Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Bård Jordfald
| +47 93657369

Forsker

    Siviløkonom, Handelshøyskolen BI

    Cand. polit., sosiologi, Universitetet i Oslo

Forskningstema
Bård Jordfald

2016

Hva skjer nederst i lønnsfordelingen i privat sektor?

Jordfald, B. & Nymoen, R. (2016). Hva skjer nederst i lønnsfordelingen i privat sektor? Rapport nr 8-2016. Senter for lønnsdannelse.

Bård Jordfald og Ragnar Nymoen