logo fafo 194x64
Fra deltakelse til mestring
Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Ordrenummer:

20653

Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen

Fafo-rapport 2018:04
ISBN 978-82-324-0424-7 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0425-4 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018, 194 s, kr 344,- Ordrenr 20653

(pdf 1425 kB)

English summary
344,00 kr

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B