Publikasjoner

Rapportsøk

Fafo-utgivelser

Torunn Kvinge
ELKEM – The Broken Hill Proprietary Company Limited
Konsekvenser av samarbeidsavtale for de ansatte
Fafo-notat 825
Tove Midtsundstad og Torunn Olsen
Merking av næringsmidler i EF og EØS
Tilpasning i det norske regelverket gjennom EØS-avtalen
Fafo-notat 824
Fafo-notat 821
Mary Visher
Bedriftsintern attføring
En undersøkelse av attføringsaktivitet i bedrifter
Fafo-notat 820
Fafo-notat 1993:11
Tove Midtsundstad og Eifred Markussen
Fafo-notat 1993:10
Fafo-notat 1993:09
Marianne Depraetere og Arild H. Steen
Andre Fafo-utgivelser
Other Fafo-publications
Thore K. Karlsen
Barn og arbeidsløshet
Rapport fra en høring i grunnskolen
Fafo-rapport 144
Anne Britt Djuve og Arild H. Steen
Norsk fisk - dansk produkt
Om potensialet for økt bearbeiding i norsk fiskeindustri
Fafo-rapport 143
Leif Moland og Ole Roger Sandstad
Kunnskap som virkemiddel
Personal- og lederutvikling i norsk fagbevegelse
Fafo-rapport 142
Elisabeth Melander Stene
Bank i bordet
Strukturendringer i banknæringen og omstillingsproblemer for de ansatte
Fafo-rapport 141
Arne Pape
Deltakelse og oppslutning
Medlemmenes syn på Norsk Jernbaneforbunds organisasjon
Fafo-rapport 140
Fafo-rapport 139
Torunn Kvinge, Ove Langeland og Dag Stokland
Kampen om kapitalen
Investeringer og kapitalbevegelser i internasjonale markeder
Fafo-rapport 138
Torunn Olsen
Staten som arbeidsgiver
Norsk tilpasning til EF og statens arbeidsgiveransvar
Fafo-rapport 137
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen
Når jobben betaler
En analyse av velferdsordninger i arbeidsmarkedet
Fafo-rapport 136
<<  84 85 86 87 88 [8990 91 92 93  >>