Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Særskilte kostnadsforhold i Oslo- og Finnmarkspsykiatrien
Vurdert ved hjelp av sosial indikatortilnærming

Siv Øverås

Fafo-notat 2000:19

Nettutgave

Forskningstema: Velferdstjenester

Dette notatet er et resultat av et delprosjekt om psykiatri i inntektssystemet for fylkeskommunene, som kom i stand på initiativ fra Kommunal- og regionaldepartementet. Prosjektet er et samarbeid mellom Fafo og SINTEF/Unimed/NIS, og hovedformålet har i henhold til oppdraget totalt sett vært å utvikle (generelle) kriterier som kan forklare variasjoner i ressursinnsatsen mellom fylkeskommunene, slik at eventuelle kostnadsulemper eller fordeler ved å gi et likeverdig psykiatrisk tjenestetilbud fanges opp. Hensikten med Fafos del av prosjektet (som presenterers i dette notatet), er å komme nærmere en forståelse av særtrekk ved situasjonen i Oslo og Finnmark som sannsynliggjør større sykelighet og større behandlingsbehov, og som dermed påkaller behov for ekstra ressurser til psykiatrien i de to fylkene.

Utgitt: 2000 Id-nr.: 652