logo fafo 194x64
Skadet på fritiden – hva så?
Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt

Ordrenummer:

10093

Kristin Alsos

Fafo-notat 2009:19

ISSN 0804-5135

2009

Nettutgave

(pdf235kb)

Dersom en arbeidstaker blir utsatt for vold fra en klient/bruker på fritiden, vil et av flere viktige spørsmål for offeret være hvilken økonomisk erstatning hun/han kan få. Behov for erstatning kan for eksempel være knyttet til utgifter til medisiner og legebehandling, og tap av inntekt. Den norske yrkesskadedekningen omfatter i utgangspunktet ikke skader på fritiden, da det stilles krav om at den skadelidte må ha vært i arbeid, på arbeidsplassen og i arbeidstiden da skaden skjedde. I notatet foretas det en vurdering av gjeldende rett for å se hvilke muligheter skadelidte i slike tilfeller har for å få erstattet sine tap. Det er i hovedsak de lovfestede yrkesskadeordningene som behandles, men notatet peker også kort på andre ordninger. Notatet inneholder også forslag til forbedringer.
98,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi