Publikasjoner

Rapportsøk

Jon Erik Dølvik and Paul Marginson
Collective bargaining in Northern Europe under strain
Multiple drivers of change and differing responses to them
Fafo-paper 2018:18
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset
«It takes a village»
Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer
Fafo-rapport 2018:23

Full report in original language:

Assistert retur
Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll
Fleksibel arbeidstid
En analyse av ordninger i norsk arbeidsliv
Fafo-rapport 2018:15
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup
Fafo-report 2018:22
Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad
Norsk Sykepleierforbunds tjenester
Ønsker og behov hos medlemmer og tillitsvalgte
Fafo-notat 2018:14
Mona Bråten og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2018:25
Rolf K. Andersen og Mona Bråten
Fafo-rapport 2018:19
Jon M. Hippe, Henrik Hammer og Hans Gunnar Vøien
Nok pensjon?
Etter pensjonsreformen: effekter av ny folketrygd, AFP og tjenestepensjoner
Fafo-rapport 2018:17
Elin Svarstad og Johannes Oldervoll
Mellom lov og avtale
Minstelønnsreguleringer i Nord-Europa
Fafo-notat 2018:12
Huafeng Zhang, Mona Christophersen, Kristin Dalen, Jing Liu and Jon Pedersen
Fafo-report 2018:21
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Motivasjon og mestring
Forprosjekt om gjennomføring av videregående utdanning
Fafo-notat 2018:13
Johan Røed Steen, Johannes Oldervoll, Mikkel Myhre Walbækken og Rolf Røtnes
Fafo-rapport 2018:14
Mona Bråten
Arbeidstakere som jobber alene
HMS-utfordringer for medlemmer i fem forbund
Fafo-rapport 2018:07
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2018:18
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval, Sara Andersson, Linn Sørensen Holst og Ketil Bråthen
Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet
Første statusrapport, nullpunktsanalyse 2016
Fafo-rapport 2018:08
Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll
Fullt og helt, ikke stykkevis og delt?
Den norske permitteringsordningen i et komparativt perspektiv
Fafo-rapport 2018:11
Elin Svarstad
Lønn og lønnsforskjeller blant siviløkonomer og sivilingeniører i privat sektor
En empirisk analyse av norske lønnsdata for perioden 2004-2012
Masteroppgave i økonomi og administrasjon
Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:12
<<  11 12 13 14 15 [1617 18 19 20  >>