Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2018:07
Jon M. Hippe og Pål Lillevold
Fafo-rapport 2018:13
Kristin Jesnes og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2018:10
Therese Saltkjel og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2017:28
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:02
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2018:06
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2018:09
Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2018:08
Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen
Fafo-rapport 2018:05
Fafo-report 2017:24
Fafo-notat 2018:04
Kristine Nergaard
Fafo-notat 2018:05
Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2018:04
Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2018:03
Fafo-notat 2018:02
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2018:01
Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2018:01
Ståle Østhus, Maja Tofteng, Rolf Røtnes og Jon Hippe
Fafo-notat 2017:11
<<  3 4 5 6 7 [89 10 11 12  >>