Fafo-publikasjoner

Tabell: Publikasjoner

Viser alt som er kategorisert som Fafo-publikasjoner sortert etter creation date med nyeste først.

Skriv ut:
Forfatter/tittel Serie Nettutgave Primary Kategorier
Bjorn Dapi og Elin Svarstad : Lønnsutvikling i det statlige tariffområdet 2004–2019 Fafo-notat 2022:06 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos, Kristine Nergaard og Sondre Thorbjørnsen : Velferdsordninger for selvstendig næringsdrivende Fafo-rapport 2022:12 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ståle Østhus : Pensjon og kunnskap Fafo-notat 2022:04 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen og Johan Røed Steen : Tillitsvalgt under pandemien Fafo-rapport 2022:11 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Hanne C. Kavli, Ragna Lillevik og Maria Gussgard Volckmar-Eeg : En hånd på rattet Fafo-rapport 2022:03 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Nina Aakernes, Silje Andresen, Ann Cecilie Bergene, Jorunn Dahlback, Håkon Høst, Hedvig Skonhoft Johannesen, Asgeir Skålholt, Anna Hagen Tønder og Inger Vagle : Evaluering av fagfornyelsen yrkesfag, delrapport 1 Fafo-rapport 2022:07 20809 Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen : Kjønnsperspektiv på arbeidsmiljøutfordringer og HMS-arbeid i kommunal sektor Fafo-rapport 2022:06 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen og Mona Bråten : LO-tillitsvalgtpanel: Samarbeid om psykososialt arbeidsmiljø. Faktaflak. Faktaflak Last ned faktaflak Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Tord Flatland : LO-tillitsvalgtpanel: Arbeid med avtalen om inkluderende arbeidsliv. Faktaflak Faktaflak Last ned faktaflak Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Tove Midtsundstad, Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen : Seniorer i skolen Fafo-rapport 2022:05 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tove Mogstad Aspøy, Ragnhild Steen Jensen, Lise Lien og Torgeir Nyen : Evaluering av treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling Fafo-rapport 2022:01 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Elin Svarstad og Bjorn Dapi : De varig lavlønte – omfang og kjennetegn Fafo-rapport 2022:02 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Christophersen, Ingunn Bjørkhaug and Åge A. Tiltnes : Tracking disability inclusion in multilateral organizations Faforeport 2022:04 Download web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Svein Erik Stave : Handling med mening Fafo-notat 2022:03 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen : LO-tillitsvalgtpanel: Internasjonalt faglig samarbeid og FNs bærekraftmål. Faktaflak Faktaflak juni 2021 Last ned faktaflak Fafo-utgivelser Bokkapitler | Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund : Variasjon innenfor satte rammer Fafo-notat 2022:01 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Olivia Nantermoz and Natascha Zaun : The use of research and evidence in EU external migration policies Fafo Brief Download brief Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser | In English
Ragna Lillevik, Nerina Weiss og Lene Christin Holum : Barnefaglig kompetanse i utlendingsforvaltningen Fafo-rapport 2021:34 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Guri Tyldum : Europeisk og norsk politikk for å regulere tilstedeværelse av irregulære migranter. Faktaflak Faktaflak oktober 2021 Last ned faktaflak Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Ragna Lillevik og Guri Tyldum : Liv, helse og sikkerhet for irregulære migranter. Faktaflak Faktaflak oktober 2021 Last ned faktaflak Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Åsmund Arup Seip : Medbestemmelse og innflytelse Fafo-rapport 2021:33 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Hege Strand og Jørgen Svalund : Velferdsordninger til unge Fafo-rapport 2021:35 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sissel C.Trygstad og Anne Mette Ødegård : Ytringsfrihet i arbeidslivet. Faktaflak Faktaflak Last ned faktaflaket Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder : Finansiering av lærlinger Fafo-notat 2021:23 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Beret Bråten og Ragna Lillevik : Noen å høre til Fafo-rapport 2021:32 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Beret Bråten, Olav Elgvin, Hedda Flatø og Ragna Lillevik : Samtale og strid Fafo-rapport 2021:16 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Helgheim Holte, Tom E. Markussen og Terje Olsen : Følgestudie: ALIS-Nord Underveisnotat 2 Fafo-notat 2021:21 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen : LO-tillitsvalgtpanel: rekruttering av nye medlemmer. Faktaflak Faktaflak Last ned faktaflak Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen : Partnership for a healthier diet Fafopaper 2021:21 Download web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Tor Halvorsen og Åge A. Tiltnes : Med mål om bærekraft Fafo-rapport 2021:31 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen : LOs tillitsvalgtpanel om hjemmekontor Fafo-notat 2021:20 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen : Intensjonsavtalen for sunnere kosthold Fafo-notat 2021:19 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Inga Hilsen : Alderisme, seniorpolitikk og senkarrierepolitikk Fafo-notat 2021:18 10355 Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen og Anette Brunovskis : På vei mot et vanlig liv, slik du selv definerer det Fafo-rapport 2021:27 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder : Fagarbeideres bidrag til innovasjon i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 2021:30 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard : Omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2021:17 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Amund Hanson Kordt og Jørgen Svalund : Utbetaling av feriepenger Fafo-rapport 2021:27 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos og Kristine Nergaard : Parallelle tariffavtaler Fafo-notat 2021:15 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Mari Baklund Størseth : Applaus eller lønnsløft? Masteroppgave i samfunnsøkonomisk analyse Last ned nettutgave Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Bård Jordfald, Elin Svarstad og Ragnar Nymoen : Hvem er de lavlønte? Fafo-rapport 2021:29 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jørgen Svalund : ABE-reformen i musikk- og scenevirksomheter Fafo-rapport 2021:26 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald : Lokale forhandlinger i staten 2019 Fafo-notat 2021:16 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland og Ketil Bråthen : Stillingsutlysninger, rekruttering og heltidskultur i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Fafo-rapport 2021:25 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ingrid Engebretsen : Nedadgående lønnsrigiditet i Norge Masteroppgave i samfunnsøkonomi Last ned nettutgave Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Anne Mette Ødegård i Rolf K. Andersen : Warunki pracy i życia osiedlonych imigrantów zarobkowych z Polski i Litwy Fafo-raport 2021:22 Pobierz wersję internetową Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Mette Ødegård ir Rolf K. Andersen : Norvegijoje gyvenančių darbo imigrantų iš Lenkijos ir Lietuvos darbo ir gyvenimo sąlygos Fafo-ataskaita 2021:23 Parsisiųsti interneto leidimą Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Mette Ødegård and Rolf K. Andersen : Working and living conditions among resident migrants from Poland and Lithuania Faforeport 2021:24 Download web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Cecilia Dinardi, Birgit Lie, Nora Sveaass og Nerina Weiss : Torturutsatte i den norske asylprosessen Fafo-rapport 2021:18 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen og Sissel C. Trygstad : Styrke i krevende tider Fafo-notat 2021:13 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Hedda Flatø, Ingunn Bjørkhaug, Anette Brunovskis og Mona Christophersen : Moderne slaveri – en sammenstilling av nyere litteratur Fafo-notat 2021:14 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tewodros Aragie Kebede, Svein Erik Stave, Åge A. Tiltnes and Maha Kattaa : A blast in the midst of crises   Download web edition Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen : Det erfarne blikket Fafo-rapport 2021:20 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ellen Katrine Kallander, Jon Helgheim Holte, Gitte Haugnæss, Marit Brochmann og Terje Olsen : Evaluering av Oslo kommunes satsning Barnehjernevernet Fafo-rapport 2021:13 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åsmund Arup Seip og Rolf K. Andersen : ABE-reformen og a-krim Fafo-notat 2021:12 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Jørgen Steen, Ragnhild Steen-Jensen, Sissel C. Trygstad og Mikkel Myhre Walbækken : Innkjøp av renholdstjenester i proffmarkedet Fafo-rapport 2021:19 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ståle Østhus : Videreutdanning og mobilitet på arbeidsmarkedet Fafo-rapport 2021:21 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng og Linn Sørensen Holst : Et tjenesteområde i utvikling Fafo-rapport 2021:17 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng og Linn Sørensen Holst : Et tjenesteområde i utvikling: Kortversjon av resultatrapport   Last ned nettutgave Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård : Menneskehandel i arbeidslivet: Oppdatert sammendragsrapport Fafo-notat 2021:11 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Ragna Lillevik og Guri Tyldum : Irregulær bistand Fafo-rapport 2021:15 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen : LO-tillitsvalgtpanel: hjemmekontor under koronaepidemien. Faktaflak Faktaflak Last ned faktaflaket Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Ellen Katrine Kallander, Jon Helgheim Holte og Lise Lien : Analyse av fritidstilbud i bydel Gamle Oslo Fafo-rapport 2021:11 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen : Arbeids- og levekår for bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen Fafo-rapport 2021:14 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Lise Lien : Sisterhood – sanitetsarbeid i fornyet drakt? Fafo-notat 2021:06 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Ester Bøckmann : Godkjenningsordningen for utenlandske fag- og svennebrev Fafo-rapport 2021:12 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård : Medbestemmelse og medvirkning i krisetider. Faktaflak Faktaflak Last ned faktaflaket Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen : LO-tillitsvalgtpanel: ulikhet, fagbevegelsens posisjon og velferdsstatens rolle. Faktaflak. Faktaflak Last ned faktaflaket Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen : Arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning Fafo-rapport 2021:10 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Marie Hagen og Elin Svarstad : Ansattes styrerepresentasjon i privat sektor Fafo-notat 2021:07 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Inger Marie Hagen : Ansattevalgte styremedlemmer i offentlig eide virksomheter Fafo-notat 2021:08 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen og Sissel C. Trygstad : Medbestemmelse og medvirkning i krisetider Fafo-notat 2021:09 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald : Arbeidskraftsbehov i bygg mot 2035. Faktaflak Faktaflak Last ned faktaflak Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Cecilie Aagestad, Kristin Brænden og Ester Bøckmann : Arbeidsinnvandrere fra tredjeland Fafo-rapport 2021:05 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ketil Bråthen og Anette Brunovskis : Evaluering av Blå Kors’ gatenære tiltak og Steg for Steg Fafo-notat 2021:05 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos, Kristine Nergaard og Elin Svarstad : Arbeidsgiverorganisering og tariffavtaler Fafo-rapport 2021:07 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Ester Bøckmann, Marianne Takvam Kindt, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder : Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for videregående opplæring Fafo-rapport 2021:09 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald : Lønnsfordeling i grønn sektor. Faktaflak Faktaflak Last ned faktaflaket Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Anne Mette Ødegård, Bård Jordfald, Vegard Salte Flatval, Jørgen Steen og Elin Svarstad : Franchise og konsern Fafo-rapport 2021:08 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Rogstad : From zero to hero Fafo-rapport 2021:06 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland : Mulige og umulige løsninger på veien mot heltidskultur Fafo-notat 2021:01 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland og Ketil Bråthen : Heltids- og deltidsansettelser i sykehusene Fafo-rapport 2021:01 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Roy A. Nielsen : Pensjonering i kommunal sektor Fafo-rapport 2020:31 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard : Holdninger til fagorganisering Fafo-rapport 2020:33 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Inga Hilsen, Lise Lien og Torill Tveito : Kompetansetiltak for sykmeldte Fafo-rapport 2021:04 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad : Utelivsbransjen – utvikling i arbeidsforhold etter 2014 Fafo-rapport 2020:26 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Trond Flaarønning : Gratispassasjerer til besvær? Masteroppgave i Statsvitenskap Last ned nettutgave Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Bård Jordfald : Arbeidsforhold i og utenfor pleie og omsorgsektoren. Faktaflak Faktaflak Last ned faktaflaket Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Tord Flatland : Firm hand on the tiller Master’s thesis, Sociology Download web edition Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser | In English
Jon Helgheim Holte og Anne Hege Strand : Digital omlegging under koronapandemien Fafo.notat 2021:03 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Mathilde Bjørnset, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad : Hva arbeidsgivere snakker om når de snakker om språk Fafo-rapport 2021:03 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Guri Tyldum and Ragna Lillevik : Migration policies and irregular migration into Europe Fafopaper 2021:02 Download web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt, Anna Hagen Tønder og Kaja Reegård : Relevans i fag- og yrkesopplæringen Fafo-rapport 2020:30 NIFU Rapport 2020:30 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Mette Ødegård, Bjorn Dapi, Kristin Alsos, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Hanne C. Kavli, og Anna Hagen Tønder : Trender i arbeidslivs- og velferdspolitikken fram mot 2035 Fafo-rapport 2020:32 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Hanne C. Kavli : Kontinuitet og endring Fafo-rapport 2020:08 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval og Linn Sørensen Holst : Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet Fafo-rapport 2020:29 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund : Fagorganisering og organisasjonsgrader innen Samfunnsbedriftene Fafo-rapport 2020:15 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen : Intensjonsavtalen for sunnere kosthold: midtveisrapport 2019 Fafo-notat 2020:15 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen : Partnership for a healthier diet, mid-term report 2019 Fafopaper 2020:16 Download web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Mathilde Bjørnset, Beret Bråten, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad : Kompetanse for inkluderende barnehage- og skolemiljø Fafo-rapport 2020:25 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Marie Hagen, Åsmund Arup Seip og Jørgen Svalund : Hovedavtalen i staten – et godt virkemiddel for samarbeid, medbestemmelse og utvikling? Fafo-rapport 2020:28 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen : Norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet 2. utgave Faforeport 2020:27 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos og Mona Bråten : Arbeidstidsreduksjoner – en kunnskapsoppsummering Fafo-notat 2020:18 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Nerina Weiss og Anne Hege Strand : Jeg vet og Snakke sammen: Verktøyenes endringsteorier Fafo-notat 2020:13 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten og Jørgen Svalund : Videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere 2020 Fafo-rapport 2020:23 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jørgen Aarhaug, Sigurd M N Oppegaard, Frants H Gundersen, Knut J L Hartveit, Kåre H Skollerud og Bjorn Dapi : Drosjer i Norge fram mot 2020 Fafo-rapport 2020:24 TØI rapport1802/2020 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen and Helle Cathrine Hansen : Mind the gap Faforeport 2020:21 Download web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Marianne Takvam Kindt og Anne Hege Strand : Hele mennesker – delte tjenester Fafo-rapport 2020:12 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jørgen Svalund, Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Inger Marie Hagen : Ansattes opplevelse av medvirkning og medbestemmelse ved NTNU Fafo-rapport 2020:22 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2018/2019 Fafo-notat 2020:12 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos og Kristine Nergaard : Norske arbeidsgiver-organisasjoner på 2000-tallet Fafo-notat 2020:14 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Olav Elgvin, Arne Backer Grønningsæter og Edvard Nergård Larsen : Å være en sak Fafo-rapport 2020:20 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen : Seniorer i barnehagesektoren Fafo-rapport 2020:18 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tone Fløtten & Sissel Trygstad (red : Post korona – en ny fase for den nordiske modellen? Fafo-notat 2020:11 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Lise Lien : Kompetansetiltak, jobbmobilitet og langtidsfravær. Kunnskapsstatus Fafo-notat 2020:08 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Hege Strand, Arne Backer Grønningsæter, Roy A. Nielsen og Jon Helgheim Holte : Tid for aktivering Fafo-rapport 2020:19 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Helgheim Holte : Følgestudie: ALIS-Nord. Underveisnotat 1 Fafo-notat 2020:10 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Anette Fosse, Maria Fredriksen Kvamme og Eilin Ekeland : Tilrettelegging for ALIS i bykommuner. Fokus og status i innledende arbeid Fafo-notat 2020:09 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Åsmund Arup Seip : Sourcingstrategier for IKT i offentlig sektor Fafo-rapport 2020:17 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos, Rolf K. Andersen og Kristine Nergaard : Fleksitidsavtalen i staten Fafo-rapport 2020:14 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Hanne C. Kavli og Ragna Lillevik : Vi har nå holdt hjulene i gang Fafo-rapport 2020:16 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald og Elin Svarstad : Renholderes lønnsbetingelser før og etter allmenngjøring Fafo-rapport 2020:13 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ellen Cecilie Andresen and Anne Hatløy : Nutrition efforts in Norwegian development cooperation Faforeport 2020:11 Download web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Rolf K. Andersen, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård : LOs tillitsvalgtpanel april 2020: Konsekvenser av koronaviruset Fafo-notat 2020:07 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad : Suksess og besvær Fafo-rapport 2020:09 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad : På like vilkår? Fafo-rapport 2020:01 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
: Konsekvenser av covid-19 og smitteverntiltakene   Hjemmekontor og digitale løsninger Med Netflix på timeplanen Unge utenfor – enda lengre fra ordinært arbeid? Norske arbeidstakere og korona Nordmenn sier ja til global korona-dugnad Engstelse og lykke i koronaens tid Fafo-utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Ellen Cecilie Andresen og Anne Hatløy : Ernæringsinnsats i norsk utviklingssamarbeid Fafo-rapport 2019:24 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Marie Hagen og Sigurd M. Nordli Oppegaard : Partssamarbeid og digital omstilling Fafo-rapport 2020:07 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ellen Katrine Kallander og Arne Backer Grønningsæter : Engstelse og lykke i koronaens tid. Faktaflak Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19 Last ned nettutgave Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård : Norske arbeidstakere og korona. Faktaflak Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19 Last ned nettutgave Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Ketil Bråthen og Terje Olsen : Unge utenfor – enda lengre fra ordinært arbeid? Faktaflak Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19 Last ned nettutgave Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad : Med Netflix på timeplanen Faktaflak Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19 Last ned nettutgave Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Kristin Dalen : Nordmenn sier ja til global korona-dugnad. Faktaflak Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19 Last ned nettutgave Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Kristine Nergaard : Hjemmekontor og digitale løsninger. Faktaflak Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19 Last ned nettutgave Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Mathilde Bjørnset, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad : Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Delrapport Fafo-rapport 2020:05 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard : Mellom menneske og maskin Fafo-rapport 2020:06 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård : Særtilsynenes tilsyn på arbeidsmiljøområdet – Sjøfartsdirektoratet Fafo-notat 2019:31 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Olav Elgvin og Jørgen Svalund : Kunnskapsoppsummering om tiltak for varig sysselsetting Fafo-notat 2020:06 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Ragna Lillevik, Nerina Weiss, Hanne Kavli, Gitte Haugnæss og Morten Stenstadvold : Kompetansekartlegging og karriereveiledning av nyankomne flyktninger Fafo-rapport 2020:03 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Lise Lien : Øyet som ser – mangfold og representasjon i norsk film Fafo-notat 2020:03 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Ragnhild Steen Jensen : Læring som tillitsvalgt Fafo-notat 2019:26 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2017/2018 Fafo-notat 2020:02 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Ståle Østhus og Roy A. Nielsen : Barn som lever i fattigdom Fafo-notat 2020:05 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Mette Ødegård and Kristine Nergaard : Workers and firms from Bulgaria, Estonia, Lithuania and Romania in Norway Fafopaper 2020:04 Download web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Mathilde Bjørnset og Marianne Takvam Kindt : På rett hylle? Mentoring som en vei inn i arbeidslivet Fafo-rapport 2019:31 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten : Trøbbel i grenseflatene Fafo-rapport 2020:02 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Lise Lien : Analyse av Kirkens Bymisjons arbeidstiltak Fafo-notat 2020:01 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jørgen Svalund, Beate Sletvold Øistad og Kristin Alsos : Håndheving av regler for midlertidige ansettelser og innleie Fafo-rapport 2019:38 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Dalen : Social policy and sustainable development in China: inclusion, innovation and increased quality Fafo Brief Downlad Brief Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser | In English
Mathilde Bjørnset og Marianne Takvam Kindt : Fra gallionsfigur til overarbeidet altmuligmann? Fafo-rapport 2019:37 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sigurd Oppegaard, Åsmund Arup Seip og Jørgen Svalund : ABE-reformen i staten Fafo-rapport 2019:36 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Elin Svarstad og Kristin Alsos : Arbeidstidsordninger i havbruksnæringa Fafo-notat 2019:30 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen : Partnership for a healthier diet Fafo Paper 2019:29 Download the web edition Fafo-utgivelser Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård : Menneskehandel i arbeidslivet Fafo-rapport 2019:35 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen : Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet Fafo-rapport 2019:33 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Mette Ødegård : Tillitsvalgtpanelet. Oppsummering av resultater fra 2018 Fafo-notat 2019:28 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Hege Strand og Marianne Takvam Kindt : Unge i utsatte boområder – en kunnskapsoversikt Fafo-notat 2019:24 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anna Kvittingen, Åge A. Tiltnes, Ronia Salman, Hana Asfour and Dina Baslan : ‘Just getting by’ Fafo-rapport 2019:34 Download web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad : Livsmestring med Flyt Fafo-notat 2019:22 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Sigurd Oppegaard og Åsmund Arup Seip : ABE-reformen i staten. Faktaflak Faktaflak Last ned nettutgaven Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen : Tillitsvalgtåret 2019 Fafo-notat 2019:27 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund : Vold, trusler og trakassering i helse- og sosialsektoren Fafo-rapport 2019:32 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg : Videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere 2019 Fafo-rapport 2019:30 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen : Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold Fafo-notat 2019:25 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten og Inger Marie Hagen : Arbeidstakeres rett til medbestemmelse og medvirkning Fafo-notat 2019:23 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald : Minstelønnsreguleringer i kjøttindustrien Fafo-notat 2019:20 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Oddbjørn Raaum, Simen Markussen, Øystein M. Hernæs og Maria Laura Di Tommaso : Økonomiske insentiver i integreringsarbeidet Fafo-rapport 2019:29 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Jesnes og Kristine Nergaard : Kunst og kultur – organisasjoner i endring? Fafo-rapport 2019:22 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åge A. Tiltnes and Guri Tyldum : Syrian refugees in Jordan: better off than before but still vulnerable Fafo Brief Last ned / Download Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser | In English
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten : 0–24-samarbeidet. Et kunnskapsgrunnlag Fafo-notat 2019:21 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard : Innleie i byggebransjen i Trondheim Fafo-rapport 2019:20 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard : LOs studentmedlemmer 2009–2018 Fafo-rapport 2019:18 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Niri Talberg : Studieforbundene som læringskatalysator Fafo-rapport 2019:28 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen : Heving av aldersgrensen for stillingsvern Fafo-rapport 2019:27 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åsmund Arup Seip, Leif E. Moland og Dag Olberg : Arbeidstidsforsøk i tre statlige etater Fafo-rapport 2019:13 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Guri Tyldum : Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge. 2. utgave Fafo-rapport 2019:26 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Marie Hagen : Kompetanse og omstilling – to sider av samme sak eller en umulig kombinasjon? Fafo-notat 2019:19 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard : Bemanningsstrategier i små og mellomstore industribedrifter i Hordaland Fafo-rapport 2019:25 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen and Helle Cathrine Hansen : Nordic 0 – 24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people Fafo-report 2019:23 Last ned nettutgaven In English Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Mona Bråten : Kontroll og overvåking i arbeidslivet 2019 Fafo-rapport 2019:21 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen : Seniorpolitikk i varehandelen Fafo-rapport 2019:19 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ragnhild Steen Jensen og Beate Sletvold Øistad : Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet på virksomhetsnivå Fafo-rapport 2019:17 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sissel C. Trygstad, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Elin Svarstad : Framtidens arbeidsliv – sammendrag Fafo-notat 2019:18 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen : De tillitsvalgte og medlemmene Fafo-notat 2019:17 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad : Arbeid, teknologi og kompetanse Fafo-notat 2019:16 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jon Erik Dølvik og Johan Røed Steen : Drivkrefter og utfordringer for den norske modellen Fafo-notat 2019:15 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard og Elin Svarstad : Hva kan vi lære av historien? Fafo-notat 2019:14 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen, Aage Aagesen og Lise Lien : Bedre livsmestring og sosial inkludering Fafo-rapport 2019:10 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland og Ketil Bråthen : En ny vei mot heltidskultur Fafo-rapport 2019:15 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Dypdykk i deltidskulturen i fire Sørlandskommuner Fafo-rapport 2019:06 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Hatløy og Ketil Bråthen : Erfaringer med Saltpartnerskapet Fafo-notat 2019:11 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald : Lokale forhandlinger i staten 2018 Fafo-notat 2019:13 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jon Helgheim Holte : Evaluering av ALLEMED – et verktøy for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter Fafo-notat 2019:08 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen : Partnership for a healthier diet Fafo-paper 2019:12 Download the web edition Fafo-utgivelser Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen : Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold Fafo-notat 2019:09 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Rolf Røtnes, Sissel C. Trygstad og Ann Cecilie Bergene : Når velferd er til salgs Fafo-rapport 2019:11 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad : Maritim kompetanse i en digital framtid Fafo-rapport 2019:09 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mathilde Bjørnset : Ønsket i Østfold Fafo-notat 2019:08 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder : Relevans i fag- og yrkesopplæringen Fafo-notat 2019:10 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Varsling i norsk arbeidsliv 2018 Fafo-rapport 2019:14 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos, Ann Cecilie Bergene, Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Karin Ibenholt og Rolf Røtnes : Lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår i offentlig og privat barnevern Fafo-rapport 2019:05 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Niri Talberg : Fra festtaler til realitet Fafo-rapport 2019:07 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland og Per Schanche : Lang vei mot heltidskultur Fafo-rapport 2019:08 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Mette Ødegård, Johan Røed Steen og Elin Svarstad : NNNs organisasjon – sett fra lokalleddene Fafo-rapport 2019:12 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen : Etter pensjonsreformen – politiske veivalg Fafo-notat 2019:07 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristin Jesnes, Anna Ilsøe and Marianne J. Hotvedt : Collective agreements for platform workers? Examples from the Nordic countries Fafo-brief Last ned nettutgaven / Download Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser | In English
Kristin Jesnes and Fabian Braesemann : Measuring online labour: A subcategory of platform work   Last ned nettutgaven / Download Fafo-utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser | In English
Sigurd M.N. Oppegaard, Anna Ilsøe, Kristin Jesnes, Bertil Rolandsson and Antti Saloniemi : Uber in the Nordic countries: Challenges and adjustments   Last ned nettutgaven / Download Fafo-utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser | In English
Kristine Nergaard : Atypical labour markets in Norway   Last ned nettutgaven / Download Fafo-utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser | In English
