelsen Torgeir Nyen Aktive prosjekter 01.01.21 _ 01.03.26 * mandag, 08 mai 2023
Kollektive organisasjoner, oppslutning og bærekraft Kristine Nergaard Aktive prosjekter 01.10.20 _ 30.09.24 * onsdag, 19 januar 2022
Eliminering av barnearbeid i landbruket Anne Hatløy Fullførte prosjekter 16.12.20 _ 31.10.21 * tirsdag, 08 februar 2022
Senioransatte på sykehus – Hvordan beholde seniorene og deres kompetanse lenger? Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 15.01.21 _ 30.04.22 * mandag, 10 oktober 2022
Barn og unges møte med utlendingsforvaltningen Nerina Weiss Fullførte prosjekter 17.11.20 _ 25.01.22 * tirsdag, 08 februar 2022
Strategier for at flere kan forlenge sine senkarriere. Metastudie Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 15.01.21 _ 01.12.22 * onsdag, 22 mars 2023
Arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsstønad som velferdsordninger for unge utenfor arbeid og utdanning Jørgen Svalund Fullførte prosjekter 09.12.20 _ 31.01.22 * mandag, 10 oktober 2022
Arbeidsforhold og tillitsvalgtrollen under covid-19 – styrke i krevende tider? Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter 26.11.20 _ 01.05.21 * torsdag, 20 januar 2022
ABE-reform i musikk og scenekunst Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter 01.12.20 _ 30.06.21 * torsdag, 10 februar 2022
Midtveisevaluering av Områdesatsingene i Oslo Kristin Dalen Fullførte prosjekter 15.10.20 _ 01.05.21 * torsdag, 20 januar 2022
Er utlysningspraksis i kommunene en barriere mot heltidskultur Leif E. Moland Fullførte prosjekter 15.11.20 _ 30.11.21 * torsdag, 20 januar 2022
Medbestemmelse og innflytelse – Unios rolle gjennom 20 år Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter 01.01.21 _ 31.12.21 * tirsdag, 08 mars 2022
Unge i arbeid og kjønnslikestilling: mobilisering av humankapital for bærekraftig vekst i Hellas Tone Fløtten Prosjekter 23.10.20 _ 31.10.22 * onsdag, 22 mars 2023
Evaluering av N.K.S. Sisterhood   Fullførte prosjekter 15.09.20 _ 15.01.21 * torsdag, 10 februar 2022
Kartlegging av NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring Rolf K. Andersen Fullførte prosjekter 13.09.20 _ 30.04.21 * torsdag, 10 februar 2022
Utredning om torturutsatte i asylprosedyren Nerina Weiss Fullførte prosjekter 20.09.20 _ 31.08.21 * torsdag, 20 januar 2022
Variasjon i utdanningserfaringer hos barn med funksjonshemninger: struktur, institusjon eller agens Anne Hatløy Aktive prosjekter 01.09.20 _ 30.06.24 * torsdag, 10 februar 2022
Kunnskapsutvikling om innsats mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap Beret Bråten Fullførte prosjekter 27.08.20 _ 31.01.22 * torsdag, 16 februar 2023
Fagforbundets ungdomsbarometer Anne Mette Ødegård Fullførte prosjekter 01.09.20 _ 30.06.22 * mandag, 10 oktober 2022
Ship Global Anne Mette Ødegård Aktive prosjekter 01.09.20 _ 31.12.24 * torsdag, 10 februar 2022
Konsekvenser av COVID-19 i arabiske land Tewodros Aragie Kebede Fullførte prosjekter 22.07.20 _ 30.11.21 * tirsdag, 08 februar 2022
Analyse av fritidstilbud i Bydel Gamle Oslo   Fullførte prosjekter 01.08.20 _ 30.04.22 * onsdag, 12 oktober 2022
Estimering av menneskehandel i Norge, utprøving av metode Anette Brunovskis Aktive prosjekter 04.06.20 _ 30.04.22 * tirsdag, 08 mars 2022
Kompetansetiltak for seniorer i arbeidslivet - forundersøkelse Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 03.08.20 _ 31.12.21 * tirsdag, 08 mars 2022
Konsekvenser og håndtering av koronautbruddet for videregående opplæring Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter 16.08.20 _ 31.03.21 * torsdag, 20 januar 2022
Arbeidsinnvandring fra tredjeland Anne Mette Ødegård Fullførte prosjekter 20.08.20 _ 30.04.22 * mandag, 10 oktober 2022
Lærevilkårsmonitoren sett i sammenheng med registerdata fra SSB   Fullførte prosjekter 01.09.19 _ 30.06.21 * torsdag, 20 januar 2022
Utvikling av forsøk med et stipend til fagarbeidere Bjorn Dapi Aktive prosjekter 28.05.20 _ 31.12.23 * onsdag, 22 mars 2023
NAV. Politiske trender mot 2035 Anne Mette Ødegård Fullførte prosjekter 03.06.20 _ 30.11.20 * fredag, 11 februar 2022
Irregulære migranter i norske storbyer Ragna Lillevik Fullførte prosjekter 26.05.20 _ 29.01.21 * torsdag, 20 januar 2022
Sourcingstrategier for IKT i offentlig sektor Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter 11.12.19 _ 30.09.20 * torsdag, 20 januar 2022
Den nordiske modellen og covid-19 Tone Fløtten Fullførte prosjekter 15.05.20 _ 30.09.20 * fredag, 11 februar 2022
Senter for lønnsdannelse Elin Svarstad Aktive prosjekter 01.03.14 _ 31.12.23 * fredag, 31 mars 2023
Medlemsstrømmer i LO Kristine Nergaard Aktive prosjekter 01.05.20 _ 30.06.22 * torsdag, 10 februar 2022
Omregulering av drosjemarkedet Sigurd M. Nordli Oppegaard Aktive prosjekter 01.04.20 _ 31.12.24 * onsdag, 22 mars 2023
Kunnskapssammenfatning – heltidskultur Leif E. Moland Fullførte prosjekter 01.05.20 _ 31.01.21 * fredag, 11 februar 2022
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS' område 2002–2019 Roy A. Nielsen Fullførte prosjekter 02.01.20 _ 31.12.20 * fredag, 11 februar 2022
Helt fram - en ny vei mot heltidskultur Leif E. Moland Aktive prosjekter 22.03.20 _ 31.12.23 * torsdag, 10 februar 2022
Kunnskapsoppsummering – barn i lavinntektsfamilier Tone Fløtten Fullførte prosjekter 01.05.20 _ 30.09.20 * tirsdag, 25 januar 2022
EØS og handlingsrommet Anne Mette Ødegård Fullførte prosjekter 01.02.20 _ 31.12.22 * onsdag, 22 mars 2023
Arbeidsgivere og tariffavtaler Kristine Nergaard Fullførte prosjekter 01.12.19 _ 31.03.21 * fredag, 21 januar 2022
Strukturell, kulturell og sosial integrering av ungdom Jon Horgen Friberg Aktive prosjekter 01.03.20 _ 31.12.23 * onsdag, 19 januar 2022
Evaluering av hovedavtalen i staten   Fullførte prosjekter 01.05.20 _ 31.12.20 * fredag, 21 januar 2022
Klima- og miljøutfordringer i NNNs område   Fullførte prosjekter 01.04.20 _ 15.12.21 * fredag, 11 februar 2022
ABE-reformen og kampen mot arbeidslivskriminalitet Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter 01.04.20 _ 31.05.21 * fredag, 21 januar 2022
Ansattes medvirkning ved NTNU Jørgen Svalund Fullførte prosjekter 08.05.20 _ 01.11.20 * fredag, 11 februar 2022
Hvordan løser kommunene opplæring for flyktninger under pandemien? Hanne Cecilie Kavli Fullførte prosjekter 30.04.20 _ 08.05.20 * fredag, 21 januar 2022
The comeback kids: A longitudinal study of dropouts’ re-enrolment in upper secondary education   Aktive prosjekter 01.01.19 _ 31.12.23 * tirsdag, 22 november 2022
Digitalisering og partssamarbeid   Fullførte prosjekter 01.12.19 _ 01.06.20 * fredag, 21 januar 2022
Unge med funksjonsnedsettelsers tilknytning til arbeidsmarkedet Jon Helgheim Holte Fullførte prosjekter _ 28.02.21 * fredag, 21 januar 2022
Kartlegging av erfaringer fra arbeidet med fattige tilreisende Anne Mette Ødegård Fullførte prosjekter 01.01.20 _ 16.06.22 * mandag, 10 oktober 2022
Pilotering av økonomiske insentiver i integreringsarbeidet for flyktninger Hanne Cecilie Kavli Prosjekter 12.01.20 _ 01.12.22 * torsdag, 12 januar 2023
Effekter av opplæringstilbud for nyankomne innvandrerelever Hanne Cecilie Kavli Fullførte prosjekter 26.01.20 _ 30.07.20 * fredag, 11 februar 2022
Levekårsundersøkelse: levekår og nevromangfold (Nevroliv) Anne Hege Strand Prosjekter 09.03.20 _ 31.05.23 * tirsdag, 30 mai 2023
Knowledge and Skills for Transformative Change: African Universities and the Sustainable Development Goals Tewodros Aragie Kebede Fullførte prosjekter 01.11.19 _ 30.06.22 * onsdag, 22 mars 2023
Ytringer og varsling sett fra et arbeidsgiverperspektiv Sissel C. Trygstad Aktive prosjekter 15.01.20 _ 30.06.23 * onsdag, 22 mars 2023
Bransjeprogrammet Lære hele livet – en følgeevaluering Ragnhild Steen Jensen Fullførte prosjekter 07.11.19 _ 31.12.21 * onsdag, 09 mars 2022
Renholdsbransjen i proffmarkedet – en kartlegging Rolf K. Andersen Fullførte prosjekter 01.12.19 _ 15.04.21 * fredag, 11 februar 2022
Arbeidstakere fra Romania, Bulgaria, Estland og Litauen i Norge – en kartlegging Anne Mette Ødegård Fullførte prosjekter 01.11.19 _ 15.01.20 * fredag, 11 februar 2022
Deltid i sykehusene Leif E. Moland Fullførte prosjekter 01.11.19 _ 20.02.21 * mandag, 14 februar 2022
Tiltak for varig sysselsetting - en kunnskapsoppsummering Jon Rogstad Fullførte prosjekter 28.10.19 _ 31.01.20 * mandag, 14 februar 2022
Varebilmarkedet Mona Bråten Fullførte prosjekter 01.11.19 _ 15.03.20 * mandag, 14 februar 2022
Arbeidslivsundersøkelse blant ansatte med LHBT-identitet i Den norske kirke Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter 15.10.19 _ 15.09.20 * mandag, 14 februar 2022
Tillitsvalgtopplæring / Mestertillitsvalgt Ragnhild Steen Jensen Fullførte prosjekter 28.10.19 _ 29.02.20 * mandag, 14 februar 2022
Mangfold og representasjon i norsk filmbransje   Fullførte prosjekter 10.10.19 _ 31.01.20 * mandag, 14 februar 2022
Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykmeldte - forprosjekt Anne Inga Hilsen Fullførte prosjekter 10.10.19 _ 31.03.21 * fredag, 11 februar 2022
Organisering i franchise og konsern Anne Mette Ødegård Fullførte prosjekter 15.10.19 _ 31.03.21 * mandag, 14 februar 2022
Finansiering av lærlinger Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter 01.09.19 _ 31.12.21 * tirsdag, 08 mars 2022
Tillitsvalgtkarrierer blant kvinner og menn Kristine Nergaard Aktive prosjekter 01.10.19 _ 01.04.22 * torsdag, 10 februar 2022
Arbeidsintensitet blant radiografer Mona Bråten Fullførte prosjekter 01.09.19 _ 01.03.20 * mandag, 14 februar 2022
Frilansere, selvstendig næringsdrivende og organisering av arbeid Kristin Jesnes Aktive prosjekter 01.06.19 _ 30.12.23 * torsdag, 23 mars 2023
Flyktninger og økonomisk utvikling Tewodros Aragie Kebede Aktive prosjekter 01.01.19 _ 30.03.23 * onsdag, 22 mars 2023
Norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet Anne Mette Ødegård Fullførte prosjekter 22.08.19 _ 15.06.20 * mandag, 14 februar 2022
Hvordan har utviklingen i utelivsbransjen vært de siste fem årene? Anne Mette Ødegård Fullførte prosjekter 29.08.19 _ 31.03.21 * fredag, 21 januar 2022
Arbeids- og levekår blant arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen Anne Mette Ødegård Fullførte prosjekter 20.08.19 _ 01.06.21 * mandag, 14 februar 2022
Digitaliseringens betydning for arbeid og sysselsetting i Norden og USA Sissel C. Trygstad Aktive prosjekter 31.08.19 _ 30.12.24 * torsdag, 10 februar 2022
Unge i utsatte boområder Jon Rogstad Fullførte prosjekter 03.06.19 _ 30.06.20 * fredag, 21 januar 2022
Spesialistutdanning for leger i allmennmedisin Terje Olsen Fullførte prosjekter 26.06.19 _ 15.11.22 * torsdag, 23 mars 2023
Kompetansekartlegging og karriereveiledning Ragna Lillevik Fullførte prosjekter 25.06.19 _ 30.04.20 * mandag, 14 februar 2022
Arbeidstidsreduksjoner Kristin Alsos Fullførte prosjekter 16.06.19 _ 30.06.20 * fredag, 21 januar 2022
ABE-reformen - hvordan påvirker den statlige virksomheter? Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter 01.06.19 _ 31.12.19 * mandag, 14 februar 2022
Følgeevaluering av TryggEst Terje Olsen Fullførte prosjekter 01.03.19 _ 31.12.20 * fredag, 21 januar 2022
Redaktør for tidsskriftet Nordisk välfärdsforskning. Nordic Welfare Research Terje Olsen Aktive prosjekter 01.05.19 _ 31.12.24 * torsdag, 23 mars 2023
Evaluering av Barnehjernevernet Terje Olsen Fullførte prosjekter 01.05.19 _ 31.05.21 * mandag, 14 februar 2022
Bistand til evaluering av levekårsprosjekt i Oslo kommune Terje Olsen Fullførte prosjekter 01.05.19 _ 31.12.22 * torsdag, 23 mars 2023
Seniorer i pleie og omsorg Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 30.04.19 _ 31.08.21 * mandag, 14 februar 2022
Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og Vg1 Jon Rogstad Fullførte prosjekter 01.10.16 _ 01.10.20 * mandag, 14 februar 2022
Økt mangfold i arbeidslivet gjennom bruk av mentorprogrammer   Fullførte prosjekter 01.12.17 _ 31.03.20 * mandag, 14 februar 2022
Heltid og deltid i Fagforbundet Leif E. Moland Fullførte prosjekter 13.02.19 _ 01.07.19 * mandag, 14 februar 2022
Ernæringshensyn i norsk utviklingssamarbeid Anne Hatløy Fullførte prosjekter 25.02.19 _ 29.02.20 * mandag, 14 februar 2022
Arbeidsgivernes forståelse av språkkrav og språkprøver   Fullførte prosjekter 01.10.18 _ 31.12.22 * onsdag, 22 mars 2023
Utvikling av modeller for økonomiske insentiver i introduksjonsprogrammet Hanne Cecilie Kavli Fullførte prosjekter 07.02.19 _ 31.08.19 * mandag, 14 februar 2022
Følgestudie av Kirkens Bymisjons TV-aksjonstiltak Ragna Lillevik Fullførte prosjekter 29.01.19 _ 23.12.22 * onsdag, 22 mars 2023
Lærlingers og fagarbeideres betydning for bedriftens innovasjon Torgeir Nyen Fullførte prosjekter 01.02.19 _ 01.11.21 * mandag, 14 februar 2022
Rekruttering av skoleledere Jon Rogstad Fullførte prosjekter 01.01.19 _ 31.01.20 * mandag, 14 februar 2022
Living conditions for development in Western China Huafeng Zhang Aktive prosjekter 01.01.19 _ 30.09.24 * onsdag, 22 mars 2023
Arbeidstakernes medbestemmelse og medvirkning Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter 01.01.19 _ 01.04.21 * mandag, 14 februar 2022
Fleksibelt arbeid Kristin Alsos Fullførte prosjekter 01.12.18 _ 01.06.19 * tirsdag, 12 oktober 2021
100 år med sosial dialog og trepartssamarbeid i Norge Kristin Alsos Fullførte prosjekter 14.12.18 _ 01.05.19 * mandag, 14 februar 2022
Arbeidstidsordninger i havbruksnæringen Kristin Alsos Fullførte prosjekter 01.11.18 _ 01.06.19 * mandag, 14 februar 2022
Seniorer i barnehager II: frafall, frafallsårsaker og fastholdelse Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 07.01.19 _ 31.03.20 * mandag, 14 februar 2022
