Skip to main content
Ekstern rapport
  • Roger Bjørnstad, Fernanda Winger Eggen, Fredrik Bakkemo Kostøl og Victoria Sparrman

Årsaken bak økt ulikhet: Teknologiske endringer eller maktforskyvning

 

Bjørnstad R. m.fl. (2017) Årsaken bak økt ulikhet: Teknologiske endringer eller maktforskyvning. Rapport nr. 7-2017 fra Senter for lønnsdannelse