Publikasjoner

Rapportsøk

Fafo-utgivelser

Torunn Olsen
Destinasjon Brussel
Beslutningsprosessen og sentrale aktørers medvirkning i EFs arbeidslivspolitikk
Fafo-rapport 211
Fafo-rapport 209
Nina Berg, Knut Grove, Tori Grytli og Torunn Olsen
Fafo-rapport 1997
Bjørne Grimsrud and Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-paper 1997:23
Jon Pedersen
Fafo-paper 1997:22
Lena Endresen, Jon Hanssen-Bauer, Jon Pedersen
Fafo-paper 1997:17
Aadne Aasland and Vida Cesnuityte
Living Conditions in the Baltic Countries Compared
The NORBALT Living Conditions Project
Fafo-paper 1997:16
Fafo-notat 1997:20
Siv Øverås
Kjønnsforskjeller i sykefravær
En gjennomgang av noen sentrale aspekter ved kvinners sykefravær
Fafo-notat 1997:18
Jens B. Grøgaard
Sosial bakgrunn - et mangehodet troll
Hvorfor har sosial bakgrunn så stor betydning for gutters utdanningsvalg? Et forsvar for verdiforklaringen.
Fafo-notat 1997:14
Ove Bjørnson
Norsk attføringsforskning
- oppsummering og kritisk gjennomgang
Fafo-notat 1997:13
Kristine Nergaard og Arne Pape
Dagens system for lønnsfastsettelse
NAVO-prosjektet: Framtidens systemer for lønnsfastsettelse
Fafo-notat 1997:12
Åsmund Arup Seip
Utvikling av lønnssystemer
NAVO-prosjektet: Framtidens systemer for lønnsfastsettelse
Fafo-notat 1997:11
Torunn Kvinge
Fafo-notat 1997:08
<<  78 79 80 81 82 [8384 85 86 87  >>