Effekter av virksomhetenes seniortiltak Tove Midtsundstad Aktive prosjekter 04.03.19 _ 31.12.23 * onsdag, 22 mars 2023
Sliterproblematikk og seinkarrierer Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 12.08.19 _ 31.12.21 * torsdag, 23 mars 2023
Europa, flyktninger og migrasjon Guri Tyldum Aktive prosjekter 01.01.19 _ 01.03.24 * mandag, 07 mars 2022
Evaluering av endringene i statens fleksitidsavtale Kristin Alsos Fullførte prosjekter 27.11.18 _ 30.09.20 * mandag, 14 februar 2022
Sammen om bolig Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter 01.11.18 _ 30.09.21 * torsdag, 01 september 2022
Deltid i sykehus, forprosjekt Leif E. Moland Fullførte prosjekter 18.11.18 _ 10.01.19 * onsdag, 13 oktober 2021
Veterinærene og #metoo Mona Bråten Fullførte prosjekter 01.11.18 _ 31.12.19 * fredag, 21 januar 2022
Vold og trusler om vold blant FOs medlemmer   Fullførte prosjekter 01.11.18 _ 31.12.19 * mandag, 14 februar 2022
Kinas nasjonale innsats for å oppnå bærekraftsmålene Svein Erik Stave Aktive prosjekter 26.10.18 _ 31.12.22 * onsdag, 06 april 2022
YOUTHShare. A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for NEETs Anne Hege Strand Aktive prosjekter 01.11.18 _ 31.12.24 * mandag, 05 desember 2022
Negative holdninger mot jøder, homofile og muslimer. Fordommer blant ungdom og hvordan de håndteres i den flerkulturelle skolen Jon Horgen Friberg Aktive prosjekter 01.02.18 _ 31.03.23 * mandag, 10 oktober 2022
Menneskehandel i arbeidslivet Anette Brunovskis Fullførte prosjekter 15.08.18 _ 30.12.20 * mandag, 14 februar 2022
Utredning om forhandlingsansvaret for lærere Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter 15.10.18 _ 15.01.19 * onsdag, 13 oktober 2021
Kunnskapsgrunnlag for 0-24-samarbeidet – en innsats for utsatte barn og unge Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter 01.10.18 _ 12.06.21 * mandag, 14 februar 2022
Hvordan påvirker ny teknologi kompetansebehovet i varehandelen? Johan Røed Steen Fullførte prosjekter 02.09.18 _ 15.04.19 * mandag, 14 februar 2022
Sysselsettingseffekter av den øvre aldersgrensen i arbeidsmiljøloven Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 05.11.18 _ 31.12.19 * fredag, 21 januar 2022
Brukerundersøkelse om introduksjonsordningen Guri Tyldum Fullførte prosjekter 06.06.18 _ 31.12.18 * mandag, 14 februar 2022
Blå Kors' gatenære tiltak og Steg for Steg Ketil Bråthen Fullførte prosjekter 17.09.18 _ 01.10.21 * mandag, 14 februar 2022
Inkluderende skole- og barnehagemiljø Jon Rogstad Fullførte prosjekter 01.08.18 _ 31.05.21 * mandag, 14 februar 2022
Evaluering av ALLEMED Jon Helgheim Holte Fullførte prosjekter 01.07.18 _ 28.02.19 * onsdag, 13 oktober 2021
Utredning om det kunst- og kulturfaglige organisasjonsområdet Kristine Nergaard Fullførte prosjekter 01.08.18 _ 29.02.20 * fredag, 21 januar 2022
Digitale plattformer – nye måter å organisere arbeid på, nye muligheter for økonomisk vekst og innovasjon Kristin Jesnes Fullførte prosjekter 17.08.18 _ 30.04.19 * mandag, 14 februar 2022
Særtilsynenes tilsyn på arbeidsmiljøområdet Rolf K. Andersen Fullførte prosjekter 10.06.18 _ 30.04.21 * mandag, 14 februar 2022
Håndheving av reglene om adgang til midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak Kristin Alsos Fullførte prosjekter 02.07.18 _ 01.02.20 * mandag, 14 februar 2022
LOfavør-komiteene – status og utfordringer   Fullførte prosjekter 18.03.18 _ 28.08.18 * mandag, 14 februar 2022
Kartlegging av ordninger for etter- og videreutdanning i offentlig sektor Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter 20.06.18 _ 15.10.18 * mandag, 14 februar 2022
Likere lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår hos offentlige og private aktører i barnevernet   Fullførte prosjekter 06.06.18 _ 21.12.18 * mandag, 14 februar 2022
Studieforbundene som læringskatalysator   Fullførte prosjekter 14.05.18 _ 30.10.18 * mandag, 14 februar 2022
Towards a new Chinese welfare state‚ perceptions about distributive justice in China Kristin Dalen Fullførte prosjekter   * onsdag, 13 oktober 2021
Offentlig sektors velferdsoppgaver - kommersiell velferd Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter 14.05.18 _ 15.12.18 * mandag, 14 februar 2022
Digitalisering – mellom sjøbasert erfaring og nye kompetansebehov Mathilde Bjørnset Fullførte prosjekter 23.04.18 _ 30.04.19 * mandag, 14 februar 2022
#de15beste Anne Inga Hilsen Fullførte prosjekter 01.12.17 _ 01.11.18 * fredag, 21 januar 2022
Fagarbeiderundersøkelsen Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter 09.01.18 _ 31.12.20 * tirsdag, 12 oktober 2021
LOs juridiske avdelings historie Åsmund Arup Seip Aktive prosjekter 01.04.18 _ 31.12.23 * onsdag, 22 mars 2023
Long-term impact of Wenchuan Earthquake and natural disaster in China Huafeng Zhang Fullførte prosjekter 01.01.18 _ 31.12.18 * mandag, 14 februar 2022
Lønnsdannelsen i de skandinaviske landene Kristin Alsos Fullførte prosjekter 18.04.18 _ 30.06.18 * mandag, 14 februar 2022
#metoo 2018 - seksuell trakassering i bransjene film, teater og scenekunst Mona Bråten Fullførte prosjekter 15.04.18 _ 31.10.18 * mandag, 14 februar 2022
Visjon2030 Formative Dialogue Research Anne Hatløy Aktive prosjekter 31.12.17 _ 30.06.23 * onsdag, 22 mars 2023
Arbeidsmiljøarbeid og HMS på kommunalt vis Anne Inga Hilsen Fullførte prosjekter 20.03.18 _ 03.09.18 * mandag, 14 februar 2022
Pelsdyrnæringen i Norge   Fullførte prosjekter   * mandag, 14 februar 2022
Evaluering av forsterket ungdomsinnsats Anne Hege Strand Fullførte prosjekter 07.03.18 _ 31.12.20 * mandag, 24 januar 2022
Seksuell trakassering blant medlemmer i Legeforeningen Mona Bråten Fullførte prosjekter 05.03.18 _ 01.08.18 * mandag, 24 januar 2022
Videreutdanning i barnehager - deltakerundersøkelse Ragnhild Steen Jensen Fullførte prosjekter 01.03.18 _ 31.12.20 * mandag, 14 februar 2022
Evaluering av Speed ​​School-programmet i Vest-Afrika Tewodros Aragie Kebede Fullførte prosjekter 31.01.18 _ 31.05.18 * mandag, 14 februar 2022
Arbeidsforhold blant rumenske og bulgarske lastebilsjåfører i Norge Mona Bråten Fullførte prosjekter 01.02.18 _ 01.09.18 * mandag, 24 januar 2022
Eldres deltakelse i arbeid og arbeidsliv Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 17.02.18 _ 17.10.18 * mandag, 14 februar 2022
Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering - en kartlegging av rekrutteringspraksis i virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket Jon Rogstad Fullførte prosjekter 01.01.17 _ 31.12.17 * mandag, 24 januar 2022
Seniorpolitikk i Arbeidstilsynet Anne Inga Hilsen Fullførte prosjekter 01.01.18 _ 31.12.18 * mandag, 14 februar 2022
Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne   Fullførte prosjekter 02.01.18 _ 31.12.18 * mandag, 14 februar 2022
Trakassering i arbeidslivet Mona Bråten Fullførte prosjekter 08.01.18 _ 30.09.18 * mandag, 24 januar 2022
Sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring Anne Mette Ødegård Fullførte prosjekter 20.12.17 _ 28.02.19 * mandag, 14 februar 2022
Akademikernes medlemspotensial Jørgen Svalund Fullførte prosjekter 13.12.17 _ 31.01.18 * mandag, 24 januar 2022
Nærpolitireformen - politiets relasjon til publikum   Fullførte prosjekter 06.11.17 _ 30.06.19 * mandag, 24 januar 2022
Assistentenes stilling i oppvekstsektoren Mona Bråten Fullførte prosjekter 14.12.17 _ 01.07.18 * mandag, 24 januar 2022
Utvikle, vurdere og validere tverrgående nøkkelkompetanser i fagopplæring   Fullførte prosjekter 01.10.17 _ 30.09.20 * mandag, 24 januar 2022
Inkluderende utdanning for barn med funksjonshemning i Sahel Arne Backer Grønningsæter Aktive prosjekter 01.01.18 _ 30.06.22 * onsdag, 05 januar 2022
Foreldreveiledning til ungdomsforeldre Mathilde Bjørnset Fullførte prosjekter 01.12.17 _ 30.04.18 * mandag, 14 februar 2022
Pensjon for alle   Fullførte prosjekter 26.11.17 _ 31.12.18 * mandag, 24 januar 2022
Intensjonsavtalen om sunnere kosthold Anne Hatløy Fullførte prosjekter 24.11.17 _ 31.12.22 * onsdag, 22 mars 2023
Vanskelig bosettbare – et forprosjekt Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter 12.11.17 _ 15.02.18 * mandag, 14 februar 2022
Retur av personer uten lovlig opphold - en kunnskapsstatus   Fullførte prosjekter 25.10.17 _ 16.02.18 * mandag, 14 februar 2022
Holdninger til likestilling, diskriminering og hatefulle ytringer Guri Tyldum Fullførte prosjekter 08.11.17 _ 12.12.18 * mandag, 24 januar 2022
Analyse av behovskomponenten i Helse Sør-Østs inntektsmodell   Fullførte prosjekter   * mandag, 24 januar 2022
LOs ungdomssatsning Kristin Jesnes Fullførte prosjekter 29.08.17 _ 28.02.18 * mandag, 24 januar 2022
Følgeevaluering av Nordisk 0-24-samarbeid Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter 13.10.17 _ 12.06.20 * mandag, 24 januar 2022
Motivasjon og mestring: Unge i randsonen mellom skole, venner og familie Jon Rogstad Fullførte prosjekter 01.06.17 _ 30.06.21 * mandag, 24 januar 2022
Arbeidsgiveres holdning til foreldrepermisjon   Fullførte prosjekter 24.09.17 _ 10.12.17 * mandag, 14 februar 2022
The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models Kristin Alsos, Jon Erik Dølvik, Kristin Jesnes Fullførte prosjekter 01.01.17 _ 30.04.21 * tirsdag, 12 oktober 2021
Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter 24.09.17 _ 03.05.21 * tirsdag, 26 oktober 2021
Evaluering av tilskuddsordning for etablereropplæring for innvandrere Jon Rogstad Fullførte prosjekter 15.09.17 _ 01.02.18 * mandag, 24 januar 2022
Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere i Norge Guri Tyldum Fullførte prosjekter 26.08.17 _ 21.02.18 * mandag, 14 februar 2022
Tjenesten og MEg Anne Kielland Aktive prosjekter 06.09.17 _ 30.06.23 * mandag, 24 april 2023
Permitteringsliknende ordninger i andre land. En oversikt Jørgen Svalund Fullførte prosjekter 01.08.17 _ 30.03.18 * onsdag, 13 oktober 2021
Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter. Likheter og forskjeller   Fullførte prosjekter 21.08.17 _ 30.04.18 * mandag, 14 februar 2022
Seniorer i industrien Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 30.11.17 _ 30.11.18 * onsdag, 19 januar 2022
KS - Lokale særavtaler Kristin Alsos Fullførte prosjekter 12.06.17 _ 01.02.18 * tirsdag, 12 oktober 2021
Levekårene til syriske flyktninger i Jordan (2017-2018) Åge Arild Tiltnes Fullførte prosjekter   * tirsdag, 15 februar 2022
Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter 15.06.17 _ 28.09.17 * torsdag, 23 april 2020
Likestilt arbeidsliv Ragnhild Steen Jensen Fullførte prosjekter 01.06.17 _ 01.10.17 * onsdag, 13 oktober 2021
Surveytrening for Kirkens Nødhjelp   Fullførte prosjekter 20.05.17 _ 31.12.17 * tirsdag, 15 februar 2022
Innsats for jenters rettigheter og likestilling i norsk utviklingspolitikk Anne Hatløy Fullførte prosjekter 06.06.17 _ 31.12.17 * tirsdag, 15 februar 2022
Vurdering av Litauens systemer for å håndtere økt tilstrømming av asylsøkere, integreringsarbeid og irregulær migrasjon Anette Brunovskis Fullførte prosjekter 03.05.17 _ 30.06.17 * tirsdag, 15 februar 2022
Organisering og avtaler i finansnæringen Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter 06.04.17 _ 01.09.17 * tirsdag, 15 februar 2022
Changing role of VET Torgeir Nyen Fullførte prosjekter 01.05.17 _ 01.11.17 * onsdag, 13 mai 2020
The Europeanisation of industrial relations through board level employee representation   Fullførte prosjekter 23.04.17 _ 31.10.17 * tirsdag, 15 februar 2022
Enklere og bedre tjenestepensjoner   Fullførte prosjekter 03.04.17 _ 16.08.17 * tirsdag, 15 februar 2022
Evaluering av fraværsgrensen i videregående skole Jon Rogstad Fullførte prosjekter 01.05.17 _ 01.06.20 * tirsdag, 15 februar 2022
Sosioøkonomiske effekter av afghanske flyktninger i Pakistan Tewodros Aragie Kebede Fullførte prosjekter 01.04.17 _ 30.06.22 * onsdag, 22 mars 2023
Pensjonering og bruk av AFP innen KS' tariffområde - oppdatering med tall for 68-70 åringer Roy A. Nielsen Fullførte prosjekter 03.04.17 _ 19.06.17 * tirsdag, 15 februar 2022
Læringsutbytte i varehandel Ragnhild Steen Jensen Fullførte prosjekter 24.03.17 _ 01.03.18 * onsdag, 13 oktober 2021
Evaluering av matematikkeksamen for 10. trinn 2017–2019 Jon Rogstad Fullførte prosjekter 01.03.17 _ 31.01.19 * tirsdag, 15 februar 2022
Ulikhet og bærekraft i det norske pensjonssystemet etter reformen Tove Midtsundstad Aktive prosjekter 01.11.17 _ 31.12.23 * onsdag, 22 mars 2023
Samspill mellom folketrygden og bediftsbasert pensjon, og pensjonsreformen   Fullførte prosjekter 01.10.14 _ 01.07.17 * mandag, 10 oktober 2022
Tildeling av anbud innenfor elektro Mona Bråten Fullførte prosjekter 01.02.17 _ 31.12.17 * tirsdag, 15 februar 2022
Sosial bærekraft i fangstbasert fiskerinæring Anne Mette Ødegård Fullførte prosjekter 17.01.17 _ 15.05.17 * tirsdag, 15 februar 2022
Street connected children in Georgia and Azerbaijan Anne Hatløy Fullførte prosjekter 01.02.17 _ 20.12.17 * tirsdag, 15 februar 2022
Innvandrerorganisasjoners rolle og potensial i lokalt integreringsarbeid Beret Bråten Fullførte prosjekter 12.12.16 _ 02.04.17 * tirsdag, 12 oktober 2021
Utfordringer innen det boligsosiale feltet i Nes kommune Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter 13.12.16 _ 15.02.17 * tirsdag, 15 februar 2022
Eritrea Population and Health Survey 2010 Anne Hatløy Fullførte prosjekter 01.04.09 _ 01.10.13 * onsdag, 13 oktober 2021
Arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomhet og på store byggeplasser Mona Bråten Fullførte prosjekter 01.01.17 _ 01.03.18 * onsdag, 13 oktober 2021
Lokalt trepartssamarbeid i kommunene Leif E. Moland Fullførte prosjekter 20.11.16 _ 30.03.17 * tirsdag, 15 februar 2022
Hvordan øke barns, spesielt jenters, overgang fra barne- til ungdomsskolen Anne Kielland Fullførte prosjekter 01.12.16 _ 31.12.21 * tirsdag, 08 mars 2022
Barrierer for jenters utdanning i Vest-Afrika Anne Kielland Fullførte prosjekter 01.12.16 _ 15.03.17 * torsdag, 09 januar 2020
Endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser Kristin Alsos Fullførte prosjekter 05.12.16 _ 01.08.17 * tirsdag, 12 oktober 2021
Teambasert styrermodell i Stokke kommune. En evaluering av erfaringer Mona Bråten Fullførte prosjekter 01.12.16 _ 01.01.17 * onsdag, 13 oktober 2021
Den kompliserte omleggingen – hva blir virkningene av en ny offentlig tjenestepensjon?   Fullførte prosjekter 01.08.16 _ 31.12.16 * torsdag, 14 mai 2020
Kommunesektoren: Kvinners yrkesdeltakelse og kjønns- og likestillingsperspektivet i en påslagsmodell   Fullførte prosjekter 29.09.16 _ 01.02.17 * tirsdag, 15 februar 2022
En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet. Diskusjon av strategiske muligheter   Fullførte prosjekter 05.04.16 _ 30.11.16 * tirsdag, 15 februar 2022
Posting of workers: enhancing administrative cooperatation and access to information Anne Mette Ødegård Fullførte prosjekter 01.01.17 _ 10.12.18 * onsdag, 13 oktober 2021
Seniorpolitikk i varehandelen Anne Inga Hilsen Fullførte prosjekter 01.10.16 _ 30.04.18 * onsdag, 15 april 2020
Seniorpolitikk og seniortiltak i statlige virksomheter Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 21.11.16 _ 22.05.17 * onsdag, 13 mai 2020
Eldre med hiv Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter 01.11.16 _ 30.11.18 * tirsdag, 15 februar 2022
Utvikling av gode yrkesfaglærere Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter 07.11.16 _ 30.04.17 * torsdag, 24 september 2020
Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter 01.10.16 _ 15.02.17 * torsdag, 24 september 2020
Evaluering av Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Tone Fløtten Fullførte prosjekter 21.10.16 _ 10.12.17 * torsdag, 14 mai 2020
Heltidskultur i Bodø kommune Leif E. Moland Fullførte prosjekter 01.09.16 _ 01.11.16 * torsdag, 21 januar 2021
Methodology training and technical support for CASTED, phase I Huafeng Zhang Fullførte prosjekter 01.11.16 * onsdag, 13 oktober 2021
Ernæring - fortsatt ingens ansvar? Anne Hatløy Fullførte prosjekter 01.11.16 _ 31.01.17 * onsdag, 16 mai 2018
Evaluering av Housing First i Bergen og Sandnes Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter 28.09.16 _ 15.02.17 * lørdag, 16 mai 2020
Indonesia PACER Program Review Tewodros Aragie Kebede Fullførte prosjekter 01.09.16 _ 01.10.16 * onsdag, 13 mai 2020
Næringslivet som bistandsaktør Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter 23.09.16 _ 30.11.16 * fredag, 15 mai 2020
Foreldreveiledning (ICDP) til særskilte målgrupper Beret Bråten Fullførte prosjekter 01.06.16 _ 31.12.16 * tirsdag, 12 oktober 2021
IA-ledelse 2.0   Fullførte prosjekter 24.08.16 _ 01.12.16 * fredag, 27 mars 2020
Aktører i delingsøkonomien Kristin Alsos Fullførte prosjekter 15.08.16 _ 15.12.17 * onsdag, 13 oktober 2021
Verneombudsordning under press? Rolf K. Andersen Fullførte prosjekter 23.08.16 _ 23.08.18 * onsdag, 13 oktober 2021
Indikatorer på diskriminering av innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter Jon Rogstad Fullførte prosjekter 21.06.16 _ 01.12.16 * lørdag, 16 mai 2020
Skolematordning i krisesituasjoner Anne Hatløy Fullførte prosjekter 19.05.16 _ 31.10.16 * onsdag, 13 oktober 2021
Partssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen - status og utfordringer Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter 02.05.16 _ 30.06.16 * fredag, 17 juli 2020
Inkludering og mangfold i REMA 1000 Beret Bråten Fullførte prosjekter 18.04.16 _ 31.12.16 * tirsdag, 12 oktober 2021
Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser   Fullførte prosjekter 07.04.16 _ 31.12.16 * onsdag, 24 februar 2021
Delingsøkonomi – nordisk pilotstudie Jon Erik Dølvik Fullførte prosjekter 15.04.16 _ 31.12.16 * onsdag, 13 oktober 2021
Metodeutvikling for å bestemme det globale estimatet av barnesoldater Anne Hatløy Fullførte prosjekter 29.02.16 _ 06.05.16 * onsdag, 13 oktober 2021
Seniorer i barnehagesektoren Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 11.04.16 _ 30.11.16 * onsdag, 13 mai 2020
Tidligpensjonering i kommunal sektor Roy A. Nielsen Fullførte prosjekter 17.04.16 _ 31.01.17 * tirsdag, 12 mai 2020
Seksuell trakassering i arbeidslivet Mona Bråten Fullførte prosjekter 07.03.16 _ 31.12.16 * lørdag, 16 mai 2020
HMS-utfordringer ved alenearbeid Mona Bråten Fullførte prosjekter 07.03.16 _ 31.01.18 * mandag, 30 mars 2020
Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet - modul 2 Mona Bråten Fullførte prosjekter 01.03.16 _ 31.12.16 * onsdag, 13 oktober 2021
Chinese Perceptions of Distributive Justice Kristin Dalen Fullførte prosjekter   * onsdag, 13 oktober 2021
Ekstern barnehagevurdering – hvordan måle kvalitet Beret Bråten Fullførte prosjekter 15.02.16 _ 15.06.16 * tirsdag, 12 oktober 2021
Seniorer og arbeidslivet Jørgen Svalund Fullførte prosjekter 25.02.16 _ 31.08.16 * mandag, 13 august 2018
Varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter 01.01.16 _ 31.12.16 * torsdag, 24 september 2020
Fag på vandring: Nasjonale kompetanseregimer i møtet med transnasjonale arbeidsmarkeder Jon Erik Dølvik, Anna Hagen Tønder Aktive prosjekter 01.05.16 _ 31.12.22 * fredag, 09 desember 2022
Hvordan kan kommunesektoren bidra til å bekjempe arbeidslivskriminalitet?   Fullførte prosjekter 01.01.16 _ 31.01.17 * tirsdag, 23 februar 2021
Rekruttering til design- og håndverksfagene Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter 15.12.15 _ 01.04.16 * tirsdag, 12 oktober 2021
Høyere jobbmobilitet - lavere sykefravær?   Fullførte prosjekter 15.12.15 _ 10.09.16 * onsdag, 24 februar 2021
Motivasjon, frafall og formidling av elever til læreplass i utdanningsprogrammet for restaurant- og matfag. En dybdestudie Rolf K. Andersen Fullførte prosjekter 07.12.15 _ 15.03.16 * tirsdag, 12 oktober 2021
Ansettelsesmuligheter og videreopplæring for seniorer Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 01.01.16 _ 31.12.21 * tirsdag, 08 mars 2022
Utfordringer og muligheter for yrkesmobilitet for 50+-befolkningen Anne Inga Hilsen Fullførte prosjekter 01.02.16 _ 31.12.21 * tirsdag, 08 mars 2022
Evaluering av ordningen med integreringsrådgivere Jon Rogstad Fullførte prosjekter 27.11.15 _ 15.05.16 * torsdag, 09 januar 2020
Evaluering av introduksjonsordning og norskopplæring Hanne Cecilie Kavli Fullførte prosjekter 15.09.15 _ 30.11.17 * onsdag, 13 oktober 2021
Tidlig innsats og foreldrestøtte. En kunnskapsstatus Beret Bråten Fullførte prosjekter 18.11.15 _ 20.09.16 * onsdag, 13 oktober 2021
Oppfølging av lærlinger i Akershus fylkeskommune Rolf K. Andersen Fullførte prosjekter 16.11.15 _ 01.10.16 * onsdag, 13 oktober 2021
Lav mobilitet på arbeidsmarkedet blant seniorer (50+) i Norge – hva innebærer det? Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 01.11.15 _ 07.10.16 * tirsdag, 12 mai 2020
Evaluering av godkjenningsordningen i renholdsbransjen Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter 21.10.15 _ 21.07.16 * onsdag, 13 oktober 2021
Health Services and Needs in Prostitution Anette Brunovskis Fullførte prosjekter 09.01.12 _ 31.12.15 * tirsdag, 12 oktober 2021
LHL - ideelle sykehus og rehabiliteringsinstitusjoners rolle Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter 01.09.15 _ 31.12.16 * onsdag, 13 oktober 2021
Seniorkompetanse Anne Inga Hilsen Fullførte prosjekter 18.09.15 _ 29.02.16 * onsdag, 24 februar 2021
Følgeevaluering av NAV i fengsel Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter 07.10.15 _ 01.11.17 * torsdag, 09 januar 2020
When poverty meets affluence: Migrant street workers in Scandinavia   Fullførte prosjekter 01.10.15 _ 31.12.18 * mandag, 30 august 2021
Arbeidsmiljøets betydning for fastholdelse av eldre arbeidstakere Anne Inga Hilsen Fullførte prosjekter 01.01.16 _ 30.06.17 * onsdag, 13 oktober 2021
Modeller for finansiering av læreplasser - internasjonale erfaringer Jon Rogstad Fullførte prosjekter 01.09.15 _ 01.02.16 * onsdag, 24 februar 2021
Arbeidsinnvandrere med brakkesyke? En pilotstudie om rusmiddelbruk blant østeuropeere i Norge   Fullførte prosjekter 01.09.15 _ 01.04.16 * onsdag, 13 mai 2020
NORHED Annual Programme Report 2015 Tewodros Aragie Kebede Fullførte prosjekter 01.02.15 _ 31.12.15 * onsdag, 13 mai 2020
Likebehandling ved utleie av arbeidstakere Kristin Alsos Fullførte prosjekter 25.06.15 _ 31.12.15 * tirsdag, 12 oktober 2021
Kartlegging av måloppnåelse for delmål 2 i IA-avtalen Jørgen Svalund Fullførte prosjekter 01.08.15 _ 31.12.15 * tirsdag, 23 februar 2021
World Development Report 2011. Conflict, security and Development Anne Hatløy Fullførte prosjekter 03.01.10 _ 31.12.10 * onsdag, 13 oktober 2021
World Development Report 2013: Good jobs Anne Hatløy Fullførte prosjekter 01.11.11 _ 30.09.12 * onsdag, 13 oktober 2021
Baseline study for ‘Côte d’Ivoire Sustainable Cocoa Initiative (CISCI)’ Anne Hatløy Fullførte prosjekter 01.05.12 _ 01.12.12 * onsdag, 13 oktober 2021
Tilreisende hjemløse og gatearbeidere fra Romania i Skandinavia   Fullførte prosjekter 01.05.14 _ 30.06.15 * torsdag, 30 april 2020
Education sector consultancy, Niger Anne Kielland Fullførte prosjekter 01.06.15 _ 31.10.15 * onsdag, 24 februar 2021
Haiti out-of-school children Anne Kielland Fullførte prosjekter 01.06.15 _ 31.12.15 * torsdag, 09 januar 2020
Tidsbruk i barnehager Ragnhild Steen Jensen Fullførte prosjekter 01.11.14 _ 30.10.15 * onsdag, 13 oktober 2021
Forsøk med målretting av gratis kjernetid Jon Rogstad Fullførte prosjekter 01.07.11 _ 30.06.15 * lørdag, 16 mai 2020
Har barn det bra i store barnehager? Beret Bråten Fullførte prosjekter   * tirsdag, 12 oktober 2021
Uførereformen – Hvordan påvirkes de uføres tilknytning til arbeidslivet?   Fullførte prosjekter 01.05.15 _ 28.02.16 * tirsdag, 12 mai 2020
Sustainable Development Indicators Svein Erik Stave Fullførte prosjekter   * onsdag, 13 oktober 2021
Evaluering av varslingsrutiner i Sandnes kommune Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter 01.06.15 _ 30.09.15 * tirsdag, 23 februar 2021
Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune   Fullførte prosjekter 27.04.15 _ 19.06.15 * tirsdag, 23 februar 2021
Allmenngjøring av tariffavtaler: Evaluering av virkninger for lønnsdannelse og sysselsetting   Fullførte prosjekter 01.01.14 _ 31.12.15 * mandag, 30 august 2021
Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring Jon Horgen Friberg Fullførte prosjekter 01.01.10 _ 31.12.15 * onsdag, 24 februar 2021
Kartlegging av brudd på arbeidstidsreguleringer Rolf K. Andersen Fullførte prosjekter 15.02.15 _ 31.08.15 * lørdag, 16 mai 2020
Muslim Politics and Governance of Islam: Interactions of Structure and Culture in Multi-religious Europe Jon Rogstad Fullførte prosjekter 10.09.14 _ 31.12.19 * torsdag, 24 september 2020
Deltidskarrierer i Norge – normaliseringens endepunkt? Kvinners valg av arbeidstid i et longitudinelt perspektiv   Fullførte prosjekter 01.08.14 _ 31.08.19 * torsdag, 07 oktober 2021
Kunnskapsstatus - Erfaringer med introduksjonsordning og norskopplæring for innvandrere. Hanne Cecilie Kavli Fullførte prosjekter 01.11.14 _ 30.04.15 * torsdag, 14 mai 2020
Seeing DDR from Below   Fullførte prosjekter 01.06.05 _ 12.08.09 * tirsdag, 23 februar 2021
Kartlegging av pensjoneringsmønsteret i KS tariffområde i 2005 og 2006 Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 01.06.07 _ 31.12.07 * onsdag, 13 mai 2020
Inkluderende arbeidsliv og heving av den reelle pensjoneringsalderen Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 01.01.05 _ 01.07.07 * onsdag, 13 mai 2020
Virksomhetssurvey om seniorpolitikk - oppfølgingsstudie 2013 Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 01.01.12 _ 01.07.14 * onsdag, 13 mai 2020
Seniorpolitiske framtidsbilder Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 01.01.11 _ 30.01.12 * onsdag, 13 mai 2020
Spør forskerne? Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 01.01.12 _ 31.03.13 * tirsdag, 23 februar 2021
Pensjoneringsmønstre innen KS tariffområde 2007-2009 Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 01.10.10 _ 01.05.11 * onsdag, 13 mai 2020
Effekter av IA-avtalen og ulike tiltak i kommunesektoren Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 01.11.10 _ 01.11.11 * onsdag, 13 mai 2020
Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene Roy A. Nielsen Fullførte prosjekter 06.02.15 _ 06.02.16 * torsdag, 09 januar 2020
NAV-kontorenes arbeid med oppfølging av ungdom Anne Hege Strand Fullførte prosjekter 01.11.14 _ 01.08.15 * onsdag, 13 oktober 2021
Follow the Money: capital flows, cross-border networks, natural resource extraction and stolen asset recovery Mark Taylor Fullførte prosjekter   * onsdag, 13 mai 2020
Assessing the Impacts of the Voluntary Principles on Security and Human Rights Mark Taylor Fullførte prosjekter   * fredag, 27 mars 2020
Samsvar mellom tilbud og etterspørsel i fag- og yrkesopplæringen?   Fullførte prosjekter 01.01.15 _ 31.12.15 * onsdag, 24 februar 2021
Hva påvirker kommunalt ansattes pensjoneringsbeslutning? Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 31.01.10 _ 31.03.13 * mandag, 22 februar 2021
Betydningen av arbeidsgivers/kommunenes satsing på rekruttering av fagarbeidere Mona Bråten Fullførte prosjekter 03.02.15 _ 01.12.15 * tirsdag, 23 februar 2021
