Publikasjoner

Rapportsøk

Marit Egge og Tove Midtsundstad (red.)
Fafo-notat 1997:02
Institutional Development in an Indigenous Context
Papers from the seminar on June 7, 1996
Andre utgivelser 1997
Utenriksdepartementet i samarbeid med Fafo
Norge og Baltikum
Fra fortid til framtid
Andre utgivelser 1997
Bjørne Grimsrud and Arne Melchior (eds.)
Andre Fafo-utgivelser
Torunn Olsen
Sammendrag av Destinasjon Brussel
Beslutningsprosessen og sentrale aktørers medvirkning i EFs arbeidslivspolitikk
Andre Fafo-utgivelser
Jan Dietz
Putting the Past behind
A Review of Living Conditions along the Eastern Baltic Rim, The NORBALT Living Conditions Project
Other Fafo-publications
Anne Britt Djuve, Torkel Bjørnskau og Kåre Hagen
Fra behov til budsjett
En evaluering av Oslo kommunes kriteriebaserte budsjettfordeling mellom bydelene
Fafo-rapport 210
Tone Fløtten og Axel West Pedersen
Fafo-rapport 207
Kristine Nergaard
Næringslivets favorittkommuner 1996
Næringslivets vurderinger av det kommunale tjenestetilbudet
Fafo-rapport 206
Jan Dietz, Børge Klemmensen, Poul Kragh, Aadne Aasland (eds.)
Baltic-Nordic Rendezvous
The Politics of Environmental Cooperation. Common Security Forum Studies
Fafo-report 204
Line Eldring og Jens B. Grøgaard
Fafo-rapport 205
Åsmund Arup Seip
13 dager i streik
Hotell- og restaurantarbeiderstreiken 1996
Fafo-rapport 203
Erik Hansen
Coping with it: St. Petersburg and Kaliningrad Facing Reform
The NORBALT Living Conditions Project
Fafo-report 201
Tonje Houg
Takk, bare bra ...?
Flytteprosessen og hverdagen på sykehjem
Fafo-rapport 200
Eivor Bremer Nebben
Hva skjer med lønnspolitikken?
Utvikling av lokale lønnssystem i offentlig sektor
Fafo-rapport 199
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke
Midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv
Hvor mange, hvem, hvor og hvorfor?
Fafo-rapport 198
Kjersti Kleven og Arild H. Steen
Kjedemakt mot industrimakt
Om endringane i norsk næringsmiddelindustri under framveksten av daglegvarekjedene
Fafo-rapport 197
Hanne Bogen, Espen Dahl og Thore K. Karlsen
Fafo-rapport 196
<<  81 82 83 84 85 [8687 88 89 90  >>