Jon Rogstad
Jon Rogstad

Research Director, Professor

    Dr. polit., Sociology, University of Oslo

Research areas

Ethnic minorities, labour market, political participation, trust

+47 99251463
Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Fafo-notat 2019:22
Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2019:09
Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2018:41
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:36
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-notat 2018:13
Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2018:01
Fafo-notat 2017:08
Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
Fafo-rapport 2017:36
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2017:33
Fafo-notat 2016:26
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2016:23
Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-notat 2016:15
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2015:44
Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2015:27
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2014:33
Tove Mogstad Aspøy og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2013:28
Olav Elgvin, Jon Rogstad og Sarah Fossen Sinnathamby
Fafo-rapport 2013:02
Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2012:44
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2012:42
Kristian Rose Tronstad og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2012:26
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2012:22

Birkelund, G. E., Chan, T. W., Ugreninov, E., Midtbøen, A. H. & Rogstad, J.

Do terrorist attacks affect ethnic discrimination in the labour market?
Evidence from two randomized field experiments
The British Journal of Sociology

Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

Passe inn og passe til
Arbeidsgiveres vurderinger av jobbsøkere

Engelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon / Steen-Johnsen, Kari

Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society

Engelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon

The Public Sphere in the Nordic Model

Gunn Elisabeth Birkelund, Kristian Heggebø and Jon Rogstad

Additive or Multiplicative Disadvantage?
The Scarring Effects of Unemployment for Ethnic Minorities
European Sociological Review

Gunn Elisabeth Birkelund, Jon Rogstad, Kristian Heggebø, Tove Mogstad Aspøy og Heidi Fischer Bjelland

Diskriminering i arbeidslivet - Resultater fra randomiserte felteksperiment i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim
Sosiologisk tidsskrift
Journal of Ethnic and Migration Studies
Nordic Journal of Migration Research
Sosiologisk tidsskrift

Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen

Den utdannede, den drepte og den glemte
Mot en ny forståelse av rasisme og diskriminering
Sosiologisk tidsskrift

Oddbjørn Raaum, Jon Rogstad, Knut Røed, Lars Westlie

Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion
Journal of Socioeconomics

Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad

Diskrimineringens art, omfang og årsaker
Søkelys på arbeidslivet
Søkelys på arbeidsmarkedet
Sosiologisk tidsskrift
Horisont - Næringspolitisk tidsskrift

Oddbjørn Raaum, Jon Rogstad, Knut Røed og Lars Westlie

Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion
Søkelys på arbeidsmarkedet
Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning
Søkelys på arbeidsmarkedet
Tidsskrift for samfunnsforskning
Nytt Norsk Tidsskrift
Søkelys på arbeidsmarkedet
Innvandrere och minoriteter/Scandinavian Migration and Ethnic Minority Review

Jon Rogstad og Oddbjørn Raaum

Utstøting av innvandrere fra arbeidsmarkedet
Søkelys på arbeidsmarkedet

Jon Rogstad

Mannfolk i arbeid
Søkelys på arbeidsmarkedet

Grete Brochmann og Jon Rogstad

Svar til Ottar Brox
Tidsskrift for samfunnsforskning
Sosiologisk tidsskrift
Tidsskrift for Samfunnsforskning
Søkelys på arbeidsmarkedet
Søkelys på arbeidsmarkedet
Tidsskrift for samfunnsforskning

Geir Høgsnes og Jon Rogstad

Den nye migrasjonen til Tyskland
Søkelys på arbeidsmarkedet
Søkelys på arbeidsmarkedet
Søkelys på arbeidsmarkedet
Søkelys på arbeidsmarkedet

