Publikasjoner

Rapportsøk

Anne Hatløy og Ketil Bråthen
Fafo-notat 2019:11
Fafo-notat 2019:13
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Fafo-paper 2019:12
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2019:09
Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Rolf Røtnes, Sissel C. Trygstad og Ann Cecilie Bergene
Når velferd er til salgs
Ideelle og kommersielle leverandører av velferdstjenester
Fafo-rapport 2019:11
Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2019:09
Mathilde Bjørnset
Ønsket i Østfold
Arbeidsmarked og kompetansebehov
Fafo-notat 2019:08
Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Relevans i fag- og yrkesopplæringen
Underveisnotat fra utviklingen av fagarbeiderundersøkelsen og arbeidsgiverundersøkelsen
Fafo-notat 2019:10
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2019:14
Kristin Alsos, Ann Cecilie Bergene, Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Karin Ibenholt og Rolf Røtnes
Fafo-rapport 2019:05
Niri Talberg
Fra festtaler til realitet
Bruken av kompetansebestemmelsene i tariffavtalene i privat sektor
Fafo-rapport 2019:07
Leif E. Moland og Per Schanche
Lang vei mot heltidskultur
Evaluering av tre pilotprosjekter i Bodø kommune
Fafo-rapport 2019:08
Anne Mette Ødegård, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2019:12
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen
Fafo-notat 2019:07
Tomas Berglund, Jon Erik Dølvik, Stine Rasmussen and Johan Røed Steen
Changes in the occupational structure of Nordic employment: Upgrading or polarization?
Nordic future of work project 2017–2020: Working paper 2, 2nd etition
Sigurd M.N. Oppegaard, Anna Ilsøe, Kristin Jesnes, Bertil Rolandsson and Antti Saloniemi
Uber in the Nordic countries: Challenges and adjustments
Nordic future of work Brief 1 March 2019
Kristin Jesnes, Anna Ilsøe and Marianne J. Hotvedt
Kristine Nergaard
Atypical labour markets in Norway
Nordic future of work Brief 7 March 2019
Kristin Jesnes and Fabian Braesemann
Measuring online labour: A subcategory of platform work
Nordic future of work Brief 2 March 2019
<<  7 8 9 10 11 [1213 14 15 16  >>