Fafo-notater

Rapportsøk

Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping

Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård

Fafo-notat 2008:05

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Organisering og tariffavtaler, Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Kristin Alsos, Anne Mette Ødegård

Nærings- og handelsdepartementet har bedt Fafo om å vurdere hvilke konsekvenser tjenestedirektivet kan ha for regjeringens arbeid mot sosial dumping. Hovedspørsmålet i denne utredningen er om regulerings- og kontrolltiltakene i regjeringens handlingsplan mot sosial dumping kan gjennomføres eller videreføres dersom tjenestedirektivet gjøres til en del av EØS-avtalen. Fafo har laget utredningen i samarbeid med professor Stein Evju ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 10049