Kina ved overgangen til et nytt tiår
Lang Fafofrokost Fafo, Borggata 2B, Oslo Tirsdag 28. januar 2020, kl. 08.30–10.00 Tuesday, 28 January 2020
Gørild Heggelund Mette Halskov Hansen Hans Jørgen Gåsemyr Jo Inge Bekkevold Henning Kristoffersen Kristin Dalen Tone Fløtten