Publikasjoner

Rapportsøk

Ragnhild Steen Jensen og Nina K. Lidahl
Realkompetanse i varehandelen
En følgeevaluering
Fafo-notat 2018:10
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2018:09
Fafo-notat 2018:07
Jon M. Hippe og Pål Lillevold
Ikke som forventet
Fripoliseproblemet i det norske pensjonssystemet
Fafo-rapport 2018:13
Kristin Jesnes og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2018:10
Therese Saltkjel og Johan Røed Steen
Arbeidsrettede tiltak
Oversikt og erfaringer fra varehandelen
Fafo-rapport 2017:28
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:02
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Varsling i norsk arbeidsliv
Den det varsles om, mottak og håndtering
Fafo-notat 2018:06
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2018:09
Åsmund Arup Seip
NTLs omdømme 2018
Arbeidstakernes syn på fagforeninger og fagforeningsarbeid i statlige virksomheter
Fafo-notat 2018:08
Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen
Et trygt sted å vente
Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige
Fafo-rapport 2018:05
Fafo-report 2017:24
Fafo-notat 2018:04
Kristine Nergaard
Før lønnsoppgjøret 2018
Analyse av tema og problemstillinger
Fafo-notat 2018:05
Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen
Fra deltakelse til mestring
Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Fafo-rapport 2018:04
Anne Hatløy and Tone Sommerfelt
Fafo-report 2018:06
Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten
På egne bein
Evaluering av et tiltak for innvandrere som vil starte egen bedrift
Fafo-rapport 2018:03
Fafo-notat 2018:02
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2018:01
<<  12 13 14 15 16 [1718 19 20 21  >>