Publikasjoner

Rapportsøk

Fafo-utgivelser

Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:30
Silje Sønsterudbråten
Assistert retur
En kunnskapsstatus
Fafo-rapport 2018:16
Johan Røed Steen
Organisering i servicesektoren
En analyse av fagforbundenes innsats for å bedre rekrutteringen
Fafo-rapport 2018:24
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:26
Jon Erik Dølvik and Paul Marginson
Collective bargaining in Northern Europe under strain
Multiple drivers of change and differing responses to them
Fafo-paper 2018:18
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset
«It takes a village»
Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer
Fafo-rapport 2018:23

Full report in original language:

Assistert retur
Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll
Fleksibel arbeidstid
En analyse av ordninger i norsk arbeidsliv
Fafo-rapport 2018:15
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup
Fafo-report 2018:22
Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad
Norsk Sykepleierforbunds tjenester
Ønsker og behov hos medlemmer og tillitsvalgte
Fafo-notat 2018:14
Mona Bråten og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2018:25
Rolf K. Andersen og Mona Bråten
Fafo-rapport 2018:19
Jon M. Hippe, Henrik Hammer og Hans Gunnar Vøien
Nok pensjon?
Etter pensjonsreformen: effekter av ny folketrygd, AFP og tjenestepensjoner
Fafo-rapport 2018:17
Elin Svarstad og Johannes Oldervoll
Mellom lov og avtale
Minstelønnsreguleringer i Nord-Europa
Fafo-notat 2018:12
Huafeng Zhang, Mona Christophersen, Kristin Dalen, Jing Liu and Jon Pedersen
Fafo-report 2018:21
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Motivasjon og mestring
Forprosjekt om gjennomføring av videregående utdanning
Fafo-notat 2018:13
Johan Røed Steen, Johannes Oldervoll, Mikkel Myhre Walbækken og Rolf Røtnes
Fafo-rapport 2018:14
Mona Bråten
Arbeidstakere som jobber alene
HMS-utfordringer for medlemmer i fem forbund
Fafo-rapport 2018:07
<<  9 10 11 12 13 [1415 16 17 18  >>