Tomas Berglund, Jon Erik Dølvik, Stine Rasmussen and Johan Røed Steen : Changes in the occupational structure of Nordic employment: Upgrading or polarization?   Last ned nettutgaven / Download Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser | In English
Bertil Rolandsson, Jon Erik Dølvik, Anna Hedenus, Johan Røed Steen, Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen, Tuomo Alasoini, Elisabeth Hjelm : Digitalization in Nordic manufacturing: Some case-study illustrations   Last ned nettutgaven / Download Fafo-utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser | In English
Inger Marie Hagen : Vold og trusler – et stort arbeidsmiljøproblem i helse- og sosialsektoren Fafo Last ned nettutgaven Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Marianne Jenum Hotvedt and Natalie Videbæk Munkholm : Labour law in the future of work Fafo-paper 2019:06 Last ned nettutgaven / Download In English Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Tewodros Aragie Kebede : Strømme Foundation’s Speed School Program in Burkina Faso, Mali and Niger Fafo-report 2018:27 Download the web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Tewodros Aragie Kebede : Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle de la Fondation Strømme au Burkina Faso, au Mali et au Niger Rapport Fafo 2018:48 Édition web Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åge A. Tiltnes, Huafeng Zhang and Jon Pedersen : The living conditions of Syrian refugees in Jordan Fafo-report 2019:04 Download the web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åsmund Arup Seip : Om forhandlingsansvaret for lærerne Fafo-notat 2019:02 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard og Elin Svarstad : Utleie/innleie av arbeidskraft i Nordland Fafo-notat 2019:05 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos : Tariffavtalenes regulering av lønn under sykdom Fafo-notat 2019:01 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad and Anne Inga Hilsen : Engagement – including the elderly’s participation in work and working life Fafo-paper 2019:04 Download the web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Ståle Østhus : Kunnskap om pensjon Fafo-rapport 2019:02 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ann Cecilie Bergene, Kristine Nergaard og Jørgen Svalund : Brudd på reglene om adgangen til midlertidig ansettelse og innleie Fafo-rapport 2018:47 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad : I fraværsgrensens dødvinkel Fafo-rapport 2018:41 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen : Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet Fafo-rapport 2018:44 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Horgen Friberg og Mathilde Bjørnset : Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll Fafo-rapport 2019:01 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald : Lokale forhandlinger under nye betingelser Fafo-rapport 2018:45 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder : Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport Fafo-rapport 2018:42 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Guri Tyldum : Tilgang på brukererfaringer Fafo-notat 2018:25 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Lise Lien, Jørgen Svalund og Leif E. Moland : Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne Fafo-rapport 2018:46 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand : Likestilt arbeidsliv Fafo-notat 2018:23 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen og Anne Inga Hilsen : HMS og arbeidsmiljøarbeid Fafo-rapport 2018:31 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Inga Hilsen : Hvordan skape gode senkarrierer? Fafo-rapport 2018:40 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad : Seniorer i industrien – arbeidslivets slitere Fafo-rapport 2018:34 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristian Takvam Kindt and Heba Khalil : What is to be done? Fafo-paper 2018:24 Download the web edition In English Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Lars Holden og Tone Fløtten : Forskningsetikk for oppdragsforskning Fafo-notat 2018:22 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard : Arbeidstakere og organisasjonsgrader i servicesektoren Fafo-notat 2018:15 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Arne Backer Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen : Om å bli eldre med hiv Fafo-rapport 2018:43 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald og Elin Svarstad : Lønnsfordeling i kommunesektoren Fafo-notat 2018:11 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald : Lønnsfordeling i privat sektor Fafo-notat 2018:19 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald og Elin Svarstad : Lønnsfordeling i helseforetakene Fafo-notat 2018:17 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald og Elin Svarstad : Lønnsfordeling i det statlige tariffområdet Fafo-notat 2018:16 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg : Digitale skillelinjer Fafo-rapport 2018:36 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten og Jørgen Svalund : Seksuell trakassering innen film-, TV-, scene-, musikk- og spillfeltet Fafo-rapport 2018:39 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Inga Hilsen : Seniorkompetanse i Arbeidstilsynet Fafo-rapport 2018:33 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard : Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv. Sluttrapport Fafo-rapport 2018:38 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Elin Svarstad og Sissel C. Trygstad : Når jobben settes ut på anbud Fafo-rapport 2018:32 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Jesnes : Approaches to atypical and precarious work Fafo-paper 2018:21 Last ned nettutgaven In English Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund : Verve og beholde Fafo-rapport 2018:28 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ragna Lillevik og Guri Tyldum : En mulighet for kvalifisering Fafo-rapport 2018:35 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | Nyhet_Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad : Seksuell trakassering i hotellbransjen i Skandinavia Fafo-rapport 2018:29 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åsmund Arup Seip : Etter- og videreutdanning i tariffavtalene i offentlig sektor Fafo-rapport 2018:37 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg : Videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere 2018 Fafo-rapport 2018:30 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2016/2017 Fafo-notat 2018:20 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Silje Sønsterudbråten : Assistert retur Fafo-rapport 2018:16 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Johan Røed Steen : Organisering i servicesektoren Fafo-rapport 2018:24 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Renholdsbransjen sett nedenfra Fafo-rapport 2018:26 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Erik Dølvik and Paul Marginson : Collective bargaining in Northern Europe under strain Fafo-paper 2018:18 Download the web edition In English Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset : «It takes a village» Fafo-rapport 2018:23 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll : Fleksibel arbeidstid Fafo-rapport 2018:15 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup : Nordic 0 – 24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people Fafo-report 2018:22 Last ned nettutgaven In English Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad : Norsk Sykepleierforbunds tjenester Fafo-notat 2018:14 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Mona Bråten og Bård Jordfald : Assistentenes rolle i barnehagene Fafo-rapport 2018:25 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen og Mona Bråten : Offentlige anbud og bemanning i el-bedrifter Fafo-rapport 2018:19 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Lise Lien og Hanne Bogen : Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter Fafo-rapport 2018:20 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon M. Hippe, Henrik Hammer og Hans Gunnar Vøien : Nok pensjon? Fafo-rapport 2018:17 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Elin Svarstad og Johannes Oldervoll : Mellom lov og avtale Fafo-notat 2018:12 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Huafeng Zhang, Mona Christophersen, Kristin Dalen, Jing Liu and Jon Pedersen : Reconstructing a future: Ten years after the Wenchuan earthquake Fafo-report 2018:21 Download the web edition In English Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Kaja Reegård og Jon Rogstad : Motivasjon og mestring Fafo-notat 2018:13 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Johan Røed Steen, Johannes Oldervoll, Mikkel Myhre Walbækken og Rolf Røtnes : Fagarbeideres og fagopplæringens betydning for innovasjon Fafo-rapport 2018:14 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten : Arbeidstakere som jobber alene Fafo-rapport 2018:07 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård : Reguleringer for utsendte arbeidstakere Fafo-rapport 2018:18 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval, Sara Andersson, Linn Sørensen Holst og Ketil Bråthen : Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet Fafo-rapport 2018:08 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll : Fullt og helt, ikke stykkevis og delt? Fafo-rapport 2018:11 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Elin Svarstad : Lønn og lønnsforskjeller blant siviløkonomer og sivilingeniører i privat sektor Masteroppgave i økonomi og administrasjon Last ned nettutgaven Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2017 Fafo-rapport 2018:12 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ragnhild Steen Jensen og Nina K. Lidahl : Realkompetanse i varehandelen Fafo-notat 2018:10 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen : Inkludering og mangfold i REMA 1000. Sluttrapport Fafo-rapport 2018:09 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Dag Olberg og Johannes Oldervoll : Landsoverenskomsten HK-Virke – bestemmelser og bruk Fafo-notat 2018:07 Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jon M. Hippe og Pål Lillevold : Ikke som forventet Fafo-rapport 2018:13 Last ned nettutgaven Fafo-utgivelser Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Jesnes og Elin Svarstad : Morgendagens fagbevegelse Fafo-rapport 2018:10 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Therese Saltkjel og Johan Røed Steen : Arbeidsrettede tiltak Fafo-rapport 2017:28 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos og Kristine Nergaard : Lokale særavtaler i kommunal sektor Fafo-rapport 2018:02 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Varsling i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2018:06 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Gjennomgang av varslerordningen i Bærum kommune Fafo-notat 2018:09 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Åsmund Arup Seip : NTLs omdømme 2018 Fafo-notat 2018:08 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen : Et trygt sted å vente Fafo-rapport 2018:05 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Hatløy and Tone Sommerfelt : Rethinking emergency school feeding: A child-centred approach Fafo-report 2017:24 Web edition In English Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 2016 Fafo-notat 2018:04 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard : Før lønnsoppgjøret 2018 Fafo-notat 2018:05 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen : Fra deltakelse til mestring Fafo-rapport 2018:04 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jørgen Svalund : Akademikerne og organisering av høyt utdannede arbeidstakere Fafo-notat 2018:03 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Hatløy and Tone Sommerfelt : Efforts to ensure girls’ rights and gender equality in Norwegian development policies Fafo-report 2018:06 Web edition In English Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten : På egne bein Fafo-rapport 2018:03 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åsmund Arup Seip : Organisering og avtaler i finanssektoren Fafo-notat 2018:02 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder : Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 3 Fafo-notat 2018:01 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri : Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering Fafo-rapport 2018:01 Last ned nettutgave Fafo-utgivelser Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ståle Østhus, Maja Tofteng, Rolf Røtnes og Jon Hippe : Behovet for spesialisthelsetjenester i Oslo Fafo-notat 2017:11 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen : NAV i fengsel Fafo-rapport 2017:37 Last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten og Rolf K. Andersen : Verneombudsordningen i en ny tid Fafo-rapport 2017:35 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard : Organisasjonsstruktur og fagforeningsarbeid i NTL Fafo-rapport 2017:27 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sissel C. Trygstad og Bård Jordfald : Konkurranseutsetting, omstilling og innflytelse i offentlig sektor Fafo-notat 2017:13 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Silje Andresen og Jon Rogstad : Skolekonkurranser for yrkesfag – en mulighet for alle? Fafo-notat 2017:08 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad : På prøve Fafo-rapport 2017:36 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Dag Olberg : Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverorganisering i Sverige og Danmark Fafo-notat 2017:15 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen : Inkludering og mangfold i Rema 1000. Kortrapport Fafo-rapport 2016:25 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos, Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Torstein Nesheim : Når sjefen er en app Fafo-rapport 2017:41 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Geir Veland og Pål Lillevold : Ny offentlig tjenestepensjon Fafo-rapport 2017:34 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Marie Hagen : Arbeidsgivers holdning til foreldrepermisjon Fafo-rapport 2017:40 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Dag Olberg, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder : Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken Fafo-notat 2017:14 Nettutgave Fafo-utgivelser Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Åsmund Arup Seip : Arbeidsinnvandrere og rus Fafo-rapport 2017:38 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Kielland, Anne Hatløy, Tone Sommerfelt, Tewodros Aragie Kebede and Kathleen M. Jennings : Hidden in the numbers: Barriers to girls’ education in West Africa Fafo-report 2017:39 Web edition In English Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad : Fraværet er redusert, men… Fafo-rapport 2017:33 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten : Introduksjonsprogram og norskopplæring Fafo-rapport 2017:31 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen : Trygg trafikk med seniorer Fafo-rapport 2017:30 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård : Fagforbundets ungdomsbarometer 2017 Fafo-rapport 2017:32 Nettutgave (pdf 8 mB) Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sol Skinnarland og Leif E. Moland : Samhandling og produksjonsflyt i Forsvarets logistikkorganisasjon Fafo-rapport 2017:29 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum : Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak Fafo-rapport 2017:22 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anette Brunovskis and Silje Sønsterudbråten : Asylum, integration and irregular migration in Lithuania Fafo-report 2017:23 Web edition In English Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard : Varehandelen som inkluderingsarena Fafo-rapport 2017:25 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Jesnes og Åsmund Arup Seip : TiSA-avtalen Fafo-rapport 2017:16 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland : Lokalt trepartssamarbeid om utviklingsprosjekter i kommunene Fafo-rapport 2017:17 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Roy A. Nielsen : Forventet pensjonsalder innen KS’ tariffområde Fafo-notat 2017:05 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad : «Bare plunder og heft» Fafo-rapport 2017:26 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard : Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende Fafo-notat 2017:12 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum and Anne Inga Hilsen : The impact of the working environment on work retention of older workers Fafo-paper 2017:09 Web edition In English Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik : Innvandrerorganisasjoners rolle i integreringen Fafo-rapport 2017:14 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård : Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft Fafo-notat 2017:10 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jon M. Hippe og Sven Iver Steen : Bedre og enklere tjenestepensjon Fafo-rapport 2017:21 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon M. Hippe og Pål Lillevold : Er hybrid tjenestepensjon et alternativ til innskuddspensjon? Fafo-rapport 2017:20 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen : Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter Fafo-rapport 2017:18 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Geir Veland, Jon M. Hippe, Pål Lillevold, Dag Svege og Hans Gunnar Vøien : Ny tjenestepensjon i kommunal sektor? Fafo-rapport 2017:10 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kathleen M. Jennings : Tracking Inclusion in Norwegian Development Support to Global Education Fafo-report 2017:19 Web edition In English Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland og Anna Hagen Tønder : Yrkesfaglærernes kompetanse Fafo-rapport 2017:11 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Elektrobransjen i tall Fafo-notat 2017:06 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen : Fra bostedsløs til varig bolig Fafo-rapport 2017:06 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard : Midlertidige ansettelser 2016 Fafo-notat 2017:07 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Vulnerability and exploitation along the Balkan route Fafo-report 2017:12 Web edition In English Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang : Opphold i asylmottak Fafo-rapport 2017:07 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Vidar Bakkeli : Boligsosiale utfordringer i Nes kommune Fafo-notat 2017:04 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Sissel C. Trygstad : Kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser Fafo-notat 2017:03 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg : Offentlige tariffområder – endring og praktisering Fafo-rapport 2017:15 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Arne Backer Grønningsæter : Å bli eldre med hiv Fafo-notat 2017:02 Nettutgave Fafo-utgivelser Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad : Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner Fafo-rapport 2017:04 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad : Seksuell trakassering i arbeidslivet Fafo-rapport 2017:09 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten : Veiledningserfaringer Fafo-rapport 2017:02 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip : Koordinering av lønnsdannelsen innen de nordiske frontfagsmodellene Fafo-notat 2016:25 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder : Gjør fagbrevet en forskjell? Fafo-rapport 2017:01 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Silje Sønsterudbråten, Kristian Takvam Kindt, Vigdis Vevstad og Jørgen Mørk : Retur som avtalt? Fafo-rapport 2016:35 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Maja Tofteng og Beate Sletvold Øistad : Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Fafo-rapport 2017:08 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen : Teambasert styrermodell i kommunale barnehager Fafo-notat 2017:01 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Roy A. Nielsen : Pensjonsuttak før fylte 67 år Fafo-rapport 2017:03 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon M. Hippe, Johann Despriée, Pål Lillevold, Dag Svege og Geir Veland : Den kompliserte omleggingen – virkningene av en ny offentlig tjenestepensjon Fafo-rapport 2016:44 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Horgen Friberg : Assimilering på norsk Fafo-rapport 2016:43 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald : Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014 Fafo-rapport 2016:39 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Lise Lien : «IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!» Fafo-rapport 2016:46 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ketil Bråthen, Cecilie Flyen, Leif E. Moland, Anita Moum og Sol Skinnarland : SamBIM Fafo-rapport 2016:40 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Magne Bråthen, Huafeng Zhang og Jon Rogstad : Indikatorer på diskriminering av innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter Fafo-notat 2016:26 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Åsmund Hermansen : Retaining Older Workers Fafo-report 2016:45 Web edition Fafo-utgivelser Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Lise Lien : Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser Fafo-rapport 2016:36 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad, Hanne Bogen og Åsmund Hermansen : Jobb i barnehage – passer det for seniorer? Fafo-rapport 2016:41 Nettutgave Fafo-utgivelser Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder : Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 2 Fafo-notat 2016:18 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen : Bedre gjennomføring i videregående opplæring Fafo-rapport 2016:37 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland : En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet Fafo-rapport 2016:42 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald : Hva forklarer lønnsforskjellene? Arbeidstakere med lang høyere utdanning i statlig og privat sektor Fafo-notat 2016:13 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald : Hvorfor finnes professorer uten utdanning? Fafo-notat 2016:21 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen, Mark B. Taylor and Arne Backer Grønningsæter : Business, development and inclusion of persons with disabilities Fafo-paper 2016:24 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Magne Bråthen and Tone Fløtten : The Norwegian social model – an inspiration for Greece? Fafo-report 2016:38 Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder : Partssamarbeidet i fagopplæringen Fafo-notat 2016:20 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim : Aktører og arbeid i delingsøkonomien Fafo-notat 2016:23 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard og Beate Sletvold Øistad : Fastsettelse av lønn og honorar for korttidsoppdrag på det kunstneriske feltet Fafo-notat 2016:19 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Mona Bråten : HMS-utfordringer ved alenearbeid Fafo-notat 2016:22 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Guri Tyldum : Fattige tilreisende fra Romania i Oslo Fafo-notat 2015:13 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen og Silje Andresen : Oppfølging av lærlinger i Akershus Fafo-rapport 2016:31 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten : Foreldreveiledning – virker det? Fafo-rapport 2016:29 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Hanne Bogen og Arne Grønningsæter : En ideell forskjell? Fafo-rapport 2016:30 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Jesnes og Johannes Oldervoll : Delingsøkonomien møter den nordiske modellen   Nettutgave Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen : Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund Fafo-rapport 2016:34 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016 Fafo-rapport 2016:33 Nettutgave Fafo-utgivelser Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus Fafo-rapport 2016:32 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Magne Bråthen og Roy A. Nielsen : Uførereformen Fafo-rapport 2016:27 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sol Skinnarland : Gjennomføringsmodell med BIM for detaljprosjektering Fafo-rapport 2016:26 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Guri Tyldum og Kristian Takvam Kindt : Konflikt, legitim makt og politisk inklusjon i Ukraina   Nettutgave Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Lise Lien og Hanne Bogen : Høyere jobbmobilitet – lavere sykefravær? Fafo-rapport 2016:28 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Vidar Bakkeli, Erika Braanen Sterri og Leif E. Moland : Strategisk rekruttering av unge til kommunal sektor Fafo-rapport 2016:04 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jørgen Svalund og Geir Veland : Aldersgrenser for oppsigelse og særordninger for eldre i arbeidslivet Fafo-rapport 2016:22 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum : Voksne som tar fagbrev Fafo-notat 2016:11 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Lise Lien : Traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune Fafo-notat 2016:16 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Beret Bråten og Henriette Lunde : Ekstern barnehagevurdering Fafo-rapport 2016:17 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri : Rettmessig forskjellsbehandling? Fafo-rapport 2016:23 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald : Lokal lønnsdannelse i staten 2014 Fafo-rapport 2016:24 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad : «Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke» Fafo-rapport 2016:18 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Jesnes : Lovfestet minstelønn i Frankrike Fafo-notat 2016:17 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad : Å sette pris på lærlinger Fafo-notat 2016:15 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Inger Marie Hagen : Forskere søkes! Fafo-notat 2016:14 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad : Virker tiltakene? Fafo-notat 2016:12 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad : Teller AFP med? Fafo-notat 2016:08 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Inga Hilsen : Hva er seniorkompetanse? Fafo-rapport 2016:21 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Beret Bråten og Kristian Takvam Kindt : Med mandat til å hjelpe Fafo-rapport 2016:11 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Dag Olberg : Unntak fra bestemmelsene om daglig og ukentlig arbeidsfri Fafo-notat 2016:10 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tewodros Aragie Kebede and Kristian Takvam Kindt : Language and Social Survey in Morocco Fafo-report 2016:20 Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Samhandlingsfase og BIM på byggeplass Fafo-rapport 2016:16 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad : Sjatteringer av likhet Fafo-rapport 2016:15 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tone Sommerfelt (éd.) : Placement et Travail Domestique des Enfants en Haïti en 2014 : Rapport analytique Rapport Fafo 2015:55 Édition web Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tone Sommerfelt (ed.) : Child Fosterage and Child Domestic Work in Haiti in 2014: Analytical report Fafo-report 2015:54 Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen : Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene Fafo-rapport 2016:13 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Guri Tyldum : Oppfølging av mulige mindreårige ofre for menneskehandel i Norge Fafo-notat 2016:09 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Erika Braanen Sterri : Kapasitet i integreringsapparatet Fafo-notat 2016:06 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor : Sammen om en bedre kommune: En oppsummering Fafo-rapport 2016:08 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Henriette Lunde og Jon Rogstad : Kunnskapsstatus om godkjenning av utenlandsk kompetanse og kunnskapsstatus om diskriminering i arbeidslivet Fafo-notat 2016:05 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Mona Bråten : Digital kontroll og overvåking av arbeid Fafo-rapport 2016:05 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2014 Fafo-notat 2016:07 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen og Silje Andresen : Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag Fafo-rapport 2016:09 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard : Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 2016:07 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland : Hjemme, borte eller uavgjort? Fafo-rapport 2016:06 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Kielland : Økonomiske og sosiale utviklingstrekk i norske satsingsland for utdanning Fafo-rapport 2016:14 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Kielland : Education in Niger Fafo-report 2016:12 Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Kristin Dalen and Hedda Flatø : China’s Pension Reform: Towards Scandinavian-style universalism? Fafo-paper 2016:03 Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anna Hagen Tønder og Sol Skinnarland : Rekruttering til design- og håndverksfagene Fafo-rapport 2016:10 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy og Kaja Reegård : Å velge et yrke Fafo-notat 2015:05 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve : Flyktninger – krise for den nordiske modellen? Fafo-notat 2016:02 Nettutgave Fafo-utgivelser Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Inger Marie Hagen : En verden i endring – hva betyr det for Akademikerne? Fafo-notat 2016:04 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jon Erik Dølvik : Welfare as a productive factor Fafo-paper 2016:01 Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard og Johan Røed Steen : LOs lokalorganisasjoner Fafo-rapport 2016:01 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mette I. Snertingdal og Vidar Bakkeli : Housing first i Norge – sluttrapport Fafo-rapport 2015:52 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Lillevold & Partners og Fafo : Utredning for Handel og Kontor og Virke om tjenestepensjon Fafo-rapport 2016:03 Nettutgave Fafo-utgivelser Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder : Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge Fafo-rapport 2015:51 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Beret Bråten, Ingrid Marie Hovdenak, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten : Har barn det bra i store barnehager? Fafo-rapport 2015:48 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Horgen Friberg : Arbeidsmigrasjon Fafo-rapport 2016:02 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien : Sammen om en bedre kommune: Dypdykk-rapport 2 Fafo-rapport 2015:50 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Inga Hilsen og Lise Lien : NAV – en fyrlykt i IA-arbeidet Fafo-notat 2015:09 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Magne Bråthen og Jørgen Svalund : Økt yrkesdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne Fafo-rapport 2015:57 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tone Sommerfelt, Anne Hatløy et Kristin Jesnes : Réorientation religieuse au sud du Mali – Sommaire Rapport Fafo 2015:20 Web édition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen, Kristin Jesnes og Kristine Nergaard : Kartlegging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene Fafo-rapport 2015:47 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Samhandling med BIM og Lean i detaljprosjekteringsfasen på Urbygningen ved NMBU Fafo-rapport 2015:53 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Idunn Seland og Anna Hagen Tønder : Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 1 Fafo-notat 2015:12 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Guri Tyldum : The social meanings of migration Fafo-report 2015:56 Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Tove Midtsundstad : IA som strategi for lengre yrkeskarrierer Fafo-rapport 2015:49 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter : NAV-kontorenes oppfølging av unge brukere Fafo-rapport 2015:41 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten og Jørgen Svalund : Statlig renhold på anbud Fafo-notat 2015:11 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Varsling i Sandnes kommune Fafo-notat 2015:10 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen : Alternativ VG3 for elever som ikke får læreplass Fafo-notat 2014:12 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen : Godt, men ikke for godt Fafo-rapport 2015:46 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tone Sommerfelt, Anne Hatløy and Kristin Jesnes : Religious reorientation in Southern Mali – A summary Fafo-report 2015:19 Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Guri Tyldum, Hilde Lidén, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng og Kristian Takvam Kindt : Ikke våre barn Fafo-rapport 2015:45 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anja Bredal, Beret Bråten, Kristin Jesnes og Anne Hege Strand : Et blikk inn i skolen Fafo-rapport 2015:40 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Arne Backer Grønningsæter and Svein Erik Stave : The Global Goals for Sustainable Development Other Fafo-publications 2015 Web edition Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen : Den norske modellen på virksomhetsnivå Fafo-rapport 2015:18 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sol Skinnarland : Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune Fafo-rapport 2015:37 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri : Passe inn og passe til Fafo-rapport 2015:44 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard : En organisasjon for framtida Fafo-notat 2015:07 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Geir Veland : Pensjonsordninger for ledende ansatte i selskaper med statlig eierskap Fafo-notat 2015:08 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Mona Bråten og Rolf K. Andersen : Verneombud i bygg og anlegg – en rolle under press Fafo-rapport 2015:42 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad : Se og bli sett Fafo-rapport 2015:30 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Guri Tyldum, Kristian Takvam Kindt, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng and Hilde Lidén : Challenges in identifying and following up minor victims of trafficking in Norway   Web edition Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser | In English
Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund : Tidsbruk i barnehagene Fafo-rapport 2015:43 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Reframing trafficking prevention Fafo-report 2015:21 Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Beret Bråten og Hanne Bogen : Målretting av gratis kjernetid Fafo-rapport 2015:39 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Line Eldring : Trade unions that cross borders Fafo-report 2015:38 Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Håkon Høst (red.) : Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport Fafo-rapport 2015:32 Gammel lenke: Les mer og last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Line Eldring : Fagforeninger som krysser landegrensene Fafo-rapport 2015:36 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Marie Hagen : Et sidespor: den demokratiske bedriftsforsamling Fafo-rapport 2015:34 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tone Sommerfelt et Kristin Jesnes : La laïcité au sud du Mali: Des débats publics actuels sur la laïcité et la liberté religieuse Rapport Fafo 2015:15 Web édition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Hatløy, Massa Coulibaly et Jing Liu : Réorientation religieuse au sud du Mali – Rapport de statistiques Rapport Fafo 2015:14 Web édition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Massa Coulibaly and Anne Hatløy : Religious issues and ethnicity in Southern Mali Fafo-report 2015:13 Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Massa Coulibaly et Anne Hatløy : Les questions religieuses et ethniques au sud du Mali Rapport Fafo 2015:06 Web édition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tone Sommerfelt and Kristin Jesnes : ’Laïcité’ in Southern Mali: Current public discussions on secularism and religious freedom Fafo-report 2015:05 Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Hatløy, Massa Coulibaly and Jing Liu : Religious reorientation in Southern Mali – Tabulation report Fafo-report 2015:04 Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Hanne Bogen og Hedda Flatø : Offentlig og privat tjenesteproduksjon Fafo-notat 2015:06 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang : When poverty meets affluence Other Fafo-publications 2015 Web edition Andre utgivelser Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Dag Olberg : EL & IT Forbundet – Etterutdanningskravet og ELBUS Fafo-rapport 2015:35 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen : Digital kompetanse i arbeidslivet Fafo-rapport 2015:28 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad : Grenser for utdanning Fafo-rapport 2015:27 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland : Et bedre NAV for brukerne Fafo-rapport 2015:33 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Lise Lien : Care responsibility and work participation Fafo-paper 2015:04 Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Hege Strand og Roy A. Nielsen : Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Fafo-rapport 2015:29 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
: NordMod2030 Summaries of project reports Other Fafo-publications Web edition Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
: NordMod2030 Sammendrag av prosjektrapportene Andre Fafo-utgivelser Nettutgave Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Svein Erik Stave and Solveig Hillesund : Impact of Syrian refugees on the Jordanian labour market Fafo-report 2015:16 Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Leif E. Moland : Større stillinger og bedre drift Fafo-rapport 2015:25 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sol Skinnarland : Tverrfaglig samarbeid i byggeprosessen Fafo-rapport 2015:24 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen : En ekstra dytt, eller mer? Fafo-notat 2015:02 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli : Ti års erfaringer Fafo-rapport 2015:26 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Hanne Bogen og Lise Lien : Fra fravær til nærvær Fafo-rapport 2015:12 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen : Samordnet bosetting av flyktninger Fafo-rapport 2015:08 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Magne Bråthen og Lise Lien : Ringer i Vannet Fafo-rapport 2015:23 Gammel lenke: images/pub/2015/20428.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen : Tilkallingsvikarer i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 2015:10 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Arne Backer Grønningsæter : Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II Fafo-rapport 2015:11 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Preventing human trafficking Fafo-report 2015:22 Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri : Lærevilkår i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 2015:09 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sissel C. Trygstad og Rolf K. Andersen : Arbeidsmiljø i norske sykehus 2014 Fafo-rapport 2015:17 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald og Magnus Mühlbradt : Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker Fafo-notat 2015:03 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Bård Jordfald, Merethe Dotterud Leiren, Tor-Olav Nævestad, Kåre H. Skollerud, Henrik Sternberg og Tommy Tranvik : Arbeidsforhold i gods og turbil Fafo-rapport 2014:58 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten, Eirik Albrechtsen, Rolf K. Andersen, Tuva Tovslid og Reidun Værnes : Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien Fafo-rapport 2014:54 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Roy A. Nielsen og Magne Bråthen : Evaluering av kriteriene for budsjettfordeling til barne- og familietjenesten og sosialtjenesten i Trondheim Fafo-rapport 2015:02 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Inga Hilsen : "Jeg er glad i jobben min" Fafo-rapport 2015:03 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Hilde Haualand : Grunnskole for tegnspråklige elever Fafo-notat 2015:01 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Henriette Lunde, Jing Liu et Jon Pedersen : Les enfants travailleurs domestiques en Haïti en 2014 : Rapport de statistiques Rapport Fafo 2014:57 Édition web Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe and Bård Jordfald : The Nordic model towards 2030. A new chapter? Fafo-report 2015:07 Web edition One page view Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Dag Olberg og Karen-Sofie Pettersen : Arbeidstid i barneverninstitusjonene Fafo-rapport 2015:01 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Henriette Lunde, Jing Liu and Jon Pedersen : Child domestic workers in Haiti 2014: Tabulation report Fafo-report 2014:56 Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Geir Veland og Rolf K. Andersen : Tjenestepensjon og sosiale medier Fafo-notat 2014:23 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Line Eldring and Kristin Alsos : European Minimum Wage: A Nordic Outlook – an update Fafo-paper 2014:21 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Line Eldring og Kristin Alsos : Lovfestet minstelønn: Norden og Europa – en oppdatering Fafo-notat 2014:20 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Gudmund Hernes : Klimapolitikk i den nordiske modellen Fafo-notat 2014:19 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Huafeng Zhang, Åge A. Tiltnes and Hani Eldada : Living conditions of Palestinian outside-camp refugees, Jordan 2012 Fafo-paper 2014:18 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Huafeng Zhang, Åge A. Tiltnes and Hani Eldada : Living conditions of Palestinian camp refugees, Jordan 2011, Tabulation report, Part 2 Fafo-paper 2014:17 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Huafeng Zhang, Åge A. Tiltnes and Hani Eldada : Living conditions of Palestinian camp refugees, Jordan 2011, Tabulation report, Part 1 Fafo-paper 2014:16 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Kristin Jesnes : Statens plikt til å beskytte menneskerettighetene Fafo-notat 2014:15 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald : Medlemsbevegelser, tariff- og organisasjonshopping Fafo-notat 2014:13 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Line Eldring og Rolf K. Andersen : Kortere kjeder – mindre sosial dumping? Fafo-notat 2014:09 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Hanne Bogen, Lise Lien og Anne Inga Hilsen : Sykefravær i det statlige tariffområdet Fafo-notat 2014:24 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen : Den norske arbeidslivsmodellen i endring Fafo-rapport 2014:55 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mette I. Snertingdal : Housing first i Norge – en kartlegging Fafo-rapport 2014:52 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand : Evaluering av Husbankens kommunesatsing Fafo-rapport 2014:51 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Hanne Bogen og Arne Backer Grønningsæter : Kommuners kjøp av private tjenester – eksempler fra barnevern og andre velferdsområder Fafo-rapport 2014:40 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Ønsket og uønsket deltid i Posten, Vestre Viken Helseforetak og Vinmonopolet Fafo-rapport 2014:29 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2013 Fafo-notat 2014:14 Gammel lenke: Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Lisbeth Pedersen og Søren Kaj Andersen : Reformernes tid. Regulering af arbejdsmarked og velfærd siden 1990. Dansk landerapport Fafo-rapport 2014:31 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-utgivelser Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Katrín Ólafsdóttir and Stefán Ólafsson : Economy, Politics and Welfare in Iceland Fafo-report 2014:13 Gammel lenke: Web edition Fafo-utgivelser Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Skevik Grødem, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand : Unge mottakere av helserelaterte ytelser Fafo-rapport 2014:37 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-utgivelser Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Olav Elgvin og Gumund Hernes : Demokrati og deltakelse i den nordiske modellen Knirker det i gulvet? Fafo-rapport 2014:41 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-utgivelser Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri : Rett til utdanning? Fafo-rapport 2014:34 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-utgivelser Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tone Fløtten, Jon Kvist, Lilja Mósesdóttir og Lisbeth Pedersen : Velferdsstatsutfordringer Fafo-rapport 2014:42 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Beret Bråten, Nina Drange, Hedda Haakestad og Kjetil Telle : Gratis kjernetid i barnehager Fafo-rapport 2014:44 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe og Bård Jordfald : Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapittel? Fafo-rapport 2014:46 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åge A. Tiltnes and Huafeng Zhang : The socio-economic conditions of Jordan’s Palestinian camp refugees Fafo-report 2014:47 Gammel lenke: Web edition, English Web edition, Arabic Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter : Åpne rom, lukkede rom: LHBT i etniske minoritetsgrupper 2014 Fafo-rapport 2014:49 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg : Et skritt på veien Fafo-rapport 2014:50 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen : Arbeid og pensjon i kommunal sektor Fafo-rapport 2014:45 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin : Når aktivering blir ydmykelse Fafo-rapport 2014:43 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Vidar Bakkeli og Olav Elgvin : Kunnskapsoversikt om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Fafo-notat 2014:01 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald og Mona Bråten : Bærekraftige muligheter og løsninger for avistrykkeriene Fafo-notat 2014:02 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Inger Marie Hagen : Bedriftsforsamlingen – pleie eller plikt? Fafo-notat 2014:03 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Mette Ødegård og Rolf Andersen : Om arbeidstid, konkurranseutsetting, innleie av arbeidskraft, tiltak mot sosial dumping, AFP og kontroll og overvåkning på arbeidsplassene Fafo-notat 2014:04 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Hilde Haualand og Anne Inga Hilsen : Brukermedvirkning i NAV – hvor er vi nå? Fafo-notat 2014:05 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Geir Veland : Omlegging av uførepensjonsordninger i offentlig og privat sektor Fafo-notat 2014:06 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Steffen Lehndorff : A sleeping giant? Fafo-paper 2014:07 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Geir Veland og Jon M. Hippe : Kostnader i innskuddspensjonene i Norge Fafo-notat 2014:08 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder : Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet Fafo-notat 2014:10 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Geir Veland : Tjenestepensjonsmarkedet 2001–2013 Fafo-notat 2014:11 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand : Likestilling- og mangfoldstandard for virksomheter Fafo-rapport 2014:38 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel : Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Fafo-rapport 2014:01 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard, Heidi Nicolaisen og Johan Røed Steen : Arbeidsforhold i utelivsbransjen Fafo-rapport 2014:02 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten : Norsk transport – veien videre Fafo-rapport 2014:03 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jørgen Svalund og Inger Marie Hagen : Kompetente parter i energibransjen Fafo-rapport 2014:04 Gammel lenke: Nettutgave Vedlegg 3 Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sissel C. Trygstad, Marit Skivenes, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård : Evaluering av varslerbestemmelsene Fafo-rapport 2014:05 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-utgivelser Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen, Viggo Nordvik og Arne Backer Grønningsæter : Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling Fafo-rapport 2014:06 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten : Språklige rollemodeller Fafo-rapport 2014:07 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Søren Kaj Andersen, Jon Erik Dølvik og Christian Lyhne Ibsen : De nordiske aftalemodeller i åbne markeder – udfordringer og perspektiver Fafo-rapport 2014:08 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ketil Bråthen, Leif Moland og Torer F. Berg : Trafikkstasjonen på Risløkka Fafo-rapport 2014:09 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tomas Berglund & Ingrid Esser : Modell i förändring. Landrapport om Sverige Fafo-rapport 2014:10 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Geir Veland og Jon M. Hippe : Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Fafo-rapport 2014:11 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport 2014:12 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen, Line Eldring og Johan Røed Steen : Privatmarkedet i byggenæringen Fafo-rapport 2014:14 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos og Line Eldring : Solidaransvar for lønn Fafo-rapport 2014:15 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Beret Bråten og Olav Elgvin : Forskningsbasert politikk? Fafo-rapport 2014:16 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien : Saman om ein betre kommune: Dypdykk i 16 kommuner Fafo-rapport 2014:17 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tone Fløtten og Anne Skevik Grødem med bidrag fra Katja Forssén, Tapio Salonen, Lilja Mósesdóttir, Peder J. Pedersen og Stephen Crossley : Helhetlige tiltak mot barnefattigdom Fafo-rapport 2014:18 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sol Skinnarland og Magnus Mühlbradt : Det gode liv til sjøs Fafo-rapport 2014:19 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Høst, Håkon (red.) : Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på opplæringen i bedrift Fafo-rapport 2014:20 Gammel lenke: Les mer og last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon M. Hippe and Hans Gunnar Vøien : An analysis of future benefits from public and private pension schemes Fafo-report 2014:21 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ragnhild Steen Jensen, Dag Olberg, Åsmund Arup Seip, Magnus Mühlbradt og Beate Sletvold Øistad : Redusert arbeidstid i pleie og omsorg Fafo-rapport 2014:22 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Beret Bråten og Miriam Latif Sandbæk : Å være seg sitt ansvar bevisst Fafo-rapport 2014:23 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Beret Bråten og Hedda Haakestad : Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid Fafo-rapport 2014:24 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Juhana Vartiainen : To create and share – the remarkable success and contested future of the Nordic Social-Democratic Model Fafo-report 2014:25 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Jan Fagerberg and Morten Fosaas : Innovation and innovation policy in the Nordic region Fafo-report 2014:26 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve og Anne Skevik Grødem (red.) : Innvandring og arbeidsmarkedsintegrering Fafo-rapport 2014:27 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sol Skinnarland and Magnus Mühlbradt : The good life at sea Fafo-report 2014:28 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad : Voksende seniorengasjement i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 2014:30 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Beret Bråten og Olav Elgvin : Mangfoldskommunen Drammen Fafo-rapport 2014:32 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri : «Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet» Fafo-rapport 2014:33 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ingunn Bjørkhaug and Morten Bøås : Men, women, and gender-based violence in North Kivu, DRC Fafo-report 2014:39 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Roy A. Nielsen : Tidligpensjonering i kommunal sektor Fafo-rapport 2014:35 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder : Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Fafo-rapport 2014:36 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon M. Hippe og Øyvind Berge m.fl. : Ombyggingens periode. Landrapport om Norge 1990–2012 Fafo-rapport 2013:15 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Anne Hege Strand og Kristian Rose Tronstad : Befolkningsendringer og de nordiske velferdsstatene Fafo-rapport 2013:14 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Erik Dølvik : Grunnpilarene i de nordiske modellene Fafo-rapport 2013:13 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen : Arbeid, pensjon eller begge deler? Fafo-rapport 2013:12 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Lene Bore, Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad : Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet Fafo-rapport 2013:11 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-utgivelser Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jørgen Svalund : The impact of institutions on mobility, labour adjustments and cooperation in the Nordic countries Fafo-report 2013:56 Gammel lenke: Web edition Fafo-utgivelser Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Christophersen : Protest and reform in Jordan Fafo-report 2013:50 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Christophersen, Cathrine Moe Thorleifsson and Åge A. Tiltnes : Ambivalent Hospitality Fafo-report 2013:48 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Micheline van Riemsdijk and Matthew Cook : International talent recruitment to Norway Fafo-report 2013:44 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åge A. Tiltnes and Huafeng Zhang : Progress, challenges, diversity Fafo-report 2013:42 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Olli Kangas and Antti Saloniemi : Historical making, present and future challenges for the Nordic welfare state model in Finland Fafo-report 2013:40 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tewodros Aragie Kebede, Kristian Takvam Kindt and Jacob Høigilt : Language Change in Egypt: Social and Cultural Indicators Survey Fafo-report 2013:39 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Sol Skinnarland : Use of Progression Planning Tools in Developing Collaborative Main Contractor – Subcontractor Relationships in Norway Fafo-report 2013:33 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Richard B. Freeman : Little Engines that Could Fafo-report 2013:22 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Espen Løken, Torgeir Aarvaag Stokke and Kristine Nergaard : Labour Relations in Norway Fafo-report 2013:09 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Horgen Friberg : The Polish worker in Norway Fafo-report 2013:06 Gammel lenke: Web edition Fafo-utgivelser Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åsmund Arup Seip : Bruk av tvungen lønnsnemnd i Norge 1990–2012 Fafo-rapport 2013:55 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jørgen Svalund og Inger Lise Skog Hansen : Inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet Fafo-rapport 2013:54 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mette Irmgard Snertingdal og Vidar Bakkeli : Tre sårbare overganger til bolig Fafo-rapport 2013:53 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland, Lise Lien, Lars Nygård og Tormod Hofstad : Læringsnettverk og innovasjon i kommunene Fafo-rapport 2013:52 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland : Kompetanse i kommunene Fafo-rapport 2013:51 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem og Vidar Bakkeli : Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon Fafo-rapport 2013:49 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Nerina Weiss : Normalitet i limbo Fafo-rapport 2013:47 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åsmund Arup Seip, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen : Arbeidstid og fleksibilitet Fafo-rapport 2013:46 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk : Helt bakerst i køen Fafo-rapport 2013:45 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Fafo-rapport 2013:43 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen : Sykefravær og tilrettelegging i bemanningsbransjen Fafo-rapport 2013:41 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Geir Veland : Kommunale tjenestepensjoner i Europa Fafo-rapport 2013:38 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland og Lise Lien : Heltid i nord – hvorfor lykkes Finnmark? Fafo-rapport 2013:37 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter : Åpne rom, lukkede rom: LHBT i etniske minoritetsgrupper Fafo-rapport 2013:36 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen : Vilkår for læring i kommunene Fafo-rapport 2013:35 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald : Frisørundersøkelsen 2013 Fafo-rapport 2013:34 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten og Heidi Nicolaisen : Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold Fafo-rapport 2013:32 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve : Innvandrerne som skulle klare seg selv Fafo-rapport 2013:31 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Johan Røed Steen : Norske kommunepolitikeres holdninger til konkurranseutsetting Fafo-rapport 2013:30 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anette Brunovskis : Erfaringer i fem prostitusjonstiltak gjennom et halvt år Fafo-rapport 2013:29 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tove Mogstad Aspøy og Jon Rogstad : Det gamle landet og havet Fafo-rapport 2013:28 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland : Heltid-deltid – en kunnskapsstatus Fafo-rapport 2013:27 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Skevik Grødem og Tove Mogstad Aspøy : Konkurranseutsatt kompetanse Fafo-rapport 2013:26 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Vidar Bakkeli og Arne Backer Grønningsæter : LHBT i arbeidslivet Fafo-rapport 2013:25 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Heidi Gautun, Hanne Bogen og Anne Skevik Grødem : Konsekvenser av konkurranseutsetting Fafo-rapport 2013:24 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Håkon Høst (red.) : Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på skoleopplæringen Fafo-rapport 2013:23 Gammel lenke: Les mer og last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åsmund Arup Seip : Vekterstreiken 2012 Fafo-rapport 2013:21 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen : Bemanningsbransjens gråsoner Fafo-rapport 2013:20 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ingunn Bjørkhaug, May-Len Skilbrei og Kristin Alsos : Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber Fafo-rapport 2013:19 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Vidar Bakkeli og Geir Veland : Nye telekommunikasjonstjenester for funksjonshemmede Fafo-rapport 2013:18 Gammel lenke: media/com_netsukii/20308.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Dag Olberg og Heidi Nicolaisen : Arbeidstid – dilemmaer og utfordringer Fafo-rapport 2013:17 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Øyvind M. Berge, Jørgen Svalund og Tom Erik Vennesland : LO og forbundenes ungdomsarbeid Fafo-rapport 2013:16 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård : Kvinner i fagbevegelsen 2013 Fafo-rapport 2013:10 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten : Ledermedlemmer i Unios forbund Fafo-rapport 2013:08 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Hanne Bogen og Anne Inga Hilsen : Seniorpolitikk under skiftende forhold Fafo-rapport 2013:07 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder : Å bli helsefagarbeider Fafo-rapport 2013:05 Gammel lenke: Last ned nettutgaven (hos NIFU) Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen : Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Fafo-rapport 2013:04 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad : Anstendig arbeid Fafo-rapport 2013:03 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Olav Elgvin, Jon Rogstad og Sarah Fossen Sinnathamby : Rurbane møter Fafo-rapport 2013:02 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Silje Sønsterudbråten : Bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel Fafo-rapport 2013:01 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Christophersen, Jing Liu, Cathrine Moe Thorleifsson and Åge A. Tiltnes : Lebanese attitudes towards Syrian refugees and the Syrian crisis Fafo-paper 2013:13 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Geir Veland : Early retirement pension systems in Norway Fafo-paper 2013:11 Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Geir Veland : Tjenestepensjonsmarkedet 2001–2012 Fafo-notat 2013:21 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Skevik Grødem, Inger Lise Skog Hansen og Miriam Latif Sandbæk : Boligpolitiske velferdsgevinster Fafo-notat 2013:20 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Geir Veland og Jon M. Hippe : Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Roy A. Nielsen : Levekårsutfordringer i Sandefjord Fafo-notat 2013:18 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Mona Bråten : Kontroll og overvåking – utfordringer for personvern og arbeidsmiljø Fafo-notat 2013:17 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Mona Bråten, Inger Beate Hovi, Ragnhild Steen Jensen, Merethe Dotterud Leiren og Kåre H. Skollerud : Arbeidsforhold i vegsektoren Fafo-notat 2013:16 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard : Deltidsarbeid i varehandel – hva sier de ansatte? Fafo-notat 2013:15 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Inger Marie Hagen : Prioriteringer og samarbeid Fafo-notat 2013:14 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Mark B. Taylor : Kartlegging og avviksanalyse: Statens plikt til å beskytte Fafo-notat 2013:12 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Inger Marie Hagen : Likestilling: politikk og utfordringer Fafo-notat 2013:10 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Lise Lien og Svein Erik Moen : Konsulentbruk i NAV Fafo-notat 2013:09 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Dag Olberg : Bruk av permitteringer 2012 – omfang og reguleringer Fafo-notat 2013:08 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Johan Christensen : Nordisk skattepolitikk mot 2030 Fafo-notat 2013:07 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Helga Bull-Rostrup og Anne Inga Hilsen : Gravide i handelsnæringen – et sykefraværsprosjekt Fafo-notat 2013:06 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad : Kunnskap om og holdninger til pensjonsreformen Fafo-notat 2013:05 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Olav Elgvin : «Saman om» et bedre omdømme – en kunnskapsstatus Fafo-notat 2013:04 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder : «Saman om» kompetanse og rekruttering – en kunnskapsstatus Fafo-notat 2013:03 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Lise Lien : «Saman om» sykefravær – en kunnskapsstatus Fafo-notat 2013:02 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen : Virksomhetenes seniortiltak Fafo-notat 2013:01 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Heidi Gautun : Hvordan fordele omsorg? Andre Fafo-utgivelser Gammel lenke: Nettutgave Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Heidi Gautun, Anne Skevik Grødem og Åsmund Hermansen : Hvordan fordele omsorg? Fafo-rapport 2012:62 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand : Kvalifiseringsprogrammet og sosialhjelpsutgiftene Fafo-rapport 2012:63 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder : Hospitering i fagopplæringen Fafo-rapport 2012:61 Gammel lenke: media/com_netsukii/20288.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland og Ketil Bråthen : Langturnus og hele stillinger i Bergen kommune Fafo-rapport 2012:60 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sissel C. Trygstad, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård : Vil tiltakene virke? Fafo-rapport 2012:59 Gammel lenke: media/com_netsukii/20286.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sissel C. Trygstad og Tom Erik Vennesland : Medbestemmelse – har eierskap betydning? Fafo-rapport 2012:58 Gammel lenke: media/com_netsukii/20285.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon M. Hippe og Sissel C. Trygstad : Ti år etter Fafo-rapport 2012:57 Gammel lenke: media/com_netsukii/20284.