Publikasjoner

Rapportsøk

Tom Christian Pape
Arbeidsmiljø i Norge
LOs arbeidsmiljøundersøkelse
Fafo-rapport 149
Arne Pape
Kampen om kompetansen
Hva brukte vi utdanningseksplosjonen til?
Fafo-rapport 148
Svein Ole Borgen, Tori Grytli og Dag Stokland
Velferd og produksjon
Konkurranseevnen og samspillet mellom offentlig og privat sektor
Fafo-rapport 147
Jens B. Grøgaard
Skomaker bli ved din lest?
En analyse av ulikhet i utdanning og arbeid blant unge menn på 80-tallet
Fafo-rapport 146
Elisabeth Melander Stene
Fafo-rapport 145
Jon Erik Dølvik
Nordic trade unions and the social dimension of European integration
Towards Europeanisation or Renationalisation of Trade Union Strategies
Fafo-paper 828
Fafo-notat 826
Torunn Kvinge
ELKEM – The Broken Hill Proprietary Company Limited
Konsekvenser av samarbeidsavtale for de ansatte
Fafo-notat 825
Tove Midtsundstad og Torunn Olsen
Merking av næringsmidler i EF og EØS
Tilpasning i det norske regelverket gjennom EØS-avtalen
Fafo-notat 824
Fafo-notat 821
Mary Visher
Bedriftsintern attføring
En undersøkelse av attføringsaktivitet i bedrifter
Fafo-notat 820
Fafo-notat 1993:11
Tove Midtsundstad og Eifred Markussen
Fafo-notat 1993:10
Fafo-notat 1993:09
Marianne Depraetere og Arild H. Steen
Andre Fafo-utgivelser
Other Fafo-publications
Thore K. Karlsen
Barn og arbeidsløshet
Rapport fra en høring i grunnskolen
Fafo-rapport 144
<<  86 87 88 89 90 [9192 93 94 95  >>