Jon Rogstad

Flere får fleksitid
Søkelys på arbeidsmarkedet
TRACK-VET: Developing, assessing and validating transversal key competences in the formal initial and continuing VET
Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1
Effekter av satsing på økt lærertetthet på ungdomstrinnet
IDOL-generasjonen
Ikke en trussel, men en advarsel. Religionsfrihetens plass og ytringsfrihetens nødvendighet
Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv
Integrasjon og inkludering – avklaring og perspektivering
Fra symptom til årsak. Metodiske utfordringer og forskningsetiske dilemmaer ved bruk av tester i studiet av diskriminering
Rasisme og diskriminering. Begreper, kontroverser og nye perspektiver
Sist inn og først ut? Mot et nytt perspektiv
Betydningen av mangfoldig ledelse i kultursektoren
Usaklige hindringer for ikke-vestlige minoriteter på arbeidsmarkedet i Norge
Den demokratiske utfordring
På sidelinjen? Vilkår for deltakelse i politikk og organisasjonsliv i Norge
Diskriminering – mot en ny forståelse
Et perspektiv, to funn og tre tanker. Utenfra, men hjemme - innvandrerungdom i storbyen
Innvandrere – fremtidens olje?
Innvandrere og arbeid - en empirisk studie i fire bedrifte
Utstøting fra arbeidsmarkedet blant arbeidstakere med innvandrerbakgrunn
Økonomiske perspektiver på mulighetene for repatriering til Sarajevo og Sanski Most
Preventing Racism at the Workplace - The Norwegian National Report
Deling av arbeid - en strategi for å sørge for seg selv eller andre?
Utenlandske arbeidstakere i Tyskland
Innvandrere og arbeidsmarked i Norge
Redusert overtid mot arbeidsledighet?
Innvandrere på store steder i Norge
Innvandrere med lav kompetanse - hvem er de og hvilke problemer har de?
Lokale løsninger på deling av arbeid
Hvorfor frivillig? Begrunnelser for frivillig sosialt arbeid
Overtid og bi-arbeid
Det er de mest utsatte elevene som befinner seg i fraværsgrensens dødvinkel
Hvem snakker med de frafalne?
Elsker vi demokratiet?
Liv og ære
Hvilket mangfold?
Etniske nettverk – demokratiets hodepine?
Vi, de andre og valget
Krønikesamfunnet som forsvant
Minoritetspolitikk
Du ser det ikke før du tror det
En mors bekymring
Melkesjokolandet?
Educating Shabana
Ullevål sykehus – en flerkulturell modell?
Hverdagsrasisme og rollemodeller
Tapt uskyld?
Fra ammerom til bønnerom
Hotell med særklasse
Det flerkulturelle arbeidsmarkedet
Hvordan skal vi vite hva de kan?
Den vanskelige returen – Hvorfor drar så få tilbake til Bosnia?
Å se arbeidsgivere i hvitøyet
Virker innvandrerkvotering?
Er tiden over for overtid?
Overtid som middel
Institutional Change in the Public Sphere
Kritiske hendelser - nye stemmer!
Demokratisk fellesskap
Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge
Sist blant likemenn?
Ethnic scarring effects of unemployment. Results from two randomized field-experiments
Idealer og realiteter på et flerkulturelt sykehus
Identity and interest as structuring categories in transnational political engagement among ethnic minority young people
In-between identity and interest
From bonding to bridging
Like Two Peas in a Pod?
The multicultural challenge
Multicultural democracy and power
Political integration, participation and trust in the multicultural Oslo
Kjønn, etnisitet og makt
Discrimination on the labour market
The black gold in Norway – immigrants and the labour market in the future
Last among equals – migrants in the labour market
How may discrimination be recognised?
Working Time Policies and Work Sharing Arrangements - the Cases of Denmark and Norway
Blir innvandrere diskriminert på arbeidsmarkedet i Norge?
Migrants, Ethnic Minorities and Labor Market Integration in Europe - The Case of Norway
Motives for volunteering
Mellom faktiske og forestilte forskjeller. Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet
Overtidsarbeid blant lønnstakere - mulige årsaker

Project manager: Jon Rogstad
End of project: 2020

Project manager: Jon Rogstad
End of project: 2020

Project manager: Jon Rogstad
End of project: 2020

Project manager: Jon Rogstad
End of project: 2016

Project manager: Anne Britt Djuve Jon Rogstad
End of project: 2014