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald : Flere spor – mange veier? Fafo-rapport 2012:56 Gammel lenke: media/com_netsukii/20283.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Liv Elin Torheim, Marina Manuela de Paoli and Riselia Duarte Bezerra : Nutrition – everybody's business and nobody's business Fafo-report 2012:55 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad : Vold og trusler i finansnæringen Fafo-rapport 2012:54 Gammel lenke: media/com_netsukii/20281.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Arne Backer Grønningsæter og Hilde Haualand : Usynlig og selvlysende Fafo-rapport 2012:53 Gammel lenke: media/com_netsukii/20280.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen : Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Fafo-rapport 2012:52 Gammel lenke: media/com_netsukii/20279.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Hilde Maria Haualand : Interpreting Ideals and Relaying Rights Fafo-rapport 2012:51 Gammel lenke: media/com_netsukii/20278.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten og Tommy Tranvik : Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted Fafo-rapport 2012:50 Gammel lenke: media/com_netsukii/20277.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen : Frivillig deltid – en privatsak? Fafo-rapport 2012:49 Gammel lenke: media/com_netsukii/20276.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen og Anne Skevik Grødem : Samlokaliserte boliger og store bofellesskap Fafo-rapport 2012:48 Gammel lenke: media/com_netsukii/20275.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder : Fleksibilitet eller faglighet? Fafo-rapport 2012:47 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Håkon Høst (red. : Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fafo-rapport 2012:46 Gammel lenke: Les mer og last ned nettutgaven Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Roy A. Nielsen og Roland Mandal : Yrkesskade – mest for menn? Fafo-rapport 2012:45 Gammel lenke: media/com_netsukii/20272.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad : Det står mye på spill Fafo-rapport 2012:44 Gammel lenke: media/com_netsukii/20271.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Heidi Gautun : Først på stedet Fafo-rapport 2012:43 Gammel lenke: media/com_netsukii/20270.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kaja Reegård og Jon Rogstad : Mot en videre horisont Fafo-rapport 2012:42 Gammel lenke: media/com_netsukii/20269.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard : Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel Fafo-rapport 2012:41 Gammel lenke: media/com_netsukii/20268.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad : Tillitsvalgtes hverdag Fafo-rapport 2012:40 Gammel lenke: media/com_netsukii/20267.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Dalen, Hedda Flatø, Liu Jing and Zhang Huafeng : Recovering from the Wenchuan Earthquake Fafo-report 2012:39 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Silje Sønsterudbråten : Lovlig med forbehold Fafo-rapport 2012:38 Gammel lenke: media/com_netsukii/20265.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen : Det riktige valget? Fafo-rapport 2012:37 Gammel lenke: media/com_netsukii/20264.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Trine Deichman-Sørensen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder : Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene Fafo-rapport 2012:36 Gammel lenke: media/com_netsukii/20263.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Leaving the past behind? When victims of trafficking decline assistance Fafo-report 2012:31 Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : No place like home? - Challenges in family reintegration after trafficking Fafo-report 2012:30 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : A fuller picture - Addressing trafficking-related assistance needs and socio-economic vulnerabilities Fafo-report 2012:29 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Out of sight? - Approaches and challenges in the identification of trafficked persons Fafo-report 2012:28 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Miriam Latif Sandbæk og Anne Britt Djuve : Fortellinger om motivasjon Fafo-rapport 2012:27 Gammel lenke: media/com_netsukii/20254.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristian Rose Tronstad og Jon Rogstad : Stemmer de ikke? Fafo-rapport 2012:26 Gammel lenke: media/com_netsukii/20253.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen og Hilde Haualand : Diskriminerende barrierer i arbeidslivet Fafo-rapport 2012:25 Gammel lenke: media/com_netsukii/20252.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Skevik Grødem : Statlige tilskuddsmidler mot fattigdom og sosial eksklusjon Fafo-rapport 2012:24 Gammel lenke: media/com_netsukii/20251.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder : Internopplæring i varehandelen Fafo-rapport 2012:23 Gammel lenke: media/com_netsukii/20250.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kaja Reegård og Jon Rogstad : Fra sjø til land Fafo-rapport 2012:22 Gammel lenke: media/com_netsukii/20249.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ingunn Bjørkhaug, Anne Hatløy, Tewodros Kebede, Huafeng Zhang : Perceptions of Good Jobs. Analytical Report. Risaralda, Colombia Fafo-report 2012:21 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tewodros Kebede, Anne Hatløy, Huafeng Zhang, Ingunn Bjørkhaug : Perceptions of Good Jobs. Analytical Report. Urban Cairo and Rural Fayoum, Egypt Fafo-report 2012:20 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Huafeng Zhang, Ingunn Bjørkhaug, Anne Hatløy, Tewodros Kebede : Perceptions of Good Jobs. Analytical Report. Jianyang, China Sichuan Fafo-report 2012:19 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Anne Hatløy, Tewodros Kebede, Huafeng Zhang, Ingunn Bjørkhaug : Perceptions of Good Jobs. Analytical Report. Port Loko and Freetown, Sierra Leone Fafo-report 2012:18 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Line Eldring and Kristin Alsos : Gesetzlicher Mindestlohn: Die nordischen Länder und Europa Fafo-report 2012:17 Gammel lenke: media/com_netsukii/20244.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Line Eldring and Kristin Alsos : European Minimum Wage: A Nordic Outlook Fafo-report 2012:16 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åsmund Arup Seip : Uravstemning i LO Stat Fafo-rapport 2012:15 Gammel lenke: media/com_netsukii/20242.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland og Ketil Bråthen : Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Fafo-rapport 2012:14 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Christophersen, Jacob Høigilt and Åge A. Tiltnes : Palestinian youth and the Arab Spring Fafo-report 2012:09 / NOREF report Download web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon M. Hippe, Bård Jordfald, Ole Løfsnæs, Rolf Røtnes og Berit Tennbakk : Klemt mellom Kina og klima Fafo-rapport 2012:08 Gammel lenke: media/com_netsukii/20235.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Line Eldring og Kristin Alsos : Lovfestet minstelønn: Norden og Europa Fafo-rapport 2012:07 Gammel lenke: media/com_netsukii/20234.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Anne Mette Ødegård : Kampen om vikarene Fafo-rapport 2012:06 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Heidi Gautun : Planlagt og faktisk bemanning i sykehjem og hjemmesykepleien Fafo-rapport 2012:05 Gammel lenke: media/com_netsukii/20232.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sol Skinnarland : Vi sitter og ser hverandre i hvitøyet når vi lover det Fafo-rapport 2012:04 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter : Bolig og helse Fafo-rapport 2012:03 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes : When I'm Sixty-Four – seniorpolitiske framtidsbilder Fafo-rapport 2012:02 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Heidi Nicolaisen, Åsmund Arup Seip og Bård Jordfald : Tidstyver i barnehagen Fafo-rapport 2012:01 Gammel lenke: media/com_netsukii/20228.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Cecilie Øien : A sense of control Fafo-paper 2012:09 Gammel lenke: media/com_netsukii/10155.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Henriette Lunde : The violent lifeworlds of young Haitians Fafo-paper 2012:03 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Morten Bøås and Mohamed Husein Gaas : What to do with Somalia? Fafo-paper 2012:02 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Geir Veland : Tjenestepensjoner i endring Fafo-notat 2012:20 Gammel lenke: media/com_netsukii/10166.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Hanne Bogen og Nina Drange : Gratis kjernetid Fafo-notat 2012:19 Gammel lenke: media/com_netsukii/10165.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Håkon Høst (red.) : Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger Fafo-notat 2012:18 Ekstern nettutgave
Nettutgave (lastes ned hos NIFU)
Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tove Mogstad Aspøy og Anna Hagen Tønder : Utredning om forskning på voksnes læring Fafo-notat 2012:17 Gammel lenke: media/com_netsukii/10163.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos : Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet Fafo-notat 2012:16 Gammel lenke: media/com_netsukii/10162.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Dag Olberg : Hvor travelt er det på jobben? Fafo-notat 2012:14 Gammel lenke: media/com_netsukii/10160.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos og Sissel C. Trygstad : Medbestemmelse og samarbeid lokalt Fafo-notat 2012:13 Gammel lenke: media/com_netsukii/10159.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård : Bruk av innleid arbeidskraft Fafo-notat 2012:12 Gammel lenke: media/com_netsukii/10158.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Hege Strand : Boligsosiale midler Fafo-notat 2012:11 Gammel lenke: media/com_netsukii/10157.pdf Fafo-utgivelser Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos og Dag Olberg : Åpningstider og arbeidstid i varehandelen Fafo-notat 2012:10 Gammel lenke: media/com_netsukii/10156.pdf National report Austria National report the Netherlands Fafo-utgivelser Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Heidi Nicolaisen : Exit normalarbeidsdagen? Fafo-notat 2012:08 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Geir Veland og Åsmund Hermansen : Pensjonsordninger for yrkesgrupper i Europa – en kartlegging Fafo-notat 2012:07 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Hege Strand : Styrket innsats mot barnefattigdom. Rapport for 2011 Fafo-notat 2012:06 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Ketil Bråthen og Berit Bakken : Evaluering av prosjektet "Legenes sykmeldingspraksis i Hedmark" Fafo-notat 2012:05 Gammel lenke: media/com_netsukii/10151.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald : Privat tjenesteyting Fafo-notat 2012:04 Gammel lenke: media/com_netsukii/10150.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Torgeir Aarvaag Stokke : Etableringen av kriterier for lokale forhandlinger i privat sektor Fafo-notat 2012:01 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
: Fafo's Research on Human Trafficking: A Bibliography Andre Fafo-utgivelser Gammel lenke: media/com_netsukii/950.pdf Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser | In English
Anne Hatløy, Tewodros Aragie Kebede, Patrick Joel Adeba and Core Elvis : Towards Côte d’Ivoire Sustainable Cocoa Initiative   Web edition Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder : Har vi lærefag som er relevante for kommunesektoren? Fafo-rapport 2011:36 Gammel lenke: media/com_netsukii/20227.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve, Miriam Latif Sandbæk og Henriette Lunde : Likeverdige tjenester? Fafo-rapport 2011:35 Gammel lenke: media/com_netsukii/20226.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jørgen Svalund : Undersysselsetting og ufrivillig deltid Fafo-rapport 2011:34 Gammel lenke: media/com_netsukii/20225.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Utleie av arbeidskraft 2011 Fafo-rapport 2011:33 Gammel lenke: media/com_netsukii/20224.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Skevik Grødem : Innvandrerbarn og bolig Fafo-rapport 2011:32 Gammel lenke: media/com_netsukii/20223.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos og Mona Bråten : Tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte Fafo-rapport 2011:31 Gammel lenke: media/com_netsukii/20222.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Svein Erik Moen : Kommunen som samfunnsutvikler Fafo-rapport 2011:30 Gammel lenke: media/com_netsukii/20221.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen og Mona Bråten : Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring Fafo-rapport 2011:29 Gammel lenke: media/com_netsukii/20220.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Torgeir Nyen, Terje Næss, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder : På veien til fagbrev Fafo-rapport 2011:28 Gammel lenke: media/com_netsukii/20219.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Horgen Friberg og Line Eldring : Polonia i Oslo 2010 Fafo-rapport 2011:27 Gammel lenke: media/com_netsukii/20218.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten (red.) : Omstilling i norske virksomheter Fafo-rapport 2011:26 Gammel lenke: media/com_netsukii/20217.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Olav Elgvin og Anne Skevik Grødem : Hvem bestemmer? Fafo-rapport 2011:25 Gammel lenke: media/com_netsukii/20216.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen : Med NAV på laget? Fafo-rapport 2011:24 Gammel lenke: media/com_netsukii/20215.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åsmund Hermansen : Pensjonering før fylte 67 år Fafo-rapport 2011:23 Gammel lenke: media/com_netsukii/20214.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sissel C. Trygstad og Mona Bråten : Tilrettelegging i arbeidslivet Fafo-rapport 2011:22 Gammel lenke: media/com_netsukii/20213.pdf Vedlegg 2 Intervjuguide Vedlegg 3 Spørreskjema Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen : Kunnskap om fattigdom i Norge Fafo-rapport 2011:21 Gammel lenke: media/com_netsukii/20212.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Øyvind M. Berge, Eivind Falkum, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Skaff oss dem vi trenger Fafo-rapport 2011:20 Gammel lenke: media/com_netsukii/20211.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve : Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere Fafo-rapport 2011:19 Gammel lenke: media/com_netsukii/20210.pdf Fafo-utgivelser Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sissel C. Trygstad, Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård : Til renholdets pris Fafo-rapport 2011:18 Gammel lenke: media/com_netsukii/20209.pdf Fafo-utgivelser Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Leif Moland : Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo Fafo-rapport 2011:17 Gammel lenke: media/com_netsukii/20208.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen og Bjørn R. Lescher-Nuland : Bolig og oppvekst Fafo-rapport 2011:16 Gammel lenke: media/com_netsukii/20207.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke : Streik ved norske sykehus Fafo-rapport 2011:15 Gammel lenke: media/com_netsukii/20206.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten : Anbud og arbeidstakerrettigheter Fafo-rapport 2011:14 Gammel lenke: media/com_netsukii/20205.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Jon M. Hippe og Bjørn R. Lescher-Nuland : Innmeldt, utmeldt eller påmeldt? Fafo-rapport 2011:13 Gammel lenke: media/com_netsukii/20204.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Heidi Gautun og Åsmund Hermansen : Eldreomsorg under press Fafo-rapport 2011:12 Gammel lenke: media/com_netsukii/20203.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder : Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver Fafo-rapport 2011:11 Gammel lenke: media/com_netsukii/20202.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen : Ulikt arbeid – ulike behov Fafo-rapport 2011:10 Gammel lenke: media/com_netsukii/20201.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos : Evaluering av tiltak mot sosial dumping Fafo-rapport 2011:09 Gammel lenke: media/com_netsukii/20200.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen : Flere hender i pleie og omsorg Fafo-rapport 2011:08 Gammel lenke: media/com_netsukii/20199.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad : Innvandrere i praksis Fafo-rapport 2011:07 Gammel lenke: media/com_netsukii/20198.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2010 Fafo-rapport 2011:06 Gammel lenke: media/com_netsukii/20197.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten og Kristine Nergaard : Heltid en rett – deltid en mulighet? Fafo-rapport 2011:05 Gammel lenke: media/com_netsukii/20196.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Samarbeid mellom leger og arbeidsgivere i sykefraværsarbeidet Fafo-rapport 2011:04 Gammel lenke: media/com_netsukii/20195.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Cecilie Øien and Silje Sønsterudbråten : No way in, no way out? Fafo-report 2011:03 20194 Gammel lenke: media/com_netsukii/20194.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Anniken Hagelund : Kvinner i kvalifisering Fafo-rapport 2011:02 Gammel lenke: media/com_netsukii/20193.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Hilde Haualand : Straffet og isolert Fafo-rapport 2011:01 Gammel lenke: media/com_netsukii/20192.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Morten Bøås, Hedda Flatø, Anne Hatløy, Jon Pedersen and Åge Tiltnes : Stakeholders surveys in fragile countries Fafo-paper 2011:17 Gammel lenke: media/com_netsukii/10138.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Morten Bøås, Hedda Flatø, Anne Hatløy, Jon Pedersen and Åge A. Tiltnes : Polling for peace and security Fafo-paper 2011:15 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Åge A. Tiltnes, Jon Pedersen, Silje Sønsterudbråten, Jing Liu : Palestinian Opinions about Governance, Institutions and Political Leaders Fafo-paper 2011:09 Gammel lenke: media/com_netsukii/10130.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Åge A. Tiltnes, Jon Pedersen, Silje Sønsterudbråten, Jing Liu : Palestinian Opinions about Public Services Fafo-paper 2011:08 Gammel lenke: media/com_netsukii/10129.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve : Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Fafo-notat 2011:25 Gammel lenke: media/com_netsukii/10146.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Geir Veland : Tjenestepensjoner i endring Fafo-notat 2011:24 Gammel lenke: media/com_netsukii/10145.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Åsmund Arup Seip : Kompetanseutvikling i offentlig sektor Fafo-notat 2011:23 Gammel lenke: media/com_netsukii/10144.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Hanne Bogen : Privat drift av omsorgstjenester Fafo-notat 2011:22 Gammel lenke: media/com_netsukii/10143.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen : Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri Fafo-notat 2011:21 Gammel lenke: media/com_netsukii/10142.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Roy A. Nielsen : Langsiktige konsekvenser av å vokse opp i leiebolig Fafo-notat 2011:20 Gammel lenke: media/com_netsukii/10141.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bjørn R. Lescher-Nuland : Styrket innsats mot barnefattigdom. Rapport for 2010 Fafo-notat 2011:19 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Miriam Latif Sandbæk og Kristian Rose Tronstad : Hovedtrekk ved integreringspolitikken i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Frankrike og Canada Fafo-notat 2011:18 Gammel lenke: media/com_netsukii/10139.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Dag Olberg : Arbeidstidsdilemmaer Fafo-notat 2011:16 Gammel lenke: media/com_netsukii/10137.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Åsmund Hermansen : Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:14 Gammel lenke: media/com_netsukii/10135.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Åsmund Hermansen : Personell og yrkesfordeling innen pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:13 Gammel lenke: media/com_netsukii/10134.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Åsmund Hermansen : Pleie- og omsorgssektoren i de nordiske land Fafo-notat 2011:12 Gammel lenke: media/com_netsukii/10133.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Svein Erik Moen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Sosiale og helsemessige konsekvenser av arbeidstidsordninger i helse-, pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:11 Gammel lenke: Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland og Ketil Bråthen : Forsøk med langturnusordninger i Bergen kommune Fafo-notat 2011:07 Gammel lenke: media/com_netsukii/10128.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Kristian R. Tronstad : Et etnisk perspektiv på likestilling Fafo-notat 2011:06 Gammel lenke: media/com_netsukii/10127.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad og Christer Hyggen : Pensjoner på børs – valg og risiko Fafo-notat 2011:05 Gammel lenke: media/com_netsukii/10126.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Roy Nielsen : Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Fafo-notat 2011:04 Gammel lenke: media/com_netsukii/10125.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Miriam Latif Sandbæk : Voksne innvandrere i norskopplæringen Fafo-notat 2011:03 Gammel lenke: media/com_netsukii/10124.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Marianne Dæhlen og Hanne C. Kavli : Lærere i Oslo voksenopplæring Fafo-notat 2011:02 Gammel lenke: media/com_netsukii/10123.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Øyvind Berge og Christer Hyggen : Privatskoler i Norden Fafo-notat 2011:01 Gammel lenke: media/com_netsukii/10122.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Huafeng Zhang and Åge A. Tiltnes : The 2007 Socioeconomic Assessment of Ein El-Hilweh Refugee Camp   Last ned nettutgaven / Download Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Arbeidslivets organisasjoner 2008/2009 Fafo-rapport 2010:47 Gammel lenke: media/com_netsukii/20191.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Silje Sønsterudbråten : Veien videre Fafo-rapport 2010:46 Gammel lenke: media/com_netsukii/20190.pdf English Summary Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anette Brunovskis, May-Len Skilbrei og Marianne Tveit : Pusterom eller ny start? Fafo-rapport 2010:45 Gammel lenke: media/com_netsukii/20189.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Henriette Lunde (ed.) : Haiti Youth Survey 2009. Volume II: Analytical Report Fafo-report 2010:44 Gammel lenke: media/com_netsukii/20188.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Dagfinn Hertzberg og Svein Erik Moen : Deltakende innovasjon Fafo-rapport 2010:43 Gammel lenke: media/com_netsukii/20187.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Torgeir Aarvaag Stokke, Øyvind M. Berge og Åsmund Arup Seip : Arbeidstidsordninger som fraviker arbeidsmiljøloven Fafo-rapport 2010:42 Gammel lenke: media/com_netsukii/20186.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anna Hagen og Torgeir Nyen : Yrkesrettet opplæring i Spekter-området Fafo-rapport 2010:41 Gammel lenke: media/com_netsukii/20185.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter : Nye velferdssignaler Fafo-rapport 2010:40 Gammel lenke: media/com_netsukii/20184.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristian Rose Tronstad : Mangfold og likestilling i arbeidslivet Fafo-rapport 2010:39 Gammel lenke: media/com_netsukii/20183.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bjørn R. Lescher-Nuland og Heidi Gautun : Helse- og omsorgsbehov blant eldre lesbiske og homofile Fafo-rapport 2010:38 Gammel lenke: media/com_netsukii/20182.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Marie Hagen : Vold og trusler om vold i offentlig sektor II Fafo-rapport 2010:37 Gammel lenke: media/com_netsukii/20181.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon M. Hippe og Pål Lillevold : Den gylne middelvei Fafo-rapport 2010:36 Gammel lenke: media/com_netsukii/20180.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Dag Olberg : De utvidete arbeidstidene Fafo-rapport 2010:35 Gammel lenke: media/com_netsukii/20179.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Laura E. Mitchell : Coping, Closure, and Gendered Life Transitions Fafo-report 2010:34 Gammel lenke: media/com_netsukii/20178.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn R. Lescher-Nuland : Lesbiske, homofile og bifile arbeidstakere i storbyen Fafo-rapport 2010:33 Gammel lenke: media/com_netsukii/20177.pdf Powerpoint-presentasjon Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Hanne C. Kavli, Roy A. Nielsen og Miriam Latif Sandbæk : Stønadsordningen for enslige forsørgere Fafo-rapport 2010:32 Gammel lenke: media/com_netsukii/20176.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Svein Erik Moen og Leif E. Moland : BygningsInformasjonsModellering (BIM) Fafo-rapport 2010:31 Gammel lenke: media/com_netsukii/20175.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Torunn Kvinge and Anne Mette Ødegård : Protectionism or legitimate protection? Fafo-report 2010:30 Gammel lenke: media/com_netsukii/20174.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åsmund Arup Seip, Kaja Reegård og Anne Marte Skaland : Sirkulær migrasjon Fafo-rapport 2010:29 Gammel lenke: media/com_netsukii/20173.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Marina Manuela de Paoli, Arne Backer Grønningsæter, Elizabeth Mills : HIV/AIDS, the disability grant and ARV adherence Fafo-report 2010:28 Gammel lenke: media/com_netsukii/20172.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Heidi Gautun : Det nye barnevernbyråkratiet II Fafo-rapport 2010:27 Gammel lenke: media/com_netsukii/20171.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kirsti Jacobsen, Leif E. Moland, Terje Pettersen : HMS og IA: To sider av samme sak? Fafo-rapport 2010:26 / STAMI-rapport Nr 7 Årgang 11 Gammel lenke: media/com_netsukii/20170.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald : Arbeidstakere i byggenæringen Fafo-rapport 2010:25 Gammel lenke: media/com_netsukii/20169.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Henriette Lunde : Young Haitian Labour Migrants Fafo-report 2010:24 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kaja Reegård og Roland Mandal : Direktoratenes trainee-program for personer med funksjonsnedsettelser Fafo-rapport 2010:23 Gammel lenke: media/com_netsukii/20167.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten : Kontroll og overvåking i arbeidslivet Fafo-rapport 2010:22 Gammel lenke: media/com_netsukii/20166.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mark B. Taylor, Robert C. Thompson and Anita Ramasastry : Overcoming Obstacles to Justice Fafo-report 2010:21 Gammel lenke: media/com_netsukii/20165.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Cecilie Øien : Underveis Fafo-rapport 2010:20 Gammel lenke: media/com_netsukii/20164.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bjørn Richard Nuland, Kaja Reegård og Hans Christian Sandlie : Tiltak for fattige barn og unge Fafo-rapport 2010:19 Gammel lenke: media/com_netsukii/20163.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sissel C. Trygstad : Med rett til å varsle Fafo-rapport 2010:18 Gammel lenke: media/com_netsukii/20162.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Behandling av grensetvister i LO og forbundene Fafo-rapport 2010:17 Gammel lenke: media/com_netsukii/20161.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg og Torgeir Nyen : Kompetanseutvikling gjennom hospitering Fafo-rapport 2010:16 Gammel lenke: media/com_netsukii/20160.pdf Fafo-utgivelser Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sol Skinnarland : Lean Construction i Kruse Smith Fafo-rapport 2010:15 Gammel lenke: media/com_netsukii/20159.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Torgeir Aarvaag Stokke (red.) : Allmenngjøring i EU og Norge Fafo-rapport 2010:14 Gammel lenke: media/com_netsukii/20158.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Øyvind M. Berge og Kristine Nergaard : Det er godt å ha noen i ryggen Fafo-rapport 2010:13 Gammel lenke: media/com_netsukii/20157.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen : Fagopplæring på nye felt Fafo-rapport 2010:12 Gammel lenke: media/com_netsukii/20156.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad : FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Gammel lenke: media/com_netsukii/20155.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Svein Erik Moen : Konsulentbruk og midlertidige ansettelser i staten Fafo-rapport 2010:10 Gammel lenke: media/com_netsukii/20154.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Amsale K. Temesgen : Climate Change to Conflict? Fafo-report 2010:09 Gammel lenke: media/com_netsukii/20153.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Torunn Kvinge og Anne Mette Ødegård : Hvem kan seile sin egen sjø? Fafo-rapport 2010:08 Gammel lenke: media/com_netsukii/20152.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sol Skinnarland og Svein Erik Moen : Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Fafo-rapport 2010:07 Gammel lenke: media/com_netsukii/20151.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åsmund Arup Seip : Evaluering av ordningen med tariffavsatte kompetansemidler i staten Fafo-rapport 2010:06 Gammel lenke: media/com_netsukii/20150.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jacob Høigilt : Raising Extremists? Fafo-report 2010:05 Gammel lenke: media/com_netsukii/20149.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Henriette Lunde (dir.) : Enquête sur la Jeunesse d'Haïti 2009 Fafo-report 2010:04 Gammel lenke: media/com_netsukii/20148.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Gudmund Hernes : Gull av gråstein Fafo-rapport 2010:03 Gammel lenke: media/com_netsukii/20147.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Marie Hagen : Det mektige mindretallet Fafo-rapport 2010:02 Gammel lenke: media/com_netsukii/20146.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström : Kunnskapsløftet – fra ord til handling Fafo-rapport 2010:01 Gammel lenke: media/com_netsukii/20145.pdf English Summary Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Odd Bjørn Ure : Formal education in an informal Norwegian culture of enterprise training Fafo-paper 2010:21 Gammel lenke: media/com_netsukii/10117.pdf Fafo-utgivelser Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Ole-Anders Stensen and Odd Bjørn Ure : Social inclusion in adult education is more than implementing mainstream public policy Fafo-paper 2010:16 Gammel lenke: media/com_netsukii/10112.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Jing Liu and Åge A. Tiltnes : Surveying Palestinian Opinion. Results from an opinion poll in the West Bank and the Gaza Strip February and May 2010 Fafo-paper 2010:15 Gammel lenke: images/pub/2010/10111.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jing Liu and Åge A. Tiltnes : Surveying Palestinian Opinion. Results from an opinion poll in the West Bank February 2010 Fafo-paper 2010:14 Gammel lenke: images/pub/2010/10110.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jing Liu and Åge A. Tiltnes : Surveying Palestinian Opinion. Results from an opinion poll in the Gaza Strip May 2010 Fafo-paper 2010:13 Gammel lenke: images/pub/2010/10109.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Laura E. Mitchell : Youth engagement in Syria: Fafo-paper 2010:01 Gammel lenke: media/com_netsukii/10097.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard : Fagorganisering i Norden Fafo-notat 2010:25 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård : Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Underveisrapportering Fafo-notat 2010:24 Gammel lenke: media/com_netsukii/10120.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Marianne Dæhlen og Anna Hagen : Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv. Delrapport 2 Fafo-notat 2010:23 Gammel lenke: media/com_netsukii/10119.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Geir Veland : Tjenestepensjoner i endring Fafo-notat 2010:22 Gammel lenke: media/com_netsukii/10118.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anna Hagen og Torgeir Nyen : Kjedeskoler – internopplæring i varehandelen Fafo-notat 2010:20 Gammel lenke: media/com_netsukii/10116.