Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2018:19
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-notat 2018:17
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-notat 2018:16
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:36
Fafo-rapport 2018:33
Elin Svarstad og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2018:32
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2018:28
Ragna Lillevik og Guri Tyldum
Fafo-rapport 2018:35
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2018:29
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:30
Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2018:16
Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2018:24
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:26
Jon Erik Dølvik and Paul Marginson
Fafo-paper 2018:18
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset
Fafo-rapport 2018:23
<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>