Skip to main content
Ekstern rapport
  • Yousefi, A, & Johsen, C.D.& Rønning, L.B, Kindt, M.T. &, Katralen, T.M.S

50 timer samfunnskunnskap: en brukerundersøkelse

 

Yousefi, A, & Johsen, C.D.& Rønning, L.B, Kindt, M.T. &, Katralen, T.M.S (2008). 50 timer samfunnskunnskap: en brukerundersøkelse. Rapport for Arbeidsdepartementet. Universitet i Oslo