Staff
Lise Lien

Researcher

Research areas
+47 97064635
Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen, Aage Aagesen og Lise Lien
Fafo-rapport 2019:10
Lise Lien, Jørgen Svalund og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2018:46
Fafo-rapport 2016:28
Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2016:13
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor
Fafo-rapport 2016:08
Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2016:06
Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:50
Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-notat 2015:09
Hanne Bogen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:12
Magne Bråthen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:23
Hanne Bogen, Lise Lien og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2014:24
Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2014:17
Leif E. Moland, Lise Lien, Lars Nygård og Tormod Hofstad
Fafo-rapport 2013:52
Leif E. Moland og Lise Lien
Fafo-rapport 2013:37
Lise Lien og Svein Erik Moen
Fafo-notat 2013:09
Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere – Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK)
Kommunale topplederes syn på lønns- og forhandlingssystemet som arbeidspolitisk virkemiddel
Miljøet hos oss er helt konge!
Like sikkert som snø – arbeidskvalifisering som del av soning
Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere. Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK), Første delrapportering.
Partnerskapsavtaler mellom skole og næringsliv i Nordland
Ei flott næring for tøffe kvinnfolk i Nordland?
Evaluering av programmet Reis og Ryk Salten
Ny karriere eller ny barriere?
Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2: Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne
Sykefravær og uføretrygd – et spørsmål om mer enn sykdom og sykelighet
Sterkere, smartere, spissere!
Kartlegging av kompetansemiljøer i den nordlige landsdelen
Lønn i kommunal sektor
«Det med mine og dine arbeidsoppgaver – det handler jo egentlig om å serve kunden
Tilsynsoppgaver i kommunesektoren
Resultater, resultater, resultater – det er det eneste som teller
Vi er en herlig gjeng!
Fleksibiliseringens tvetydigheter

Project manager: Lise Lien
End of project: 2020

Project manager: Lise Lien
End of project: 2020

Project manager: Lise Lien
End of project: 2016