Other publications

Rapportsøk-en

Den norske bostøtten. Effekter av en reform

Viggo Nordvik, Inger Lise Skog Hansen, Charlotte Koren og Bjørn Lescher-Nuland

2011

Les mer / Read more

Forskningstema: Housing

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Den norske bostøtten. Effekter av en reform