Publikasjoner

Rapportsøk

Fafo-utgivelser

Anne K. Waldrop
Før vi vet ordet av det
En analyse av personalpolitiske tiltak for eldre arbeidstakere
Fafo-rapport 133
Jens B. Grøgaard og Ole Fredrik Ugland
Én for alle
Hvem utfører verneplikt i Norge? En undersøkelse av fullføringsgrad og frafall i vernepliktsmassen 1970-90
Fafo-rapport 132
Jon M. Hippe
Når demningen brister
Arbeidsmarkedsbasert velferd – velferdsstatens fragmentering?
Fafo-notat 818
Jon Erik Dølvik
Lov eller avtale
Fagbevegelsen, den sosiale dimensjon og kollektive forhandlinger i Europa etter Maastricht
Fafo-notat 816
Ove Langeland
Fafo-notat 815
Andre Fafo-utgivelser
Jon Erik Dølvik, Dag Odnes, Elisabeth M. Stene, Dag Stokland
Fafo-rapport 130
Gudmund Hernes and Knud Knudsen
Lithuania
Living Conditions. A Sociological Study
Fafo-rapport 129
Jon Erik Dølvik, Jon M. Hippe, Axel W. Pedersen og Dag Stokland
Fafo-rapport 128
Arild H. Steen
Ingen over - ingen ved siden?
Konkurransemuligheter for norsk nærings- og nytelsesmiddelindustri
Fafo-rapport 126
Arild H. Steen
Nye vilkår
Nye handlingsbetingelser for norsk nærings- og nytelsesmiddelindustri
Fafo-rapport 125
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red)
Fafo-rapport 124
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red)
Fafo-rapport 123
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red)
Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 2
Grunnelementer i en lokal fagforeningsstrategi
Fafo-rapport 122
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red)
Fafo-rapport 121
Leif E. Moland
Kompetanse eller tidsfordriv?
Opplysningsorganisasjonenes bidrag til norsk voksenopplæring
Fafo-rapport 120
<<  86 87 88 89 90 [9192 93 94 95  >>