Utdanningsforbundet - kommunikasjon og organisasjon Kristine Nergaard Fullførte prosjekter 19.01.15 _ 31.12.15 * onsdag, 13 mai 2020
Senior Policy for Whom? The distributional consequences and effects of initiatives to promote active ageing Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 01.01.13 _ 31.12.18 * onsdag, 13 mai 2020
Education in Haiti Anne Kielland Fullførte prosjekter 12.01.14 _ 01.12.15 * torsdag, 09 januar 2020
Evolution in approaches to education in slums Anne Kielland Fullførte prosjekter   * fredag, 19 februar 2021
Religiøs reorientering i Sør-Mali Anne Hatløy Fullførte prosjekter 15.01.14 _ 30.09.15 * onsdag, 15 april 2020
Med oppholdstillatelse men i mottak?   Fullførte prosjekter 01.01.15 _ 28.02.16 * mandag, 22 februar 2021
Slippery Suffering? A comparative ethnography of the encounter between survivors of war and the Scandinavian welfare states Nerina Weiss Fullførte prosjekter 01.08.14 _ 31.07.17 * torsdag, 09 januar 2020
Work Life Challenges. Workforce management and worker involment solutions. Kristine Nergaard Fullførte prosjekter   * torsdag, 24 september 2020
Pensjonsreformen og utfordringene på arbeidsmarkedet Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 01.01.12 _ 31.12.14 * tirsdag, 12 mai 2020
Virker tiltakene? Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 01.06.14 _ 28.02.20 * onsdag, 19 januar 2022
Striving for excellence, learning to cope? Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 01.01.14 _ 31.12.18 * tirsdag, 12 mai 2020
Business and Human Rights: From Principles to State Practice Mark Taylor Fullførte prosjekter   * fredag, 27 mars 2020
Legal Culture, Corruption and Law Enforcement: The Russian Case Åse Berit Grødeland Fullførte prosjekter 01.01.13 _ 31.10.16 * torsdag, 09 januar 2020
Legal Culture and Anti-Corruption Reform: the Case of the West Balkans (2010-14) Åse Berit Grødeland Fullførte prosjekter   * torsdag, 09 januar 2020
Legal Transfers and Supranational Courts: the European Case (2013-15) Åse Berit Grødeland Fullførte prosjekter 13.03.13 * onsdag, 13 mai 2020
Evaluering av handlingsplanen for å bedre levekårene for rom i Oslo   Fullførte prosjekter 01.01.14 _ 31.05.14 * søndag, 21 februar 2021
Ungdom og utdanningsvalg - fokus på helse- og oppvekstfag Tove Mogstad Aspøy Fullførte prosjekter 01.11.14 _ 31.05.15 * tirsdag, 12 oktober 2021
Midlertidig arbeid: Blindgate eller springbrett til varig sysselsetting? Jon Erik Dølvik Fullførte prosjekter 01.08.14 _ 30.04.20 * onsdag, 13 oktober 2021
Barns hushjelpsarbeid i Haiti Anne Hatløy Fullførte prosjekter 01.01.14 _ 31.12.15 * mandag, 16 mars 2020
Tilknytningsformer i arbeidslivet Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter 01.09.14 _ 31.12.18 * onsdag, 13 oktober 2021
Modeller for å kvalifisere elever etter Vg2 Torgeir Nyen Fullførte prosjekter 01.01.14 _ 20.12.16 * onsdag, 13 oktober 2021
Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker?   Fullførte prosjekter   * fredag, 19 februar 2021
Vekslingsmodeller som alternativ til 2+2-modellen i fag- og yrkesopplæringen Torgeir Nyen Fullførte prosjekter 01.10.14 _ 01.12.18 * torsdag, 14 mai 2020
Elektrobransjens utviklingssenter   Fullførte prosjekter 01.06.14 _ 30.06.15 * tirsdag, 23 februar 2021
Kinas nåværende FN-politikk Hedda Flatø Fullførte prosjekter 28.01.12 _ 28.02.12 * onsdag, 13 oktober 2021
Searching the unknown: Discourses and effects of preventing radicalization in Scandinavia Nerina Weiss Fullførte prosjekter 01.09.14 _ 31.08.18 * onsdag, 13 oktober 2021
Kineseres oppfatninger om fordelingsrettferdighet Kristin Dalen Fullførte prosjekter 01.12.13 _ 30.06.14 * onsdag, 24 februar 2021
Det gode liv til sjøs: Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip – norsk handlingsrom   Fullførte prosjekter 01.01.14 _ 28.02.14 * tirsdag, 23 februar 2021
Vold og trusler i offentlig sektor   Fullførte prosjekter 01.02.10 _ 31.12.10 * tirsdag, 23 februar 2021
Alternativ telefoni - omvärldsbevakning   Fullførte prosjekter 01.04.10 _ 31.12.10 * onsdag, 24 februar 2021
Virksomhetenes seniortiltak - har de effekter? Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 01.04.10 _ 31.05.15 * torsdag, 14 mai 2020
Tilrettelegging i arbeidslivet Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter 01.04.10 _ 30.06.12 * tirsdag, 23 februar 2021
3-2-1 Arbeidsmiljøprosjekt Stami Leif E. Moland Fullførte prosjekter 15.03.10 _ 15.06.10 * onsdag, 24 februar 2021
Mindre deltid Kristine Nergaard Fullførte prosjekter 01.02.10 _ 02.03.11 * onsdag, 13 oktober 2021
Videre analyse av etablert datamateriale om familiepraksis og likestilling i innvandrende familier Hanne Cecilie Kavli Fullførte prosjekter 01.06.10 _ 31.12.15 * torsdag, 09 januar 2020
Forprosjekt Rekruttere utenlandsk arbeidskraft nordiske land   Fullførte prosjekter 20.05.10 _ 30.08.10 * onsdag, 24 februar 2021
Levekår, familiepraksis og likestilling blant unge   Fullførte prosjekter 05.03.10 _ 31.01.12 * onsdag, 24 februar 2021
Utdanningsforbundet medlemsundersøkelse 2010   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Fagopplæring i Spekter-området Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * mandag, 22 februar 2021
Evaluering av boligpolitiske endringer Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Nye velferdssignaler? Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter   * onsdag, 13 oktober 2021
Norges bruk av overskuddskraft   Fullførte prosjekter   * onsdag, 24 februar 2021
HMS-arbeid og sosial dumping Mona Bråten Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Arbeid og levekår for arbeidsinnvandrere. Polonia 2010   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
On the margins - Sickness absence and labour marked exclusion in high risk groups. The case of Immigrants (IMMSICK)   Fullførte prosjekter 02.01.10 _ 30.06.15 * lørdag, 16 mai 2020
Arbeidsplassen som læringsarena Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter 08.05.14 _ 07.05.14 * tirsdag, 23 februar 2021
Sykehjemsplasser i Oslo Leif E. Moland Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Unntak fra arbeidstidsreglene Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * tirsdag, 23 februar 2021
Nyere aspekter ved arbeidskamp Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Eldrebølge og seniormuligheter i pleie og omsorg Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Undersøkelse om tillitsvalgtes situasjon Kristine Nergaard Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Kartlegging av fag- og svenneprøver Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Arbeidskraftstrategier i helsesektoren Anne Mette Ødegård Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Konsekvenser avå vokse opp under vanskelige boforhold Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Etnisitet i likestillingsperspektiv   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Climate Change and Opinion Change Gudmund Hernes Fullførte prosjekter   * onsdag, 13 oktober 2021
Seniorpolitiske fremtidsbilder Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Nordisk Forskernettverk hjelpetiltak i barnevernet   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Effekt av IA-avtalen og ulike tiltak Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Helse-, miljø- og sikkerhetsopplæring av arbeidsgivere Rolf K. Andersen Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * mandag, 22 februar 2021
Grenser og samkvem mellom LO-forbund Kristine Nergaard Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Anbud og arbeidsrettigheter   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Nordiske arbeidstilsyn   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Likeverdige tjenester   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Gjennomgående dokumentasjon Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * mandag, 22 februar 2021
Med NAV på laget for å bryte barrierer inn i arbeidslivet Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Analyse av Lærlingeundersøkelsen Torgeir Nyen Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Arbeidstid: press mot normalarbeidsdagen   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Bolig for bostedsløse   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 03 mars 2015
Flåtestyring og kontroll med ansatte Mona Bråten Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Integrerings- og inkluderingspolitikken i Norge   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Hvorfor tilbyr ikke kommuner mer heltid Leif E. Moland Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Lovfestet minstelønn   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
NAV - en fyrlykt for IA-arbeid i omstilling Anne Inga Hilsen Fullførte prosjekter 01.03.11 _ 31.12.13 * onsdag, 13 oktober 2021
Innarbeidingsordninger 2011   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Evaluering av hospiteringsordninger i fag- og yrkesopplæringen Torgeir Nyen Fullførte prosjekter 28.03.11 _ 31.12.12 * tirsdag, 23 februar 2021
Evalueringskonferansen 2011 Jon Lahlum Fullførte prosjekter   * onsdag, 13 oktober 2021
Praksisplasser for innvandrere   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Internopplæring i varehandelen Torgeir Nyen Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Måling og forklaring av diskriminering i arbeidsmarkedet   Fullførte prosjekter   * fredag, 19 februar 2021
Arbeidskraftstrategier i kommunesektoren Kristin Alsos Fullførte prosjekter 27.05.11 _ 31.12.11 * tirsdag, 12 oktober 2021
Uravstemning i LO STAT Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Tidsbruk i barnehagene i Bydel Alna Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Lærefag i kommunsesektoren Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter   * onsdag, 24 februar 2021
Fattigdom - kunnskapsstatus Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Analyse av fattigdomsindikator i kriteriesystemet Roy A. Nielsen Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Gravide i handelen Anne Inga Hilsen Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Evaluering av forsøk med gratis kjernetid i barnehage Jon Rogstad Fullførte prosjekter 01.07.11 _ 31.12.14 * lørdag, 16 mai 2020
Norsk Migrasjonsforskningsnettverk, formidling Jon Rogstad Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Politisk deltakelse bl innvandrere og norskfødte Jon Rogstad Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Kartlegging av bemanningsbransjen Kristine Nergaard Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * mandag, 22 februar 2021
Regjeringens deltidssatsning Leif E. Moland Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 30.06.14 * fredag, 19 februar 2021
Læring i offentlig sektor Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Privat tjenesteyting   Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * mandag, 22 februar 2021
Norsk Jernbane - eierskap, roller og rammebetingelser   Fullførte prosjekter 15.08.11 _ 30.04.12 * onsdag, 13 oktober 2021
Barn av innvandrere og flyktninger, morgendagens fattige   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 03 mars 2015
Kartlegging av ufrivillig deltid i varehandelen Kristine Nergaard Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Diskriminerende barrierer i arbeidslivet Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Varigheten av ufrivillig deltid Jørgen Svalund Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Tvisteløsningsnemndas praksis Mona Bråten Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * søndag, 21 februar 2021
Kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgstjenesten Leif E. Moland Fullførte prosjekter 01.10.11 _ 31.12.14 * mandag, 17 august 2015
Evaluering av fortrinnsretten for deltidsansatte Leif E. Moland Fullførte prosjekter 03.10.11 _ 31.12.12 * onsdag, 13 oktober 2021
Faglig konsentrasjon på vg1 bygg og anlegg Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Kompetansebehov i maritim næring   Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * mandag, 22 februar 2021
Dobbelt Diskriminert Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
LO Stat Kartellkonferanse   Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 30.06.14 * torsdag, 10 desember 2020
Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter 01.11.11 _ 30.06.15 * torsdag, 14 mai 2020
Hvordan fungerer tilskuddsm mot fattigdom lokalt   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Evaluering av Nav Hedmarks prosjekt om legers sykemeldingspraksis Ketil Bråthen Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Yrkespensjon i Europa   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Rapportering barnefattigdom 2011 Anne Hege Strand Fullførte prosjekter   * onsdag, 13 oktober 2021
Evaluering av AFP-samarbeidsforum Anne Inga Hilsen Fullførte prosjekter 01.01.12 _ 31.12.14 * tirsdag, 23 februar 2021
Evaluering av Veiledning i flerkulturelt arbeid   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Permittering og redusert arbeidstid 2012   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Frisørundersøkelsen 2013   Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * mandag, 22 februar 2021
Arbeidstid og åpningstid i varehandelen Kristin Alsos Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * tirsdag, 12 oktober 2021
Samlokaliserte boliger og bofellesskap   Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * mandag, 22 februar 2021
Vold og trusler i finansnæringen Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Frivillig deltid   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Fullføring i helsearbeiderfaget Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Veiledning - Unge funksjonshemmede Anne Inga Hilsen Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
