Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Skadet på fritiden – hva så?
Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt

Kristin Alsos

Fafo-notat 2009:19

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristin Alsos

Dersom en arbeidstaker blir utsatt for vold fra en klient/bruker på fritiden, vil et av flere viktige spørsmål for offeret være hvilken økonomisk erstatning hun/han kan få. Behov for erstatning kan for eksempel være knyttet til utgifter til medisiner og legebehandling, og tap av inntekt. Den norske yrkesskadedekningen omfatter i utgangspunktet ikke skader på fritiden, da det stilles krav om at den skadelidte må ha vært i arbeid, på arbeidsplassen og i arbeidstiden da skaden skjedde. I notatet foretas det en vurdering av gjeldende rett for å se hvilke muligheter skadelidte i slike tilfeller har for å få erstattet sine tap. Det er i hovedsak de lovfestede yrkesskadeordningene som behandles, men notatet peker også kort på andre ordninger. Notatet inneholder også forslag til forbedringer.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 10093

98,00 kr