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Berit Tennbakk, Bård Jordfald og Geir Veland : Kraft og kabler Fafo-notat 2010:19 Gammel lenke: media/com_netsukii/10115.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Dag Olberg : Nedgangskonjunkturen og arbeidstiden Fafo-notat 2010:18 Gammel lenke: media/com_netsukii/10114.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard : Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte Fafo-notat 2010:17 Gammel lenke: media/com_netsukii/10113.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Christer Hyggen : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2009 Fafo-notat 2010:12 Gammel lenke: media/com_netsukii/10108.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Øyvind M. Berge og Christer Hyggen : Framveksten av private helseforsikringer i Norden Fafo-notat 2010:11 Gammel lenke: media/com_netsukii/10107.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli : Krafttak for norskopplæring – et første inntrykk Fafo-notat 2010:10 Gammel lenke: media/com_netsukii/10106.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve og Marianne Dæhlen : Frafall fra norskopplæring i Oslo kommune. En analyse basert på SITS Fafo-notat 2010:09 Gammel lenke: media/com_netsukii/10105.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos : Bemanningsdirektivet Fafo-notat 2010:08 Gammel lenke: media/com_netsukii/10104.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2008 Fafo-notat 2010:07 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Hanne Cecilie Kavli : Hva er det med Oslo? Fafo-notat 2010:06 Gammel lenke: media/com_netsukii/10102.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge : Useriøsitet i bemanningsbransjen Fafo-notat 2010:05 Gammel lenke: media/com_netsukii/10101.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Christer Hyggen : Pensjoner på børs – hvor risikofylt? Fafo-notat 2010:04 Gammel lenke: media/com_netsukii/10100.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos : Bemanningsforetak Fafo-notat 2010:03 Gammel lenke: media/com_netsukii/10099.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Odd Bjørn Ure og Inger Marie Hagen : På vei mot et arbeidslivsfond innenfor den nye avtalen om EØS-midlene Fafo-notat 2010:02 Gammel lenke: media/com_netsukii/10098.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Åge A. Tiltnes : Perception of Livelihoods   Last ned nettutgaven / Download Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Åge A. Tiltnes : Summary of Survey Statistics   Last ned nettutgaven / Download Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Dag Olberg og Mona Bråten : Tradisjon og variasjon Fafo-rapport 2009:54 Gammel lenke: media/com_netsukii/20144.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Henriette Lunde (ed.) : Haiti Youth Survey 2009. Volume I: Tabulation Report Fafo-report 2009:53 Gammel lenke: media/com_netsukii/20143.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad : Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter Fafo-rapport 2009:52 Gammel lenke: media/com_netsukii/20142.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Brita Gjerstad og Jorunn Tharaldsen : Systematisk HMS-arbeid i norske virksomheter Fafo-rapport 2009:51 Gammel lenke: media/com_netsukii/20141.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bjørn Richard Nuland, Jens Lunnan Hjort, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hansen : Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge Fafo-rapport 2009:50 Gammel lenke: media/com_netsukii/20140.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald og Jørgen Svalund : Alle prater om klima, men ingen om folk Fafo-rapport 2009:49 Gammel lenke: media/com_netsukii/20139.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Laura E. Mitchell : Making Ends Meet: Gender and Household Coping Strategies in the West Bank Fafo-report 2009:48 Gammel lenke: media/com_netsukii/20138.pdf media/com_netsukii/20138-Summary.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Roland Mandal : Å komme hjem Fafo-rapport 2009:47 Gammel lenke: media/com_netsukii/20137.pdf English Summary Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård : Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft Fafo-rapport 2009:46 Gammel lenke: media/com_netsukii/20136.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Marjan Nadim og Roy A. Nielsen : Barnefattigdom i Norge. Sammendrag Fafo-rapport 2009:45 Gammel lenke: media/com_netsukii/20135.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åsmund Arup Seip : Regulering av arbeidstid Fafo-rapport 2009:44 Gammel lenke: media/com_netsukii/20134.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug : Living with HIV in Norway – 2009 Fafo-report 2009:43 Gammel lenke: media/com_netsukii/20133.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp : Cancer and living conditions Fafo-report 2009:42 Gammel lenke: media/com_netsukii/20132.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Heidi Gautun : Det nye barnevernbyråkratiet Fafo-rapport 2009:41 Gammel lenke: media/com_netsukii/20131.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen, Christer Hyggen og Bjørn Richard Nuland : Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet Fafo-rapport 2009:40 Gammel lenke: Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Hanne C. Kavli og Marjan Nadim : Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier Fafo-rapport 2009:39 Gammel lenke: media/com_netsukii/20129.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Marjan Nadim og Roy A. Nielsen : Barnefattigdom i Norge Fafo-rapport 2009:38 Gammel lenke: media/com_netsukii/20128.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kaja Reegård, Inger Lise Skog Hansen og Roland Mandal : Sentralforvaltningens trainee-program for personer med redusert funksjonsevne Fafo-rapport 2009:37 Gammel lenke: media/com_netsukii/20127.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip : Sykepleiernes kompetanse Fafo-rapport 2009:36 Gammel lenke: media/com_netsukii/20126.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad : Bedriftsdemokratiets tilstand Fafo-rapport 2009:35 Gammel lenke: media/com_netsukii/20125.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Gudmund Hernes : Arbeidsliv og privatliv – linjer og vyer Fafo-rapport 2009:34 Gammel lenke: media/com_netsukii/20124.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Espen Løken and Torgeir Aarvaag Stokke : Labour relations in Norway Fafo-report 2009:33 Gammel lenke: media/com_netsukii/20123.pdf Fafo-utgivelser Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Espen Løken : Ledelse av fagorganisasjoner med doble strukturer Fafo-rapport 2009:32 Gammel lenke: media/com_netsukii/20122.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Hanne Bogen og Kaja Reegård : Gratis kjernetid i barnehage Fafo-rapport 2009:31 Gammel lenke: media/com_netsukii/20121.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jørgen Svalund : Vold og trusler om vold i offentlig sektor Fafo-rapport 2009:30 Gammel lenke: media/com_netsukii/20120.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Cecilie Øien : On equal terms? Fafo-report 2009:29 Gammel lenke: media/com_netsukii/20119.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Øyvind Berge og Mona Bråten : Medlemmer i lederstillinger Fafo-rapport 2009:28 Gammel lenke: media/com_netsukii/20118.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad : Ja, vi elsker... Fafo-rapport 2009:27 Gammel lenke: media/com_netsukii/20117.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland : Lesbiske og homofile i Sápmi Fafo-rapport 2009:26 Gammel lenke: media/com_netsukii/20116.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Gudmund Hernes and Jon Erik Dølvik : From Financial Crisis towards a Coherent Agenda for Decent Work and Sustainable Globalization Fafo-report 2009:25 Gammel lenke: media/com_netsukii/20115.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve, Elisabeth Gulløy, Hanne C. Kavli og Frode Berglund : Datafangst når minoritetsbefolkningen er målgruppe Fafo-rapport 2009:24 Gammel lenke: media/com_netsukii/20114.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald, Torgeir Nyen og Åsmund Arup Seip : Tidstyvene Fafo-rapport 2009:23 Gammel lenke: media/com_netsukii/20113.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund : Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Fafo-rapport 2009:22 Gammel lenke: media/com_netsukii/20112.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anna Hagen og Torgeir Nyen : Kompetanse – for hvem? Fafo-rapport 2009:21 Gammel lenke: media/com_netsukii/20111.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Pedersen : Health and Conflict Fafo-report 2009:20 Gammel lenke: media/com_netsukii/20110.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Marjan Nadim og Marianne Tveit : En fot innenfor? Fafo-rapport 2009:19 Gammel lenke: media/com_netsukii/20109.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård : Jeg følte det var min dag Fafo-rapport 2009:18 Gammel lenke: media/com_netsukii/20108.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Odd Bjørn Ure : Skandinavisk fagbevegelse og EUs nye medlemsland Fafo-rapport 2009:17 Gammel lenke: media/com_netsukii/20107.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad : Bedre helse, mindre slit og mer familie Fafo-rapport 2009:16 Gammel lenke: media/com_netsukii/20106.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland : Ønsket og uønsket deltid – konsekvenser for arbeidstaker, arbeidsgiver og tjenestetilbud Fafo-rapport 2009:15 Gammel lenke: media/com_netsukii/20105.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sissel C. Trygstad : Endringer i norske kommuner og konsekvenser for ansatte Fafo-rapport 2009:14 Gammel lenke: media/com_netsukii/20104.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug : Fra holdninger til levekår Fafo-rapport 2009:13 Gammel lenke: media/com_netsukii/20103.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jørgen Svalund : Fakta om arbeidslivet Fafo-rapport 2009:12 Gammel lenke: media/com_netsukii/20102.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Dagfinn Hertzberg, Rolf K. Andersen og Kristin Alsos : Sammen er vi sterke Fafo-rapport 2009:11 Gammel lenke: media/com_netsukii/20101.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anna Hagen og Marjan Nadim : Hvordan kan kompetanse bidra til å holde folk i arbeid? Fafo-rapport 2009:10 Gammel lenke: media/com_netsukii/20100.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Hanne Bogen og Åsmund Arup Seip : Holdninger til offentlig sektor Fafo-rapport 2009:09 Gammel lenke: media/com_netsukii/20099.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes og Åsmund Arup Seip : Det norske IKT-samfunnet – scenarier mot 2025 Fafo-rapport 2009:08 Gammel lenke: media/com_netsukii/20098.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen, Helene Loe Colman og Leif E. Moland : Oppdragstakere i norske kommuner Fafo-rapport 2009:07 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp : Kreft og levekår Fafo-rapport 2009:06 Gammel lenke: media/com_netsukii/20096.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Hanne Bogen og Marjan Nadim : Et flerkulturelt ettervern? Fafo-rapport 2009:05 Gammel lenke: media/com_netsukii/20095.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten : Evaluering av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Fafo-rapport 2009:03 Gammel lenke: media/com_netsukii/20093.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Marianne Dæhlen and Torgeir Nyen : Lifelong learning in Norwegian working life. Results from The Learning Conditions Monitor 2003–2008 Fafo-report 2009:02 Gammel lenke: media/com_netsukii/20092.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen : Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003–2008 Fafo-rapport 2009:01 Gammel lenke: media/com_netsukii/20091.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åge A. Tiltnes : Living conditions in the Gaza Strip Fafo-paper 2009:18 Gammel lenke: media/com_netsukii/10092.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Marion Marmorat : Non-Judicial Remedies in Norway for Corporate Social Responsibility Abroad Fafo-paper 2009:14 Gammel lenke: media/com_netsukii/10088.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Johan Christensen : The updating of social democratic tax policy Fafo-paper 2009:13 Gammel lenke: media/com_netsukii/10087.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Inger Lise Skog Hansen (ed.) : ICT and employment Fafo-paper 2009:02 Gammel lenke: media/com_netsukii/10076.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Elizabeth Mills, Marina Manuela de Paoli and Arne Backer Grønningsæter : Love in the Time of AIDS: The Relational Gender Dynamics of Prevention, Testing and Treatment Fafo-paper / CSSR Working Paper No. 252 2009:15 Gammel lenke: media/com_netsukii/WP252_0.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen : Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2009 Fafo-notat 2009:22 Gammel lenke: media/com_netsukii/10096.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bjørn Richard Nuland : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2008 Fafo-notat 2009:21 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jon Pedersen, Kristin Dalen and Zhang Huafen : Restoration and Reconstruction in Sichuan Earthquake-hit Areas: a Household Survey Report   Download web edition Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser | In English
Kristine Nergaard : Hvem har ikke AFP? Fafo-notat 2009:20 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos : Skadet på fritiden – hva så? Fafo-notat 2009:19 Gammel lenke: media/com_netsukii/10093.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad : Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009 Fafo-notat 2009:17 Gammel lenke: media/com_netsukii/10091.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad : Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 1 Bedriftsdemokratiets historie i Norge Fafo-notat 2009:16 Gammel lenke: media/com_netsukii/10090.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Øyvind Berge : De nordiske modellene etter 2000 – tiltak for å dempe finanskrisa i Norden Fafo-notat 2009:12 Gammel lenke: images/pub/2009/10086.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Øyvind Berge, Johan Christensen, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Hanne Kavli og Sissel Trygstad : De nordiske modellene etter 2000 – en sammenliknende oppsummering Fafo-notat 2009:11 Gammel lenke: images/pub/2009/10085.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jon Kvist : De nordiske modellene etter 2000 – udviklingen i Danmark Fafo-notat 2009:10 Gammel lenke: images/pub/2009/10084.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund, Sissel Trygstad : De nordiske modellene etter 2000 – utviklinga i Norge Fafo-notat 2009:09 Gammel lenke: images/pub/2009/10083.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Espen Løken : De nordiske modellene etter 2000 – bakgrunn og fellestrekk Fafo-notat 2009:08 Gammel lenke: images/pub/2009/10082.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bent Sofus Tranøy : Makt, interesser og legitimitet på veien fram mot nye regnskapsstandarder Fafo-notat 2009:07 Gammel lenke: media/com_netsukii/10081.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Christer Hyggen : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2007 Fafo-notat 2009:06 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen og Hanne Cecilie Kavli : De ti største humanitære utfordringene i Norge Fafo-notat 2009:05 Gammel lenke: media/com_netsukii/10079.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald og Torgeir Nyen : Aktivitetsrapportering 2008 – kompetanse for utvikling Fafo-notat 2009:04 Gammel lenke: Nettugave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland : Deltid og sykefravær i Skedsmo kommune Fafo-notat 2009:03 Gammel lenke: media/com_netsukii/10077.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos. Med vedlegg av Stein Evju : Tjenestedirektivet og arbeidsretten Fafo-notat 2009:01 Gammel lenke: media/com_netsukii/10075.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Kielland and Furio Rosati : Broadening the approach to Education for All Fafo-report 2008:48 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Tone Fløtten, Steffen Torp, Hanne Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Arne Backer Grønningsæter og Karin Gustavsen : Kreftrammedes levekår Fafo-rapport 2008:47 Gammel lenke: media/com_netsukii/20089.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Christer Hyggen og Geir Veland : Tjenestepensjon, utdanning og lønn Fafo-rapport 2008:46 Gammel lenke: media/com_netsukii/20088.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Torunn Kvinge : Essays on foreign direct investments and host country effects Fafo-report 2008:45 Gammel lenke: media/com_netsukii/20087.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland and Arne Backer Grønningsæter : HIV in Norway: Knowledge and Attitudes Fafo-report 2008:44 Gammel lenke: media/com_netsukii/20086.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Marianne Tveit og May-Len Skilbrei : Mangfoldig marked Fafo-rapport 2008:43 Gammel lenke: media/com_netsukii/20085.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Roland Mandal : De har jo uansett uførepensjon Fafo-rapport 2008:42 Gammel lenke: media/com_netsukii/20084.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen og Kaja Reegård : Hvordan bryte igjennom? Fafo-rapport 2008:41 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Heidi Gautun : Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre – den nye tidsklemma Fafo-rapport 2008:40 Gammel lenke: media/com_netsukii/20082.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Gudmund Hernes : Arbeidsliv og privatliv – det historiske bakteppet Fafo-rapport 2008:39 Gammel lenke: media/com_netsukii/20081.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Karin Gustavsen, Arne Backer Grønningsæter, Tone Fløtten, Roy Nielsen, Jonn Syse, og Steffen Torp : Barn og unge i kreftrammede familier Fafo-rapport 2008:38 Gammel lenke: media/com_netsukii/20080.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kathleen M. Jennings : Protecting whom? Fafo-report 2008:36 Gammel lenke: media/com_netsukii/20078.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen, Jon Hippe, Bård Jordfald, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes, Marit Svensgaard : Ståstedet. Informasjonsteknologiens betydning for samfunnsutviklingen Fafo-rapport 2008:35 Gammel lenke: media/com_netsukii/20077.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten : Personvern under press – hvor går grensene i arbeidslivet? Fafo-rapport 2008:34 Gammel lenke: media/com_netsukii/20076.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Espen Løken, Åsmund Arup Seip and Jon Erik Dølvik : Pathways to Decent Work in a Global Economy Fafo-report 2008:33 Gammel lenke: media/com_netsukii/20075.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Espen Løken, Geir Falkenberg og Torunn Kvinge : Norsk arbeidslivsmodell – ikke for eksport? Fafo-rapport 2008:32 Gammel lenke: media/com_netsukii/20074.pdf English Abstract Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Eivind Falkum : Makt og opposisjon i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 2008:31 Gammel lenke: media/com_netsukii/20073.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sissel Trygstad : Forretningsbasert regnskap i staten Fafo-rapport 2008:30 Gammel lenke: media/com_netsukii/20072.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen : Bruk av fagkompetanse i arbeidslivet Fafo-rapport 2008:29 Gammel lenke: media/com_netsukii/20071.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anna Skårberg og Tone Fløtten : Et trappetrinn opp i livet Fafo-rapport 2008:28 Gammel lenke: media/com_netsukii/20070.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Marjan Nadim : Levekår i Groruddalen Fafo-rapport 2008:27 Gammel lenke: media/com_netsukii/20069.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Guri Tyldum and Marianne Tveit : Someone who cares Fafo-report 2008:26 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard og Bård Jordfald : Hvor blir studentmedlemmene av? Fafo-rapport 2008:25 Gammel lenke: media/com_netsukii/20067.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad : Modeller og dilemmaer Fafo-rapport 2008:24 Gammel lenke: media/com_netsukii/20066.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Geir Veland : Tjenestepensjonsordningene i Norge Fafo-rapport 2008:23 Gammel lenke: media/com_netsukii/20065.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Torunn Kvinge, Svein Erik Moen, Rolf Røtnes og Tobias Lindqvist : Hvor man ligger – der reder man? Fafo-rapport 2008:22 Gammel lenke: media/com_netsukii/20064.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Arne Backer Grønningsæter : Fortsatt farlig å kysse? Fafo-rapport 2008:21 Gammel lenke: media/com_netsukii/20063.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten, Rolf K. Andersen og Jørgen Svalund : HMS-tilstanden i Norge 2007 Fafo-rapport 2008:20 Gammel lenke: media/com_netsukii/20062.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen, Sol Skinnarland og Ragnar Tveterås : Fra bonde til butikk Fafo-rapport 2008:19 Gammel lenke: media/com_netsukii/20061.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen, Jardar Sørvoll : Det er jo ingen som sulter her, men... Fafo-rapport 2008:18 Gammel lenke: media/com_netsukii/20060.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jørgen Svalund : Norske lederlønninger 2006 Fafo-rapport 2008:17 Gammel lenke: media/com_netsukii/20059.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Christer Hyggen : Slitne kvinner og farlige menn Fafo-rapport 2008:16 Gammel lenke: media/com_netsukii/20058.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten og Kristine Nergaard : Kvinner i fagbevegelsen 2008 Fafo-rapport 2008:15 Gammel lenke: media/com_netsukii/20057.pdf Fafo-utgivelser Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Thomas Lorentzen og Roy A. Nielsen : Går fattigdom i arv? Fafo-rapport 2008:14 Gammel lenke: media/com_netsukii/20056.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Fafo-rapport 2008:13 Gammel lenke: media/com_netsukii/20055.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Geir Veland og Knut Bratland : Levealdersjustering i kommunal tjenestepensjon Fafo-rapport 2008:12 Gammel lenke: media/com_netsukii/20054.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bjørn Richard Nuland : Når nøden skaper overskrift Fafo-rapport 2008:11 Gammel lenke: media/com_netsukii/20053.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Marta Assumpção, José Álvaro Moisés, Teresa Sacchet and Sissel Trygstad : CSR in two countries: Brazil and Norway Fafo-report 2008:10 Gammel lenke: media/com_netsukii/20052.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Marie Hagen : Ansatte i styret Fafo-rapport 2008:09 Gammel lenke: media/com_netsukii/20051.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åsmund Arup Seip : Lederlønn i kommunal sektor Fafo-rapport 2008:08 Gammel lenke: media/com_netsukii/20050.pdf Vedlegg (spørreskjema) Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anna Hagen og Sveinung Skule : Kompetansereformen og livslang læring Fafo-rapport 2008:07 Gammel lenke: media/com_netsukii/20049.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Siri Ytrehus, Hans Christian Sandlie og Inger Lise Skog Hansen : På rett vei Fafo-rapport 2008:06 Gammel lenke: media/com_netsukii/20048.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Geir Veland og Jon M. Hippe : Når tjenestepensjon er obligatorisk – hva så? Fafo-rapport 2008:05 Gammel lenke: media/com_netsukii/20047.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Espen Løken and Alexandre de Freitas Barbosa : Industrial bacalao? Fafo-report 2008:04 Gammel lenke: media/com_netsukii/20046.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kathleen M. Jennings : Seeing DDR from Below Fafo-report 2008:03 Gammel lenke: media/com_netsukii/20045.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tor Dølvik, Marjan Nadim og Roy A. Nielsen : Levekår og sosialhjelp Fafo-rapport 2008:02 Gammel lenke: media/com_netsukii/20044.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Geir Veland og Bjørn Andersen : Finansnæringen i Norge Fafo-rapport 2008:01 Gammel lenke: media/com_netsukii/20043.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Henriette Lunde : Youth and Education in Haiti Fafo-paper 2008:26 Gammel lenke: media/com_netsukii/10070.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Åge A. Tiltnes : Characteristics of Displaced Palestinian Refugees from the Nahr El-Bared Refugee Camp Fafo-paper 2008:02 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Pawel Kaczmarczyk og Marek Okólski : Economic impacts of migration on Poland and the Baltic states Fafo-paper 2008:01 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland : Reduksjon av uønsket deltid i Lørenskog kommune Fafo-notat 2008:30 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Svein Erik Moen og Leif E. Moland : Bruk av konsulenter og midlertidige ansettelser i statlige virksomheter Fafo-notat 2008:29 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström : Evaluering av Kunnskapsløftet – fra ord til handling. Delrapport 2 Fafo-notat 2008:28 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg : Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv. Delrapport 1 Fafo-notat 2008:27 Gammel lenke: media/com_netsukii/10071.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund : Utleie av arbeidskraft 2008 Fafo-notat 2008:25 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland : Diskriminering av lesbiske, homofile og bifile og av hivpositive Fafo-notat 2008:24 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Hanne Bogen : Morgendagens eldreomsorg. Om bruk av IKT i kommunal eldreomsorg Fafo-notat 2008:23 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Åsmund Arup Seip : IKT i staten Fafo-notat 2008:22 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen : IKT og funksjonshemmede Fafo-notat 2008:21 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Johan Christensen, Tone Fløtten, Christer Hyggen : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2006 Fafo-notat 2008:20 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald : Hva forklarer lønnsforskjellene? Utdanningsgruppene i statlig og i privat sektor Fafo-notat 2008:19 Gammel lenke: media/com_netsukii/10063.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald og Torgeir Nyen : Aktivitetsrapportering 2007 – kompetanse for utvikling Fafo-notat 2008:18 Gammel lenke: media/com_netsukii/10062.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Dag Olberg : Ett år med sekstimersdag ved Tine Sentrallager Heimdal Fafo-notat 2008:17 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jon Pedersen, Kristin Dalen and Zhang Huafen : Report of the Post-Wenchuan Earthquake Rapid Needs Assessment: Main Findings   Download web edition Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser | In English
Geir Veland : Det kommer an på Fafo-notat 2008:16 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Mette Ødegård : Europeiske reguleringer og partssamarbeid Fafo-notat 2008:15 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anna Hagen og Aris Kaloudis : Kompetansepolitikk for kunnskapsnasjonen Fafo-notat 2008:14 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anna Hagen, Torgeir Nyen og Marjan Nadim : Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 3 Fafo-notat 2008:13 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad, Axel West Pedersen og Jon M. Hippe : Alternativ modell for AFP Fafo-notat 2008:12 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø : Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv – en forstudie Fafo-notat 2008:11 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Torgeir Nyen : Kompetanseutvikling blant NITOs medlemmer Fafo-notat 2008:10 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Mona Bråten og Eivind Falkum : Omstillingshistorier i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2008:09 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos : Selskapsrett i et corporate governance-perspektiv Fafo-notat 2008:08 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Dagfinn Hertzberg og Torunn Kvinge : Østeuropeisk arbeidskraft i norsk sjømat- og verftsindustri Fafo-notat 2008:07 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Mette Ødegård : Norsk arbeidsliv og EØS-avtalen Fafo-notat 2008:06 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård : Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping Fafo-notat 2008:05 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Sissel Trygstad og Håvard Lismoen : Fagbevegelsen og CSR Fafo-notat 2008:04 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Sigmund Aslesen : Den maritime klynga i bevegelse Fafo-notat 2008:03 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Knut Fossestøl, red. : Stairway to heaven? Fafo-report 2007:42 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Gro Hasselknippe and Marianne Tveit : Against the Odds Fafo-report 2007:41 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Leaving the past behind? Fafo-report 2007:40 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Christer Hyggen : Tidligpensjonering og AFP Fafo-rapport 2007:39 Gammel lenke: media/com_netsukii/20039.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen, Heidi Gautun, Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie : Ikke bare bare å bo Fafo-rapport 2007:38 Gammel lenke: media/com_netsukii/20038.pdf Fafo-utgivelser Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad : Fra utstøting til inkludering? Fafo-rapport 2007:37 Gammel lenke: media/com_netsukii/20037.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Magne Bråthen og Jørgen Svalund : Varsel om vekst? Fafo-rapport 2007:36 Gammel lenke: media/com_netsukii/20036.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Marjan Nadim og Anna Hagen : Lærlingordningen i Spekter Fafo-rapport 2007:35 Gammel lenke: media/com_netsukii/20035.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Hanne Kavli, Anniken Hagelund, og Magne Bråthen : Med rett til å lære og plikt til å delta Fafo-rapport 2007:34 Gammel lenke: media/com_netsukii/20034.pdf English summary Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Thomas Lorentzen : Kunnskapsstatus for sosialhjelpsforskningen Fafo-rapport 2007:33 Gammel lenke: media/com_netsukii/20033.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård : Sikrer Norges framtid på minstelønn Fafo-rapport 2007:32 Gammel lenke: media/com_netsukii/20032.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen Tvetene, Roy Nielsen, Jonn Syse, Tone Fløtten og Steffen Torp : Vanvittig mye å finne ut av Fafo-rapport 2007:31 Gammel lenke: media/com_netsukii/20031.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Odd Bjørn Ure : Lifelong Learning in Norway Fafo-report 2007:30 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald : NTL og lokale lønnsforhandlinger Fafo-rapport 2007:29 Gammel lenke: media/com_netsukii/20029.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Hanne Bogen og Tove Midtsundstad : Noen år til? Fafo-rapport 2007:28 Gammel lenke: media/com_netsukii/20028.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum, red. : Polonia i Oslo. En studie av arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet Fafo-rapport 2007:27 Gammel lenke: media/com_netsukii/20027.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve : Vi får jo to ekstra hender Fafo-rapport 2007:26 Gammel lenke: media/com_netsukii/20026.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland og Rolf K. Andersen : Hva gjør norske kommuner med deltid? Fafo-rapport 2007:25 Gammel lenke: media/com_netsukii/20025.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen : Ledere i den norske modellen Fafo-rapport 2007:24 Gammel lenke: media/com_netsukii/20024.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Siri Ytrehus, Inger Lise Skog Hansen, Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie og Anna Skårberg : Tjenester til bostedsløse i ti kommuner Fafo-rapport 2007:23 Gammel lenke: media/com_netsukii/20023.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Hanne C. Kavli : En felles fritid? Fafo-rapport 2007:22 Gammel lenke: media/com_netsukii/20022.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland : Gull eller gråstein Fafo-rapport 2007:21 Gammel lenke: media/com_netsukii/20021.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bent Sofus Tranøy, Bård Jordfald, Espen Løken : Krevende eierskap Fafo-rapport 2007:20 Gammel lenke: media/com_netsukii/20020.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten : Bruk av sivil og militær kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon Fafo-rapport 2007:19 Gammel lenke: media/com_netsukii/20019.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bjørn Richard Nuland : Ansikt til ansikt med fattigdommen Fafo-rapport 2007:18 Gammel lenke: media/com_netsukii/20018.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland : Flink med folk i norske kommuner Fafo-rapport 2007:17 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Horgen Friberg og Heidi Gautun : Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner og fotballag for barn og ungdom i Oslo Fafo-rapport 2007:16 Gammel lenke: media/com_netsukii/20016.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Marie Hagen og Sissel Trygstad : Ledelse og samarbeid i staten Fafo-rapport 2007:15 Gammel lenke: media/com_netsukii/20015.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Leenco Lata, ed. : The Search for Peace: The Conflict between Ethiopia and Eritrea Fafo-report 2007:14 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åge A. Tiltnes : Keeping Up Fafo-report 2007:13 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åsmund Arup Seip : Jakten på kompetanse Fafo-rapport 2007:12 Gammel lenke: media/com_netsukii/20012.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Hanne Bogen, Arne Grønningsæter og Anne Jensen : Barnevernet i Oslo og Bergen Fafo-rapport 2007:11 Gammel lenke: media/com_netsukii/20011.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen : Reaktivisering av uførepensjonister Fafo-rapport 2007:10 Gammel lenke: media/com_netsukii/20010.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Gudmund Hernes : Med på laget Fafo-rapport 2007:09 Gammel lenke: media/com_netsukii/20009.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kathleen M. Jennings : The War Zone as Social Space: Fafo-report 2007:08 Gammel lenke: media/com_netsukii/20008.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Siri Ytrehus, Hans Christian Sandlie, Anna Skårberg : Fra bostedsløs til egen bolig Fafo-rapport 2007:07 Gammel lenke: media/com_netsukii/20007.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Dagfinn Hertzberg og Sol Skinnarland : Too old to rock’n roll? Fafo-rapport 2007:06 Gammel lenke: media/com_netsukii/20006.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Magne Bråthen, Anne Britt Djuve, Tor Dølvik, Kåre Hagen, Gudmund Hernes, Roy A. Nielsen : Levekår på vandring Fafo-rapport 2007:05 Gammel lenke: media/com_netsukii/20005.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Magne Bråthen, Torgeir Nyen og Anna Hagen : Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2006 Fafo-rapport 2007:04 Gammel lenke: media/com_netsukii/20004.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring : Fra øst uten sikring? Fafo-rapport 2007:03 Gammel lenke: media/com_netsukii/20003.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Geir Øvensen and Pål Sletten : The Syrian Labour Market Fafo-report 2007:02 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
