logo fafo 194x64
Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverorganisering i Sverige og Danmark

Ordrenummer:

10265

Dag Olberg

Fafo-notat 2017:15
ISSN 0804-5135

2017

(pdf 1477 kB)

Fagforbundenes viktigste rolle er å representere medlemmenes interesser vis-à-vis arbeidsgiver. Fagforbundene og hovedsammenslutningene har imidlertid mange egne ansatte, og dermed selv en rolle som arbeidsgiver. Dette gjelder også en rekke organisasjoner og virksomheter med tilknytning til arbeiderbevegelsen. Dette notatet oppsummerer en deskstudie av hvordan arbeidsgiverrollen i arbeiderbevegelsen er organisert i Sverige og Danmark. Studien er fi nansiert av Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening AAF.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B