Skip to main content
Bård Jordfald

Aktivitetsrapportering for Utdanningsdirektoratet

Tabellnotat

  • Fafo-notat 2006:08
  • Fafo-notat 2006:08
Notatet inneholder en analyse av skoleeiernes elektroniske rapportering til Utdanningsdirektoratet om bruk av kompetanseutviklingsmidler i 2005. Notatet omfatter innrapporterte data fra kommuner, fylkeskommuner og friskoler.
  • Publisert: 5. januar 2006
  • Ordrenr. 798
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere