logo fafo 194x64
Lovfestet minstelønn i Norge?

Ordrenummer:

772

Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-notat 2005:13
ISSN 0804-5135

2005

Nettutgave

(pdf 310k)

Med lovfestet minstelønn menes et minste lønnsnivå som enten fastsettes ved lov eller med hjemmel i lov. Som regel vil det være én sats for voksne arbeidstakere, og denne satsen gjelder i alle eller i de aller fleste deler av arbeidsmarkedet. Lovfestet minstelønn finnes i mange europeiske land, men ikke i Norden.

EU-utvidelsen har gjort at lovfestet minstelønn diskuteres som et mulig virkemiddel i Norge. Ingen av de europeiske landene som er drøftet i notatet har innført lovfestet minstelønn som tiltak mot uønsket press på eksisterende tariffavtaler. Motivet bak lovfestet minstelønn er i stedet å gjøre noe med innenlandske lavlønnsproblemer.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B