Publikasjoner

Rapportsøk

Alle vet jo at ...
Rapport om sykelønn og sykefravær

Kåre Hagen og Jon M. Hippe (red)

Fafo-rapport 119

Last ned nettutgave

I denne rapporten gjennomgås tilgjengelig informasjon om årsaker til sykefravær og utformingen av sykelønnsordningen i Norge og i andre land. Med utgangspunkt i en slik kunnskapsstatus reises spørsmål om hva som er de relevante problemstillingene når man drøfter så vel endringer i ordningene som tiltak for å få ned sykefraværet. Prosjektet er finansiert av LO.

Utgitt: 1991 Id-nr.: 119