KVP og reduksjon i sosialhjelp   Fullførte prosjekter 25.04.12 _ 30.11.12 * tirsdag, 23 februar 2021
Inn- og utleie av arbeidskraft Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter 01.05.12 _ 07.01.13 * onsdag, 13 mai 2020
Bemanningsbransjen og sykefravær Kristin Alsos Fullførte prosjekter   * tirsdag, 12 oktober 2021
Medbestemmelse og betydningen av utenlandsk eierskap Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter 15.05.12 _ 30.05.14 * tirsdag, 23 februar 2021
Ledelse, roller og ansvar i helseforetakene Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Innvandrerne som skulle klare seg selv   Fullførte prosjekter 01.03.12 _ 03.01.13 * onsdag, 24 februar 2021
Tilrettelegging i privat servicesektor Mona Bråten Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Konsulentbruk i NAV   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Læreplasskartlegging Torgeir Nyen Fullførte prosjekter 07.05.12 _ 31.12.12 * tirsdag, 23 februar 2021
Seniorer i medvind i kommunesektoren   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Utredning om forskning på voksnes læring Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter   * onsdag, 13 mai 2020
Saman om - Heltid - deltid Leif E. Moland Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * mandag, 22 februar 2021
Saman om - Sykefravær Leif E. Moland Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * mandag, 22 februar 2021
Saman om - Kompetanse og rekruttering Leif E. Moland Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * mandag, 22 februar 2021
Saman om - betre omdømme Leif E. Moland Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * onsdag, 24 februar 2021
Virksomhetssurvey 2010 - oppfølging Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter   * onsdag, 24 februar 2021
Kvinner i fagbevegelsen Kristine Nergaard Fullførte prosjekter 01.01.12 _ 31.01.14 * onsdag, 13 mai 2020
Stovner og fremtiden   Fullførte prosjekter 01.08.12 _ 31.05.14 * onsdag, 24 februar 2021
Håndheving av alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven Anne Mette Ødegård Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Analyse av arbeidstidsordninger Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter 01.10.12 _ 30.03.13 * onsdag, 13 oktober 2021
Kollektive aktører Kristine Nergaard Fullførte prosjekter 01.01.13 _ 31.12.16 * fredag, 15 oktober 2021
Samhandling i byggeprosessen Leif E. Moland Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * onsdag, 13 oktober 2021
Kommunale tjenestepensjoner i Europa   Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * mandag, 22 februar 2021
Hvordan skal Unio beholde mellom- og toppledere Mona Bråten Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * mandag, 22 februar 2021
Vekterstreiken 2012 Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Institusjonelle endringer i demokratiske samfunn Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter 01.10.12 * onsdag, 13 mai 2020
LHBT i arbeidslivet Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Kunnskapsstatus arbeidsinnvandring Jon Horgen Friberg Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Sosial dialog og trepartssamarbeid Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
LHBT i innvandrerbefolkningen Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Bruk av tvungen lønnsnemd 1990-2012 Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter 01.11.12 _ 30.06.14 * onsdag, 13 oktober 2021
Heltidskultur i Nord Leif E. Moland Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Medlemsbevegelser, tariffstruktur og organisasjonshopping   Fullførte prosjekter 01.02.13 _ 30.06.14 * onsdag, 13 oktober 2021
Rekrutteringsutfordringer for maritim næring mot 2020 Jon Rogstad Fullførte prosjekter 01.01.13 _ 30.05.14 * onsdag, 24 februar 2021
Gjennomgang av varsling Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter   * onsdag, 13 mai 2020
Evaluering av 6-timers dag, Fagforbundet   Fullførte prosjekter 01.01.13 _ 01.01.14 * tirsdag, 23 februar 2021
Konkurranseutsetting - omfang og politiske holdninger Kristin Alsos Fullførte prosjekter 15.01.13 _ 30.03.14 * tirsdag, 12 oktober 2021
Levekårsutfordringer i Sandefjord Roy A. Nielsen Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Solidaransvar for lønn Kristin Alsos Fullførte prosjekter   * tirsdag, 12 oktober 2021
Ledelse, ansvar og samarbeid Rolf K. Andersen Fullførte prosjekter   * tirsdag, 12 oktober 2021
Videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * søndag, 21 februar 2021
Voksnes læring i kommunene Torgeir Nyen Fullførte prosjekter 01.02.13 _ 30.09.13 * onsdag, 13 mai 2020
Kompetanse i kommunene Leif E. Moland Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Innovasjon i boligsosialt arbeid Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Bærkraftige muligheter for papiravisene   Fullførte prosjekter 01.04.13 _ 31.12.13 * onsdag, 13 oktober 2021
Bedriftsforsamlingens betydning for selskaps verdiskaping   Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 31.12.14 * onsdag, 24 februar 2021
Rapportering av barnefattigdomsmidler Anne Hege Strand Fullførte prosjekter   * onsdag, 13 oktober 2021
Evaluering av kriteriemodellen i Trondheim   Fullførte prosjekter 08.04.13 _ 31.12.13 * onsdag, 24 februar 2021
Hvordan virker den norske modellen på virksomhetsnivå Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter 01.04.13 _ 31.12.14 * onsdag, 13 oktober 2021
Veier inn i, gjennom, og ut av arbeidsavklaringspenger Anne Hege Strand Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 31.12.14 * onsdag, 13 oktober 2021
Utredning om allmenngjøringsloven Kristin Alsos Fullførte prosjekter   * tirsdag, 12 oktober 2021
Arbeidsgiverne og rekruttering. Krumtappen i inkluderingspolitikken Jon Rogstad Fullførte prosjekter 01.04.13 _ 31.05.14 * onsdag, 24 februar 2021
Når NAV blir Norge - Motivasjon, deltakelse og medborgerskap hos somaliske innvandrere etter møtet med NAV   Fullførte prosjekter   * onsdag, 24 februar 2021
Fritt ord - Status for ytringsfriheten i Norge Jon Rogstad Fullførte prosjekter 01.05.13 _ 31.12.14 * onsdag, 24 februar 2021
Arbeidsrettens historie Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 31.12.16 * fredag, 19 februar 2021
Innovation and Service Development Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter   * fredag, 19 februar 2021
Flyttehyppighet blant barnefamilier   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Samferdsel i Norge - Veien videre Ragnhild Steen Jensen Fullførte prosjekter 01.07.13 _ 31.01.14 * onsdag, 13 oktober 2021
Arbeidsforhold i utelivsbransjen Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter 01.07.13 _ 30.03.14 * onsdag, 13 mai 2020
Politisk engasjement og deltakelse i det nye Norge Jon Rogstad Fullførte prosjekter 01.07.13 _ 31.12.13 * onsdag, 24 februar 2021
Kontroll og overvåking i arbeidslivet Mona Bråten Fullførte prosjekter 01.07.13 _ 31.10.13 * mandag, 30 august 2021
Kommunenes bruk av private tjenester Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Partssamarbeid i energibransjen Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter 01.07.13 _ 31.12.13 * onsdag, 13 mai 2020
Boligpolitiske velferdsgevinster   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Samarbeid og produksjonsflyt i Forsvaret Leif E. Moland Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * mandag, 22 februar 2021
Modell for brukermedvirkning i NAV - pilotprosjekt   Fullførte prosjekter   * fredag, 19 februar 2021
Innleide arbeidstakere i verftsindustrien, på petroleumsanleggene og offshore Mona Bråten Fullførte prosjekter 01.09.13 _ 01.12.14 * onsdag, 13 mai 2020
Stimulering i norsk språk, barn uten barnehageplass Jon Rogstad Fullførte prosjekter 01.09.13 _ 31.05.14 * onsdag, 24 februar 2021
Norsk nettverk for migrasjonsforskning Jon Rogstad Fullførte prosjekter 02.07.12 _ 31.12.13 * onsdag, 29 april 2020
Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne Jørgen Svalund Fullførte prosjekter 01.10.13 _ 30.03.14 * onsdag, 13 oktober 2021
Barnehageansattes behov for kompetanse om barns språkutvikling Torgeir Nyen Fullførte prosjekter 08.10.13 _ 03.01.14 * onsdag, 24 februar 2021
Kunnskapsgrunnlag om seniorpolitikk i pleie- og omsorg Anne Inga Hilsen Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * mandag, 22 februar 2021
Kunnskap om forskning om LHBT personer Olav Elgvin Fullførte prosjekter 03.10.13 _ 31.01.14 * onsdag, 24 februar 2021
Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier Tone Fløtten Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * mandag, 22 februar 2021
Multilevel governance of European Labour Markets Jon Erik Dølvik Fullførte prosjekter 01.10.13 _ 31.12.18 * tirsdag, 23 februar 2021
Tilkallingskontrakter i norsk arbeidsliv Kristine Nergaard Fullførte prosjekter 01.11.13 _ 08.01.14 * lørdag, 16 mai 2020
Standard for likestilling i arbeidslivet Ragnhild Steen Jensen Fullførte prosjekter 01.10.13 _ 31.12.15 * onsdag, 13 mai 2020
Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og begrensninger av unges frihet Jon Rogstad Fullførte prosjekter 15.11.13 _ 04.01.14 * onsdag, 24 februar 2021
Evaluering av medleverforskriften   Fullførte prosjekter 01.11.13 _ 30.09.14 * onsdag, 13 mai 2020
Deltid blant kvinner med innvandrerbakgrunn Hanne Cecilie Kavli Fullførte prosjekter 01.11.13 _ 31.08.14 * torsdag, 09 januar 2020
Grunnskoleopplæring i introduksjonsprogrammet   Fullførte prosjekter   * mandag, 17 august 2015
Europeiske modeller Jon Erik Dølvik Fullførte prosjekter 01.01.13 _ 31.01.14 * onsdag, 13 oktober 2021
Humanitære utfordringer Hedda Haakestad Fullførte prosjekter 01.12.13 _ 31.01.14 * onsdag, 24 februar 2021
Endring av lederstruktur i Helse og Sosial Leif E. Moland Fullførte prosjekter 12.01.13 _ 06.01.14 * onsdag, 13 oktober 2021
Arbeidsmiljøstandard og arbeidsmiljø i norske sykehus Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter   * onsdag, 13 mai 2020
The future of vocational education Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter 01.06.13 _ 31.12.16 * onsdag, 12 august 2020
Drømmen om Drammen Jon Rogstad Fullførte prosjekter   * onsdag, 24 februar 2021
Pensjonsforum Tove Midtsundstad Aktive prosjekter 01.04.07 _ 31.12.25 * onsdag, 09 februar 2022
Lærlingklausuler i offentlige anskaffelser Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter 01.01.14 _ 01.06.14 * fredag, 15 mai 2020
Sykefravær i staten Anne Inga Hilsen Fullførte prosjekter 01.01.14 _ 30.09.14 * onsdag, 13 oktober 2021
Bedre levekår for Rom i Oslo   Fullførte prosjekter 01.01.14 _ 30.06.14 * fredag, 15 mai 2020
KS- redusert arbeidstid   Fullførte prosjekter 01.01.14 _ 30.04.14 * onsdag, 13 mai 2020
Arbeidsforhold i vegsektoren Ragnhild Steen Jensen Fullførte prosjekter 01.10.13 _ 19.12.14 * onsdag, 13 oktober 2021
Evaluering av Husbankens kommunesatsing; Boligsosial utvikling Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter   * onsdag, 24 februar 2021
Digital kompetanse - for alle?   Fullførte prosjekter 01.02.14 _ 31.12.14 * onsdag, 24 februar 2021
Saman om ein betre kommune Leif E. Moland Fullførte prosjekter 01.01.14 _ 30.06.14 * onsdag, 13 oktober 2021
HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten Fullførte prosjekter 01.03.14 _ 31.12.14 * tirsdag, 23 februar 2021
Barne og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet Mona Bråten Fullførte prosjekter   * onsdag, 13 oktober 2021
Tilgang på opplæring   Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 31.12.14 * fredag, 19 februar 2021
Etter- og videreutdanning Jon Rogstad Fullførte prosjekter 01.03.14 _ 31.12.14 * onsdag, 24 februar 2021
Samhandling i prosjekteringsfasen, Kruse Smith   Fullførte prosjekter 03.01.14 _ 31.12.14 * tirsdag, 23 februar 2021
Sykehjem og sykefraværsarbeid Anne Inga Hilsen Fullførte prosjekter 01.04.14 _ 31.12.14 * onsdag, 13 oktober 2021
Bolig og integreringshensyn i bosetting av flyktninger Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter 03.01.14 _ 31.12.14 * onsdag, 13 oktober 2021
Grunnskole for tegnspråklige elever   Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * mandag, 22 februar 2021
Sustainable health care: Care burden   Fullførte prosjekter 04.01.14 _ 01.10.14 * onsdag, 13 oktober 2021
Strengthening Social Statistics and Monitoring Living Conditions in Jordan Åge Arild Tiltnes Fullførte prosjekter   * onsdag, 24 februar 2021
People 2 People 2001 Mona Christophersen Fullførte prosjekter   * onsdag, 13 oktober 2021
Fertility of Palestinian Women   Fullførte prosjekter   * mandag, 22 februar 2021
UNOPS Jordan Mark Taylor Fullførte prosjekter   * søndag, 21 februar 2021
Syria Living Condition Survey Åge Arild Tiltnes Fullførte prosjekter   * onsdag, 24 februar 2021
Child Labour in The Middle East Åge Arild Tiltnes Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Children and Work in Syria Åge Arild Tiltnes Fullførte prosjekter 30.11.02 _ 31.12.02 * onsdag, 24 februar 2021
Rusmidler - Baltikum Anette Brunovskis Fullførte prosjekter   * tirsdag, 12 oktober 2021
Child labour Syria - qualitative study Åge Arild Tiltnes Fullførte prosjekter 30.09.02 _ 31.01.03 * tirsdag, 23 februar 2021
HIV/AIDS - Workers right Anne Hatløy Fullførte prosjekter   * mandag, 22 februar 2021
UN - HABITAT Åge Arild Tiltnes Fullførte prosjekter 30.09.02 _ 31.05.03 * tirsdag, 23 februar 2021
Health and Nutrition Indicators in Fafo LC Survey Anne Hatløy Fullførte prosjekter 31.01.03 _ 28.02.03 * onsdag, 13 oktober 2021
Sudan Living Conditions   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Refugees and Environment in Jordan Åge Arild Tiltnes Fullførte prosjekter 31.01.03 _ 31.12.06 * tirsdag, 23 februar 2021
Social Risk Assessment Anne Hatløy Fullførte prosjekter 28.02.03 _ 31.12.04 * onsdag, 13 oktober 2021
Participatory Poverty Monitoring in China Guri Tyldum Fullførte prosjekter 31.03.03 _ 31.12.03 * tirsdag, 23 februar 2021
Technical and institutional inovation western China Huafeng Zhang Fullførte prosjekter 31.05.03 _ 31.12.08 * tirsdag, 23 februar 2021
Iraq Multiple Indicator Assessment   Fullførte prosjekter 28.04.03 _ 31.12.06 * tirsdag, 23 februar 2021
Kidlink Jordan - Feasibility Study Åge Arild Tiltnes Fullførte prosjekter 30.05.03 _ 31.12.06 * tirsdag, 23 februar 2021
NRC - The Dragon Sheds it Skin Guri Tyldum Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Jordan Household Water Security Åge Arild Tiltnes Fullførte prosjekter 30.11.03 _ 31.12.05 * tirsdag, 23 februar 2021
Poverty Monitoring in Norway Guri Tyldum Fullførte prosjekter 30.11.03 _ 31.12.06 * tirsdag, 23 februar 2021
Complicity and Liability - UD Mark Taylor Fullførte prosjekter 29.02.04 _ 31.12.06 * tirsdag, 23 februar 2021
Complicity and Liability - DFAIT Mark Taylor Fullførte prosjekter 26.01.04 _ 31.12.06 * tirsdag, 23 februar 2021
Identifisering verste former for barnearbeid Anne Hatløy Fullførte prosjekter 30.04.04 _ 31.12.06 * tirsdag, 23 februar 2021
Barnearbeid i kakaoproduksjonen - myter og realiteter Anne Hatløy Fullførte prosjekter 31.05.04 _ 31.12.06 * tirsdag, 23 februar 2021
Childhoods 2005 Anne Hatløy Fullførte prosjekter 31.10.04 _ 31.12.05 * onsdag, 13 oktober 2021
Peace Implementation Review Mark Taylor Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * mandag, 22 februar 2021
Alcohol and drug consumption in Sierra Leone Anne Hatløy Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * tirsdag, 23 februar 2021
Service Delivery in the Middle East Mark Taylor Fullførte prosjekter   * mandag, 22 februar 2021
IDP registration in Darfur Guri Tyldum Fullførte prosjekter 31.10.04 _ 31.10.07 * tirsdag, 23 februar 2021
Etableringer av norske bedrifter i u-land   Fullførte prosjekter 26.11.04 _ 31.12.05 * tirsdag, 23 februar 2021
Public Opinion Poll Iraq   Fullførte prosjekter   * mandag, 22 februar 2021
Bridging gaps in service delivery to Palestinian refugees Åge Arild Tiltnes Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Palestinian refugees in Jordan Huafeng Zhang Fullførte prosjekter   * fredag, 19 februar 2021
Human trafficking and vulnerability in Hungary Guri Tyldum Fullførte prosjekter   * mandag, 22 februar 2021
School feeding sampling   Fullførte prosjekter 31.08.05 _ 30.06.06 * tirsdag, 23 februar 2021
Gaza Poll   Fullførte prosjekter 30.09.05 _ 30.11.05 * tirsdag, 23 februar 2021
Trafficking Trondheim Guri Tyldum Fullførte prosjekter 31.08.05 _ 08.05.14 * onsdag, 24 februar 2021
Burmesiske migranter i Kinas grenseområder Kristin Dalen Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * tirsdag, 23 februar 2021
Når ofre for menneskehandel sier nei til hjelp Anette Brunovskis Fullførte prosjekter 05.01.06 _ 31.12.07 * tirsdag, 12 oktober 2021
Ekteskap thai/russiske kvinner - norske menn Guri Tyldum Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * mandag, 22 februar 2021
Nigerianske kvinner som prostituerte i Norge   Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * mandag, 22 februar 2021
Prostitution - Gender and Migration   Fullførte prosjekter   * søndag, 21 februar 2021
Palestinske flyktninger Libanon - arbeidsliv Åge Arild Tiltnes Fullførte prosjekter   * mandag, 22 februar 2021
Sosiale og økonomiske forhold i Burma Kristin Dalen Fullførte prosjekter   * mandag, 22 februar 2021
The Users of Force - Middle East Mark Taylor Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * søndag, 21 februar 2021
A Review of the State of the Art   Fullførte prosjekter   * onsdag, 24 februar 2021
Deskstudie menneskehandel i Vietnam Guri Tyldum Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Employability of Palestinian professionals in Lebanon Huafeng Zhang Fullførte prosjekter   * mandag, 22 februar 2021
Tilbake til Nigeria   Fullførte prosjekter 31.08.05 _ 31.05.07 * tirsdag, 23 februar 2021
Global Governance of Conflict Trade Mark Taylor Fullførte prosjekter 31.07.06 _ 31.12.08 * tirsdag, 23 februar 2021
Senegal Child Begging Anne Hatløy Fullførte prosjekter   * mandag, 22 februar 2021
Haiti Youth Survey   Fullførte prosjekter 31.08.06 _ 31.03.09 * onsdag, 24 februar 2021
Barn og familie av mislykkede migranter i Moldova Anette Brunovskis Fullførte prosjekter   * tirsdag, 12 oktober 2021
Camp Improvement Ein El-Hilweh Åge Arild Tiltnes Fullførte prosjekter   * onsdag, 24 juni 2020
AIDS and HAART in South Africa Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter 31.01.07 _ 28.02.09 * tirsdag, 23 februar 2021
Emerging Patterns East West Migration Guri Tyldum Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * mandag, 22 februar 2021
Fortis Human Rights Review Mark Taylor Fullførte prosjekter   * mandag, 22 februar 2021
Northern Uganda Livelihood Survey Anne Hatløy Fullførte prosjekter 28.02.07 _ 31.03.08 * tirsdag, 23 februar 2021
Irakere i Jordan Kristin Dalen Fullførte prosjekter 28.03.07 _ 07.05.07 * onsdag, 13 oktober 2021
Metode og etikk i forskning med irregulære migranter Anette Brunovskis Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * tirsdag, 12 oktober 2021
Evaluering LC People with Act. Limitations Zambia Ingunn Bjørkhaug Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * tirsdag, 12 oktober 2021
When Protection Means Exploitation Ingunn Bjørkhaug Fullførte prosjekter 01.01.07 _ 01.01.09 * tirsdag, 12 oktober 2021
Tibet Levekår Kristin Dalen Fullførte prosjekter   * onsdag, 24 februar 2021
Monitoring Child Labor in Cocoa Regions in West Africa Anne Hatløy Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * mandag, 22 februar 2021
Prostitusjon i Norden   Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * mandag, 22 februar 2021
Displaced from Nahr El-Bared Åge Arild Tiltnes Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
De sosiale aspektene ved menneskehandel Anette Brunovskis Fullførte prosjekter   * tirsdag, 12 oktober 2021
Kartlegging av prostitusjonsmarkedet   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Engaging Ukraine- Democracy Support and civic comp Guri Tyldum Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * mandag, 22 februar 2021
Disarmament, Demobilisation and Reintegration   Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * tirsdag, 23 februar 2021
Verification of certification activities in cocoa regions in West Africa Anne Hatløy Fullførte prosjekter   * søndag, 21 februar 2021
Samarbeid med KKPs sentrale partiskole Hedda Flatø Fullførte prosjekter   * mandag, 22 februar 2021
Web based resource library Anne Kielland Fullførte prosjekter 30.04.08 _ 30.09.08 * tirsdag, 23 februar 2021
Gjennomgang bistand WWF Svein Erik Stave Fullførte prosjekter   * onsdag, 13 oktober 2021
Palestine Refugees 2008 - 09 Åge Arild Tiltnes Fullførte prosjekter   * mandag, 22 februar 2021
Sichuan Earthquake Victim Survey Huafeng Zhang Fullførte prosjekter 26.06.08 _ 28.02.09 * onsdag, 13 oktober 2021
Scarce Resources and Conflict in the Horn   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Socioeconomic impact of Digicel in Haiti Tewodros Aragie Kebede Fullførte prosjekter   * onsdag, 13 oktober 2021
UN Benchmarking Handbook   Fullførte prosjekter 30.09.08 _ 29.03.09 * tirsdag, 23 februar 2021
Business and Conflict Mark Taylor Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Senegal - Barn og Klima Anne Kielland Fullførte prosjekter 31.01.09 _ 29.03.09 * tirsdag, 23 februar 2021
AKU tilleggsundersøkelse 2013 Kristine Nergaard Fullførte prosjekter 28.03.14 _ 31.12.14 * onsdag, 13 mai 2020
LOs tillitsvalgtpanel Anne Mette Ødegård Aktive prosjekter 07.05.12 * tirsdag, 30 mai 2023
Den norske modellen på mikronivå Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter 07.05.14 _ 07.05.14 * onsdag, 05 januar 2022
Kartlegging av renholdsbransjen Rolf K. Andersen Fullførte prosjekter   * tirsdag, 12 oktober 2021
Alternativt Vg3 for elever som ikke får læreplass Torgeir Nyen Fullførte prosjekter 17.09.13 _ 11.01.15 * onsdag, 13 oktober 2021
LO FU10 - Anstendig arbeidsliv Kristine Nergaard Fullførte prosjekter 31.12.12 _ 31.12.13 * torsdag, 18 februar 2021
Den norske arbeidslivsmodellen Anne Inga Hilsen Fullførte prosjekter   * onsdag, 13 oktober 2021
Voksnes læring Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter 01.01.14 _ 31.12.22 * fredag, 17 februar 2023
Unge mottakere av helserelaterte ytelser Anne Hege Strand Fullførte prosjekter 11.01.13 _ 30.03.14 * onsdag, 15 april 2020
Support Governance in Haiti Mark Taylor Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Economies of Conflict Mark Taylor Fullførte prosjekter 07.05.01 _ 30.11.02 * tirsdag, 23 februar 2021
Normalitetsideologiens barn Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter 01.08.00 _ 31.12.03 * onsdag, 13 oktober 2021
European Industrial Relations Observatory Kristine Nergaard Fullførte prosjekter   * fredag, 19 februar 2021
Globalisering, regionalisering og arbeidslivsorganisering Jon Erik Dølvik Fullførte prosjekter 01.01.00 _ 31.12.05 * onsdag, 13 oktober 2021
Levekår i Baltikum (NORBALT II) Guri Tyldum Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Migrasjonssurvey i Syria Åge Arild Tiltnes Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Samarbeidsprogram for helse i Barentsregionen Guri Tyldum Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Poverty Analysis Initiative, Opplæring og fattigdomsanalyse   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Levekår og fattigdom i Kinas vestre regioner Huafeng Zhang Fullførte prosjekter 01.01.99 _ 31.03.08 * fredag, 27 august 2021
Barnearbeid i hushold på Haiti   Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Syria ‚Äì levekår for palestinske flyktninger i leirer Åge Arild Tiltnes Fullførte prosjekter   * søndag, 21 februar 2021
Levekår i Sør-Libanon Åge Arild Tiltnes Fullførte prosjekter   * mandag, 22 februar 2021
Tidligpensjonering og seniorpolitikk i staten Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter   * fredag, 19 februar 2021
Barne- og ungdomspsykiatri, utforming og utvikling Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter 01.07.02 _ 30.06.05 * onsdag, 24 februar 2021
Lærevilkårsmonitoren 2003 Torgeir Nyen Fullførte prosjekter 01.01.02 _ 31.12.07 * tirsdag, 23 februar 2021
Arbeidsmarkedene i Baltikum   Fullførte prosjekter 01.01.02 _ 31.12.04 * tirsdag, 23 februar 2021
Arbeidslivsforskningens bedriftsmonitor Kristine Nergaard Fullførte prosjekter   * onsdag, 24 februar 2021
Developments in Estonia and Latvia Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter 01.09.02 _ 09.01.07 * mandag, 22 februar 2021
FAMI Tone Fløtten Fullførte prosjekter   * torsdag, 11 mars 2021
Kriterier for lokale forhandlinger   Fullførte prosjekter 01.01.03 _ 30.06.03 * fredag, 19 februar 2021
Arbeidslivet som lærings- og integreringsarena   Fullførte prosjekter   * fredag, 19 februar 2021
Kommunal indeks for barnefattigdom Tone Fløtten Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Fleksibilitetsbegrepet i arbeidslivet   Fullførte prosjekter 01.01.03 _ 31.12.04 * fredag, 19 februar 2021
Konkurransen og det seriøse arbeidslivet   Fullførte prosjekter 01.01.03 _ 31.01.04 * tirsdag, 23 februar 2021
Inkluderende arbeidsgivere? Virksomhetenes arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere. Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 01.03.05 _ 30.09.15 * lørdag, 16 mai 2020
Evaluering av arbeidstidsforsøk i Bærum   Fullførte prosjekter   * fredag, 19 februar 2021
Ankeprosjektet Leif E. Moland Fullførte prosjekter   * fredag, 19 februar 2021
AFP-bruk i kommunesektoren Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 01.07.05 _ 06.01.06 * onsdag, 13 mai 2020
Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter   * onsdag, 13 mai 2020
Utforming av drift av nye boformer for svake eldre   Fullførte prosjekter 01.04.04 _ 31.03.07 * fredag, 19 februar 2021
Bedriftsovergripende samarbeid i NITO   Fullførte prosjekter 01.09.03 _ 31.12.03 * onsdag, 24 februar 2021
AFP-omfang Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter   * fredag, 19 februar 2021
Etter- og videreutdanning blant lærere Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter   * fredag, 19 februar 2021
Finansiering av videregående opplæring Torgeir Nyen Fullførte prosjekter   * tirsdag, 23 februar 2021
Aids and Child Labour Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter 01.01.04 _ 06.01.06 * tirsdag, 23 februar 2021
Trade unions in transition in South Africa Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter 01.01.04 _ 06.01.06 * tirsdag, 23 februar 2021
Variable Pay Kristine Nergaard Fullførte prosjekter 01.01.04 _ 30.08.08 * onsdag, 24 februar 2021
Rekruttering i tjenesteytende sektor Jon Erik Dølvik Fullførte prosjekter   * onsdag, 24 februar 2021
Flink med folk Leif E. Moland Fullførte prosjekter 01.03.04 _ 15.08.07 * mandag, 22 februar 2021
Pensjonering blant sykepleiere Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter   * tirsdag, 19 januar 2021
IA-legerollen Leif E. Moland Fullførte prosjekter 01.01.04 _ 31.12.04 * mandag, 22 februar 2021
Samarbeidsordningen i Helse Øst RHF Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter 01.04.04 _ 30.06.04 * mandag, 22 februar 2021
Pensjon - LO: andel med rett til AFP Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 01.03.04 _ 30.06.04 * torsdag, 14 mai 2020
Organisasjonsgrad og medlemsutvikling Kristine Nergaard Fullførte prosjekter 01.03.04 _ 31.12.06 * mandag, 30 august 2021
Deltid i Oslo kommune Leif E. Moland Fullførte prosjekter 01.05.04 _ 07.01.06 * onsdag, 24 februar 2021
Medlemsundersøkelse i Utdanningsforbundet   Fullførte prosjekter   * onsdag, 13 mai 2020
Høgskolen i Buskerud - da Vinci Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter 01.07.04 _ 06.01.06 * onsdag, 24 februar 2021
Evaluering av barneverntjenesten i Oslo Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter 01.08.04 _ 28.02.07 * torsdag, 09 januar 2020
Barn og unge i lavinntektsfamilier Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter 01.07.04 _ 31.10.04 * tirsdag, 25 januar 2022
Asylsøkere som forlater mottak - forprosjekt Jon Horgen Friberg Fullførte prosjekter 01.08.04 _ 31.12.04 * onsdag, 24 februar 2021
Evaluering av demonstrasjonsskoler og bedrifter   Fullførte prosjekter 01.07.04 _ 04.01.05 * torsdag, 09 januar 2020
Konsekvenser av nytt permitteringsregelverk   Fullførte prosjekter 01.08.04 _ 31.12.04 * onsdag, 24 februar 2021
BURO   Fullførte prosjekter 01.01.05 _ 31.12.05 * fredag, 03 april 2020
AOFs lese- og skrivekurs Hanne Cecilie Kavli Fullførte prosjekter 13.08.04 _ 31.12.04 * onsdag, 24 februar 2021
Introduksjonsordningen - aetat og kommunene Hanne Cecilie Kavli Fullførte prosjekter 01.10.04 _ 05.01.05 * onsdag, 24 februar 2021
Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere Anne Mette Ødegård Fullførte prosjekter 01.08.04 _ 31.10.04 * onsdag, 24 februar 2021
Barnefattigdom - nåtidige og framtidige konsekvens Roy A. Nielsen Fullførte prosjekter 01.01.07 _ 30.08.08 * torsdag, 14 mai 2020
Fjerntolking for hørselshemmede   Fullførte prosjekter 01.10.04 _ 01.12.05 * onsdag, 24 februar 2021
Den lønnsmessige betydningen av tjenestepensjoner Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 01.11.04 _ 01.12.05 * torsdag, 14 mai 2020
Debatthefte for NOPEF Anne Mette Ødegård Fullførte prosjekter 01.12.04 _ 15.01.05 * onsdag, 24 februar 2021
Lærevilkårsmonitoren 2005 Torgeir Nyen Fullførte prosjekter 01.05.04 _ 31.12.07 * onsdag, 24 februar 2021
Evaluering av arbeidstidsavtalen i skoleverket Torgeir Nyen Fullførte prosjekter 18.11.04 _ 20.04.06 * torsdag, 09 januar 2020
Utviklingen av offentlig tjenestepensjon Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 01.12.04 _ 30.04.05 * torsdag, 14 mai 2020
Kundesentre som callsentre   Fullførte prosjekter 01.12.04 _ 15.01.05 * onsdag, 24 februar 2021
Konsernordninger i Norden   Fullførte prosjekter 01.09.04 _ 31.12.04 * onsdag, 24 februar 2021
Funksjonshemmede, arbeidsledige og velferdsstat   Fullførte prosjekter 01.01.05 _ 31.07.11 * onsdag, 24 februar 2021
Kommunenes plikt til å finne midlertidig husvære Hanne Cecilie Kavli Fullførte prosjekter   * onsdag, 24 februar 2021
FoU Sektoren i 2002   Fullførte prosjekter 01.01.05 _ 15.03.05 * onsdag, 24 februar 2021
Posten - Gjennomgang av pensjonsforslag Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 18.01.05 _ 31.12.05 * torsdag, 14 mai 2020
Evaluering av arbeidstid i barnevernet Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter 04.02.05 _ 05.01.06 * torsdag, 09 januar 2020
Kartlegge tjeneste- og boligbehov til psyk personer Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter   * onsdag, 24 februar 2021
Omstilling, mestring og ledelse   Fullførte prosjekter _ 07.05.14 * tirsdag, 23 februar 2021
Ansattes styrerepresentasjon - statusrapport 2005   Fullførte prosjekter   * onsdag, 24 februar 2021
IA Sør-Trøndelag Leif E. Moland Fullførte prosjekter 01.01.05 _ 29.08.05 * onsdag, 24 februar 2021
Hvem får hvilken praksisplass?   Fullførte prosjekter 18.05.05 _ 31.05.06 * onsdag, 24 februar 2021
Tegnspråktolking via 3G videotelefoner   Fullførte prosjekter   * onsdag, 24 februar 2021
Analyse av ALL-undersøkelsen Torgeir Nyen Fullførte prosjekter 15.05.05 _ 31.12.05 * onsdag, 24 februar 2021
Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen ‚Äì kartlegging av kunnskapsstatus Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter   * onsdag, 24 februar 2021
Modeller for finansiering av barnehagesektoren   Fullførte prosjekter 10.06.05 _ 10.10.05 * onsdag, 24 februar 2021
Bostabilitet, oppvekst og livssituasjon Hanne Cecilie Kavli Fullførte prosjekter 01.08.05 _ 06.01.07 * onsdag, 24 februar 2021
Lønns- og arbeidsvilkår for lærere i Norden Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter 15.06.05 _ 01.12.05 * onsdag, 24 februar 2021
Videre analyse av etablert datamateriale 2004 Tone Fløtten Fullførte prosjekter 01.06.05 _ 06.01.07 * torsdag, 09 januar 2020
Oppfølgingstudie av Tøyen DPS Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter 01.08.05 _ 31.12.06 * onsdag, 24 februar 2021
Vurdering av SPKs rolle og funksjon   Fullførte prosjekter   * onsdag, 24 februar 2021
Skiftarbeid og turnusarbeid   Fullførte prosjekter 01.08.05 _ 31.12.05 * onsdag, 24 februar 2021
Uønsket deltid i Oslo kommune sett i IA-perspektiv Leif E. Moland Fullførte prosjekter   * onsdag, 13 oktober 2021
Arbeids- og tjenestevandringens konsekvenser i BA-bransjen mod1 Jon Erik Dølvik Fullførte prosjekter   * onsdag, 24 februar 2021
Workplace partnership, example from Norway   Fullførte prosjekter 15.09.05 _ 02.01.06 * onsdag, 24 februar 2021
MBL - pensjonsundersøkelse   Fullførte prosjekter 01.10.05 _ 28.02.06 * onsdag, 24 februar 2021
Tjenestepensjonenes inntektsmessige betydning Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 01.10.05 _ 03.01.06 * torsdag, 14 mai 2020
Tjenestebehov i bolig for personer med psykiske lidelser Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter 01.11.05 _ 31.03.06 * onsdag, 24 februar 2021
Rekruttering av langtidsutdannede til LO Jørgen Svalund Fullførte prosjekter 15.10.05 _ 01.02.09 * fredag, 19 februar 2021
Funksjonshemming og arbeidsliv Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter 01.01.05 _ 31.07.11 * onsdag, 15 april 2020
Lokalt tillitsvalgte og fagorganisertes perspektiver på etablering av NAV Leif E. Moland Fullførte prosjekter   * onsdag, 24 februar 2021
Kompetanse for utvikling grunnopplæring 2005-2008 Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter 01.11.05 _ 09.01.09 * onsdag, 24 februar 2021
Varslere - studie av kommunelederes synspunkt og erfaring Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter 14.11.05 _ 30.04.07 * onsdag, 13 mai 2020
Kvinner i ledelse i byggebransjen Rolf K. Andersen Fullførte prosjekter   * tirsdag, 12 oktober 2021
Felles kollektive tjenestepensjonsordning i Norge   Fullførte prosjekter 10.11.05 _ 28.02.06 * onsdag, 24 februar 2021
NITO - Lønnsdanning og tvisteløsning Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter 10.11.05 _ 03.10.06 * onsdag, 24 februar 2021
Livsfasepolitikk - økt bruk av eldre arbeidstakere Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 01.11.05 _ 31.08.07 * torsdag, 14 mai 2020
IA-funksjonsvurdering Leif E. Moland Fullførte prosjekter 01.11.05 _ 15.04.06 * onsdag, 24 februar 2021
Læreplasser i offentlig sektor Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter 20.11.05 _ 08.01.06 * onsdag, 24 februar 2021
Evaluering av KIM Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter 01.11.05 _ 15.04.06 * torsdag, 09 januar 2020
6-timers arbeidsdag / Arbeidstidsreformer   Fullførte prosjekter   * onsdag, 24 februar 2021
Evaluering av distriktsutviklingsprosessen i Tollvesenet Leif E. Moland Fullførte prosjekter   * torsdag, 09 januar 2020
Evaluering av boligsosiale tjenester Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter 30.01.06 _ 30.06.08 * onsdag, 15 april 2020
MAROFF Lean Shipbuilding Leif E. Moland Fullførte prosjekter 01.01.06 _ 30.06.10 * onsdag, 24 februar 2021
Nordiske erfaringer med arbeidsmarkedintegrering av flyktninger og innvandrere   Fullførte prosjekter 20.12.05 _ 31.12.06 * onsdag, 24 februar 2021
Corporate Governance Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter 01.01.06 _ 31.07.10 * onsdag, 13 mai 2020
Sykefraværsprosjekt i GPV Components AS Rolf K. Andersen Fullførte prosjekter 20.01.06 _ 20.05.06 * tirsdag, 12 oktober 2021
Avtalt tid? - Arbeidstidsreduksjon   Fullførte prosjekter 01.01.06 _ 31.12.07 * onsdag, 24 februar 2021
Pensjonsmarkedet - idag og i framtiden   Fullførte prosjekter   * onsdag, 24 februar 2021
Topplederlønn - lederlønnsbarometer Jørgen Svalund Fullførte prosjekter 01.01.06 _ 31.12.08 * onsdag, 13 oktober 2021
Tariffsammenlikning pensjon   Fullførte prosjekter 02.01.06 _ 15.04.06 * onsdag, 24 februar 2021
Arbeidsmuligheter og ønsker blant uførepensjonister Rolf K. Andersen Fullførte prosjekter 04.01.06 _ 30.03.07 * tirsdag, 12 oktober 2021
Regionalisering   Fullførte prosjekter 04.01.06 _ 31.12.07 * onsdag, 24 februar 2021
Utarbeidelse av host country report Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter 15.05.06 _ 15.09.06 * onsdag, 24 februar 2021
Evaluering av intro-ordning for nyankomne innvandrere Hanne Cecilie Kavli Fullførte prosjekter 22.05.06 _ 31.12.08 * lørdag, 16 mai 2020
Individuelle elementer i kollektive pensjonsordninger?   Fullførte prosjekter 05.01.06 _ 31.12.06 * onsdag, 24 februar 2021
Skattefavorisert pensjonssparing   Fullførte prosjekter 21.06.06 _ 31.08.06 * onsdag, 24 februar 2021
Evaluering av HMS-rådgiverordning i NHO fellesskapet Mona Bråten Fullførte prosjekter 06.01.06 _ 01.11.06 * torsdag, 09 januar 2020
Formidle og publisere med basis i Lærevilkårsmonitor Torgeir Nyen Fullførte prosjekter   * onsdag, 24 februar 2021
Sivile og militære stillinger i Forsvaret Mona Bråten Fullførte prosjekter 30.08.06 _ 30.04.07 * onsdag, 24 februar 2021
Pilotstudie av polske arbeidsinnvandrere i Oslo Jon Erik Dølvik Fullførte prosjekter 09.01.06 _ 31.12.06 * onsdag, 24 februar 2021
Nordiske faglige samorganisasjoner Jon Erik Dølvik Fullførte prosjekter 01.09.06 _ 31.03.07 * onsdag, 24 februar 2021
Ny organisasjonsmodell i Telemark Fylkeskommune Leif E. Moland Fullførte prosjekter 01.09.06 _ 15.11.06 * onsdag, 24 februar 2021
Kompetanse for norsk industri Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter 09.01.06 _ 15.05.07 * onsdag, 24 februar 2021
Polish migrants in Oslo Jon Horgen Friberg Fullførte prosjekter 01.10.06 _ 30.03.07 * onsdag, 24 februar 2021
Kunnskapsløftet fra ord til handling Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter 01.01.06 _ 30.05.10 * onsdag, 24 februar 2021
Kartlegging av regelverket på HMS-området i Norge Anne Mette Ødegård Fullførte prosjekter 11.01.06 _ 31.08.07 * onsdag, 24 februar 2021
Informasjonsteknologiens betydning for samfunnsutviklingen Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter 10.01.06 _ 31.12.08 * onsdag, 24 februar 2021
HMS-tilstanden i Norge 2007 Mona Bråten Fullførte prosjekter   * onsdag, 13 oktober 2021
Integrering av arbeidsinnvandrere Jon Horgen Friberg Fullførte prosjekter 11.01.06 _ 15.12.06 * onsdag, 24 februar 2021
Kompetansepolitikk for kunnskapsnasjonen Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter 11.01.06 _ 31.01.09 * onsdag, 24 februar 2021
Emerging patterns of East - West migration in Europe Jon Erik Dølvik Fullførte prosjekter 12.01.06 _ 30.06.13 * tirsdag, 23 februar 2021
Offentlig utredning om studieforbundene Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter 11.01.06 _ 01.09.07 * onsdag, 24 februar 2021
Forprosjekt evaluering av WayBack Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter 10.01.06 _ 28.02.07 * lørdag, 16 mai 2020
NTL lokale lønnsforhandlinger i staten   Fullførte prosjekter 12.01.06 _ 31.12.07 * onsdag, 24 februar 2021
Involvering, medbestemmelse, ledelse og mervirkning   Fullførte prosjekter 12.01.06 _ 31.08.07 * onsdag, 24 februar 2021
Analyse av aktivitetsrapporteringen 2006 Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter 12.01.06 _ 30.06.07 * onsdag, 24 februar 2021
Europa perspektiv på kollektive, aktører og reguleringer Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter 01.01.07 _ 31.12.11 * onsdag, 13 mai 2020
Polsk innvandring til Vest-Europa og Norge Jon Horgen Friberg Fullførte prosjekter 01.01.07 _ 31.10.11 * onsdag, 24 februar 2021
Undersøkelse om lærlinger i NAVO-området Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter 01.01.07 _ 31.12.07 * onsdag, 24 februar 2021
Petroleumsnæringens erfaring med arbeids- og tjenestevandring fra nye EU-land Anne Mette Ødegård Fullførte prosjekter 01.01.07 _ 01.08.07 * onsdag, 24 februar 2021
Kvinnelige ledere i byggebransjen Rolf K. Andersen Fullførte prosjekter 01.01.07 _ 01.04.07 * tirsdag, 12 oktober 2021
Analyse av data fra Polakkstudiet Jon Horgen Friberg Fullførte prosjekter 02.01.07 _ 31.05.07 * onsdag, 24 februar 2021
Omstilling i norsk luftfart Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter 02.01.07 _ 20.05.07 * onsdag, 24 februar 2021
Den norske samarbeidsmodellen Gilde som case Rolf K. Andersen Fullførte prosjekter 02.01.07 _ 31.10.08 * tirsdag, 12 oktober 2021
Verdikjeder i kjøttindustrien Rolf K. Andersen Fullførte prosjekter 02.01.07 _ 29.02.08 * tirsdag, 12 oktober 2021
Adult education Survey Anne Hatløy Fullførte prosjekter 02.01.07 _ 31.12.07 * tirsdag, 23 februar 2021
Flexicurity - nordiske reguleringsregimer   Fullførte prosjekter 03.01.07 _ 29.02.08 * onsdag, 24 februar 2021
Tjenestepensjonsordninger i mediebransjen 2007   Fullførte prosjekter 03.01.07 _ 31.05.07 * onsdag, 24 februar 2021
