Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Bok- og tidsskriftartikler

Statsvetenskapelig Tidskrift
Nordisk Østforum

Geir Høgsnes og Jon Rogstad

Den nye migrasjonen til Tyskland
Søkelys på arbeidsmarkedet
Tidsskrift for samfunnsforskning
Søkelys på arbeidsmarkedet

Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen

Den skjulte velferden
Søkelys på arbeidsmarkedet

Jon Rogstad

Flere får fleksitid
Søkelys på arbeidsmarkedet
Søkelys på arbeidsmarkedet

Kjell A. Eliassen, Anna Hagen og Karl Kristian Mydske

Utdanning
Tidsskrift for samfunnsforskning

Jon M. Hippe og Einar Øverbye

Familien stadig viktigere som økonomisk ressurs
<<  50 51 52 53 54 [5556 57  >>