May-Len Skilbrei and Marianne Tveit : Facing Return Fafo-report 2007:01 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Odd Bjørn Ure : Learning is too important to be left to… Fafo-paper 2007:21 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Åge A. Tiltnes : A Socio-economic Profile of the Nahr El-Bared and Beddawi Refugee Camps of Lebanon Fafo-paper 2007:16 Gammel lenke: media/com_netsukii/10036.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jon Erik Dølvik : The Nordic regimes of labour market governance: From crisis to success-story? Fafo-paper 2007:07 Gammel lenke: media/com_netsukii/10027.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Dag Olberg : Flexicurity – nordiske arbeidslivsmodeller i nye kontekster? Fafo-notat 2007:24 Gammel lenke: media/com_netsukii/10044.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström : Evaluering av Kunnskapsløftet – fra ord til handling Fafo-notat 2007:23 Gammel lenke: media/com_netsukii/10043.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tone Alm Andreassen, Hilde Haualand og Steinar Widding : Funksjonshemming og arbeidsliv i tre bransjer. Sysselsettingsmuligheter og funksjonshemmende barrierer i byggebransjen, IKT-bransjen og helsesektoren Fafo-notat 2007:22 Gammel lenke: Publikasjonen er utgitt hos AFI Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Hanne Bogen : "Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00." Fafo-notat 2007:20 Gammel lenke: media/com_netsukii/10040.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund : Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet i Nord-Norge Fafo-notat 2007:19 Gammel lenke: media/com_netsukii/10039.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Sissel Trygstad og Marit Skivenes : Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Fafo-notat 2007:18 Gammel lenke: media/com_netsukii/10038.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Heidi Gautun : Hjemmebarna Fafo-notat 2007:17 Gammel lenke: media/com_netsukii/10037.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Dagfinn Hertzberg : Samarbeid mellom næringsliv og skoler på Sunnmøre Fafo-notat 2007:15 Gammel lenke: media/com_netsukii/10035.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald og Torgeir Nyen : Analyse av aktivitetsrapportering 2006 - kompetanse for utvikling Fafo-notat 2007:14 Gammel lenke: media/com_netsukii/10034.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos : HMS-regler i Norge og Polen – en sammenligning Fafo-notat 2007:13 Gammel lenke: media/com_netsukii/10033.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald : Hvor er det blitt av alle sammen? Fafo-notat 2007:12 Gammel lenke: media/com_netsukii/10032.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anna Hagen, Torgeir Nyen og Dagfinn Hertzberg : Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 2 Fafo-notat 2007:11 Gammel lenke: media/com_netsukii/10031.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip : Organisering av arbeidsmarkedet i norsk luftfart Fafo-notat 2007:10 Gammel lenke: media/com_netsukii/10030.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Per Kleppe : Hva betyr Corporate Social Responsibility i praksis? Fafo-notat 2007:09 Gammel lenke: media/com_netsukii/10029.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Geir Falkenberg : Verdier og sosiale normer i store norske virksomheter. Viktige kulturbærere eller fordekt PR? Fafo-notat 2007:08 Gammel lenke: media/com_netsukii/10028.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Håvard Lismoen : Norske lederlønninger 2005 Fafo-notat 2007:06 Gammel lenke: media/com_netsukii/10026.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Line Eldring og Paulina Trevena : Polsk byggenæring i bevegelse Fafo-notat 2007:05 Gammel lenke: media/com_netsukii/10025.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen og Jørgen Svalund : Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet Fafo-notat 2007:04 Gammel lenke: media/com_netsukii/10024.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen : Møte med en likemann Fafo-notat 2007:03 Gammel lenke: media/com_netsukii/10023.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Mette Ødegård : Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet Fafo-notat 2007:02 Gammel lenke: media/com_netsukii/10022.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland : Deltidsarbeid og sykefravær i Oslo kommune Fafo-notat 2007:01 Gammel lenke: media/com_netsukii/10020.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Anita Tobiassen og Dagfinn Hertzberg : Kompetanseutviklingsprogrammet 2000-2006 Fafo-rapport 551 Gammel lenke: media/com_netsukii/551.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mary Wareham : What if No one's Watching Fafo-report 550 Gammel lenke: media/com_netsukii/550.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Henriette Lunde : Night commuting in Gulu, Northern Uganda Fafo-report 549 Gammel lenke: media/com_netsukii/549.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård : Grenseløst arbeidsliv? Fafo-rapport 548 Gammel lenke: media/com_netsukii/548.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Thomas Lorentzen : Social assistance dynamics in Norway Fafo-report 546 Gammel lenke: media/com_netsukii/546.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English | Nyhet_Velferd og levekår
Cay Gjerustad, Arne Grønningsæter, Torunn Kvinge, Svein Mossige, Jorunn Vindegg : Bare fantasien setter grenser? Fafo-rapport 545 Gammel lenke: media/com_netsukii/545.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Horgen Friberg og Monica Lund : Mot en raskere og mer stabil bosetting? Fafo-rapport 544 Gammel lenke: media/com_netsukii/544.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sissel Trygstad : Sykefravær og sosialt ansvar Fafo-rapport 542 Gammel lenke: media/com_netsukii/542.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten og Jørgen Svalund : HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Fafo-rapport 541 Gammel lenke: media/com_netsukii/541.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anna Hagen og Torgeir Nyen : Læreplasser i kommunesektoren – omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 Gammel lenke: media/com_netsukii/540.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bjørne Grimsrud og Torunn Kvinge : Har aluminiumsindustrien en framtid i Norge? Fafo-rapport 539 Gammel lenke: media/com_netsukii/539.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Håvard Lismoen og Espen Løken : Virksomhet under trykk Fafo-rapport 538 Gammel lenke: media/com_netsukii/538.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sissel Trygstad og Espen Løken : Den nye staten. Kortversjon Fafo-rapport 537 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anita Ramasastry and Robert C. Thompson : Commerce, Crime and Conflict Fafo-report 536 Gammel lenke: media/com_netsukii/536.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland og Sissel C. Trygstad : Når struktur presser kultur Fafo-rapport 535 Gammel lenke: media/com_netsukii/535.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anders B. Fyhn : Fra kunnskapsoppbygging til mobilisering av ansvar Fafo-rapport 533 Gammel lenke: media/com_netsukii/533.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kathleen M. Jennings : Armed Services Fafo-report 532 Gammel lenke: media/com_netsukii/532.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Dr. Joanna Spear : Market Forces Fafo-report 531 Gammel lenke: media/com_netsukii/531.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sissel Trygstad, Thomas Lorentzen, Espen Løken, Leif Moland og Nina Skalle : Den nye staten. Hovedrapport Fafo-rapport 530 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Geir Veland, Jon M. Hippe og Rolf K. Andersen : De nye tjenestepensjonene Fafo-rapport 529 Gammel lenke: media/com_netsukii/529.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Monica Lund : De frivillige og de fattige Fafo-rapport 528 Gammel lenke: media/com_netsukii/528.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Feliciana Rajevska, ed. : Insiders’ views about Social Inclusion and Social Security in Latvia Fafo-report 527 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Geir Veland og Tove Midtsundstad : Tjenestepensjonenes inntektsmessige betydning Fafo-rapport 526 Gammel lenke: media/com_netsukii/526.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
May-Len Skilbrei, Marianne Tveit og Anette Brunovskis : Afrikanske drømmer på europeiske gater Fafo-rapport 525 Gammel lenke: media/com_netsukii/525.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Monica Lund : Satsingen på arbeid og kvalifisering Fafo-rapport 524 Gammel lenke: media/com_netsukii/524.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Morten Bøås and Anne Hatløy : After the ‘Storm’ Fafo-report 523 Gammel lenke: media/com_netsukii/523.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Morten Bøås and Anne Huser : Child labour and cocoa production in West Africa Fafo-report 522 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Siv Øverås og Anders B. Fyhn : Fra døråpner til alibi? Fafo-rapport 521 Gammel lenke: media/com_netsukii/521.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åsmund Arup Seip : NITO i lokale lønnsforhandlinger Fafo-rapport 520 Gammel lenke: media/com_netsukii/520.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen : Bo- og tjenestebehov hos personer med psykiske lidelser Fafo-rapport 519 Gammel lenke: media/com_netsukii/519.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005 Fafo-rapport 518 Gammel lenke: Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Torunn Kvinge og Anne Britt Djuve : Bruk av arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvandrere Fafo-rapport 517 Gammel lenke: media/com_netsukii/517.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Hilde Haualand, Jon Emil Natvig og Atle Ørsnes : Tolk i lomma Fafo-rapport 516 Gammel lenke: media/com_netsukii/516.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Morten Bøås and Anne Hatløy : Living in a material world Fafo-report 515 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åge A. Tiltnes (ed.) : Palestinian Refugees in Syria: Human Capital, Economic Resources and Living Conditions Fafo-report 514 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald og Torgeir Aarvaag Stokke : Lønnsdannelsen i staten Fafo-rapport 513 Gammel lenke: media/com_netsukii/513.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Siri Ytrehus og Anders B. Fyhn : Her vil jeg bo! Fafo-rapport 512 Gammel lenke: media/com_netsukii/512.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Siri Ytrehus og Anders B. Fyhn : Bufast, Bjørvika og Benidorm Fafo-rapport 511 Gammel lenke: media/com_netsukii/511.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Heidi Gautun : De gjemte og glemte barna Fafo-rapport 510 Gammel lenke: media/com_netsukii/510.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
: Pensjonering før fylte 67 år Fafo-rapport 509 Gammel lenke: media/com_netsukii/509.pdf Vedlegg 2 og 3 Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tone Fløtten : Poverty and Social Exclusion – Two Sides of the Same Coin? Fafo-report 487 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Tove Midtsundstad : Hvordan bidra til lengre yrkeskarrierer? Fafo-rapport 2006 Gammel lenke: media/com_netsukii/534.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen : «The pathway to a permanent home» Fafo-paper 2006:22 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tatjana Doroshko and Dagmar Kutsar : Social Indicators between Research and Policy-making in Estonia Fafo-paper 2006:15 Gammel lenke: media/com_netsukii/10005.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Gro Hasselknippe : Palestinian Opinions on Peace and Conflict, Internal Affairs and Parliament Elections 2006 Fafo-paper 2006:09 Gammel lenke: media/com_netsukii/797.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Geir Øvensen : An asset index for the Syrian 2003 Unemployment Survey Fafo-paper 2006:01 Gammel lenke: media/com_netsukii/792.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Marit Skivenes og Sissel Trygstad : Roller, kommunikasjon og ytringsklima Fafo-notat 2006:30 Gammel lenke: media/com_netsukii/10021.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jon Horgen Friberg : Integrering av arbeidsinnvandrere Fafo-notat 2006:29 Gammel lenke: media/com_netsukii/10019.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Micheline van Riemsdijk : Rekruttering av polske sykepleiere til Norge Fafo-notat 2006:27 Gammel lenke: media/com_netsukii/10017.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jon M. Hippe, Torgeir Aarvaag Stokke og Geir Veland : Hvor kollektivt? Fafo-notat 2006:26 Gammel lenke: media/com_netsukii/10016.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Gudmund Hernes : Den norske mikromodellen Fafo-notat 2006:25 Gammel lenke: media/com_netsukii/10015.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Johan Christensen, Tone Fløtten og Jon M. Hippe : Rikdom på nye veier II Fafo-notat 2006:24 Gammel lenke: media/com_netsukii/10014.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Dag Olberg : Forsøk med 6-timersdag – ordninger og erfaringer Fafo-notat 2006:23 Gammel lenke: media/com_netsukii/10013.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Odd Bjørn Ure, Sissel Trygstad, Anne Jensen, Johan Christensen og Leif Moland : Etats- eller høgskoleutdanning i norsk kriminalomsorg Fafo-notat 2006:21 Gammel lenke: media/com_netsukii/10011.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Geir Veland : Skattefavorisert pensjonssparing Fafo-notat 2006:20 Gammel lenke: media/com_netsukii/10010.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Monica Lund : Gode grep i introduksjonsprogram for å gjøre overgangen til ordinært arbeid lettere Fafo-notat 2006:2 Gammel lenke: media/com_netsukii/791.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard : Midlertidig ansatte i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2006:19 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Geir Veland og Jon M. Hippe : Individuell og kollektiv fleksibilitet i tjenestepensjonsordninger Fafo-notat 2006:18 Gammel lenke: media/com_netsukii/10008.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Sol Skinnarland og Leif Moland : Lokale arbeids- og velferdskontor Fafo-notat 2006:17 Gammel lenke: media/com_netsukii/10007.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård : EU-utvidelsen: Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier? Fafo-notat 2006:14 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Rolf K. Andersen, Eivind Falkum og Leif E. Moland : Virker verktøyet? Fafo-notat 2006:13 Gammel lenke: media/com_netsukii/10003.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anna Hagen og Odd Bjørn Ure : Evaluering av KIM – Program for kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12 Gammel lenke: media/com_netsukii/10002.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland : Erfaringer med «Fleksibel arbeidstid» ved Abildsø bo- og rehabiliteringssenter Fafo-notat 2006:11 Gammel lenke: media/com_netsukii/10001.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anna Hagen, Torgeir Nyen og Dagfinn Hertzberg : Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 1 Fafo-notat 2006:10 Gammel lenke: media/com_netsukii/799.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald : Aktivitetsrapportering for Utdanningsdirektoratet Fafo-notat 2006:08 Gammel lenke: media/com_netsukii/798.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jon Horgen Friberg : Individuell arbeidsinnvandring Fafo-notat 2006:07 Gammel lenke: media/com_netsukii/796.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Hanne Bogen : Samhandlingsrutiner mellom bydelsbarnevernet og Barne- og familieetaten Fafo-notat 2006:06 Gammel lenke: media/com_netsukii/795.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Hvor lang er ferien? Fafo-notat 2006:05 Gammel lenke: media/com_netsukii/794.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Lise Bjerkan og Linda Dyrlid : Handel med mennesker. Et undervisningsopplegg   Gammel lenke: Modul 1 Modul 2 Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Håvard Lismoen : Norske lederlønninger 1998–2004 Fafo-notat 2006:04 Gammel lenke: media/com_netsukii/793.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Heidi Nicolaisen, Torgeir Nyen og Dag Olberg : Lærernes arbeidstid Fafo-rapport 508 Gammel lenke: media/com_netsukii/508.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åsmund Arup Seip : Kompetanse, lønn og arbeidstid Fafo-rapport 507 Gammel lenke: media/com_netsukii/507.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Heidi Gautun : Endring av barnevernets tiltaksprofil Fafo-rapport 504 Gammel lenke: media/com_netsukii/504.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ilze Trapenciere : Poverty in Latvia Fafo-report 503 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Marie Hagen : Ansattes styrerepresentanter Fafo-rapport 502 Gammel lenke: media/com_netsukii/502.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Torgeir Nyen : Livslang læring i norsk arbeidsliv II. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2005 Fafo-rapport 501 Gammel lenke: media/com_netsukii/501.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Geir Veland og Hanne Bogen : Modeller for driftstilskudd i barnehagesektoren Fafo-rapport 500 Gammel lenke: media/com_netsukii/500.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Eivind Falkum : Evne til endring Fafo-rapport 499 Gammel lenke: media/com_netsukii/499.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Feliciana Rajevska : Social policy in Latvia Fafo-report 498 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Avo Trumm : Poverty in Estonia Fafo-report 497 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Morten Bøås and Anne Hatløy : Alcohol and Drug Consumption in Post War Sierra Leone – an Exploration Fafo-report 496 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Monica Lund og Jon Horgen Friberg : Én mann – én stemme? Fafo-rapport 495 Gammel lenke: media/com_netsukii/495.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen og Siri Ytrehus : Alle skal bo, det er tjenestene det kommer an på Fafo-rapport 494 Gammel lenke: media/com_netsukii/494.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Guri Tyldum, Marianne Tveit, Anette Brunovskis : Taking Stock Fafo-report 493 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Geir Veland, Tove Midtsundstad, Jon M. Hippe : Utviklingen av offentlig tjenestepensjon Fafo-rapport 492 Gammel lenke: media/com_netsukii/492.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli : De vil nok det samme Fafo-rapport 491 Gammel lenke: media/com_netsukii/491.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bjørne Grimsrud, Leif E. Moland og Sol Skinnarland : Evaluering av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak i perioden 1998 til 2004 Fafo-rapport 490 Gammel lenke: media/com_netsukii/490.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bjørne Grimsrud, Torild Bugge og Anne Marit Skulberg : Endring av kultur og roller for mellomledere og operatører Fafo-rapport 489 Gammel lenke: media/com_netsukii/489.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Christine Friestad : Tilbudet til volds- og sedelighetsdømte Fafo-rapport 488 Gammel lenke: media/com_netsukii/488.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald : Lokale forhandlinger i staten Fafo-rapport 486 Gammel lenke: media/com_netsukii/486.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Anne Mette Ødegård : Lavlønnskonkurranse og sosial dumping Fafo-rapport 485 Gammel lenke: media/com_netsukii/485.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Hanne Bogen og Anne Huser : Evaluering av finansieringsordningen i barnevernet i Oslo kommune Fafo-rapport 483 Gammel lenke: media/com_netsukii/483.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad : Ikke nødvendigvis sliten… Fafo-rapport 482 Gammel lenke: media/com_netsukii/482.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ivar Solheim og Siri Ytrehus : Lese- og skriveopplæring som nytter Fafo-rapport 481 Gammel lenke: media/com_netsukii/481.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mark B. Taylor and Kathleen M. Jennings : In Search of Strategy Fafo-report 480 Gammel lenke: media/com_netsukii/480.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Arild Hervik, Sigmund Aslesen og Oddmund Oterhals : Maritime næringer i Norge Fafo-rapport 479 Gammel lenke: media/com_netsukii/479.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anna Hagen og Torgeir Nyen : Evaluering av ordningen med demonstrasjonsskoler og demonstrasjonsbedrifter Fafo-rapport 478 Gammel lenke: media/com_netsukii/478.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Lise Bjerkan (ed.) : A Life of One’s Own. Rehabilitation of victims of trafficking for sexual exploitation Fafo-report 477 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten : Når nøden er størst Fafo-rapport 476 Gammel lenke: media/com_netsukii/476.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Geir Veland og Tove Midtsundstad : Tjenestepensjonenes lønnsmessige betydning Fafo-rapport 475 Gammel lenke: media/com_netsukii/475.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Hatløy og Anne Huser : Identification of street children Fafo-report 474 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sissel Trygstad og Nina M. Kristiansen Skalle : Organisasjonsundersøkelsen 2004. Forbundet for Ledelse og Teknikk Fafo-rapport 473 Gammel lenke: media/com_netsukii/473.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004 Fafo-rapport 472 Gammel lenke: media/com_netsukii/472.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004. Kortversjon Fafo-rapport 471 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon M. Hippe, Roar Bergan, Geir Veland og Tove Midtsundstad : Obligatorisk tjenestepensjon Fafo-rapport 470 Gammel lenke: media/com_netsukii/470.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie : Trenger du hjelp? Fafo-rapport 469 Gammel lenke: media/com_netsukii/469.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
New Security Programme. Economic Agendas and Civil Wars : Business and International Crimes Fafo-report 467 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åge A. Tiltnes : Falling Behind Fafo-report 464 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sanita Kudrjavceva : Social Services as Actors of Social Inclusion Policy Fafo-paper 2005:27 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Agita Kaupuza : Family policy in Estonia and Latvia Fafo-paper 2005:26 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
: Palestine refugees: Information for policy Fafo-paper 2005:22 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Pål Sletten and Louay H. Rashid : Comparison of Iraqi labour force statistics Fafo-paper 2005:17 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anna Hagen : Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen – kartlegging av kunnskapsstatus Fafo-notat 2005:31 Gammel lenke: Last ned nettutgaven Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jon Anders Drøpping og Inger Lise Skog Hansen : Arbeidsplassorganisering og arbeidstakere med funksjonsnedsettelser – mot universelle løsninger? Fafo-notat 2005:30 Gammel lenke: media/com_netsukii/789.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Marit Skivenes og Sissel Trygstad : Varsling i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2005:29 Gammel lenke: media/com_netsukii/788.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Mette Ødegård, red. : Skatter og avgifter for arbeidstakere fra nye EØS-land Fafo-notat 2005:28 Gammel lenke: media/com_netsukii/787.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Anita Tobiassen og Monica Lund : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2005 Fafo-notat 2005:25 Gammel lenke: media/com_netsukii/784.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland og Sol Skinnarland : To skritt fram, og ett til .. ? Fafo-notat 2005:24 Gammel lenke: media/com_netsukii/783.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anna Hagen : Kompetanseutvikling i rusomsorgen Fafo-notat 2005:23 Gammel lenke: media/com_netsukii/782.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland : Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Fafo-notat 2005:21 Gammel lenke: media/com_netsukii/780.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Sissel Trygstad, Thomas Lorentzen og Espen Løken : Den nye staten. Et underveisnotat Fafo-notat 2005:20 Gammel lenke: media/com_netsukii/779.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jon Anders Drøpping : Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse Fafo-notat 2005:19 Gammel lenke: media/com_netsukii/778.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Axel W. Pedersen, Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad : Alternative modeller for fremtidens folketrygd Fafo-notat 2005:18 Gammel lenke: media/com_netsukii/777.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jon Horgen Friberg : Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Fafo-notat 2005:16 Gammel lenke: media/com_netsukii/775.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Heidi Nicolaisen og Dag Olberg : Nye arbeidstidsordninger Fafo-notat 2005:15 Gammel lenke: media/com_netsukii/774.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Hanne Bogen og Torunn Kvinge : Utsetting av arbeidsoppgaver - blir arbeidstakerne mer utsatt? Fafo-notat 2005:14 Gammel lenke: media/com_netsukii/773.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke : Lovfestet minstelønn i Norge? Fafo-notat 2005:13 Gammel lenke: media/com_netsukii/772.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Geir Veland og Tove Midtsundstad : En gjennomgang av forslag til ny tjenestepensjonsordning for Posten Fafo-notat 2005:12 Gammel lenke: media/com_netsukii/771.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Hanne Bogen : Vi kan alltids rope på han Per Fafo-notat 2005:11 Gammel lenke: media/com_netsukii/770.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Hanne Bogen og Christine Friestad : Nasjonale helseplaner i et ulikhetsperspektiv Fafo-notat 2005:10 Gammel lenke: media/com_netsukii/769.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Torunn Kvinge : Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa Fafo-notat 2005:09 Gammel lenke: media/com_netsukii/768.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Dag Olberg : Callsenter – kundeservice under omorganisering? Fafo-notat 2005:08 Gammel lenke: media/com_netsukii/767.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Sigmund Aslesen : EU-utvidelsen. Mulige tilpasningsstrategier i norske skipsverft Fafo-notat 2005:07 Gammel lenke: media/com_netsukii/766.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland : Med legene på laget Fafo-notat 2005:06 Gammel lenke: media/com_netsukii/765.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg : Seminar om evaluering av intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv Fafo-notat 2005:05 Gammel lenke: media/com_netsukii/764.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Marit Skivenes og Sissel Trygstad : Når arbeidstakere ytrer seg kritisk Fafo-notat 2005:04 Gammel lenke: media/com_netsukii/763.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Dag Olberg : Avtalt tid? Lokale arbeidstidsordninger og avtaler Fafo-notat 2005:03 Gammel lenke: media/com_netsukii/762.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Odd Bjørn Ure : Høgskolen i Telemark som regional utviklingsaktør Fafo-notat 2005:02 Gammel lenke: media/com_netsukii/760.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Mette Ødegård : Arbeidstakere som går tjenestevei Fafo-notat 2005:01 Gammel lenke: media/com_netsukii/759.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Siri Ytrehus og Jon Anders Drøpping : Den vanskelige fortsettelsen. Kortversjon Fafo-rapport 465 Gammel lenke: media/com_netsukii/465.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Winfried Ellingsen, Kari Folkenborg og Stig-Erik Jakobsen : Kompetansekrav i norsk landbruk Fafo-rapport 463 Gammel lenke: media/com_netsukii/463.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bjørne Grimsrud : Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462 Gammel lenke: media/com_netsukii/462.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anna Hagen og Sveinung Skule : Det norske kompetansemarkedet - en oversikt og analyse Fafo-rapport 461 Gammel lenke: media/com_netsukii/461.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Siv Øverås : Nattergalen Fafo-rapport 460 Gammel lenke: media/com_netsukii/460.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Heidi Nicolaisen og Håvard Lismoen : Permittering Fafo-rapport 459 Gammel lenke: media/com_netsukii/459.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Torgeir Nyen : Utvikling av lærevilkår i norsk arbeidsliv fra 2003 til 2004 Fafo-rapport 458 Gammel lenke: media/com_netsukii/458.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Geir Veland : Fornyelse av folketrygden Fafo-rapport 457 Gammel lenke: media/com_netsukii/457.