Publikasjoner

Rapportsøk

Thore K. Karlsen
Når tid er pølser
Fleksible arbeidstidsordninger ved Leiv Vidar AS, Bedriftsstudier – BU 2000
Fafo-rapport 213
Knut Arild Larsen, Frode Longva, Arne Pape og Anders N. Reichborn
Bedriften som lærested
En gjennomgang av etter- og videreutdanning i norske bedrifter
Fafo-rapport 212
Torunn Olsen
Destinasjon Brussel
Beslutningsprosessen og sentrale aktørers medvirkning i EFs arbeidslivspolitikk
Fafo-rapport 211
Fafo-rapport 209
Nina Berg, Knut Grove, Tori Grytli og Torunn Olsen
Fafo-rapport 1997
Bjørne Grimsrud and Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-paper 1997:23
Jon Pedersen
Fafo-paper 1997:22
Lena Endresen, Jon Hanssen-Bauer, Jon Pedersen
Fafo-paper 1997:17
Aadne Aasland and Vida Cesnuityte
Living Conditions in the Baltic Countries Compared
The NORBALT Living Conditions Project
Fafo-paper 1997:16
Fafo-notat 1997:20
Siv Øverås
Kjønnsforskjeller i sykefravær
En gjennomgang av noen sentrale aspekter ved kvinners sykefravær
Fafo-notat 1997:18
Jens B. Grøgaard
Sosial bakgrunn - et mangehodet troll
Hvorfor har sosial bakgrunn så stor betydning for gutters utdanningsvalg? Et forsvar for verdiforklaringen.
Fafo-notat 1997:14
Ove Bjørnson
Norsk attføringsforskning
- oppsummering og kritisk gjennomgang
Fafo-notat 1997:13
Kristine Nergaard og Arne Pape
Dagens system for lønnsfastsettelse
NAVO-prosjektet: Framtidens systemer for lønnsfastsettelse
Fafo-notat 1997:12
Åsmund Arup Seip
Utvikling av lønnssystemer
NAVO-prosjektet: Framtidens systemer for lønnsfastsettelse
Fafo-notat 1997:11
<<  79 80 81 82 83 [8485 86 87 88  >>