Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Evaluering av trygdeetatens stønadsfaglige utviklingsprosjekter

Eli Feiring

Fafo-notat 1995:12

Forskningstema: Arbeidsmiljø

Fafos evalueringsprosjekt løper i tolv måneder fordelt over to år. Fordi utviklingen av nye arbeidsmåter er en tidkrevende prosess, er det hensiktmessig å dele evalueringsprosjektet i to faser med om lag ett års opphold. Vi har funnet det nyttig å oppsummere første fase av evalueringen i denne delrapporten. Det tas utgangspunkt i data innsamlet i perioden november 1994 – april 1995. Funnene som er gjort er gyldige for denne perioden. Rapporten vil inngå som en del av en sluttrapport etter at neste fase av evalueringsprosjektet er gjennomført.
Siktemålet med Fafos evalueringsprosjekt er å skaffe prosessinnsikt fra trygdekontorer som deltar i stønadsfaglige utviklingsprosjekter (SUP), slik at erfaringer kan overføres til andre kontorer. Vi har i hovedsak lagt vekt på å synliggjøre «gode» erfaringer. Med dette forstår vi kunnskap om hvordan endringsprosessen kan møtes av kontorets ledelse og den enkelte medarbeider, slik at utstøting av og mistrivsel blant medarbeiderne unngås.

Utgitt: 1995 Id-nr.: 856