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Peace Implementation Network : Policy or Process? Fafo-report 456 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård : Ti år med EØS-avtalen Fafo-rapport 455 Gammel lenke: media/com_netsukii/455.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Rolf Utgård : Fagbevegelsens frontsoldater eller ledelsens løpegutter Fafo-rapport 454 Gammel lenke: media/com_netsukii/454.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen : Nye samarbeidsordninger etter sykehusreformen Fafo-rapport 453 Gammel lenke: media/com_netsukii/453.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald : Alt til noen eller noe til alle. Kortversjon Fafo-rapport 452 Gammel lenke: media/com_netsukii/452.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Arne Grønningsæter (ed.) : Living Conditions and Quality of life among People Living with HIV in Norway Fafo-report 451 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Dag Olberg : Fleksibilitet og byråkrati Fafo-rapport 450 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Siri Ytrehus og Jon Anders Drøpping : Den vanskelige fortsettelsen Fafo-rapport 448 Gammel lenke: media/com_netsukii/448.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald : Alt til noen eller noe til alle Fafo-rapport 447 Gammel lenke: media/com_netsukii/447.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Monica Lund og Jon Horgen Friberg : En inkluderende fagbevegelse? Fafo-rapport 446 Gammel lenke: media/com_netsukii/446.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Siri Ytrehus : Fattige barn i Norge. Hovedrapport Fafo-rapport 445 Gammel lenke: media/com_netsukii/445.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bjørn Andersen og Eivor B. Nebben : Flyteknisk vedlikeholdskompetanse i et deregulert luftfartsmarked Fafo-rapport 444 Gammel lenke: media/com_netsukii/444.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Torgeir Nyen, Anna Hagen, Sveinung Skule : Lifelong learning in Norwegian working life. Results from The Learning Conditions Monitor 2003 Fafo-report 443 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Siri Ytrehus : Fattige barn i Norge. Sammendragsrapport Fafo-rapport 442 Gammel lenke: media/com_netsukii/442.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard og Kari Folkenborg : Kvinner i fagbevegelsen 2004 Fafo-rapport 441 Gammel lenke: media/com_netsukii/441.pdf Fafo-utgivelser Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kari Hauge Riisøen, Anne Hatløy, Lise Bjerkan : Travel to Uncertainty Fafo-report 440 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Lise Bjerkan and Christophe Gironde : Achievements and setbacks in the fights against child labour Fafo-report 439 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen og Espen Løken : Utfordringer for LO i offentlig sektor. Debatthefte Fafo-rapport 438 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Espen Løken og Arne Pape : LO i offentlig sektor Fafo-rapport 437 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mark Taylor (ed.), Josefine Aaser, Anne Huser, Kathleen Jennings : Economies of Conflict Fafo-report 436 Gammel lenke: media/com_netsukii/436.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Torgeir Nyen : Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003. Grunnlagsrapport Fafo-rapport 435 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Torgeir Nyen, Anna Hagen, Sveinung Skule : Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003. Sammendragsrapport Fafo-rapport 434 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Dalen and Jon Pedersen : The Future Size of the Palestinian Population of the West Bank and Gaza Strip Fafo-report 433 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anette Brunovskis, Anne Britt Djuve and Hilde Maria Haualand : Facing a Baltic Invasion? Fafo-report 432 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard : Atypisk arbeid Fafo-rapport 430 Gammel lenke: media/com_netsukii/430.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Christine Friestad og Inger Lise Skog Hansen : Levekår blant innsatte Fafo-rapport 429 Gammel lenke: media/com_netsukii/429.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bjørn Andersen : Restrukturering, medbestemmelse og faglig innflytelse i entreprenørbransjen Fafo-rapport 428 Gammel lenke: media/com_netsukii/428.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anette Brunovskis and Guri Tyldum : Crossing Borders Fafo-report 426 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Laurie Blome Jacobsen : Educated Housewives Fafo-report 425 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Pål Sletten and Willy Egset : Poverty in Haiti Fafo-paper 2004:31 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jon Horgen Friberg og Anne Britt Djuve : Lifelong learning - Norwegian experiences 3 Fafo-paper 2004:22 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Sveinung Skule og Odd Bjørn Ure : Lifelong learning - Norwegian experiences 2 Fafo-paper 2004:21 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Sveinung Skule : Lifelong learning - Norwegian experiences 1 Fafo-paper 2004:20 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Lise Bjerkan and Anniken Huitfeldt : Roma Minorities in the Czech and Slovak Republics: Fafo-paper 2004:18 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Håvard Lismoen : En framtid for LO i Forsvaret Fafo-notat 2004:9 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Eivind Falkum : På vei mot fellesskap? Fafo-notat 2004:35 Gammel lenke: media/com_netsukii/761.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Torgeir Nyen : Lærevilkår for eldre arbeidstakere i staten Fafo-notat 2004:34 Gammel lenke: media/com_netsukii/758.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jon Horgen Friberg : Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Fafo-notat 2004:33 Gammel lenke: media/com_netsukii/757.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve og Jon Horgen Friberg : Innvandring og det flerkulturelle samfunn Fafo-notat 2004:32 Gammel lenke: media/com_netsukii/756.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
: Tiltak for barn og unge i større bysamfunn Fafo-notat 2004:30 Gammel lenke: media/com_netsukii/753.pdf Fafo-utgivelser Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Odd Bjørn Ure : Bortfall av betalt etatsutdanning og opparbeidelse av studiepoeng? Fafo-notat 2004:30 Gammel lenke: media/com_netsukii/754.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Erik Døving, Odd Bjørn Ure og Sveinung Skule : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2004 Fafo-notat 2004:27 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jon Anders Drøpping : Inkluderende arbeidsliv – inkluderende arbeidsgivere? Fafo-notat 2004:26 Gammel lenke: media/com_netsukii/750.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen : Evaluering av dagpengeordningen innenfor SATS-prosjektet Arbeid og velferd i Verdal Fafo-notat 2004:25 Gammel lenke: media/com_netsukii/749.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Hanne Cecilie Kavli : Hvordan gikk det etterpå? Fafo-notat 2004:24 Gammel lenke: media/com_netsukii/748.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anniken Huitfeldt og Hanne Cecilie Kavli : Det globale ekteskapsmarkedet Fafo-notat 2004:23 Gammel lenke: media/com_netsukii/747.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke : Hvorfor varierer organisasjonsgraden Fafo-notat 2004:19 Gammel lenke: media/com_netsukii/741.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad : En beskrivelse av sykepleiernes pensjoneringsmønster i 2003 med utgangspunkt i registerdata fra KLP Fafo-notat 2004:17 Gammel lenke: media/com_netsukii/743.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald : Fra traust etat til Oslo Børs Fafo-notat 2004:15 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Sigmund Aslesen : Fra monopolist til markedsaktør Fafo-notat 2004:14 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Stein Gunnes : LO og bussektoren Fafo-notat 2004:13 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Inger Lise Skog Hansen : Fra forvaltning til helseforetak Fafo-notat 2004:12 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Leif Moland : Når katta vokser og musene blir mange Fafo-notat 2004:11 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Marit Skivenes : Profesjonalisering og privatisering i barnevernsektoren Fafo-notat 2004:10 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Nina Kristiansen Skalle : En sterk aktør i et skrumpende marked Fafo-notat 2004:08 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Åsmund Arup Seip : Med ekspedisjonssjefen som motpart Fafo-notat 2004:07 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad : Hvor mange har rett til AFP? Fafo-notat 2004:04 Gammel lenke: media/com_netsukii/728.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anna Hagen, Torgeir Nyen, Kari Folkenborg : Etter- og videreutdanning i grunnopplæringen i 2003 Fafo-notat 2004:03 Gammel lenke: media/com_netsukii/722.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
John Wrench : Breakthroughs and blind spots Andre Fafo-utgivelser Gammel lenke: Web edition Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Stein Gunnes og Berit Kvalsvik Teige : Når næringslivet omstiller seg Fafo-notat 2004:01 Gammel lenke: media/com_netsukii/726.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Pete Lewis with Anne-Grete Larsen and Arne Groenningsaeter and Moses Galeboe and Spambaniso Taneka : Crossing borders to fight HIV/AIDS Fafo-report 431 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Laurie Blome Jacobsen et al. : Finding Means. UNRWA’s Financial Crisis and Refugee Living Conditions Fafo-report 427   Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Leiv Lunde and Mark Taylor, with Anne Huser : Commerce or Crime? Fafo-rapport 424 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten og Ove Langeland : Lønner det seg? Fafo-rapport 423 Gammel lenke: media/com_netsukii/423.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Torgeir Aarvaag Stokke og Åsmund Arup Seip : Lokal lønnsdannelse og tvisteløsning Fafo-rapport 422 Gammel lenke: media/com_netsukii/422.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kari Folkenborg og Bård Jordfald : Frisørundersøkelsen 2003 Fafo-rapport 421 Gammel lenke: media/com_netsukii/421.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Heidi Gautun : Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien Fafo-rapport 420 Gammel lenke: media/com_netsukii/420.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland : Gamle og nye produksjonssystemer – nye krav til ledere og operatører Fafo-rapport 419 Gammel lenke: media/com_netsukii/419.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Fafo AIS in cooperation with Palestinian Center Bureau of Statistics and Natural Resources in Damascus : Living Conditions in the Palestinian Refugee Camps and Gatherings in Syria 2001 Fafo-report 418 Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Anders Drøpping og Tove Midtsundstad : Forskning og utredning med relevans for Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv Fafo-rapport 417 Gammel lenke: media/com_netsukii/417.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Nina-M Kristiansen Skalle : Vi streiker for å slippe å streike Fafo-rapport 416 Gammel lenke: media/com_netsukii/416.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Laurie Blome Jacobsen : Finding Means. Summary Report Fafo-report 415 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Monica Lund : Kvalifisering for alle Fafo-rapport 414 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Hilde Haualand, Arne Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen : Uniting divided worlds Fafo-report 412 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Pål Sletten and Jon Pedersen : Coping with Conflict Fafo-report 408 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ole Fr. Ugland, ed. : Difficult Past, Uncertain Future Fafo-report 409 Gammel lenke: English web edition Arabic web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mark Taylor, Anne Huser : Security, Development and Economies of Conflict: Problems and Responses Fafo-paper 2003:17 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Line Eldring : Child Labour in the Tea Sector in Malawi Fafo-paper 2003:16 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jonathan M. Winer : Globalizing Transparency: Fafo-paper 2003:07 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anette Brunovskis, Trygve Ugland : Alcohol Consumption in the Baltic States Fafo-paper 2003:04 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Dagmar Kutsar and Avo Trumm : Provision of social assistance Fafo-paper 2003:01 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Hanne Bogen og Leif E. Moland : Arbeidslivssentrene som kompetansevirksomheter i en sammensatt tjenestekjede Fafo-notat 2003:27 Gammel lenke: media/com_netsukii/725.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Berit Teige og Sveinung Skule : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2003 Fafo-notat 2003:26 Gammel lenke: media/com_netsukii/724.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Torunn Kvinge : Borte best? Kartlegging av store selskapers lokaliseringsstrategier Fafo-notat 2003:25 Gammel lenke: media/com_netsukii/723.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kari Folkenborg og Inger Lise Skog Hansen : Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Fafo-notat 2003:23 Gammel lenke: media/com_netsukii/721.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Siv Øverås : Fra portvakt til døråpner. En midtveisevaluering av Tøyen-prosjektet (ROP-Tøyen) Fafo-notat 2003:22 Gammel lenke: media/com_netsukii/720.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Hanne Bogen : Evaluering av Trygdeetatens rolle i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv Fafo-notat 2003:20 Gammel lenke: media/com_netsukii/718.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Eivind Falkum : Trygdeetatens oppfatninger om Inkluderende arbeidsliv Fafo-notat 2003:19 Gammel lenke: media/com_netsukii/717.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Eivind Falkum : Inkluderende organisasjonsformer Fafo-notat 2003:18 Gammel lenke: media/com_netsukii/716.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Sigmund Aslesen : Dra til sjøs Fafo-notat 2003:15 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
: Seniorpolitikk i staten Fafo-notat 2003:14 Gammel lenke: media/com_netsukii/712.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad, Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping : Inkluderende arbeidsliv på norsk Fafo-notat 2003:13 Gammel lenke: media/com_netsukii/711.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Martin Byrkjeland og Anne Britt Djuve : Ja, vi får mye kjeft Fafo-notat 2003:12 Gammel lenke: media/com_netsukii/710.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kari Folkenborg og Bård Jordfald : Kommmunale lederes vurdering av sykepleier- og ingeniørutdanningen Fafo-notat 2003:11 Gammel lenke: media/com_netsukii/709.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Stein Gunnes og Martin Byrkjeland : Næringspolitiske utfordringer i ÅLAV-regionen Fafo-notat 2003:10 Gammel lenke: media/com_netsukii/708.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kari Folkenborg : Realkompetanse og tilpasset utdanning Fafo-notat 2003:09 Gammel lenke: media/com_netsukii/707.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Sigmund Aslesen og Arild H. Steen : Riksvei 1 som maritim karrierevei Fafo-notat 2003:08 Gammel lenke: media/com_netsukii/706.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Heidi Nicolaisen : Delt dagsverk – arbeidstid i rushtidsyrker Fafo-notat 2003:06 Gammel lenke: media/com_netsukii/704.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Arne Pape : På høy tid Fafo-notat 2003:03 Gammel lenke: media/com_netsukii/701.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Odd Bjørn Ure og Sveinung Skule : Elektronisk kunnskapsnettverk og verktøy for livslang læring? Fafo-notat 2003:02 Gammel lenke: media/com_netsukii/700.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Heidi Gautun : Når pasienten kommer først Andre Fafo-utgivelser Gammel lenke: media/com_netsukii/936.pdf Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Bjørne Grimsrud (ed.) : The Next Steps Other Fafo-publications Gammel lenke: Web edition Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Thabo Sephiri : Hiv/aids and workers' right Other Fafo-publications Gammel lenke: Web edition Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Heidi Gautun og Arne Grønningsæter : Kompetanseheving – en vei til bedre samarbeid? Fafo-rapport 403 Gammel lenke: media/com_netsukii/403.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås : Levekår og livskvalitet blant hivpositive Fafo-rapport 402 Gammel lenke: media/com_netsukii/402.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad : Sosiale ordninger under press Fafo-rapport 401 Gammel lenke: media/com_netsukii/401.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Heidi Nicolaisen, Nina Kristiansen Skalle, Inger Marie Hagen : Tillitsvalgt i omstillingenes tid Fafo-rapport 400 Gammel lenke: media/com_netsukii/400.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Heidi Gautun : Når fleksibilitet fremmer fellesskap Fafo-rapport 399 Gammel lenke: media/com_netsukii/399.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke : Aspekter ved arbeidskamp Fafo-rapport 398 Gammel lenke: media/com_netsukii/398.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åsmund Arup Seip : Lokale lønnsforhandlinger i Staten Fafo-rapport 397 Gammel lenke: media/com_netsukii/397.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten : Lokal lønnsdannelse i stat og NAVO Fafo-rapport 396 Gammel lenke: media/com_netsukii/396.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland og Heidi Gautun : Deltid: Bidrag eller hemsko for fornyelse av pleie- og omsorgssektoren? Fafo-rapport 395 Gammel lenke: media/com_netsukii/395.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anna Hagen og Elin Svensen : Billett til yrkeslivet Fafo-rapport 394 Gammel lenke: media/com_netsukii/394.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Elin Svensen og Barbro Svensson : Innvandrere i fagbevegelsen Fafo-rapport 392 Gammel lenke: media/com_netsukii/392.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald og Dag Olberg : IKT-sektoren – perspektiver på sysselsetting, arbeidsmiljø og interesseorganisering Fafo-rapport 391 Gammel lenke: media/com_netsukii/391.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland og Halvor Holmli : Nærværende lederskap og tverrfaglighet i pleie- og omsorgssektoren Fafo-rapport 390 Gammel lenke: media/com_netsukii/390.pdf Sammendrag Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anders B. Fyhn : Sykefravær i butikker innenfor COOP Fafo-rapport 389 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anna Hagen, Elin Svensen og Kari Folkenborg : Dokumentasjon av realkompetanse gjennom yrkesprøving Fafo-rapport 388 Gammel lenke: media/com_netsukii/388.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Anders Drøpping og Hanne Cecilie Kavli : Kurs for arbeid Fafo-rapport 387 Gammel lenke: media/com_netsukii/387.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bjørn Andersen og Martin Byrkjeland : Norsk finansnæring i nettverksøkonomien Fafo-rapport 386 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad : AFP-pensjonisten: sliten – eller frisk og arbeidsfør? Fafo-rapport 385 Gammel lenke: media/com_netsukii/385.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jorun Andreassen og Thomas Lorentzen : Vi går et stykke vei sammen med dem, ikke for dem Fafo-rapport 384 Gammel lenke: media/com_netsukii/384.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland : Undervisningssykehjemsprosjektet Fafo-rapport 383 Gammel lenke: media/com_netsukii/383.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kari Folkenborg og Torgeir Nyen : Kompetanseutvikling blant håndverksmestere Fafo-rapport 382 Gammel lenke: media/com_netsukii/382.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jonathan M. Winer : Illicit Finance and Global Conflict Fafo-report 380 Download web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Global Witness : Logs of War Fafo-report 379 Download web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Philip Swanson : Fuelling Conflict Fafo-report 378 Download web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ian Smillie : Dirty Diamonds Fafo-report 377 Download web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Torgeir Nyen og Elin Svensen : Lærer ved å lære andre Fafo-rapport 376 376 Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Marwan Khawaja : Internal migration in Syria: Findings from a national survey Fafo-report 375 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bjørne Grimsrud (red.) : Barnearbeid og næringslivets ansvar Fafo-rapport 374 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Katrine Fangen : Tvangsekteskap Fafo-rapport 373 Gammel lenke: media/com_netsukii/373.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Pedersen, Mona Christophersen, Pål Sletten : Paying a Price. Coping with Closure in Gaza City Fafo-report 371 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Pedersen, Mona Christophersen, Lena C. Endresen and Pål Sletten : Paying a Price. Coping with Closure in Two Palestinian Villages Fafo-report 365 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Marwan Khawaja and Åge A. Tiltnes (eds.) : On the Margins: Migration and Living Conditions of Palestinian Camp Refugees in Jordan Fafo-report 357 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jorun Andreassen og Kari Folkenborg : Vi vil! Slipp oss til! Fafo-rapport 318 Gammel lenke: media/com_netsukii/381.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ivar Lødemel (red.) : Workfare in Six European Nations Fafo-paper 2002:24 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anette Brunovskis : Opportunities and Choices Fafo-paper 2002:05 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Sabata Nakanyane : Co-operative Housing in Johannesburg Fafo-paper 2002:04 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Zane Loza and Aadne Aasland : From a Local Perspective: Fafo-paper 2002:02 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Avo Trumm : Structural shifts in providing social assistance: Fafo-paper 2002:01 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen : Nyere levekårsforskning og kriteriesystemet i Oslo Fafo-notat 2002:23 Gammel lenke: media/com_netsukii/697.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tina Østberg og Anne Britt Djuve : Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal Fafo-notat 2002:22 Gammel lenke: media/com_netsukii/696.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad : Tidlig pensjonering og seniorpolitiske utfordringer blant mellomledere og teknikere i privat sektor Fafo-notat 2002:21 Gammel lenke: media/com_netsukii/695.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Torgeir Aarvaag Stokke : Arbeidsmiljøloven og tariffavtaleregulering Fafo-notat 2002:20 Gammel lenke: media/com_netsukii/694.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Stein Gunnes og Arild H. Steen : Konsulenttjenester og eksterne tjenester i kommunesektoren Fafo-notat 2002:19 Gammel lenke: media/com_netsukii/693.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Mona Bråten : Standardoverenskomsten og lokal lønnsdannelse Fafo-notat 2002:18 Gammel lenke: media/com_netsukii/692.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen : Utleie av arbeidskraft 2002 Fafo-notat 2002:17 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald : Internasjonale handels- og investeringsstrømmer: Nordiske og norske utviklingstrekk 1970–2000 Fafo-notat 2002:16 Gammel lenke: media/com_netsukii/690.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Heidi Nicolaisen og Dag Olberg : Avtalt tid? Fafo-notat 2002:15 Gammel lenke: images/pub/2002/689.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Torgeir Nyen : NHOs kostnader til fagopplæring Fafo-notat 2002:14 Gammel lenke: media/com_netsukii/688.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad : Vi har ikke bruk for deg lenger… Fafo-notat 2002:13 Gammel lenke: media/com_netsukii/687.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad : Tidlig pensjonering i stat og skoleverk Fafo-notat 2002:12 Gammel lenke: media/com_netsukii/686.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve og Katrine Fangen : Evaluering av Bærum kommunes introduksjonsprogram for flyktninger Fafo-notat 2002:11 Gammel lenke: media/com_netsukii/685.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Erik Døving og Sveinung Skule : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2002 Fafo-notat 2002:10 Gammel lenke: images/pub/2002/684.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Frode Longva og Arne Pape : Medlemmene i Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund Fafo-notat 2002:09 Gammel lenke: media/com_netsukii/683.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve : Overføringsflyktninger: Bosettingskommuner og integrering. Forprosjekt Fafo-notat 2002:08 Gammel lenke: media/com_netsukii/682.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Siv Øverås : Mer FRIGO! Evaluering av Friluftssenteret i Gamle Oslo Fafo-notat 2002:07 Gammel lenke: media/com_netsukii/679.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jon Anders Drøpping og Anders B. Fyhn : Omsorgsteknologi i smarthus Fafo-notat 2002:06 Gammel lenke: media/com_netsukii/681.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Arne Grønningsæter, Liv Tørres og Aadne Aasland : Samarbeid FNPR – LO; styrke og utfordringer Fafo-notat 2002:03 Gammel lenke: media/com_netsukii/678.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
: Sammendrag av tre rapporter: Tillitsvalgte i en ny tid Andre Fafo-utgivelser Gammel lenke: images/pub/2002/933.pdf Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Anna Hagen og Sveinung Skule : Yrke, opplæringsbehov og interesse for etter- og videreutdanning Fafo-rapport 372 Gammel lenke: media/com_netsukii/372.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tone Sommerfelt (ed.) : Domestic Child Labour in Morocco Fafo-report 370 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mary Dupont og Jon Are Lian : Evaluering av Norsk Folkehjelps Nettverkskredittprosjekt Fafo-rapport 369 Gammel lenke: media/com_netsukii/369.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kari Folkenborg : Likningskontoret som læringsarena Fafo-rapport 367 Gammel lenke: media/com_netsukii/367.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Monica Lund og Tina Østberg : Fra sosialhjelp til lønnet kvalifisering Fafo-rapport 364 Gammel lenke: media/com_netsukii/364.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sveinung Skule og Bjørn Andersen : Dokumentasjon av realkompetanse i teknologiindustrien Fafo-rapport 363 Gammel lenke: media/com_netsukii/363.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Heidi Nicolaisen : Normalarbeidsdagen: I utvikling eller avvikling? Fafo-rapport 362 Gammel lenke: media/com_netsukii/362.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jorun Andreassen og Åsmund Arup Seip : Lokale lønnsforhandlinger i kommunal sektor Fafo-rapport 361 Gammel lenke: media/com_netsukii/361.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Liv Tørres (ed.), David Drury, Line Eldring, Pete Lewis and Jocelyn Vass : The Mesebetsi labour force survey Fafo-report 360 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Dirk Salomons and Dennis Dijkzeul : The Conjurers' Hat Fafo-report 359 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten og Torgeir Aarvaag Stokke : Lønnsdannelse og avtalestruktur i kommunal sektor i Norden Fafo-rapport 358 Gammel lenke: media/com_netsukii/358.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
David Drury and Marie W. Arneberg (eds.) : No More Forevers Fafo-report 356 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Marie W. Arneberg and Jon Pedersen : Urban Households and Urban Economy in Eritrea Fafo-report 355 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kari Folkenborg og Kristine Nergaard : På vei mot et nytt forsvar Fafo-rapport 354 Gammel lenke: media/com_netsukii/354.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Pedersen, Sara Randall and Marwan Khawaja (eds.) : Growing Fast Fafo-report 353 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
: Gendering Human Security Fafo-report 352 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland og Hanne Bogen : Konkurranseutsetting og nye organisasjonsformer i norske kommuner Fafo-rapport 351 Gammel lenke: media/com_netsukii/351.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten : Funksjonæravtaler og lokal lønnsdannelse Fafo-rapport 350 Gammel lenke: media/com_netsukii/350.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Hanne Cecilie Kavli : En dråpe, men i hvilket hav? Fafo-rapport 349 Gammel lenke: media/com_netsukii/349.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bjørn Andersen og Martin Byrkjeland : Industrielle endringsprosesser og organisasjonsutfordringer Fafo-rapport 348 Gammel lenke: media/com_netsukii/348.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Torunn Kvinge : Internasjonalt eierskap i norske regioner Fafo-rapport 347 Gammel lenke: media/com_netsukii/347.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Marit Egge og Annelise Jackbo : Forlatt eller ivaretatt Fafo-rapport 346 Gammel lenke: media/com_netsukii/346.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Erik Dølvik : European Trade Unions: Coping with Globalisation? Fafo-paper 2001:18 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Lena C. Endresen : Contact and Cooperation: The Israeli-Palestinian People-to-People Program Fafo-paper 2001:03 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jon Erik Dølvik : Arbeidslivsrelasjoner i privat tjenesteyting Fafo-notat 2001:19 Gammel lenke: images/pub/2001/676.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tone Fløtten, Espen Dahl, Arne Grønningsæter : Den norske fattigdommen: Fafo-notat 2001:16 Gammel lenke: media/com_netsukii/672.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald og Dag Olberg : Avtaleendringer og endringer i arbeidsgiverorganisering – noen illustrasjoner og mekanismer Fafo-notat 2001:15 Gammel lenke: images/pub/2001/671.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Dag Olberg : Nye driftsformer i varehandelen Fafo-notat 2001:14 Gammel lenke: images/pub/2001/670.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Dag Olberg : Medlemmer uten tariffavtale Fafo-notat 2001:13 Gammel lenke: media/com_netsukii/669.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Barbro Svensson : Fra avtale til endring? Fafo-notat 2001:12 Gammel lenke: images/pub/2001/668.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald : Organisasjoner og tariffavtaler i IKT-sektoren Fafo-notat 2001:11 Gammel lenke: images/pub/2001/667.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Sigmund Aslesen : Skipsbyggingsindustrien på Møre – felles utfordringer Fafo-notat 2001:10 Gammel lenke: images/pub/2001/666.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Arne Grønningsæter, Aadne Aasland, Zane Loza : We all agree, but no one is grateful Fafo-notat 2001:09 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Hanne Cecilie Kavli og Elin Svensen : Overføringsflyktninger – uttak og integrering Fafo-notat 2001:08 Gammel lenke: media/com_netsukii/664.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Marit Egge og Christine Friestad : "I førsten var det kult, og så ble jeg avhengig" Fafo-notat 2001:07 Gammel lenke: images/pub/2001/663.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anna Hagen, Bård Jordfald, Arne Pape og Sveinung Skule : Ressursbruk til etter- og videreutdanning i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2001:06 Gammel lenke: images/pub/2001/662.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Dag Olberg : To datasett om motivasjon for etter- og videreutdanning Fafo-notat 2001:05 Gammel lenke: images/pub/2001/661.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bjørn Andersen : Tariffavtaler i skandinavisk luftfart Fafo-notat 2001:04 Gammel lenke: media/com_netsukii/660.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Siv Øverås : STA-prosjektet i bydel Gamle Oslo Fafo-notat 2001:02 Gammel lenke: images/pub/2001/658.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad : Pensjonering i stat og skoleverk Fafo-notat 2001:01 Gammel lenke: media/com_netsukii/657.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve : Obligatory programmes for newcomers – empowerment or intrusion? Andre utgivelser 2001   Fafo-utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Anne Britt Djuve and Hanne Cecilie Kavli : From social benefits to paid qualification Andre utgivelser 2001   Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser | In English
Mona Bråten, Inger Marie Hagen, Nina-M. Kristiansen Skalle : Tillitsvalgte i en ny tid Rapport for LO Stat 2000   Fafo-utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli : Styring over eget liv Fafo-rapport 345 Gammel lenke: media/com_netsukii/344.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Lena C. Endresen, Arild Schou and Per Stadig : Norwegian Support to Palestinian Civil Society and the Rule of Law: A review Fafo-report 345 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Kristine Nergaard og Arne Pape : Tillitsvalgtopplæring i statlig sektor Fafo-rapport 343 Gammel lenke: media/com_netsukii/343.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Elin Svensen : Multietniske redaksjoner? Fafo-rapport 342 Gammel lenke: media/com_netsukii/342.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Eifred Markussen : Særskilt tilrettelagt opplæring i videregående – hjelper det? Fafo-rapport 341 Gammel lenke: media/com_netsukii/341.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Elin Svensen : En voksen krysser sitt spor Fafo-rapport 340 Gammel lenke: media/com_netsukii/340.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Liv Tørres (ed.) : The Smoking Business Fafo-report 339 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Axel W. Pedersen : Konkurranseutsetting og pensjon Fafo-rapport 338 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Leif Moland og Marit Egge : Kommunal sektor - bedre enn sitt rykte? Fafo-rapport 337 Gammel lenke: media/com_netsukii/337.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Liv Tørres (ed.) : "We are emerging; emerging slowly and painfully!" Fafo-report 336 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Lars-Henrik Johansen : Transferable training and the collective action problem for employers Fafo-report 335 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Aadne Aasland and Guri Tyldum : Better or Worse? Fafo-report 334 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sveinung Skule og Anders N. Reichborn : Lærende arbeid Fafo-rapport 333 Gammel lenke: media/com_netsukii/333.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Peace Implementation Network : Swords for Ploughshares Fafo-report 332 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anders B. Fyhn : Evaluering av aktiviteter i grunnskolen under Handlingsprogram Oslo indre øst Fafo-rapport 330 Gammel lenke: media/com_netsukii/330.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Martin Byrkjeland : Medbestemmelse og faglig innflytelse i overnasjonale nordiske finanskonsern Fafo-rapport 329 Gammel lenke: media/com_netsukii/329.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Liv Tørres : Amandla. Ngawethu? Fafo-report 328 Download web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Dag Olberg og Bård Jordfald : Det nye arbeidsmarkedet i varehandelen Fafo-rapport 327 Gammel lenke: media/com_netsukii/327.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tina Østberg : Mobil og omskiftelig Fafo-rapport 326 Gammel lenke: media/com_netsukii/326.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Axel West Pedersen : The coverage with occupational pensions in Norway Fafo-paper 2000:23 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Line Eldring, Sabata Nakanyane and Malehoko Tshoaedi : Child Labour in the Tobacco Growing Sector in Africa Fafo-paper 2000:21 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Ove Langeland and Bård Jordfald : Financing Small Conventional and Knowledge-based Enterprises Fafo-paper 2000:09 Gammel lenke: images/pub/2000/642.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Lena C. Endresen and Bjørne Grimsrud : Building the Union and the Nation Fafo-paper 2000:05 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Martin Byrkjeland og Ove Langeland : Statlig eierskap i Norge 1945–2000 Fafo-notat 2000:22 Gammel lenke: media/com_netsukii/655.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad og Espen Dahl : Yrke og forventet levealder Fafo-notat 2000:20 Gammel lenke: media/com_netsukii/653.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Siv Øverås : Særskilte kostnadsforhold i Oslo- og Finnmarkspsykiatrien Fafo-notat 2000:19 Gammel lenke: images/pub/2000/652.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Sigmund Aslesen og Ove Langeland : Det regionale kompetansegapet Fafo-notat 2000:18 Gammel lenke: media/com_netsukii/651.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Eli Feiring : Helseopplysninger og privat forsikring Fafo-notat 2000:17 Gammel lenke: images/pub/2000/650.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland : Økt yrkesdeltakelse blant deltidsansatte i pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2000:16 Gammel lenke: media/com_netsukii/649.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Martin Byrkjeland : Utviklinga av arbeidarhovudavtalen 1935 til 1998 Fafo-notat 2000:15 Gammel lenke: images/pub/2000/648.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad : Oppfølgingstjenestens målgruppe – Quo vadis? Fafo-notat 2000:14 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Dag Olberg : Funksjonæravtalene i industrien Fafo-notat 2000:13 Gammel lenke: images/pub/2000/646.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Katrine Fangen og Anne Britt Djuve : Først til Mølla? Fafo-notat 2000:12 Gammel lenke: images/pub/2000/645.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Sigmund Aslesen : Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Fafo-notat 2000:11 Gammel lenke: images/pub/2000/644.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 1945–1998 Fafo-notat 2000:10 Gammel lenke: media/com_netsukii/643.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bjørn Andersen, Anna Hagen og Sveinung Skule : Dokumentasjon av realkompetanse Fafo-notat 2000:08 Gammel lenke: images/pub/2000/641.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Siv Øverås : Hva vet vi om psykiatriske pasienters levekår? Fafo-notat 2000:07 Gammel lenke: images/pub/2000/640.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Arne Pape : §20 – Fagbrev gjennom dokumentasjon av realkompetanse i Norge Fafo-notat 2000:06 Gammel lenke: images/pub/2000/639.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jens B. Grøgaard : Organisatoriske løsninger i videregående opplæring: Fungerer integrering bedre enn segregering? Fafo-notat 2000:04 Gammel lenke: images/pub/2000/637.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Nina-M. Kristiansen Skalle : Lokale lønnsforhandlinger og likelønnsutvikling i kommunal sektor Fafo-notat 2000:03 Gammel lenke: images/pub/2000/636.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Mona Bråten og Åsmund Arup Seip : Lokale lønnsforhandlinger og forhandlingsstrategier Fafo-notat 2000:02 Gammel lenke: images/pub/2000/635.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anders Brede Fyhn og Espen Dahl : Mot tredje generasjons levekårsforskning: livsløp, inntekt og levekår Fafo-notat 2000:01 Gammel lenke: images/pub/2000/634.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Willy Egset : Poverty in the Middle East and North Africa Delstudie 12 2000   Fafo-utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Stein Ringen (red.) : Hva skjer med demokratiet? Andre Fafo-utgivelser   Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Torgeir Aarvaag Stokke, Jon Erik Dølvik and Kristine Nergaard : Industrial relations in Norway Other Fafo-publications Gammel lenke: Web edition Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Jon Pedersen and Marie Arneberg : Social and Economic Conditions in East Timor Other Fafo-publications Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Rune André Fjelly : Barrierer mot fleksibilisering i en familiebedrift Fafo-rapport 325 Gammel lenke: media/com_netsukii/325.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Eivind Falkum, Line Eldring og Tom Colbjørnsen (red.) : Medbestemmelse og medvirkning Fafo-rapport 324 Gammel lenke: media/com_netsukii/324.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Hatløy : Methodological aspects of assessing nutrition security Fafo-report 323 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Elin Svensen : Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Fafo-rapport 322 Gammel lenke: media/com_netsukii/322.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten : Utfordringer og kompetansebehov Fafo-rapport 321 Gammel lenke: media/com_netsukii/321.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åge Eknes and Lena C. Endresen : Local Media Support Fafo-report 320 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad, Espen Dahl og Anne Britt Djuve : Jakten på storbyfaktoren Fafo-rapport 319 Gammel lenke: media/com_netsukii/319.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Lene Gezelius : Å tjene to herrer... Fafo-rapport 318 Gammel lenke: media/com_netsukii/318.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Axel West Pedersen : The taming of inequality in retirement Fafo-report 317 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ove Langeland : Kompensasjon og motivasjon Fafo-report 315 Gammel lenke: media/com_netsukii/315.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bernard Enjolras : Welfare state and disincentives effects Fafo-rapport 314 Download web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bernard Enjolras : The impact of labour market regulation on economic performance Fafo-rapport 313 Download web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Neil Gilbert : The Enabling State Fafo-rapport 312 Download web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Gerhard Bosch : Differenzierung und Flexibilisierung der Arbeitszeit: Die schwierige Suche nach einem neuen Arbeitszeitparadigma Fafo-rapport 311 Netttutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jean-Louis Laville : Le futur du travail Fafo-rapport 310 Télécharger l'édition web Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jean-Louis Laville : The future of work Fafo-rapport 309 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Gunn Elisabeth Birkelund : Part-time work in a welfare state Fafo-rapport 308 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Keith Smith : Economic growth and "low-tech" industries Fafo-rapport 307 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Erik Dølvik og Torgeir Stokke : Den norske forhandlingsmodellen Fafo-rapport 306 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jardar E. Flaa og Axel W Pedersen : Holdninger til ulikhet, pensjon og trygd Fafo-rapport 305 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve : Etniske minoriteter og de nordiske velferdsstatene Fafo-rapport 304 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tone Fløtten : Fattigdom i Norge Fafo-rapport 303 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Aksel Hatland : Nordisk alderspensjon under ombygging Fafo-rapport 302 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Gunn Elisabeth Birkelund : Marginalisering i en velferdsstat Fafo-rapport 301 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Torkel Bjørnskau og Reid J. Stene : Holdninger til helse- og omsorgstjenester Fafo-rapport 300 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Neil Gilbert : Selvhjelpsstaten Fafo-rapport 299 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Heidi Gautun : Endringer i familieomsorgen til eldre? Fafo-rapport 298 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Per Kleppe : Bedre tjenesteyting i kommunene? Fafo-rapport 297 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Espen Dahl og Gunn Elisabeth Birkelund : Sysselsetting, klasse og helse 1980-1995 Fafo-rapport 294 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Espen Dahl : Hvor går helsevesenet? Fafo-rapport 293 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Espen Dahl : Solidaritet og velferd Fafo-rapport 292 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Hilde Lorentzen og Reid J. Stene : Holdninger og deltakelse i nærmiljø og organisasjonsliv Fafo-rapport 291 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Taraldsrud Hoff : Rettferdighet og effektivitet i det norske skattesystemet Fafo-rapport 290 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Kristin Taraldsrud Hoff : Rettferdig skattlegging Fafo-rapport 289 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Lars Fjell Hansson : «Man skal ikke plage andre… » Fafo-rapport 288 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Eli Feiring : Beskrive for å vurdere? Fafo-rapport 287 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Eli Feiring : Er noen fordelingsprinsipper mer rettferdige enn andre? Fafo-rapport 286 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ove Langeland og Reid J. Stene : Holdninger til arbeid, lønn og fagbevegelse Fafo-rapport 285 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Gerhard Bosch : Differensiering og fleksibilisering av arbeidstiden Fafo-rapport 284 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jean-Louis Laville : Arbeidets framtid Fafo-rapport 283 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Gunn Elisabeth Birkelund : Deltidsarbeid Fafo-rapport 282 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Trond Petersen : Kjønnsspørsmålet Fafo-rapport 281 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Per Kleppe : Arbeidslinjen og de svake gruppene på arbeidsmarkedet Fafo-rapport 280 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Per Kleppe : Solidaritetsalternativet - fortid og framtid Fafo-rapport 279 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Lars-Henrik Johansen : Bak de store ord Fafo-rapport 278 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Knut Arild Larsen : Utdanningsbasert kompetanse i dagens og morgendagens arbeidsmarked Fafo-rapport 277 Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Keith Smith : Økonomisk vekst og «lavteknologi» Fafo-rapport 276 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Morten Bøås : Norsk miljø- og ressurspolitikk mot tusenårsskiftet Fafo-rapport 275 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Alexander Wright Cappelen : Globalisering: Utfordringer for norsk skatte- og fordelingspolitikk Fafo-rapport 274 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Steinar Holden : Frie kapitalkrefter Fafo-rapport 273 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Victor D. Norman : Globalisering: Betingelser for lønnsom næringsdrift og sysselsetting i Norge Fafo-rapport 272 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Erik Dølvik : Farvel solidaritet? Fafo-rapport 271 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ove Langeland (red.), Torkel Bjørnskau, Hilde Lorentzen og Axel West Pedersen : Mellom frihet og fellesskap Fafo-rapport 270   Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland : Suksess og nederlag i pleie- og omsorgstjenestene Fafo-rapport 269 Gammel lenke: media/com_netsukii/269.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Lisbet Berg, Eivor Bremer Nebben og Åsmund Arup Seip : Etter- og videreutdanning i staten Fafo-rapport 268 Gammel lenke: media/com_netsukii/268.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Dag Olberg : Omstillingene i industrien og Industrifunksjonærene i Handel og Kontor Fafo-rapport 267 Gammel lenke: media/com_netsukii/267.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
: Command from the Saddle: Managing United Nations peace-building missions Fafo-report 266 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tina Østberg : Utdanningsambisjoner og utferdstrang Fafo-rapport 265 Gammel lenke: media/com_netsukii/265.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Tina Østberg : Europeisk standardisering og nasjonal arbeidslivsregulering Fafo-rapport 264 Gammel lenke: media/com_netsukii/264.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jens B. Grøgaard, Tove Midtsundstad og Marit Egge : Følge opp – eller forfølge? Fafo-rapport 263 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen : Må de være ute om vinteren? Fafo-rapport 262 Gammel lenke: media/com_netsukii/262.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Arne Grønningsæter : Social Policy in Transition – Income maintenance in Estonia, compared with Norway Fafo-paper 1999:21 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Marit Egge : Innovation in Education – What Works? Fafo-paper 1999:14 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Jon Erik Dølvik : The globalisation challenge: Convergence or divergence of national labour market institutions? Fafo-paper 1999:10 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Willy Egset and Suzanne Hammad : Landmine Victims in Jordan Fafo-paper 1999:03 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bjørne Grimsrud : Evaluation of Education Activities at the Workers Education Institute in Cairo Fafo-paper 1999:02 Download web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Siv Øverås, Christine Friestad og Espen Dahl : Behovskartlegging i Oslopsykiatrien Fafo-notat 1999:20 Gammel lenke: images/pub/1999/632.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Ove Langeland og Bård Jordfald : Struktur og økonomi i norsk servicesektor Fafo-notat 1999:19 Gammel lenke: images/pub/1999/631.pdf Fafo-utgivelser Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Ove Langeland og Bård Jordfald : Struktur og økonomi i norsk industri Fafo-notat 1999:18 Gammel lenke: images/pub/1999/630.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve og Anders Brede Fyhn : Levekår for barn og unge i indre by, Oslo Fafo-notat 1999:17 Gammel lenke: images/pub/1999/629.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Line Eldring og Sveinung Skule : Kompetansedokumentasjon for ingeniører Fafo-notat 1999:16 Gammel lenke: images/pub/1999/628.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjons- og tarifforhold ved konkurranseutsetting, selskapsdannelser og privatisering i Danmark og Sverige Fafo-notat 1999:15 Gammel lenke: images/pub/1999/627.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Christine Friestad : Å leve med kronisk sykdom Fafo-notat 1999:13 Gammel lenke: images/pub/1999/625.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Martin Byrkjeland : Arbeidstidstida ved Aker Base Fafo-notat 1999:12 Gammel lenke: images/pub/1999/624.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jon Erik Dølvik : Fleksibilitet og arbeidslivsregulering Fafo-notat 1999:11 Gammel lenke: images/pub/1999/623.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Karstein Haarberg og Stein Hansen : Evaluering av satsingen under strategiplanen for Asia i perioden 1994-98 Fafo-notat 1999:09 Gammel lenke: images/pub/1999/621.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald : Struktur og utviklingstrekk i handels- og servicenæringen Fafo-notat 1999:08 Gammel lenke: images/pub/1999/620.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tori Grytli : Arbeidskraft og arbeidsorganisering i varehandelen Fafo-notat 1999:07 Gammel lenke: media/com_netsukii/619.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Etter- og videreutdanning blant lærere i grunnskolen og den videregående skolen Fafo-notat 1999:06 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrad og tariffavtaledekning målt ved AKU 2. kvartal 1998 Fafo-notat 1999:05 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tove Midtsundstad : Forventet pensjoneringsalder og pensjoneringsmønstre blant kommunalt ansatte seniorer Fafo-notat 1999:04 Gammel lenke: media/com_netsukii/616.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Thore K. Karlsen : Helkontinuerlig skift – en spagat mellom helse og sosiale behov? Fafo-notat 1999:01 Gammel lenke: images/pub/1999/613.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland : Arbeidsmiljø og HMS-arbeid i kommunesektoren Andre Fafo-utgivelser Gammel lenke: Last ned nettutgaven Fafo-utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Liv Jorun Stokke (ed.) : Gender Equality in Tunisia and Norway/Egalité des sexes en Tunisie et Norvège Other Fafo-publications   Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Martin Byrkjeland : Det gode arbeid Fafo-rapport 261 Gammel lenke: media/com_netsukii/261.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Erik Hansen and Arnfinn Tønnessen : Environment and Living Conditions on the Kola Peninsula Fafo-report 260 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Marit Egge : Ungdomsgarantien Fafo-rapport 259 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Lisbet Berg : Utdanningssuget Fafo-rapport 258 Gammel lenke: media/com_netsukii/258.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Liv Tørres : Labour Markets Southern Africa Fafo-report 257 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Torgeir Aarvaag Stokke : Utmeldinger i LO-forbundene på 1990-tallet Fafo-rapport 256 Gammel lenke: media/com_netsukii/256.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jens B. Grøgaard : Ordinær skolegang for yrkeshemmede Fafo-rapport 255 Gammel lenke: media/com_netsukii/255.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Hanne Bogen og Torgeir Nyen : Privatisering og konkurranseutsetting i norske kommuner Fafo-rapport 254 Gammel lenke: media/com_netsukii/254.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Hanssen-Bauer, Jon Pedersen and Åge A. Tiltnes (eds) : Jordanian Society Fafo-report 253 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Dag Olberg : Kompetanse og kontroll Fafo-rapport 252 Gammel lenke: media/com_netsukii/252.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jens B. Grøgaard : Forsvaret mot arbeidsledighet 1997 Fafo-rapport 251 Gammel lenke: media/com_netsukii/251.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Siv Øverås og Åsmund Arup Seip : Rigid og fleksibel Fafo-rapport 250 Gammel lenke: media/com_netsukii/250.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Marie Hagen, Sveinung Skule og Mona Bråten : Nye tjenester på postkontorene? Fafo-rapport 249 Gammel lenke: media/com_netsukii/249.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Thore K. Karlsen : Arbeid, helse og læring Fafo-rapport 248 Gammel lenke: media/com_netsukii/248.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Axel West Pedersen : Inntektsfordelingen blant alderspensjonister i ni OECD-land Fafo-rapport 247 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Torgeir Aarvaag Stokke : Lønnsforhandlinger og konfliktløsning Fafo-rapport 246 Gammel lenke: media/com_netsukii/246.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anders N. Reichborn, Arne Pape og Kjersti Kleven : Papir på egen dyktighet Fafo-rapport 245 Gammel lenke: media/com_netsukii/245.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jens Chr. Andvig, Bjørne Grimsrud og Arne Melchior : Handelspolitikk og arbeidstakernes rettigheter Fafo-rapport 244 Gammel lenke: media/com_netsukii/244.pdf Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åsmund Arup Seip : Rett til å forhandle Fafo-rapport 243 Gammel lenke: Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Pedersen and Rick Hooper (ed.) : Developing Palestinian Society Fafo-report 242 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Marit Egge : Hadde det ikke vært for Oppfølgningstjenesten Fafo-rapport 241 Gammel lenke: Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jørgen Lund : Partsroller i bedriftsutvikling Fafo-rapport 240 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åge Arild Tiltnes : Ability and Willingness to Pay for Water and Sewage Services in Two Palestinian Cities Fafo-paper 1998:17 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jon Erik Dølvik : Norwegian trade unionism between traditionalism and modernisation Fafo-paper 1998:09 Gammel lenke: Web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Jens B. Grøgaard : Person Profil Analyse (PPA) Fafo-notat 1998:15 Gammel lenke: images/pub/1998/610.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Eifred Markussen : Segregerings-saksa Fafo-notat 1998:14 Gammel lenke: images/pub/1998/609.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Martin Byrkjeland : Atypisk arbeidstid Fafo-notat 1998:13 Gammel lenke: images/pub/1998/608.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen : Syk og misforstått? Fafo-notat 1998:12 Gammel lenke: media/com_netsukii/607.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve : Evaluering av prosjektet "Ressurssenter for pakistanske barn" Fafo-notat 1998:11 Gammel lenke: media/com_netsukii/606.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Dag Olberg : Organisasjonsendringer i industrien Fafo-notat 1998:07 Gammel lenke: images/pub/1998/602.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Dag Olberg : Industrifunksjonærene i FLT og organisasjonsendringene i industrien Fafo-notat 1998:06 Gammel lenke: images/pub/1998/601.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen : Nasjonale intensjoner – lokal virkelighet Fafo-notat 1998:05 Gammel lenke: media/com_netsukii/600.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Kristine Nergaard : Tariffavtaledekning målt ved surveyundersøkelse: Levekårsundersøkelsen 1996 Fafo-notat 1998:04 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Tori Grytli og Torgeir Aarvaag Stokke : Norges største tariffavtaler: Omfang, lønnsdannelse og arbeidstidsordninger Fafo-notat 1998:03 Gammel lenke: images/pub/1998/898.pdf Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bjørne Grimsrud : Arbeidsstandarder i internasjonal handel Fafo-notat 1998:02 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Aadne Aasland og Knut Magne Sundal (red.) : Norsk Baltikum-politikk: Utfordringer, muligheter og perspektiver Fafo-notat 1998:01 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Martin Byrkjeland : Det gode arbeid. Kort versjon Andre Fafo-utgivelser Gammel lenke: media/com_netsukii/924.pdf Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Liv Jorun Stokke (red.) : Tyskland, Norge og Europa Andre Fafo-utgivelser Gammel lenke: images/pub/1998/923.pdf Andre utgivelser Fafo-utgivelser | Andre utgivelser
Siv Øverås og Kristine Nergaard : Kvinner i fagbevegelsen Fafo-rapport 239 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon Erik Dølvik : Redrawing Boundaries of Solidarity? Fafo-report 238 Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser | In English
Marie Arneberg : Living Conditions Among Palestinian Refugees and Displaced in Jordan Fafo-report 237 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Are Hovdenak, Jon Pedersen, Dag H. Tuastad, Elia Zureik : Constructing Order: Palestinian Adaptations to Refugee Life Fafo-report 236 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Mona Bråten : Når kompetanse skal belønnes Fafo-rapport 235 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen : Virker tvang? Fafo-rapport 234 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bjørne Grimsrud and Liv Jorunn Stokke : Child labour in Africa: Poverty or institutional failures? Fafo-report 233 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Torkel Bjørnskau : Seks timers dag i omsorgsyrker Fafo-rapport 232 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Espen Dahl : Den som har, ham skal gis Fafo-rapport 231 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Aadne Aasland, Knud Knudsen, Dagmar Kutsar, Ilze Trapenciere (eds.) : The Baltic Countries Revisited: Living Conditions and Comparative Challenges Fafo-report 230 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Åsmund Arup Seip : Medlemsendringer i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken våren 1996 Fafo-rapport 229 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jon M. Hippe : Bargaining, Politics, and Solidarity: A Different Story? Fafo-report 228 Gammel lenke: Web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Inger Marie Hagen og Arne Pape : Medspillere eller motspillere? Fafo-rapport 227 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Ivar Lødemel : Pisken i arbeidslinja Fafo-rapport 226 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bjørne Grimsrud : Wage and Working Conditions in the Gaza Strip Fafo-report 225 Gammel lenke: Download web edition Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Marit Egge : Gjør meg en tjeneste Fafo-rapport 224 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Axel West Pedersen : Mellom arbeid og pensjon Fafo-rapport 223 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Jens B. Grøgaard : Skolekontroversen. Belyst ved to norske utvalgsundersøkelser Fafo-rapport 222 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-utgivelser Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Leif E. Moland : Ingen grenser? Fafo-rapport 221 Gammel lenke: Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Eivind Falkum, Kjersti Kleven og Sveinung Skule : Identitet, mangfold og utvikling Fafo-rapport 220 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Heidi Gautun : Hjelp til rett? Fafo-rapport 219 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Axel West Pedersen : Fravær i arbeid Fafo-rapport 218 Gammel lenke: Last ned nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Sveinung Skule og Tori Grytli : Teknologisk utvikling og samfunnsendring Fafo-rapport 217 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Eli Feiring : Tilsattes trivsel i endringsprosessen Fafo-rapport 216 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Terje Vassdal, Kjersti Kleven og Lára Konráðsdóttir : Den norske havfiskeflåten Fafo-rapport 215 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Lars Lindholt : Nyetableringer i norsk industri Fafo-rapport 214 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Thore K. Karlsen : Når tid er pølser Fafo-rapport 213 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Knut Arild Larsen, Frode Longva, Arne Pape og Anders N. Reichborn : Bedriften som lærested Fafo-rapport 212 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Torunn Olsen : Destinasjon Brussel Fafo-rapport 211 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Hanne Bogen : Fagopplæring i kommunesektoren Fafo-rapport 209 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Nina Berg, Knut Grove, Tori Grytli og Torunn Olsen : Håndbok for tillitsvalgte i konsern Fafo-rapport 1997 Gammel lenke: Nettutgave Fafo-rapporter Fafo-rapporter | Fafo-utgivelser
Bjørne Grimsrud and Torgeir Aarvaag Stokke : Collective bargaining and labour market flexibility in Norway Fafo-paper 1997:23 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jon Pedersen : West Bank and Gaza Living conditions: Are refugees different? Fafo-paper 1997:22 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Lena Endresen, Jon Hanssen-Bauer, Jon Pedersen : Availability of public health data about Palestinian refugees Fafo-paper 1997:17 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Aadne Aasland and Vida Cesnuityte : Living Conditions in the Baltic Countries Compared Fafo-paper 1997:16 Download web edition Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser | In English
Erik Hansen (ed.) : Cooperation in the Baltic Sea Region, the Barents Region and the Black Sea Region Fafo-paper 1997:04 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Line Eldring : Barrierer mot fagorganisering i maskinentreprenørbedrifter Fafo-notat 1997:21 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bernard Enjolras og Axel West Pedersen : Forventet pensjoneringsalder og pensjoneringsmønstre blant seniorene i staten Fafo-notat 1997:20 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Liv Tørres : Nye tider for sørafrikanske arbeidere Fafo-notat 1997:19 Last ned nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Siv Øverås : Kjønnsforskjeller i sykefravær Fafo-notat 1997:18 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Bjørne Grimsrud : Hvordan kan fagbevegelsen møte endringene i norsk luftfart? Fafo-notat 1997:15 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Jens B. Grøgaard : Sosial bakgrunn - et mangehodet troll Fafo-notat 1997:14 Nettutgave Fafo-notater Fafo-notater | Fafo-utgivelser
Ove Bjørnson :