logo fafo 194x64
Evaluering av prosjektet "Ressurssenter for pakistanske barn"

Ordrenummer:

606

Anne Britt Djuve

Fafo-notat 1998:11
ISSN 0804-5135

1998

Nettutgave

(pdf 252 kB)

Driften av Ressurssenteret for pakistanske barn ble i 1997 fullfinansiert av Oslo kommune, gjennom en bevilgning på 485 000 kroner fra potten for kommunale integreringstiltak. I tillegg ble det satt av 75 000 kroner til en uavhengig evaluering av driften i 1997. Våren 1998 fikk Forskningsstiftelsen Fafo i oppdrag å utføre evalueringen.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B