Publikasjoner

Rapportsøk

Fafo-utgivelser

Kåre Hagen og Jon M. Hippe (red)
Alle vet jo at ...
Rapport om sykelønn og sykefravær
Fafo-rapport 119
Hanne Bogen
Ansattes medbestemmelse - en trussel mot offentlig fornyelse?
En undersøkelse av ansattes rolle ved fornyelsestiltak i offentlig sektor
Fafo-rapport 117
Tone Fløtten
Godt sikret?
Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet
Fafo-rapport 116
Thore K. Karlsen
Fafo-rapport 115
Espen Paus
Høyt skattet?
Skatteharmonisering og offentlig sektor i Norge og EF
Fafo-rapport 114
Dag Stokland
Fortsatt på gyngende grunn
Kontraktører og enmannsfirma i bygge- og anleggsbransjen
Fafo-rapport 113
Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 112
Ivar Lødemel
Fafo-rapport 111
Axel West Pedersen
Fagbevegelsen og folketrygden
LOs målsetninger, strategi og innflytelse i pensjonspolitikken 1945 - 1966
Fafo-rapport 110
Liv Tørres, Jon Erik Dølvik og Dag Olberg
Ny norsk standard?
Nye europeiske reguleringsmodeller for produktsikkerhet, helse og miljø
Fafo-rapport 107
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen
Fafo-notat 814
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen
Fafo-notat 813
Kåre Hansen
Europeiske selskap
Medbestemmelse og bedriftsdemokrati
Fafo-notat 812
Terje Rød Larsen (red)
Kompetanse og kontrovers
Festskrift til Gudmund Hernes’ 50-års dag
Andre Fafo-utgivelser
Jon M. Hippe
Eksperimentet som feilet?
Velferdsstaten, bedriftene og førtidspensjonering
Andre Fafo-utgivelser
Gudmund Hernes og Knud Knudsen
Svart på hvitt
Norske reaksjoner på flyktninger, asylsøkere og innvandrere
Fafo-rapport 109
Åsmund Arup Seip
Lektorene
Profesjon, organisasjon og politikk 1890-1980
Fafo-rapport 108
Andreas Gaarder
1992 og harmonisering av indirekte skatter
Konsekvenser og utfordringer for fagbevegelsen
Fafo-rapport 106
<<  87 88 89 90 91 [9293 94 95 96  >>