Other publications

Rapportsøk-en

Ytringsfrihetens kår i arbeidslivet

Sissel C. Trygstad

Enjoleras, B., Rasmussen, T. & Steen-Johnsen, K. Status for ytringsfriheten i Norge Institutt for samfunnsforskning 2014

Les mer hos ISF / Read more

Forskningstema: Freedom of speech and whistleblowing

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Ytringsfrihetens kår i arbeidslivet