Finansnæringen i Norge - struktur og betydning   Fullførte prosjekter 03.01.07 _ 29.02.08 * onsdag, 24 februar 2021
Kreft og levekår - rehabiliteringsstatistikk Roy A. Nielsen Fullførte prosjekter 15.11.10 _ 31.12.10 * onsdag, 13 oktober 2021
Hva gjør kommunene med deltidsspørsmålet Leif E. Moland Fullførte prosjekter 23.04.07 _ 23.06.07 * onsdag, 24 februar 2021
Bedriftsdemokrati   Fullførte prosjekter 01.03.07 _ 31.12.07 * onsdag, 24 februar 2021
Levekår Hivpositive Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter 25.05.07 _ 06.01.09 * onsdag, 24 februar 2021
Free movement in the enlarged EU/EEA Jon Erik Dølvik Fullførte prosjekter 01.01.08 _ 30.06.12 * tirsdag, 23 februar 2021
Evaluering av NAV Rolf K. Andersen Fullførte prosjekter 01.06.06 _ 31.12.11 * lørdag, 16 mai 2020
Hopning av levekårsproblemer Roy A. Nielsen Fullførte prosjekter 01.06.07 _ 30.08.08 * onsdag, 24 februar 2021
Pensjonering før fylte 67 år i kommunesektoren Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 01.06.07 _ 31.12.07 * onsdag, 13 mai 2020
Tjenestepensjonsmarkedet i endring Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 06.01.07 _ 22.01.15 * fredag, 19 februar 2021
Kvinners representasjon i fagbevegelsen Kristine Nergaard Fullførte prosjekter 05.01.07 _ 31.12.09 * tirsdag, 23 februar 2021
Fagorganisering, forhandlinger og avtaleverk Kristine Nergaard Fullførte prosjekter 05.01.07 _ 01.06.10 * tirsdag, 23 februar 2021
Rekruttering av kompetanse til oljeindustrien. Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter 07.01.07 _ 31.12.08 * onsdag, 24 februar 2021
Kompetansereformen - status 2007 Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter 07.01.07 _ 31.12.07 * onsdag, 24 februar 2021
OECD Youth employment Kristin Alsos Fullførte prosjekter 15.08.07 _ 01.09.07 * tirsdag, 12 oktober 2021
Deltid og sykefravær i Skedsmo kommune Leif E. Moland Fullførte prosjekter 01.08.07 _ 26.06.09 * onsdag, 24 februar 2021
Aldersgrenser/Særaldersgrenser Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 28.09.07 _ 28.02.08 * torsdag, 14 mai 2020
Medlemsundersøkelse for Utdanningsforbundet 2007 Kristine Nergaard Fullførte prosjekter 01.09.07 _ 31.12.08 * onsdag, 13 mai 2020
Kommunale tjenestepensjonsordninger - konsekvenser   Fullførte prosjekter 15.10.07 _ 30.04.08 * onsdag, 24 februar 2021
Beregninger av konsekvenser av alternative AFP-modell Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 10.01.07 _ 30.03.08 * torsdag, 14 mai 2020
Bedriftsdemokrati og medbestemmelse   Fullførte prosjekter 10.01.07 _ 31.03.08 * onsdag, 24 februar 2021
Lederlønnsforhandlinger i kommunal sektor Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter 20.10.07 _ 03.01.08 * onsdag, 24 februar 2021
Arbeidskraft- og kompetansebehov i mat- og drikkeindustrien Anne Mette Ødegård Fullførte prosjekter 01.10.07 _ 01.10.08 * onsdag, 24 februar 2021
Lærevilkårsmonitoren 2008 Torgeir Nyen Fullførte prosjekter 01.10.07 _ 30.05.09 * onsdag, 24 februar 2021
Kompetanseutvikling blant NITOs medlemmer Torgeir Nyen Fullførte prosjekter 01.10.07 _ 31.05.08 * onsdag, 24 februar 2021
Kortfattet beskrivelse av Groruddalen Hanne Cecilie Kavli Fullførte prosjekter 01.11.07 _ 31.05.08 * onsdag, 24 februar 2021
Familieforhold og likestilling i ulike etniske grupper Hanne Cecilie Kavli Fullførte prosjekter 01.11.07 _ 28.02.10 * onsdag, 24 februar 2021
HIV/AIDS i Nordvest-Russland Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter 01.11.07 _ 30.06.11 * onsdag, 24 februar 2021
Holdningsundersøkelse HIV i Norge Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter 01.11.07 _ 31.12.08 * onsdag, 24 februar 2021
Det nye arbeidslivet og EUs arbeidslivsregime Anne Mette Ødegård Fullførte prosjekter 15.11.07 _ 02.01.08 * onsdag, 24 februar 2021
Kommunale strategier i fattigdomsbekjempelsen Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter   * onsdag, 15 april 2020
Utredning fagopplæring Torgeir Nyen Fullførte prosjekter 01.01.08 _ 01.09.08 * onsdag, 24 februar 2021
Vurdering tjenestedirektivet 2006/123/EF Anne Mette Ødegård Fullførte prosjekter 15.01.08 _ 01.03.08 * onsdag, 24 februar 2021
Tine evaluering   Fullførte prosjekter 01.02.08 _ 31.12.08 * torsdag, 09 januar 2020
Arbeidsmarkedsmobilitet Kristine Nergaard Fullførte prosjekter 01.01.08 _ 30.06.11 * onsdag, 13 mai 2020
Personvern under press - hvor går grensene Mona Bråten Fullførte prosjekter 15.02.08 _ 01.01.10 * fredag, 19 februar 2021
Inn- og utleie/vikarbyråer - en kartlegging Kristine Nergaard Fullførte prosjekter 01.02.08 _ 01.06.10 * tirsdag, 23 februar 2021
Arbeidstid i staten Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter 01.02.08 _ 30.03.10 * onsdag, 13 mai 2020
Å løfte i flokk - Akkordtariffen   Fullførte prosjekter 01.02.08 _ 30.10.08 * onsdag, 24 februar 2021
Tjenestepensjon i endring   Fullførte prosjekter 01.04.08 _ 31.03.12 * onsdag, 24 februar 2021
Bruk av oppdragstakere i kommunesektoren Leif E. Moland Fullførte prosjekter 15.03.08 _ 28.02.09 * onsdag, 24 februar 2021
Kompetanseutvikling i barnehagesktoren Torgeir Nyen Fullførte prosjekter 15.05.08 _ 15.06.11 * onsdag, 24 februar 2021
Konsulentbruk i staten Leif E. Moland Fullførte prosjekter 01.05.08 _ 31.05.09 * onsdag, 24 februar 2021
Studentmedlemmer i LO   Fullførte prosjekter 01.05.08 _ 31.12.09 * onsdag, 13 mai 2020
Deltidskartlegging i Lørenskog kommune Leif E. Moland Fullførte prosjekter 01.06.08 _ 31.05.09 * onsdag, 24 februar 2021
Turnover i Aker - hva koster det? Hva kan gjøres? Mona Bråten Fullførte prosjekter 15.06.08 _ 15.09.08 * onsdag, 24 februar 2021
Fra SPK til privat leverandør - tjenestepensjonsordning   Fullførte prosjekter 01.06.08 _ 30.09.08 * onsdag, 24 februar 2021
Funksjonshemmede barrierer i overgang fra utdanning til arbeid   Fullførte prosjekter 15.07.08 _ 15.11.08 * onsdag, 24 februar 2021
Fakta om folk flest - normalen i norsk arbeidsliv Jørgen Svalund Fullførte prosjekter 01.07.08 _ 28.02.09 * onsdag, 13 mai 2020
Utredning om bredere pensjonsordninger   Fullførte prosjekter 01.08.08 _ 31.08.09 * onsdag, 24 februar 2021
Evaluering av tvisteløsningsnemd etter arbeidsmiljøloven Mona Bråten Fullførte prosjekter   * torsdag, 09 januar 2020
HK og utviklingen innen industri- og serviceområdet   Fullførte prosjekter 15.09.08 _ 31.12.09 * onsdag, 13 mai 2020
Organisering i arbeidslivet   Fullførte prosjekter 01.09.08 _ 30.03.09 * onsdag, 13 mai 2020
Deltakelse på statsborgerseremoni Hanne Cecilie Kavli Fullførte prosjekter   * onsdag, 24 februar 2021
Kompetanse for utvikling Torgeir Nyen Fullførte prosjekter 15.12.08 _ 30.06.09 * onsdag, 24 februar 2021
Bidrar trainee-ordninger til holdningsendringer Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter 01.12.08 _ 31.08.09 * onsdag, 24 februar 2021
De 10 største humanitære utfordringene i Norge Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter 01.12.08 _ 07.05.14 * onsdag, 24 februar 2021
Tidstyvene Torgeir Nyen Fullførte prosjekter   * onsdag, 24 februar 2021
Rekruttering av langtidsutdannede Kristine Nergaard Fullførte prosjekter 01.12.08 _ 31.03.10 * onsdag, 13 mai 2020
Kartlegging av AFP i arbeidslivet Kristine Nergaard Fullførte prosjekter 01.12.08 _ 28.02.10 * onsdag, 13 mai 2020
Rådsprogram 2009 - 2011 Mona Bråten Fullførte prosjekter 01.01.09 _ 31.12.11 * tirsdag, 23 februar 2021
FOs utfordringer og strategier for å behandle medlemmer i lederstillinger Mona Bråten Fullførte prosjekter 01.01.09 _ 31.12.09 * onsdag, 24 februar 2021
Rapport om norsk forskning om fag- og yrkesopplæring Anna Hagen Tønder Fullførte prosjekter 01.01.09 _ 31.01.10 * onsdag, 24 februar 2021
Forretningsbasert regnskap i staten   Fullførte prosjekter 01.01.09 _ 31.12.09 * onsdag, 13 mai 2020
Status i byggebransjen Rolf K. Andersen Fullførte prosjekter 01.01.09 _ 30.06.11 * tirsdag, 12 oktober 2021
Byggekostnadsprognoser - kvinnelige ledere i byggebransjen Rolf K. Andersen Fullførte prosjekter 15.01.09 _ 31.03.09 * tirsdag, 12 oktober 2021
Involverende planlegging (Veidekke) Leif E. Moland Fullførte prosjekter 15.02.09 _ 31.03.14 * onsdag, 24 februar 2021
Arbeidstilsynet HMS Rolf K. Andersen Fullførte prosjekter 15.02.09 _ 31.12.09 * tirsdag, 12 oktober 2021
Inn- og utleie av arbeidskraft Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter 02.01.09 _ 31.05.10 * onsdag, 13 mai 2020
Hva er varsling? Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter 03.01.09 _ 30.05.09 * onsdag, 24 februar 2021
Avtalt tid? Arbeidstid/Normalarbeidsdagen   Fullførte prosjekter 03.01.09 _ 31.12.09 * onsdag, 13 mai 2020
Uønsket deltid Leif E. Moland Fullførte prosjekter 01.04.09 _ 31.12.09 * onsdag, 24 februar 2021
Virker seniortiltak og hvordan bidrar arbeidslivssentrene Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 06.01.09 _ 30.06.11 * torsdag, 14 mai 2020
Krafttak for norskopplæring   Fullførte prosjekter 02.06.09 _ 30.11.11 * onsdag, 24 februar 2021
Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter   * onsdag, 15 april 2020
Studentmedlemskap Kristine Nergaard Fullførte prosjekter 05.01.09 _ 15.08.10 * mandag, 30 august 2021
Strategisk kompetanseutvikling i kommunene Leif E. Moland Fullførte prosjekter 06.01.09 _ 01.05.10 * onsdag, 24 februar 2021
Fremtidens kompetansebehov i kraftbransjen   Fullførte prosjekter 06.01.09 _ 31.12.09 * tirsdag, 23 februar 2021
Utarbeidelse av boligsosiale indikatorer Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter 06.01.09 _ 31.12.09 * onsdag, 24 februar 2021
Nordic models facing global crises Jon Erik Dølvik Fullførte prosjekter 01.06.09 _ 31.12.13 * tirsdag, 23 februar 2021
Tjenesteproduksjon i NAV Arbeid   Fullførte prosjekter 06.01.09 _ 30.06.11 * onsdag, 24 februar 2021
Varslingsrutiner - hvem har det og virker de? Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter 06.01.09 _ 30.06.10 * onsdag, 13 mai 2020
Styringsverktøy for introduksjonsordningen Hanne Cecilie Kavli Fullførte prosjekter 01.08.09 _ 30.04.10 * onsdag, 24 februar 2021
Fagopplæringens plass i tjenesteytende næringer Torgeir Nyen Fullførte prosjekter 01.08.09 _ 31.07.10 * onsdag, 24 februar 2021
Utvikling av kunnskapsgrunnlag hospiteringsordning Rolf K. Andersen Fullførte prosjekter 01.09.09 _ 16.09.10 * tirsdag, 12 oktober 2021
Bifile, lesbiske, homofiles arbeidstakeres situasjon Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter 01.10.09 _ 31.12.10 * onsdag, 24 februar 2021
Reguleringsregimer Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter 01.09.09 _ 31.12.10 * onsdag, 13 mai 2020
Evaluering av tariffavsatte kompetansemidler Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter 15.10.09 _ 15.03.10 * torsdag, 09 januar 2020
Innsatte med funksjonsnedsettelser   Fullførte prosjekter 11.01.09 _ 31.12.10 * onsdag, 24 februar 2021
Lærevilkårsmonitoren 2009 Torgeir Nyen Fullførte prosjekter 09.01.09 _ 01.02.10 * onsdag, 24 februar 2021
Norges bruk av overskuddsskraft Jon Erik Dølvik Fullførte prosjekter 11.01.09 _ 01.04.10 * tirsdag, 23 februar 2021
Stønadsordninger enslig forsørger betydning for innvandrere Hanne Cecilie Kavli Fullførte prosjekter 11.01.09 _ 31.10.11 * onsdag, 24 februar 2021
Evaluering av direktoratenes trainee-program Inger Lise Skog Hansen Fullførte prosjekter 11.01.09 _ 31.08.10 * torsdag, 09 januar 2020
Drømmen om Drammen, mangfold og likestilling i kommunen   Fullførte prosjekter 01.12.13 _ 31.05.14 * onsdag, 24 februar 2021
Arbeidslivsrettet seniorpolitikk i et myndighetsperspektiv Tove Midtsundstad Fullførte prosjekter 20.11.09 _ 31.03.11 * torsdag, 14 mai 2020
Kvinner med dårlig resultat av introduksjonsprogram Hanne Cecilie Kavli Fullførte prosjekter 12.01.09 _ 30.03.11 * onsdag, 24 februar 2021
Barnevern fosterhjemssatsing Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter 12.01.09 _ 30.03.14 * onsdag, 24 februar 2021
Finansforbundet   Fullførte prosjekter 15.11.09 _ 28.02.10 * tirsdag, 23 februar 2021
Bolig, helse og sosial ulikhet Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter 01.12.09 _ 30.06.10 * onsdag, 24 februar 2021
Arbeidstid: press mot normalarbeidsdagen   Fullførte prosjekter 01.01.10 _ 31.12.10 * onsdag, 13 mai 2020
Arbeidstid, innarbeiding/rotasjon   Fullførte prosjekter 01.01.10 _ 31.01.11 * onsdag, 13 mai 2020
Utredning om ufaglært arbeidsinnvandring Åsmund Arup Seip Fullførte prosjekter 01.02.10 _ 30.09.10 * tirsdag, 23 februar 2021
Arbeidstidsordning Bergen kommune helse-sosialtjenester Leif E. Moland Fullførte prosjekter 15.02.10 _ 15.03.12 * onsdag, 24 februar 2021
Arbeidsinnvandring Sissel C. Trygstad Fullførte prosjekter 01.02.10 _ 31.12.14 * onsdag, 13 mai 2020
Evaluering av finansordning i barnevernet Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter   * onsdag, 15 april 2020
Gjennomgang av samhandlingsrutiner mellom bydelene og barne og familie-etaten Arne Backer Grønningsæter Fullførte prosjekter 01.12.05 _ 15.02.06 * onsdag, 15 april 2020
Nordisk arbeidslivmodell - SALTSA Jon Erik Dølvik Fullførte prosjekter 19.04.05 _ 19.04.07 * torsdag, 18 februar 2021
Grunnskole- og videregående opplæring i Introduksjonsordningen   Fullførte prosjekter   * søndag, 21 februar 2021
Analyse av innvandreres religiøsitet Olav Elgvin Fullførte prosjekter   * onsdag, 13 oktober 2021
Ny uførepensjonsordning   Fullførte prosjekter   * torsdag, 04 mars 2021
Organisering og produktinnretning - kommunale tjenestepensjoner i utvalgte EU-land   Fullførte prosjekter   * fredag, 19 februar 2021
Monitoring Social and Economic Development of Western China Kristin Dalen Fullførte prosjekter 01.01.04 _ 10.01.06 * onsdag, 13 oktober 2021

Redigeringsmeny