Fafo-notater

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Tjenestedirektivet og arbeidsretten
Kommentarer til De Factos notat«Er garantier nok?»

Kristin Alsos. Med vedlegg av Stein Evju

Fafo-notat 2009:01

Nettutgave

Forskningstema: Allmenngjøring og minstelønn, Ansettelsesformer, Tariffavtaler og lovreguleringer

Forskere på Fafo: Kristin Alsos

Vil tjenestedirektivet ha implikasjoner for norsk arbeidsliv, og bør Norge reservere seg mot at direktivet blir en del av EØS-avtalen? Dette er temaer som har vært debattert i norsk samfunnsliv de siste årene. I et notat fra januar 2009 «Er garantier nok?» fremsetter De Facto kritikk mot St.prp. nr. 34 (2008–2009) om tjenestedirektivet, og som en del av dette kritiseres de konklusjoner som fremkom i Fafo-notat 2008:05 «Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping». Dette notatet tar utgangspunkt i og kommenterer den kritikken som fremføres av De Facto. Notatet er skrevet på oppdrag fra LO, og med bidrag fra professor Stein Evju, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 10075