Fafo-notater

Rapportsøk

Bedriftsforsamlingen – pleie eller plikt?

Inger Marie Hagen

Fafo-notat 2014:03

Nettutgave

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid

Er bedriftsforsamlingen et nyttig og effektivt styrings- og kontrollorgan eller en overlevning fra 1970-tallet? Fafo har på oppdrag fra KLP gjennomført en undersøkelse om aksjelovenes bestemmelser om bedriftsforsamling.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 10190