Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fra deltakelse til mestring
Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen

Fafo-rapport 2018:04

Nettutgave | English summary

Prosjekt: Evaluation of National grant scheme against child poverty

Forskere på Fafo: Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen

Utgitt: 2018 Id-nr.: 20653

344,00 kr