Publikasjoner

Rapportsøk

Fafo-rapport 194
Eivind Falkum, Eli Feiring og Heidi Gautun
Hva med dobbeltklientene?
Samarbeid mellom barnevern og barne- og ungdomspsykiatri. Evaluering av Klokkerhuset
Fafo-rapport 193
Tone Fløtten, Heidi Gautun og Jon M. Hippe
Som du sår skal du høste
Om tjenestepensjoner i offentlig sektor
Fafo-rapport 192
Torunn Kvinge, Lars Lindholt og Linda Støle
Fafo-rapport 191
Jens B. Grøgaard (ed.)
Estonia in the Grip of Change
The NORBALT Living Conditions Project
Fafo-report 190
Heidi Gautun
Voldens ansikt
Ungdoms erfaring med vold i Oslo og landkommuner
Fafo-rapport 189
Aadne Aasland (ed.)
Latvia: The Impact of the Transformation
The NORBALT Living Conditions Project
Fafo-report 188
Bjørne Grimsrud og Arne Melchior (red.)
Fafo-rapport 187
Knud Knudsen
Lithuania in a Period of Transition
The NORBALT Living Conditions Project
Fafo-report 186
Espen Dahl og Pernille Vogt
Ensom og ulykkelig?
Levekår og livskvalitet blant eldre
Fafo-rapport 185
Kristine Nergaard
Organisasjonsgraden målt gjennom AKU 2. kvartal 1995
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo
Fafo-notat 1996:15
Åsmund Arup Seip
Arbeidsgiverorganisering i den offentlige randsonen Apo og NAVO
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo
Fafo-notat 1996:13
Torgeir Aarvaag Stokke
NHO: Medlemmer, organisasjonsgrader og tariffavtaler
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo
Fafo-notat 1996:11
Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 1996:08
Else Ragni Yttredal
Fafo-notat 1996:07
Eli Feiring
Lek og lær!
En evaluering av skolefritidsordningen i Oslo kommune
Fafo-notat 1996:05
<<  82 83 84 85 86 [8788 89 90 91  >>